Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 04:12:38

2005-08-19 10:56:18
Hur många privata minusjobb blir Nuders 20 000 offentliga "plusjobb"? Igår preciserade finansminister Pär Nuder det s k jobbpaketets innehåll. Det kostar åtta miljarder per år i skattemedel och ska ge 20 000 "riktiga jobb", samt en del andra typer av mer tillfälliga sysselsättningar. Åtta miljarder kr delat med 20 000 jobb är 400 000 kr per jobb. Så mycket betalar staten för varje framkommenderat jobb. Hur många jobb försvinner från företagen när dessa åtta miljarder tas in som skatt? Jobb som inte hade kostat utan producerat resurser?

Många, från fack till näringsliv och inte minst medborgare i allmänhet, ser med skepsis på paketet. Är detta verkligen rätt sätt att minska arbetslösheten? De flesta har nog inte undgått att se hur jobb skapas varje dag i andra länder. I USA skapas ca 200 000 nya jobb per månad - utan skattemedel. I våra grannländer i Öst- och Centraleuropa växer sysselsättningen. Nya jobb är inget som kräver politiska paket, de växer fram i ett fritt skapande som sker när staten inte lägger hinder ivägen.

<-- Home
RSS 2.0