Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 31/05/2023, 17:25:59

14/10/2005 12:14:24 pm
Bekämpa inte lösningen! Debatten förra lördagen i Lund på Amnesty blev som nämnt både livlig och intressant. Mina tre motdebattörer - och moderatorn - beskrev världens elände och pekade ut företagen som skurkar. Jag instämde i att stora problem finns, men att världen snabbt är på väg att bli bättre - tack vare företag.

Hela världens ekonomi växer, fattigdomen minskar, miljön blir bättre, medellivslängden ökar, spädbarnsdödligheten minskar. Allt detta i en tid då alla är överens om att ekonomin är friare än någonsin och företag snabbt rör sig över världen. Detta är ingen tillfällighet utan en följd av just fri ekonomi, fri handel och fri företagsamhet. I strävan efter att göra vinst främjas det allmänna intresset. Konkurrens ger utveckling.

Ali Esbati påstod att teorin att handel är ett frivilligt plussummespel som båda parter vinner på motbevisas av all empiri. Dock motbevisade han inte mina fakta eller gav några egna. Han påstod att de multinationella företagen är utsugare i fattiga länder, men kunde inte motbevisa mitt påstående att de betalar fler gånger högre lön än de lokala företagen.

Däremot har han och de övriga rätt i att när företag beter sig illa så ska det uppmräksammas. Denna aspekt beskrev Sydsvenskan väl i artikeln om debatten. Men företag och fri rörlighet är lösningen, inte problemet. Det är inte bistånd som har lyft hundratals miljoner kineser och indier ur fattigdom på 20 år - det är handel.

Problemen är att så många länder inte är med i den globala ekonomin. De skärmar av sig bakom tullar, kvoter, skatter och politiskt förtryck. Många länder har inget bra skydd för ägande så fattiga blir egendomslösa. Det är vad som hindrar utveckling och befäster fattigdom. Och det är vad alla - inklusive Amnesty - som vill skapa en bättre värld borde kämpa för att ändra på.

<-- Home
RSS 2.0