Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 03:39:09

31/12/2008 10:24:15 am
A Year of Activity in Figures. I glanced at the year that has passed, from a personal business- and opinion-making perspective. It seems to have been busy.

I gave more than 30 lectures/speeches about The Guide to Reform in some 15 countries, with substantial media coverage. Browse here.

50 op-eds or columns were published in my name. See them here.

Munkhammar Advisory had 23 clients and revenues during its first year in excess of SEK 2 million (EUR 200 000).

I took up the position of Research Director at European Enterprise Instititute, and presented two publications in the new series.

The Munkhammar Advisory Publications released four publications, with substantial attention.

I also authored or co-authored publications for Timbro, the Stockholm Chamber of Commerce and The Research-Based Pharmaceutical Industry.

I did about 25 speeches and debates about the financial crisis, Europe or welfare reform - and some 30 major radio and tv appearences.

Update: And this blog had 1,1 million hits from 34 500 unique visitors.

I hope this contributed in some way to the success of the ideas of free enterprise and a free society!

31/12/2008 10:21:09 am
Förbättringar för företag. Min revisor skickade ett brev med information om förändringar från årsskiftet. Arbetsgivaravgiften sänks, bolagsskatten sänks, och en större summa av överskottet får delas ut till ägarna. Inga revolutioner, men tydliga förbättringar.

31/12/2008 10:15:54 am
Europas år? I Dagens Nyheter idag finns en utmärkt och utförlig special om nästa år, som de kallar Europas år. Läs mer här. Nästa år är val till Europaparlamentet den 7 juni, och kort därefter tar Sverige över som EU-ordförande. Givetvis sker mycket inom EU, t ex får euroområdet sitt 16:e medlemsland i Slovakien. Dessutom - inte minst! - kommer under våren min och Stefan Fölsters bok om Europa.

29/12/2008 6:33:02 pm
Amazon Customer Review. As I was about to purchase Niall Ferguson′s The Ascent of Money: A Financial History of the World - which seems to be necessary reading nowadays - I noticed a DVD apparently featuring me, called The Welfare State and the Decline of Europe. Wonder what I have been up to - I have to order it to see... I also noticed the first Customer Review of The Guide to Reform, a year after it was first published. The book is called "magnificent", "very interesting" and "definitely recommended". Fair enough!

27/12/2008 8:56:20 pm
Bloggande ständig sekreterare. Det har uppmärksammats något att Peter Englund, Svenska Akademiens nye ständige sekreterare, förutom att vara en skicklig historiker och författare också bloggar. Det är fascinerande personlig och tänkvärd läsning. Kanske man skulle lägga om tonfall och innehåll i bloggandet...? Här är Englunds blogg.

23/12/2008 12:49:04 am
Bättre välfärd utan värnskatt. Så har ännu en forskare dragit slutsatser om värnskattens eländiga effekter. Självklart motverkar den utbildning och arbete. Men dessutom ger den lägre lön - redan före skatt. Och att avskaffa den leder inte till ett bortfall av offentliga intäkter. Alla vinner på att den tas bort - medborgarna får behålla mer pengar och det offentliga får ingen minskning.

22/12/2008 8:56:16 pm
Norwegian Interview. The Norwegian web magazine Minerva has interviews a few centre-right people in Sweden about the Swedish Government, its reforms and future prospects. I am one of them. Read it here (in Norwegian).

22/12/2008 3:41:01 pm
Årets Julklapp! För den som fortfarande inte har köpt alla julklappar, här är tipset som löser problemen: Fånga platsen! Skriftställaren Anders Johnson har rest 8000 mil i Sverige och nedtecknat varenda liten aspekt av vår företagsamma historia. Aldrig förr har bygget av Sveriges välstånd - av kreativa entreprenörer - beskrivits så utförligt och levande.

22/12/2008 12:14:20 pm
Shared Wisdoms. As I evaluated the year, I noticed that the two publications about the financial crisis that we presented during this autumn - the Swedish and the English - have been downloaded by more than 2000 people. A satisfying result.

