Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 03:53:26

10/01/2005 3:48:08 pm
Abbas Won - the First Step on a Long Road. Former Palestinian PM Mahmoud Abbas is now declared the winner in the Presidential election in Palestine - incidentally the first free and fair election in an Arab society. Abbas got 62,3 % of the votes and his main opponent a mere 19,8 %. That gives him a strong mandate for the inevitably uncomfortable decisions to come.
"The main challenge is still ahead for him... Will he fight against the terrorists? Will he try to stop this bloody, violent war against the state of Israel? This is the main question. This is what interests us," Israeli Deputy Prime Minister Ehud Olmert said.
The first obstacle to peace and a Palestinian state was Yasser Arafat. Now he is gone and with him a corrupt regime that supported terrorism. Now Abbas will face the challenge and the opportunities are clear. Israel has made some good offers. The outcome of this election may start a positive circle of development in the negotiations towards lasting peace.
Read more news and comments at cnn.com - >

10/01/2005 2:20:58 pm
Vårdens sönderfall under monopolen. Idag presenterar Svenskt Näringsliv en vision om framtidens vård i form av en konferens och en rapport. På DN Debatt redovisas också en undersökning om nuläget som bakgrund till förslagen om förändringar:
"Mellan 2.000 och 3.000 svenskar beräknas avlida varje år på grund av felbehandling inom sjukvården. Drygt 60 procent av personalen vid landets sjukvårdsenheter vet med sig att felbehandlingar skett, men har inte rapporterat dessa. Ofta på grund av rädsla. Det visar nya undersökningar som Svenskt Näringsliv presenterar. Där avslöjas också att en person med värk i axel och skuldra och remiss från
vårdcentral får vänta i genomsnitt hela 33 veckor enbart för ett första besök hos en specialist."

Undersökningen visar med all önskvärd tydlighet hur vården förfaller under de nuvarande monopolen. Tyvärr går inte Svenskt Näringsliv hela vägen bland åtgärderna; de vill bibehålla det offentliga monopolet på finansiering. Synd. Halvvägs ur ett system som inte fungerar kan bara bli halvbra.
Läs rapporten här - >

10/01/2005 1:32:43 pm
"...en skarpt utmanande och ensidig partsinlaga..." I det s k BTJ-häftet, där böcker recenseras för bibliotek, har min bok just recenserats av Håkan Philipsson. Efter att ha refererat bokens budskap skriver han att den är utmanande och "har sitt största värde i att väcka debatt". Philipsson anser vidare att texten "är välskriven och det pedagogiska greppet näst intill övertydligt" samt att det "är oerhört angeläget att föra en diskussion kring hur vi ska klara välfärdsfrågorna framöver".

10/01/2005 12:09:41 pm
Kungen II.

"I vissa lägen är det bättre att agera än att inte göra nåt alls. Då är det bättre att ringa på ambulansen och sen skicka hem den om den inte behövs. Men här i Sverige är det ofta så att ingen vågar ta ansvar. Man är rädd för att dra i gång saker, det kan betyda kostnader, och så måste man stå till svars sedan. Vem ska betala? Jag tycker det är viktigt att man vågar ta ansvar. Sedan blir man säkert uthängd, men det är bättre än att stå passiv."

Kung Carl XVI Gustaf om det svenska agerandet i samband med katastrofen. Syftar han på Freivalds eller Persson? Eller båda?

<-- Home
RSS 2.0