Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:24:07

2005-10-28 12:22:28
Jobba för att du vill! I senaste numret av Liberal Debatt tar jag upp frågan om jobb eller bidrag från en frihetlig vinkel som sällan hörs i debatten:

"Det finns ett obehagligt drag i den nuvarande intensiva debatten om jobben: arbete beskrivs som ett tvång. Det sägs och skrivs att vi ?måste? arbeta mer ? en plikt. Därtill ska vi oftast tvingas arbeta för någon annans skull, oftast för att något stort offentligt system annars kollapsar. Vårt arbete är främst till för att finansiera en stor mängd åtaganden som politikerna har bestämt.

Det borde vara tvärtom. Arbete borde ses som frivilligt. Om man ska arbeta, hur mycket, med vad och under vilka villkor ? det borde inte staten styra. Så länge man själv bär kostnaden för att inte arbeta eller arbeta lite drabbas ingen annan. Då har ingen heller någon anledning att tala om att man ?måste? arbeta.

Hade inte politikerna lovat stora offentliga förmåner för att vinna val, som måste finansieras av att väljarna arbetar ihop pengarna, skulle de inte tala om att vi ska tvingas arbeta. Får jag själv behålla förtjänsten av att arbeta ? och ta priset för att eventuellt inte göra det ? så bestämmer jag själv över livet. Frihet, kort sagt."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0