Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-05-25, 00:15:08

2005-10-18 10:25:47
EU är inte i kris. EU saknar stöd från medborgarna i viktiga frågor, vilket har framgått i bland annat olika folkomröstningar. Alltså är EU i kris, sägs det ständigt - också i Studio Ett i P1 igår, där undertecknad diskuterade med Mats Engström, ledarskribent på Aftonbladet. (Lyssna här.)

Men EU är inte i kris. EU finns och EU fungerar. Fler länder förhandlar om att bli medlemmar. Att medborgarna är kritiska och röstar nej till exempelvis den föreslagna konstitutionen är ingen kris. Detta ska vara ett normalt tillstånd för den offentliga makten, oavsett om det är på kommunal, nationell eller europeisk nivå. Den ska granskas och kritiseras, vilket är grunden för att dess omfång begränsas. Det är lika viktigt på europeisk som på nationell nivå. Om politiker ständigt fick stöd för nya påhitt vore Europa inte bättre, minst sagt.

EU bör fokusera på minsta gemensamma nämnare för de 25 - och snart fler - medlemmarna. Det vill säga fri rörlighet på en gemensam marknad. När EU inte lägger sig i annat - eller tar in stora summor för att dela ut i bidrag till olönsamma branscher - kommer förtroendet att stärkas. Inte genom PR-planer från EU-kommissionen.

<-- Home
RSS 2.0