Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:47:31

2005-08-29 12:46:35
Skilj på välfärd och offentlig välfärd! Idag har sju av tio en ersättning vid sjukdom som motsvarar 90 % av lönen eller mer. Ändå handlar den politiska debatten om huruvida nivåerna ska ligga på 80, 75 eller kanske 65 %. Förklaringen är att de flesta har privata tillägg utöver de offentliga ersättningarna. Läs Johan Schück i ämnet här.

I Sverige har staten tagit på sig att göra det mesta åt de flesta när det gäller trygghet och välfärd. Så mycket att många nu tror att om det offentliga inte avser ägna sig åt en viss sak så kommer det inte att finnas. Men det finns förstås mycket som har med välfärd och trygghet att göra som finns utanför det offentliga även i Sverige. Såsom privata tillägg utöver offentliga ersättningar.

De offentliga pensionerna drogs ned rejält med pensionsreformen. Fram växte privata avtal och individuella försäkringar. När vi har 80 % i ersättning vid sjukdom finns privata tillägg. Skulle de offentliga nivåerna dras ned till 65, 40 eller 20 % skulle de privata tilläggen öka. De massiva skattesänkningar på flera tusen per månad för normalinkomsttagare som då vore möjliga skulle ge medel att köpa privata tillägg för.

Alliansens möte i Bankeryd imorgon borde ägna denna princip en tanke; att alla får behålla mer av sina pengar och välja den trygghet de önskar. Det vore inte heller fel med lite pedagogik som visar att offentlig välfärd är en sak, välfärd är en annan. Rentav att ju mindre välfärd och trygghet som det offentliga ägnar sig åt, desto mer privat växer fram för medborgarna att välja bland.

<-- Home
RSS 2.0