Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 22:58:19

2005-10-01 11:34:41
Kopiera S lönar sig inte, Fp! Idag redovisas en ny opinionsmätning av TEMO i Dagens Nyheter. Den främsta nyheten är att Folkpartiet får 8,7 procent, att jämföra med 13,3 procent i det senaste valet, 2002. Eftersom nedgången tog fart på allvar först på senare tid kan varken Moderaternas uppgång eller samarbetet i Alliansen förklara den. Istället är det troligt att Folkpartiets paradnummer, att lägga sig på samma politik som Socialdemokraterna i socialförsäkringarna, är förklaringen. På den punkten har partiet profilerat sig rejält på senare tid: "inga sänkta ersättningsnivåer". Men väljarna vill inte ha mer av samma politik, helt enkelt. Man förväntar sig något annat av ett libetalt parti än höga skatter och höga bidrag. Att en del av väljarna verkar gå till socialdemokraterna stödjer denna tolkning, det är bättre att rösta på originalet om ändå inte så mycket skiljer åt. Folkpartiet borde snarare driva på Alliansen för betydligt mindre stat, lägre skatter och lägre bidrag.

<-- Home
RSS 2.0