Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:33:03

2005-08-11 14:12:34
Ännu en som lämnar Kapten Ohlys sjunkande skepp:

"Men visst har vi olika uppfattningar ibland och visst händer det att det är olika frågor vi vill driva."

Partisekreteraren Pernilla Zethraeus förnekar att en konflikt ligger bakom hennes avhopp.

<-- Home
RSS 2.0