Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:14:58

2005-08-23 10:12:49
I KvP: Ju högre skatter, desto sämre välstånd. I lördags publicerade Kvällsposten en krönika av undertecknad om sambandet mellan höga skatter och låg tillväxt:

"?Det finns inget vetenskapligt bevisat samband mellan högt skattetryck och låg tillväxt.? Så uttrycker sig ofta de som försvarar höga skatter. Alltså har Persson och Nuder ansett det riskfritt att föreslå en höjning av västvärldens högsta skattetryck.

I stort råder dock en bedövande internationell enighet om att skatter hämmar tillväxt. Tunga avsändare som IMF, EU-kommissionen, European Journal of Political Economy, European Economic Review, Journal of Macroeconomics, OECD, NBER och Economic Inquiry ? för att nämna några ? har på senare tid publicerat studier med detta budskap. ...

En rad länder i Öst- och Centraleuropa har dragit ned statens omfång och skatterna rejält de senaste 15 åren. Tillväxten där är nu stadigt dubbelt så hög som i västra Europa. Skatternas försvarare säger att det bara är tillfälligt, tills de har hunnit ikapp vårt välstånd. Men det förklarar inte att USA, som redan ligger långt före, också har dubbelt så hög tillväxt.

Orsaken till att hög skatt ger låg tillväxt är inte bara att medborgare och företag blir av med pengar som de hade kunnat använda till konsumtion och investeringar. Nej, orsaken är också hur staten använder pengarna: till ineffektiva offentliga monopol, till att betala miljoner människor för att inte arbeta."


Läs hela krönikan här - >

<-- Home
RSS 2.0