Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 05:00:53

2005-07-15 18:49:14
Ohly och terrorismen. Vänsterpartiets Lars Ohly tog inte tillfället att entydigt ställa sig på Storbritanniens sida i sitt tal i Almedalen. I ett utskick från Timbro påpekade jag att dådet i London har visat tydligt att man måste välja i grunden mellan att stödja kampen mot terrorismen eller inte. Ohly har hittills mest kritiserat USA och Storbritannien och flera gånger antytt att det är de som är de verkliga terroristerna och den främsta orsaken till terror.

Flera kloka personer har påpekat att den beskrivningen kan te sig något förenklad. Det är inte så att den som kritiserar delar av kampen mot terrorismen stödjer terroristerna. Nej, det är sant, och även jag har varit kritisk - framför allt till riskerna med att den frihet som ska försvaras naggas rejält i kanten i denna kamp. Men det är inte vad Ohly gör, annat än i marginell utsträckning. Det finns en fundamental skillnad.

Lars Ohly är kommunist och som sådan en stark motståndare till den samhällsmodell som USA och Storbritannien framför allt försvarar. Han delar inte terroristernas muslimska fundamentalism, men han är emot denna samhällsmodell precis som de är. Han delar inte deras metod, dock, utan tar avstånd från våldet. Men hans ideologi gör enligt min mening att han inte ens kan ta ställning i grundfrågan; stödjer han försvaret av vår samhällsmodell eller ej?

Därför finns det anledning att upprepat ställa frågan till honom. Väljarna har rätt att veta vad hans ideologi innebär i praktiken.

<-- Home
RSS 2.0