Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:53:46

2005-10-25 17:03:54
Nytt Briefing Paper: Outsourcingens möjligheter. Idag presenterade vi ett nytt Timbro Briefing Paper, författat av Fredrik Erixon och Mårten Lewander. Ämnet är att företag och jobb flyttar i en globaliserad värld - och att konsumenterna vinner. I samband med nedläggningar av produktion i Sverige har outsourcing kritiserats hårt och av många ansetts skada svensk ekonomi. Men utflyttning av produktion till länder som kan producera varor och tjänster till lägre priser har varit gynnsam för Sverige - särskilt för svenska konsumenter. I detta Briefing Paper beräknas hur mycket olika konsumentprodukter hade kostat idag om produktionen hade varit kvar i Sverige.

Läs Briefing Paper Nr 5 här - >

<-- Home
RSS 2.0