Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 13:32:04

08/12/2005 10:59:03 am
Rekommendation: Neo. I januari kommer det första numret av det som lär bli Sveriges intressantaste tidskrift, Neo. De beskriver sig själva som ett "liberalt kvalitetsmagasin" som "har berättelserna om nutiden och visionerna om framtiden". Den inriktning som finns mot fakta och optimism om framtiden lovar väl, likaså redaktionen vars chef är Sofia Nerbrand. På den svenska marknaden av politiska tidskrifter står det tio - noll eller liknande till vänstern. Därför behövs verkligen Neo och kommer nog att kunna ställa denna balans till rätta - i kraft av kvalitet och kunskap.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0