21/12/2008 1:29:09 pm
A Very Bad Decision. The European Parliament decided to force a maximum 48-hour working week onto every member state. Their decision will now form the basis for a comprimise with the Council before it becomes reality.

This is an EU decision at its worst, harmfully regulating life and liberty in Europe. Nobody - an English banker or Romanian farmer - would be allowed to work more than that. Will this really make Europe mor competitive and improve our chances to get out stronger from the recession?

20/12/2008 7:44:45 pm
Till Nuders försvar. Förre finansministern Pär Nuders bok "Stolt men inte nöjd" har mest kritiserats och blivit ett slagträ i debatten. Både boken och min granne Pär Nuder själv förtjänar bättre än så, argumenterar jag i senaste Liberal Debatt, som kommer i dagarna:

"Pär Nuder må inte ha Barack Obamas karisma. Men han är en av få politiker som verkligen bemödar sig med att ha en intellektuell bas för sin politik. Slagord - ja, men först en rejäl grund av genomtänkta fakta. ...

Han visar ett tydligt internationellt engagemang - för det Baltikum hans släkt härstammar från, utvecklingen av EU, och i synnerhet Mellanöstern. Vänskap förde honom i ungdomen till konfliktzoner i Libanon som förklädd fotograf. Äkta engagemang för fred.

Befriande nog saknas den Jantelag och avundsjukans klassretorik helt i boken. Som minister kunde sådant ibland skymta fram. Istället förordar han en dynamisk och öppen marknadsekonomi där människor ska känna trygghet i förändring och omställning. ...

I media har skildringen av konflikter med Göran Persson framträtt. Detta med all rätt, Nuder är tydlig i att visa hur obehagligt och ohållbart styret med Persson var. Men det har inte berättats att han också är generös mot Persson i mycket, liksom mot andra, som Sahlin. ...

Slutligen är Nuder också öppenhjärtig med spelet då Mona Sahlin sparkade honom. Läckor till media, dubbla besked och insinuationer. Ett osäkert och aggressivt ledarskap - som bådar illa för hennes parti."


Läs hela recensionen här - >

20/12/2008 7:07:16 pm
Nej, det har hon inte. Dagens Nyheter toppade idag med rubriken "Mona Sahlin har tappat 372 000 väljare på ett år". Från mina utgångspunkter är det positivt att socialdemokraterna tappar stöd. Det visar också - som jag har tjatat om - att Alliansen har alla chanser att vinna 2010. Men Mona Sahlin har inte förlorat några väljare. Ett parti kan bara få väljare på valdagen. Först nästa val vet man om man har vunnit fler eller förlorat några.

Varrför är det ett relevant påpekande? Jo, för att opinionsmätningar är en sak och val en helt annan. Det kan mycket väl vara så att hennes parti aldrig hade fått så stort stöd för ett år sedan heller om det hade varit val då. Människor svarar på ett sätt i telefon till Sifo och agerar på ett annat sätt i val.

När medierna likställer opinionsmätningar med val skapas stora problem. Ett problem är att det blir en överdriven fokusering på nuet, vilket kan främja en kortsiktig och populistisk politik. För ett år sedan tvingades Alliansen ägna en stor del av medieutrymmet åt att svara på varför allt stod så illa till. Därför fick de svårt att motivera en del av sin politik.

Kortsiktighet och snabba rubriker må ligga i den mediala logiken, men det främjar inte en innehållslig diskussion eller långsiktig politik.

19/12/2008 6:45:33 am
Interviewed in the FT. In today′s Financial Times, I am interviewed in an article about Finland, Sweden and the euro; "Finland shows Sweden benefit of joining club". Read it here.

17/12/2008 11:34:09 pm
Keynes Criticism. Dan Mitchell has another important Youtube video arguing against Keynesian economic stimulus policies; very timely. See it here.

17/12/2008 6:58:09 pm
In Health Care, Competition Works. My piece on health care reform for consumer power, choice and competition - based on the reform in the Netherlands - continues to run through US dailies. Now in the Caribbean Voice...

