Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 16:48:40

20/12/2005 8:19:26 pm
Uppköpet av Skandia. Sydafrikanska Old Mutual har fått stöd av aktieägare med över 60 procent av aktiekapitalet för sitt bud. Denna siffra kan ännu öka, och så lär nog bli fallet. Hur som helst räcker 50 procent för Old Mutual. Nu blir Skandia således uppköpt.

Det har dock funnits de som har kämpat intensivt emot detta, nämligen andra och fjärde AP-fonderna. Man kan undra varför. Vad skiljer dessa från i stort sett alla andra ägare? Tar de andra hänsyn än de kommersiella? Används våra pensionspengar i ett spel ägnat åt annat än att öka våra framtida pensioner?

Misstanken är inte obefogad. Ordföranden i den ena av dessa, Gunnar Larsson, är ett gammalt socialdemokratiskt kommunalråd. Han har satts att leda förvaltningen av omfattande pensionsmedel, som vi medborgare inte tillåts förflytta från hans fond. I vilka syften använder han våra pengar?

Är det så att det under ett valår kan uppfattas som negativt om ännu ett stort svenskt företag flyttar ut? Att ännu ett steg från svenskt ägande då har tagits? Och att AP-fonderna använder våra pengar för att hindra uppköpet så att denna pinsamhet inte uppstår och s-regeringen lättare kan sitta kvar? I så fall med följd att vi finansierar detta inslag i valkampanjen och får lägre pension i framtiden.

Läs mer i DN - >

<-- Home
RSS 2.0