Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-09-20, 15:16:02

2005-06-27 10:27:15
LO i kampanj mot sig självt. Man kan nästan ställa klockan efter LO. Eller i vart fall kalendern. När unga tjejer och killar har börjat sina sommarjobb sätter LO igång en kampanj. Syftet är att utnyttja ett missnöje hos de unga för att marknadsföra organisationen.

Denna morgon presenterades nyheten att antalet sommarjobb inte har varit så litet på åratal. Samtidigt, påpekar LO, har antalet "oseriösa" arbetsgivare aldrig varit större. Intrycket ges att bättre villkor följer av att vara med i LO. Och så kan det säkert vara - för en del, på marginalen, på kort sikt. Men det betyder noll och intet mot hur mycket bättre löner och andra villkor vore om företagen och jobben hade varit fler.

Det är inte, och har aldrig varit, fackföreningar som skapar ökande välstånd. Att svensken i snitt blev tio gånger rikare mellan 1870 och 1970 berodde inte på att facket lyckades förhandla bättre. Orsaken var att ständigt växande resurser skapades av ett starkt näringsliv, i sin tur byggt av entreprenörer med idéer. När företagen konkurrerar om arbetskraft förbättras medarbetarnas villkor.

Och vad har detta med den nuvarande LO-kampanjen att göra? Jo, de höga skatter LO försvarar, LO:s reglerade arbetsmarknad och kollektiva avtal istället för individuella, har kraftfullt försämrat näringslivets möjligheter. Alltså har vi färre jobb - och sämre villkor. LO är den troligen viktigaste orsaken till de problem som de nu kampanjar emot.

<-- Home
RSS 2.0