Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-09-20, 16:29:30

2005-06-15 14:15:50
Protektionisten Tilly i Expressen. I dagens Expressen skriver Hans Tilly om vart brev i Diena, arbetsmarknaden och den fria rorligheten. (Ursakta franvaron av ett par bokstaver som engelsmannen inte anvander.)

Han skiver om "hogerkrafter" som tycker "det ar ratt att utnyttja människor". Aterigen skams man for hans argumentation. Nar Byggnads forsvarade att svenska byggarbetare arbetade i Belin for loner under de tyska kollektivavtalen, var det da for att man var for att utnyttja manniskor?

I fallet Vaxholm, dar Byggnads skrek "go home" till letterna som byggde en skola, skriver han: "Hade byggföretaget i stället valt att skriva avtal med Byggnads hade skolbygget fortsatt." Men hur kan man krava att avtal ska skrivas med hans organisation om de som arbetar inte ar medlemmar?

"Vi tror på människans egen vilja", skriver Tilly. Men han tror ju inte pa den vilja som finns bakom att letter, polacker och andra kommer till Sverige for att arbeta. Sjalvklart gor de det for att de tjanar mer pa det an andra jobb hemma. Ar inte det en fri vilja?

Tillys ambition ar att hans organisation ska vara maktig. Den ska styra over svensk arbetsmarknad. Och den ska se till sa att vi alltid i all evighet arbetar med samma saker som vi gor nu. Inga jobb ska bort och darmed inga nya tillkomma.

Det ar att doma letter och andra till att inte fa utnyttja sin formaga. Det ar att inte ge dem den chans Sverige fick nar vi blev rika pa export. Det ar ocksa att doma Sverige till evigt stillestand, ett forbud mot utveckling. Sa far det inte bli.

<-- Home
RSS 2.0