Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-09-20, 15:27:59

2005-06-29 09:47:31
Nytt Briefing Paper: Överhettning i biståndsbranschen? Bono och Barroso, Brown och Geldof - artister och politiker tävlar om att vilja öka biståndet. Nästa vecka kommer världens rikaste länder i G8 att fatta viktiga beslut i denna fråga. Idag presenteras ett nytt Timbro Briefing Paper av Fredrik Erixon som visar att biståndet hittills mestadels i bästa fall har varit ett stort slöseri, i sämsta fall bidragit till ökad fattigdom och korruption. Diagrammet nedan visar att biståndet har ökat kraftigt mellan åren 1970 och 1999 - men att samtidigt har tillväxten i Afrika - där de främsta mottagarna finns - sjunkit kraftigt. Att göra om detta misstag, fast i än större skala, vore katastrofalt. Bistånd får inte vara till för att politiker ska verka snälla, det måste utformas på ett helt annat sätt så det ger resultat. Vad kommer den svenska regeringen göra för att verka för en annan sorts bistånd?Läs "Överhettning i biståndsbranschen?" här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0