Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:46:28

2005-10-14 09:36:03
Rosenbergs konspiration. Min medverkan i TV8 sent igår kväll, där Tiina Rosenbergs avhopp och genusforskning diskuterades, blev ett lugnt och sakligt samtal. Anne-Marie Morhed, chef för Nationella sekretariatet för genusforskning, medverkade också. Trots att programledaren ställde frågor om Rosenberg påtalade han underligt nog vid mina svar att hon inte skulle nämnas, eftersom hon hade tackat nej till att medverka. Mitt budskap verkar ha gått fram ändå.

Rosenberg beskriver en konspiration i sin debattartikel. Med hjälp av ett förfalskat citat får hon det till att Timbro har hotat henne, genom att skicka en av världens kändaste böcker, Atlas Shrugged, till hennes arbetsplats - liksom till många andra kända svenskar under dess lansering. Förfalskningen av citatet antyder att hon inte alls anser att hon är hotad utan använder detta för att undvika sakfrågorna och istället misstänkliggöra sina motståndare. Och det verkar onekligen som att det är ett demokratiskt meningsutbyte hon ogillar - likt en sekt kräver hon och hennes meningsfränder att alla ska hålla med.

Genusforskningens svårigheter att hålla sig borta från den extrema rörelsen är ett problem. Det framgår inte minst av kvaliteten på denna forskning. Att staten redan har angett forskningens resultat i instruktionen till nämnda sekretariat gör inte bredden och det fria tänkandet bättre. Tvärtom.

<-- Home
RSS 2.0