Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-09-20, 16:50:32

2005-06-28 14:01:41
Pengar i sjön. Svenska ESF-rådet, som administrerar bidragspengar från EU, närmare bestämt Europeiska Socialfonden, har just beviljat 270 miljoner kronor till 30 projekt i Sverige. Detta sker inom ramen för det s k Equal-programmet, som syftar till att "bekämpa diskriminering och utestängning i arbetslivet". Det beräknas omfatta ca 1,5 miljarder kronor totalt under 6-7 år i Sverige. ESF-rådets generaldirektör Anne-Marie Qvarfort säger att "fler människor ska få tillträde till arbetslivet".

Vad är det då för projekt som får dessa hundratals miljoner av våra skattemedel? Tja, LO i Göteborg har ett projekt som heter "Seniorer i Förändring". Islamic Center vill bedriva projektet "Holistiskt arbete i idéburna organisationers regi". SDF Biskopsgården har ett som heter "Make your future!", Landstinget i Dalarna har ett projekt benämnt "Trafikskolan i jämställdhet" och Försvarsmaktens projekt heter "Genderforce". Och så vidare. Även redan skattefinansierade verksamheter får mer skattepengar för projekt som ligger långt från deras huvuduppgifter.

Utvärderingar har visat att EU-finansierade bidragsprojekt inte når sina mål. Pengarna kastas i sjön. Bidragspengar från EU är lika dumt som bidragspengar från stat och kommun. Ingen anledning att kritisera de som söker - finns det gratis pengar att få för att sätta igång en småtokig idé så varför inte? Det är dessa system som inte skulle finnas alls. Möjligheterna att få in fler på arbetsmarknaden hade troligen varit betydligt större om inte dessa skattepengar hade dragits in från början.

<-- Home
RSS 2.0