Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 12:44:01

11/12/2005 3:12:52 pm
Om Elvis i Guruhandbok. Fria Moderata Studentförbundet har publicerat en s k Guruhandbok. Där beskrivs olika frihetliga förebilder genom historien, både mer och mindre självklara. Ett antal kommer från andra sfärer än filosofi, politik och ekonomi. Själv hade jag nöjet att bidra med en text som Elvis Presley som paradoxal frihetskämpe, en rebellisk kung.

Ladda ned och läs Guruhandboken här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0