Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-09-20, 16:46:47

2005-06-24 00:02:33
Den 25-procentiga räntesänkningen. Den senaste sänkningen av reporäntan från riksbanken var rejäl - och den har varit mycket omdiskuterad. Inte minst av privatekonomer, då den ökar människors vilja att låna i ett läge då belåningen är minst sagt hög. Den baserades bland annat på SCB:s senaste siffra över den svenska tillväxten, som var väldigt låg. Står sig samma tillväxt hela året som under det första kvartalet kommer den bara att bli 1,4 procent. Det är bland de lägsta siffrorna för något land i Europa. Om SCB räknar rätt, ska tilläggas.

Men de som tror att sänkningen kommer att sätta fart på tillväxten kommer att få fel. Hittills har rekordlåga räntor inte lett till en högre tillväxt - eller kunnat stoppa raset i sysselsättningen. Situationen är liknande i hela västra Europa. De lägsta räntorna på 100 år lär inte göra mer nytta. I grunden är detta keynesianism fast via penningpolitiken istället för finanspolitiken. Och det är en politik som i bästa fall fungerar som kortvarig stimulans - men har historiskt visats inte ens ge det utan mest leda till ett bibehållande av strukturella fel. Det finns ingen genväg. Höga skatter som bromsar tillväxten - till exempel - fortsätter skada även om räntan sänks till noll.

Årets Ekonomipristagare utformade de teorier som ligger till grund för de oberoende centralbanker med inflationsmål vi nu har i västvärlden. Mycket talar fär att detta leder till en situation med just bestående låg inflation och låg ränta. I den situationen med stabilt penningvärde återstår bara strukturella reformer - som vore nödvändiga i vilket fall - för att öka tillväxten.

<-- Home
RSS 2.0