17/12/2008 6:26:18 pm
Buy Nothing Day - Like It? You may recall that some people who are critical against consumption have a Buy Nothing Day each year. They claim that consumption is bad for most everything, not least social values and the environment. With the recession, many people get lots of Buy Nothing Days due to unemployment or lower incomes. Is it really good for them? And are the effects on society particularly positive? The resources for health care and education fall. Governments get deficits and have to save. Fewer can purchase new and environmentally friendly products. So, consumption-critics, you got part of what you wanted. (I guess you would like to decrease consumption much more.) How many like this situation?

13/12/2008 9:39:43 pm
Att bidra eller få bidrag. När varvsindustrin i Frankrike på 1980-talet hade blivit djupt olönsam - och var beroende av statliga subventioner - var Alain Madelin industriminister. Han bestämde sig för att slopa subventionerna, vilket skulle innebära att omrking 10 000 personer förlorade jobbet. Då bestämde han sig för att ta ett års subventioner och ge till de anställda och sedan lägga ned alltihop. Med detta var samtliga inblandade mer än nöjda - och ett år senare var problemet och kostnaden ur världen. Därefter inrättades frizoner för företagsamhet med lägre skatter och färre regleringar i dessa områden. På det viset fick nya företag lättare att etablera sig och växa. Se där ett annat sätt att hantera svensk bilindustri - snarare än att avsätta 28 miljarder (mer än en miljon per anställd) för att hålla liv i olönsamma företag.

11/12/2008 12:05:16 pm
Ny bok: En annan välfärd är möjlig. Idag presenteras en ny liten bok av undertecknad, med nämnda titel.

I boken får läsaren möta nio personer som i sin vardag har nära kontakt med välfärden. Fast det är ett samhälle där välfärdstjänster och trygghet utvecklas under andra villkor än idag.

I detta samhälle är välfärden mer präglad av entreprenörskap, dynamik och mångfald - och mindre av offentlig centralstyrning. Mer samhälle, mindre stat. Syftet med boken är att teckna bilder av framtiden som kan inspirera till nytänkande.

Ett stort motstånd mot förändring är idén att "vi vet vad vi har men inte vad vi får". Boken avser på ett enkelt och vardagligt sätt visa vad vi faktiskt - realistiskt - skulle kunna få.

Läkemedelsindustriföreningen, Lif, ger ut boken för att bidra till en öppnare diskussion om framtidens välfärd.

Formgivning: picture element.Beställ boken kostnadsfritt här - >

11/12/2008 10:33:50 am
Greek Riots. The violent demonstrations in Greece reflect a long-term dissatisfaction with the mess of Greek politics - as this FT leader points out. There are, however, voices that would like to blame the EU and the euro. This is completely wrong. If anything, first, the EU - or rather its predecessor, the EEC - stabilized Greek democracy. Second, EU institutions have brought a much better economic framework to Greece. Third, the euro has provided Greece with monetary stability. If Greece was not part of EU or the euro, it would have had much more severe problems.

09/12/2008 7:56:20 pm
I Utmaningen: Ska staten ta över företag? Idag publiceras ännu en en kolumn av mig inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Utmaningen. Där argumenterar jag utförligt emot statligt övertagande och ägande av företag. Det är - och har upprepade gånger bevisats vara - en skadlig politik, även i kristider.

Läs mer här - >

09/12/2008 6:37:55 pm
Få vet vad dagis kostar. Timbro har låtit undersökningsföretaget United Minds fråga 400 småbarnsföräldrar vad de tror att barnomsorgen kostar. En tredjedel tror 1500 kr/månad, en tredjedel tror 3000 kr/månad och nästan en tredjedel tror 5000 kr per månad. Endast 12 procent tror 10 000 - vilket är det som ligger sanningen närmast. 13 000 kr per månad är kostnaden, varav nästan allt betalas via skatten, endast en mindre del via en direkt avgift.

