Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:56:46

2005-10-28 13:24:15
Sista striden är här? Samtidigt som den socialdemokratiska partikongressen inleds publiceras en opinionsmätning av TEMO i DN som visar att de rasar i väljarstöd. De borgerliga har över 50 procent sammantaget, trots att Junilistan får 4,5 procent. Och då behöver de borgerliga inte över 50 procent, eftersom Junilistan har sgat att de aldrig skulle samverka med s, v och mp. Detta torde också antyda att Junilistan inte alls, som en del utgick från, främst kommer att ta Alliansens väljare. En kongress i motvind - skapad av egen idélöshet, maktfullkomlighet och sönderfallande samhällsmodell.

<-- Home
RSS 2.0