Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:34:52

2005-08-29 10:10:45
Chocksänkta priser. Willy:s tipsar sina konkurrenter i annonser att göra som de: sänka alla priser, för det gillar kunderna. Kvällstidningarna har funnit ännu en variant på chock på löpsedlarna: "Chocksänkta priser". Även ICA och andra äldre, etablerade, butiker, sänker flera av sina priser. Se där vad konkurrens leder till!

Minns det motstånd som fanns mot att Lidl med flera skulle etablera sig. Rikspolitiker skrämde med det utländska. Facket talade om risken för lönekonkurrens. Lokala politiker ville inte upplåta mark (bland annat i ett län där de hänvisade till att befolkningens efterfrågan på mat redan var tillfredsställd). De stora butikskedjor som fanns gjorde ofta vad de kunde för att hindra uppstickarna.

Machiavelli hade en poäng i att förändring alltid har starka motståndare i dem som tjänar på den rådande ordningen och blott ljumma försvarare i andra. Förlusten av det gamla är konkret och vinsterna med det nya oklara. "Man vet vad man har men inte vad man får" - etc. Så var det med avregleringen av telemarknaden när Televerket skulle konkurrensutsättas. Men dagens utbud och låga telepriser är i ett helt annat universum än för 15 år sedan. Och ingen vill ha det gamla åter.

Idag råder i praktiken fortfarande offentliga monopol inom sjukvård, barn- och äldreomsorg, skola och högre utbildning. De privata aktörerna utgör blott ca en tiondel och de är nästan uteslutande hänvisade till offentlig finansiering. Motståndet mot förändring - trots tydliga problem som följer av monopol - är stort. Oförmåga att lära av historien och se runt hörnet hindrar liknande förbättringar inom dessa viktiga områden.

<-- Home
RSS 2.0