Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:05:56

2005-10-07 11:41:44
LO i rollen som Bagdad-Bob. Alla minns Saddam Husseins informationsminister, efteråt kallad Bagdad-Bob. Under Irakkriget kunde han till slut inte möta media i pressummet, som väl var intaget av de allierade, utan han stod ute i rök och oväsen. Likväl förklarade han att några amerikaner fanns det inte i Irak och skulle de dyka upp skulle de snabbt besegras och brinna inne i sina stridsvagnar. Alla såg det parodiska i att upprätthålla en uppenbart felaktig bild av verkligheten.

LO har intagit Bagdad-Bobs roll i Sverige. Det finns snart ingen gräns för hur långt de kan fiffla, tricksa och omdefiniera verkligheten för att allt i ekonomin ska se bra ut. Oavsett vad människor själva ser, vad oberoende bedömare kommer fram till eller vad internationell statistik säger så är arbetslösheten låg, sysselsättningen god, tillväxten hög och oppositionen ond. Tino Sanandaji, doktorand i nationalekonomi, har skrivit en artikel i Smedjan där några av LO:s senaste påhitt - och ett par av TCO, någon sorts nybliven vice-Bob - avslöjas:

"TCO-ekonomen Daniel Lind påstår till exempel (DN Debatt 21/8) att Sverige upplevt en hög produktivitetsökning. Det är inte sant. I själva verket har Sveriges totala produktivitetstillväxt varit bland de lägsta i världen, både i ett 30- och 10-årigt perspektiv.

Det relevanta måttet på produktivitet som grund för vårt materiella välstånd är genomsnittet för alla landets invånare. Produktionen per invånare i Sverige ökade dock endast med 1,6 procent per år mellan 1970 och 2000, plats 21 av världens 24 industrialiserade länder. Även 1990?2000 var den totala produktivitetstillväxten låg, 1,4 procent per år. Bara fyra industriländer uppvisade sämre utveckling.

Men det finns också ett annat sätt att mäta produktionsökning, nämligen per anställd. Här klarar sig Sverige långt bättre, särskilt under perioden 1990?2000, då utvecklingen var bland de bättre i världen med 2,5 procents tillväxt. Vad är förklaringen till skillnaden?

Först en liknelse: En vagn dras av fem hästar. Den långsammaste hästen skadar benet och läggs på vagnen. Dragkraften per häst har ökat, samtidigt som vagnen går långsammare. Är detta ett problem, eller något bonden bör vara glad över? ...

LO-ekonomerna upprepar på DN Debatt (25/8) ... envist att moderaterna ?prioriterar höginkomsttagarna?. Enligt dem tillfaller 66 procent av moderaternas föreslagna skattesänkningar ?högavlönade?. Hur kan LO komma fram till att skattesänkningarna återigen riktar sig till överklassen? Svaret är delvis att LO:s chefsekonom nu har definierat hälften av Sveriges löntagare som ?högavlönade! Gränsen för medlemskap i Dan Anderssons ?höginkomsttagarklubb? hamnar alltså i dag på runt 18 000 kronor i månaden."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0