Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:39:51

2005-10-06 08:39:36
Dagens artikel. Nästan alla tror att nästan allt rörande fattigdom och miljö är på väg att försämras i världen. Men fakta visar att det är tvärtom. På vilket annat sätt kan denna ogrundade pessimism förklaras än att media rapporterar helt fel och fokuserar på domedagsbilder av framtiden? Johan Norberg redovisar i Dagens Nyheter resultatet av en opinionsmätning som Demoskop har gjort. Mycket intressant. Gör gärna kunskapstestet här för att testa dina egna kunskaper.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0