Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:32:58

2005-07-01 10:24:39
Socialdemokratiskt hjärnsläpp eller smart strategi? I dagens Aftonbladet skriver Stig-Björn Ljunggren om det till synes obegripliga i att socialdemokraterna försvarar bidragstagarna istället för arbetstagarna. Varför har de gett upp den viktigaste frågan? Stig-Björn frågar sig om det är hjärnsläpp - en följd av totalt misslyckande med jobben, kan tilläggas - eller en satsning på bidragstagare för att de helt enkelt är fler. Men hans mest intressanta teori är följande:

"I stället följer s modern försäljningsteori och tömmer marknaden på den produkt partiet vill sälja. Allt som har med arbete och sysselsättning att göra lyfts bort från hyllorna.

Och ute på gatan står vi debattörer och gapar oss röda i nyllet om att partiet måste göra något åt sysselsättningen. Alla utom s pratar oavbrutet om att arbetslösheten är det stora problemet. Experterna talar om Jobless Growth. Fotfolket konstaterar att grannens pöjk inte fått jobb ännu trots 3,5 år på högskolan.

Socialdemokraternas motståndare tror först inte sina ögon. Socialdemokraterna begår harakiri. Alliansen och dess allierade i bolagshögerns alla organisationer vädrar morgonluft.

När vi väl etablerat problembilden kommer socialdemokraterna att kliva fram med ett handlingsprogram som i konkreta ordalag förkunnar att nu ska hela Sverige sättas i arbete."


Deras strategiska skicklighet och förmåga att kampanja ska inte underskattas. Men till slut kommer det med till sakfrågorna. Vad skulle ett sådant program innehålla? Det mesta som krävs är ju sådant som de alltid har motsatt sig; sänkta skatter och ersättningar, privat företagsamhet i välfärden, fri etablering och finansiering inom utbildning, avreglerad arbetsmarknad, med mera.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0