Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-09-20, 17:11:15

2005-06-28 15:39:10
Du tvingas betala för att övertygas om socialismen.

"Myndigheter har ett ansvar att informera om sin verksamhet och sina uppgifter. Det ingår i det uppdrag som de fått av regering och riksdag. Och då är det väl inte konstigt om uppdraget har en socialdemokratisk prägel?"

Kommun- och finansmarknadsminister, Sven-Erik Österberg i Dagens Media, 22 juni 2005.

Måndagen den 4 juli inleder Timbro politikerveckan i Visby med att presentera en ny undersökning om hur mycket skattemedel myndigheterna lägger på opinionsbildning. Men någon mer omfattande undersökning om budskapen vi medborgare får ta emot förefaller inte nödvändigt.

<-- Home
RSS 2.0