Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 04:26:17

2005-08-23 08:23:53
Jobblogg? Hur vi får fram fler nya och bra jobb i Sverige är en otroligt viktig fråga. Således upptar den allt mer plats även här, kanske är det dags att tala om en jobblogg. I morse debatterade jag jobb och ersättningsnivåer med LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin i SVT 1. Detta med anledning av en intressant avhandling av Ingrid Esser som visar att viljan att arbeta förblir hög även i länder med höga ersättningar. Den mäter dock inte i vilken utsträckning man faktiskt arbetar. Debatten blev snabb och engagerad - möjligen i överkant från min sida bitvis - och tydlig. Min poäng är att det finns en rad länder som har gjort arbete och företagande mer lönsamt med lägre skatter och ersättningar. Där växer mängder av nya, bra, jobb fram och det kan vi lära av. Tyvärr har vi haft motsatt politik i Sverige och fått ett massivt misslyckande med jobben. Bytte vi politik kunde vi också få en bättre situation. Att LO, som har varit med och styrt Sverige så länge, försvarar bidrag och inte arbete är anmärkningsvärt.

Se Go′morron Sverige med debatten här - >

<-- Home
RSS 2.0