Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 22:59:01

2005-10-05 12:41:46
Svensk politik behöver konkurrens. Idag redovisar Aftonbladet att 18 % kan tänka sig att rösta på Junilistan. Som framgår av samma mätning har dock motsvarande siffra för ett annat nytt parti, Feministiskt Intitiativ, fallit från 22 till 4 %. Mycket kan hända på kort tid för nya partier, även om Junilistan präglas av mer stabilitet än kaoset i Fi.

Det behövs utan tvivel mer konkurrens mellan partier i svensk politik. De etablerade partierna har idétorka, är extremt taktiska och alltmer lika. Bland annat är detta en följd av att de har skapat en sorts oligopol, där stora partistöd hindrar uppstickare. Nu verkar detta ändras och det är bra - oavsett, egentligen, vad de nya partierna tycker.

Vad vill då Junilistan? Deras manifest delas huvudsakligen in i EU, den svenska staten och ekonomisk politik. Likheterna med den borgerliga Alliansen är tydliga. Mindre men vassare EU, maktspridning i Sverige, fokus på jobben och lägre skatter. (Lite lustigt är att euron inte nämns i EU-delen, att public service anges som en av statens viktigaste uppgifter och att ett "öppet mandat" på en rad punkter till "förståndiga" ledamöter begärs.)

På många sätt ett sympatiskt och vettigt program - med en del tydliga undantag. Men programmet lär försvinna i intet - det blir diskussioner som politikens sällskapsspel och medias logik samt ytlig profilering som lär dominera. Samt interna kamper mellan tilltänkta nya makthavare. Detta gör att Junilistans utveckling är högst oklar.

<-- Home
RSS 2.0