Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-09-20, 17:09:30

2005-06-16 13:57:48
Bluff och båg, regeringen! Statsminister Persson och finansminister Nuder upprepar att det går bättre för Sverige än de flesta andra länder i Europa. Vi sägs ha högst tillväxt och sysselsättning. De vill ha fortsatt förtroende att styra landet utifrån denna beskrivning av verkligheten, inte att säga vad de vill med framtiden. En blick på tillväxt och sysselsättning ger ett bra underlag för en dom över perioden med Persson.

Nyligen släpptes just statistiken över tillväxten, som Nuder trodde skulle bli minst 3 % i år. Fortsätter den som första kvartalet blir den 1,4 %. Det är naturligtvis långt lägre än i de tio nya EU-länderna. Men det är också betydligt lägre än i många västeuropeiska länder, som Storbritannien, Frankrike, Danmark, Spanien, med flera. Svart på vitt: under Persson och Nuder har vi bland den lägsta tillväxten i Europa.

Persson och Nuder skryter också om att arbetslösheten skulle vara låg. LO-utredaren Jan Edling har som bekant påpekat att den är ca 20 %, vilket knappast är lågt. Och sysselsättningen i Sverige har sjunkit fyra år i rad. Svenskt Näringsliv visade igår i sin konjunkturprognos att tio av länderna i EU-15 har haft en bättre utveckling av sysselsättningen än Sverige sedan år 2000.

Även en dom utifrån utvecklingen hittills - och inte efter Persson och Nuders obefintliga idéer för framtiden - kan rimligen bara innebära att deras förtroende är förbrukat.

<-- Home
RSS 2.0