Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 04:11:40

2005-08-12 10:05:48
The Fight Goes On... Linda Skugge skrev en gång i en kolumn att hennes självförtroende stärktes av att hon fick många träffar på Google på sitt namn, fler än diverse andra. Nu förefaller Google ha hörsammat hennes egos rop och skapat ännu en kul grej: Google Fight. Man skriver in två sökord och får sedan betrakta en "fight" om vilket som får flest träffar. Personligen anser jag varken att man ska låta sig värderas av andra eller att antalet träffar på Google säger något om huruvida man har uttryckt något vettigt (vilket många träffar på Linda Skugge bekräftar). Men det kan förvisso säga något om ens genomslag. Således glädjer det mig något att med marginal besegra motståndare i svensk debatt som Ali Esbati, Helle Klein, Sture Nordh, Wanja Lundby-Wedin, Ursula Berge och America Vera-Zavala. Pär Nuder, Lars Ohly och Göran Greider vinner än så länge med en hårsmån. Liksom Linda Skugge...

<-- Home
RSS 2.0