Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:55:53

2005-10-25 09:22:24
I LNB: Platt skatt för Sverige! Idag distribuerar Liberala Nyhetsbyrån en debattartikel av undertecknad om varför Sverige behöver platt skatt. Förutom en genomgång av de positiva erfarenheterna av platt skatt i allt fler länder påpekas att Sverige med skattereformen 1990-91 kom relativt nära platt skatt. En annan tanke där, att beskatta arbete mindre, borde också återupptas. Men varför inte gå hela vägen och helt avskaffa inkomstskatten? Noll procent är en bra nivå på platt inkomstskatt.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0