Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:42:02

2005-10-17 12:20:20
Högre bidrag till höginkomsttagare. Enligt TT avser Anna Hedborg, (s)ocialförsäkringsutredare, föreslå att taket för sjukersättning inte bara ska höjas utan tas bort. Detta i ett läge där allt färre arbetar och fler lever på bidrag - just för att höga skatter bestraffar arbete och höga bidrag belönar icke-arbete. Hennes motivering har uttryckts förr: "om svenskarna ska vilja fortsätta att solidariskt betala till den allmänna sjukförsäkringen så måste taket bort".

Alltså: för att vi ska vilja betala höga skatter måste vi göras beroende av systemen via allt högre bidrag. Har vi inget kvar efter skatten blir vi väldigt lyckliga om staten ger tillbaka en hel del - på statens villkor. Medborgare med egna besparingar eller privata försäkringar är ju fria och kan göra vad de vill. Detta är uppenbarligen inget som Hedborg och regeringen gillar. De vill ha motsatsen: människor som kan styras. Bland annat styras att rösta på partier som lovar än mer bidrag.

Anna Hedborgs tidigare stora förslag var som bekant löntagarfonderna. Med hjälp av statens våldsmonopol skulle de privata företagen på några år föras till kollektiv ägo. Staten och facket skulle ta över. Sverige och Östtyskland hade då inte bara utbytt vänligheter mellan den tidens ledande politiker utan haft liknande ekonomiska system. Hedborg står för samma principer idag. Förnyelse?

<-- Home
RSS 2.0