Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 15:33:16

06/12/2005 11:23:52 am
Varfor bara lite av det goda? Igar skrev Kjell-Olof Feldt och Ann Lindgren pa DN Debatt om att vi inte ska gora det komplicerat for aldre att arbeta om de vill. Bland annat foreslog de att LAS ska avskaffas for nyanstallningar av personer over 60 ars alder och slopad arbetsgivaravgift for aldre. Detta skulle skapa fler jobb for just aldre och minska risken att anstalla. Utmarkt. En god analys - inte helt ny - som jag helt delar. Men om slopad LAS och arbetsgivaravgift nu ger fler jobb, varfor inte gora det for alla? Vi vill val att alla ska fa jobb? Att arbete ska lona sig for alla? Att riskerna med att anstalla alltid ska vara sma? Varfor ska vi bara ha lite av det goda om vi nu vet vad som ar bra? Eller atminstone inte bara for aldre utan ocksa for yngre. Idag ar arbetslosheten bland unga stor och sjukskrivningar okat snabbt bland yngre. De far inga jobb trots utbildning. Sist in forst ut slar naturligtvis hart mot dem ocksa. Bra tankt, Feldt, men varfor inte dra slutsatsen hela vagen?

<-- Home
RSS 2.0