Självklart kan många då påstå att de är nöjda med den offentliga sevricen. De flesta tror att man betalar en bråkdel av vad man gör. Hade fler vetat hur mycket det kostar hade man ställt andra krav - och kanske börjat fundera på andra lösningar. Skatter osynliggör enskilda kostnader på ett sätt som är demokratiskt tvivelaktigt. Delvis är detta naturligtvis också strategin från dem som vill hålla oss beroende av det offentliga. Men allt är i grunden våra pengar och vi måste få full information om vad politikerna gör med dem.

Läs mer här - >

09/12/2008 2:26:12 pm
Disaster? When you look at the newspaper headlines, you get the impression that the global economy is falling off a cliff. Indeed, it is the sharpest slowdown in some 16 years, but what does that mean? Well, that GDP in Europe will increase by 0,2 per cent next year - probably. That is, on the margin slightly higher than the highest level ever. In a recession, there will be people who will have real problems, and they must get new opportunities. But if we think the crisis is greater than it actually is, we risk making it worse.

Read more about the European economy here - >

08/12/2008 3:55:04 pm
Näringsminister Wetterstrand och utrikesminister Ohly? Så har de då enats om att vilja bilda regering - s, v och mp. Framför dem ligger en lång väg av att försöka komma överens i sak, om energi, skatter, EU, budgetregler, med mera. Nu blir alternativen tydliga, vilket är välkommet. Mot Alliansen står en traditionell vänster - i ett läge då alla funderar på hur vi ska få fart på ekonomin. Vad vi sannolikt också vet är att den möjliga förnyelsen av socialdemokratin har ställts in.

08/12/2008 3:48:45 pm
Entreprenörskap. På söndag ska jag tala på ett arrangemang i Stockholm med rubriken "Vill du bli riktigt jädrans rik?". Oklart om jag kan motsvara förväntan från åhörarna. Men jag ska tala om entreprenörskap, där viljan att tjäna pengar kan vara en viktig drivkraft.

08/12/2008 3:41:49 pm
Stimulus in Action. So I am in London, where the sun shines over cold streets. I am here for an international conference on health care reform. At the restaurant yesterday, the menu had a sign reminding the guest that VAT was reduced on December 1st. The signal being: Order another beer! Government stimulus in practice...

05/12/2008 9:55:16 am
Svenska bilar? Morgonens Nyhetspanel på Tv4 kom i hög grad att ägnas åt frågan om svensk bilindustri och statens roll. Göran Greider påpekade att vi har ett lite annat ideologiskt klimat nu, med alla rop på statliga insatser. Sant - vilket bekräftar att Naomi Klein har helt fel. Kriser tenderar ge mer stat, protektionism och socialism, inte tvärtom.

Men huvudfrågan är en annan. Det är inte säkert att det kommer att produceras bilar i Sverige i framtiden. Kanske, kanske inte. Det kan i grunden bara konsumenterna avgöra. Vad vi vet är att staten inte kan påverka hur det blir. Sverige var en gång en ledande global skeppsbyggare. Varvsindustrin hamnade i kris, staten tog över företag och subventionerade med miljarder i skattepengar. Tio år senare var ändå varvsindustrin borta.

Förutom att staten är en dålig ägare - av en rad principiella och praktiska skäl - så kan inte fundamentala förändringar stoppas. Vad vi kan göra är att underlätta omställningen för dem som påverkas, så att de finner nya och helst bättre uppgifter. Samt naturligtvis ha ett utmärkt företagsklimat som lockar nya investeringar och där det entreprenörer kan expandera.

04/12/2008 10:33:56 am
Chocksänkning. Riksbankens räntesänkning blev ordentlig - nära en halvering av reporäntan. Den senaste statistiken visar att inflation inte direkt tillhör de stora hoten mot svensk ekonomi framöver. Återstår att se hur mycket bankerna faktiskt sänker de verkliga räntorna.

Om något illustrerar de senaste månadernas ränteutveckling hur svårt det är att finjustera ekonomin. Det var inte många månader sedan riksbanken till mångas protester genomförde ännu en höjning. Nu är det dramatiska sänkningar beslutade på tidigarelagda möten.

