Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-09-20, 15:48:28

2005-06-14 10:59:57
Därför inte statliga företag. Svenskt Näringsliv stödjer det lettiska företaget Laval med 500 000 kr för deras rättegångskostnader i EG-domstolen i fallet Vaxholm. Hade inte ett sådant stöd utgått hade inte målet prövats; en sådan risk kan inte ett enskilt, litet, företag ta. Mot dem står en av Sveriges största och mäktigaste organisationer som lätt kan betala 500 000 och det tiodubbla om så krävdes.

Näringsminister Thomas Östros är kritisk till Svenskt Näringslivs agerande. Han hotar med att de statliga företag som är medlemmar ska gå ur. Svenskt Näringsliv ska inte bidra till att politiskt känsliga frågor prövas i domstol, tydligen. Och företag får naturligtvis gå in i eller ut ur vilken organisation de vill, även Svenskt Näringsliv. Troligen skulle deras utträde betyda relativt lite för organisationen. Dock får staten mindre insyn i näringslivets viktigaste organisation.

Men det viktiga är principen om att staten här är ägare av företag. Och staten styrs av socialdemokratin. De använder redan på ett öppet sätt de sk oberoenbde myndigheterna för sin partipropaganda, det vet alla. Nu är det tydligen dags för de statliga företagen att anta denna roll. En fri organisation i Sverige vill pröva en fråga i domstol som regeringspartiet finner olämplig. Då utnyttjar partiet de statliga företagen för att motverka detta. Företagen blir partiets verktyg.

Som ägare har de all rätt till detta. Men det är uppenbart att ägaren inte tar hänsyn till företagens bästa i detta fall. De verkar för sitt partiprogram. Och det är av just detta skäl som det offentliga inte ska vara företagsägare. De är inga bra ägare, de tar hänsyn till annat än det som är bra för företagen. Inte minst är det också en självklar fråga om maktmissbruk. En borgerlig regering bör sälja ut alla offentligt ägda företag snabbt.

<-- Home
RSS 2.0