För att veta om man ska gasa eller bromsa måste man veta vilken fart man har, och det vet man sällan i ekonomin. I grunden hänger det samman med svårigheten att centralstyra valutamonopol. Men för dagen illustrerar det mest riskerna med en politik för att kortsiktigt styra konjunkturen.

04/12/2008 10:31:56 am
No Phone. Yesterday, I hosted a nice reception for the colleagues, clients and advisory board of Munkhammar Advisory. Very nice indeed, apart from the fact that I seem to have lost my mobile phone. For a while, I can thus only be reached via e-mail.

03/12/2008 2:01:35 pm
Vänster på reträtt. I budgetmotionen i höstas föreslog Vänsterpartiet kraftigt höjd skatt för alla med normala inkomster. Nu har de backat - och accepterar alla regeringens skattesänkningar. Varenda sänkning av skatterna har de framställt som ett hot mot välfärden. Men nu vågar de inte stå för sin egen politik med dramatiska skattehöjningar. Lars Ohly påpekar att det inte vore bra för ekonomin att dra in medborgarnas köpkraft. Så är det förstås, sent ska insikterna komma! En vänster utan tilltro till sin egen politik.

01/12/2008 7:43:23 pm
Coverage. I am on the cover and page 2 in the magazine of the Estonian Reform Party, one of the organisers in Tallinn, where I spoke. See it here (pdf). Apparently, there was also attention in national tv and newspapers.

01/12/2008 2:10:26 pm
Tax Haven Myths. During the financial crisis, governments have increased their role in the economy. The recession might also provide them with further incentives to increase tax revenues - perhaps by increasing attacks on so-called tax havens. Dan Mitchell of the Cato Institute - and the Advisory Board of Munkhammar Advisory - today launches a video that punctuates common myths. See it here.

01/12/2008 10:29:16 am
Reading Recommendations. I have read a few books lately that I would - for very different reasons - like to recommend.

Dead Certain, by Robert Draper. A detailed and dramatic book about George W Bush and his presidency. Finally, I think I understand both his successes and failures. He is a decent, charming, regular guy. Poorly prepared for the task and too impatient - but with leadership skills and brilliant moments, such as after 9-11.

Microtrends, by Mark Penn. A microtrend, according to this Clinton adviser and PR consultant, is when one per cent of the population is intensely engaged in something. He has identified numerous intriguing trends in the US society - which are spreading. Take for example working retired, internet marrieds, sun-haters, vegan children and young knitters.

EconoPower, by my friend Mark Skousen. Mark Skousen shows in a fascinating book how many economists today engage in solving problems that are far from traditional economics. There are now solutions by economists that can cut crime levels, solve traffic jams, solve health care problems and even establish peace in conflict regions.

Stolt men inte nöjd, av Pär Nuder. En intressant skildring av en viktig period i svensk historia. Den förtjänar bättre än att dras in i ett internt partikrig. Nuder är engagerad och intellektuell - och en hängiven praktisk hanterare av stort och smått. Recension kommer i Liberal Debatt.

My Word is My Bond, by Sir Roger Moore. The memoirs of the now 81-year old Roger Moore, filled with anecdotes and humour. Mandatory reading for Bond fans as well as those interested in film and TV history. Moore comes across as a nice and decent person, as well as a hopeless practical joker.

01/12/2008 10:21:01 am
Barroso: Britain Closer to the Euro. There is indeed a strong movement towards the euro right now. EU Commission Preident Barroso comments on Britain:

"I′m not going to break the confidentiality of certain conversations, but some British politicians have already told me, ′If we had the euro, we would have been better off′. ... I don′t mean to say that it will be tomorrow and I know that the majority in Britain are still opposed, but there is a period of consideration under way and the people who matter in Britain are currently thinking about it."

01/12/2008 10:06:28 am
Wohlstand Braucht Freie Finanzmärkte. The German online magazine Perspektive Blau has translated and published a main chapter from the EEI publication about the financial crisis (which has, by the way, been downloaded by 500 people). Read it here.

28/11/2008 12:49:40 pm
Kom ihåg var du läste det först! Tre viktiga förslag för framtidens välfärd:

- Öppna upp välfärdstjänsterna för entreprenörskap och konkurrens.

- Påbörja privat finansiering av välfärdstjänster - enda sättet utbudet kan öka.

- Flexibel pensionsålder som uppmuntrar fortsatt arbete.

Det är centrala förslag i Långtidsutredningen 2008, som presenteras idag. (Den utarbetas av tjänstemän på Finansdepartementet.)

Men förslagen framfördes redan, med samma motiveringar, 2004 - i min bok Sagan om välfärdens återkomst.

27/11/2008 4:11:43 pm
Mannen som vann över biståndsindustrin. Svenska staten lägger årligen cirka 30 miljarder av skattebetalarnas pengar på bistånd. Det sysselsätter cirka 10 000 personer, varav många ägnar sig åt att berätta varför det är bra med bistånd. Få har kunnat ifrågasätta utan att få höra att de inte bryr sig om världens fattiga.

In i detta getingbo gav sig Fredrik Segerfeldt. Han påstår att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att minska fattigdomen. Därför granskade han Sidas påstående - på deras webb - att bistånd leder till tillväxt. En genomgång av forskningen visade att det inte alls finns något belagt samband mellan bistånd och tillväxt.

Slentrianmässiga påståenden från de ledande i biståndsindustrin om motsatsen hade inte fog för sig. Debatten hade dock bara börjat. En rad frivilligorganisationer stod bakom en rapport som bemötte de påståenden Fredrik hade lagt fram. Och Fredrik svarade på den tämligen omedelbart. Till detta kommer viktiga inlägg som Bengt Nilssons "Sveriges afrikanska krig", projekt Fredrik också initierade.

Sedan la grande finale: Biståndsorganisationen Forum Syd uppdrar åt vänsteideologen Kenneth Hermele att redogöra för forskningsläget. Och han kan inte annat än medge att det forskningen inte har kunnat fastslå ett samband. Kort sagt: Vi vet inte om det massiva biståndet har bidragit till sitt främsta mål. Det kan lika gärna vara tvärtom.

Se där en effekt av ett envetet intellektuellt arbete. Nu väntar vi på de politiska resultaten. Skattebetalarna kan nog ha roligare för en del av de 30 miljarderna - i dessa kristider - än att skicka iväg dem till projekt som ingen vet om de fungerar.

27/11/2008 3:58:05 pm
Man ny politisk chefredaktör på DN. Peter Wolodarski blir politisk chefredaktör på landets största dagstidning. Ifråga om talang och kvalitet ett självklart val. Men också ett modigt val, för Peter har oberoende och integritet. Jag känner honom sedan gammalt och han är briljant i sin förmåga att fånga upp nya frågor och analysera dem knivskarpt. Möjligen kan DN nu återfå en del prenumeranter som Maria Schottenius skrämde bort...

(För att minska potentialen för missförstånd: Rubriken parafraserar DN:s egen när de trodde sig ha utsett Heidi Avellan till samma post.)

27/11/2008 9:05:18 am
How To Stimulate? The European Commission has thus presented its 200-billion euro stimulus package. It is mostly a list of recommnendations to member states. But they tend to walk their own ways. Britain has decided to cut taxes generally (though raising them symbolically for high-income earners). France, on the other hand, will of course have a more dirigiste industrial policy of subsidies directly to French companies. The big question is which direction President Obama′s USA will take; the size of the package ($ 800 billion) already being set. General stimulus that don′t create distortions or protectionist subsidies of the 1970s? The choice will have an immense importance.

27/11/2008 9:01:48 am
Bombs in Mumbay. Fundamentalist idiots in Mumbay, India, have killed at least 100 people. They also hold hostages. Their demand? That the Indian government should release more fundamentalist idiots from prison. Certainly, they have now demonstrated all too well why that is the last thing India needs.

26/11/2008 4:00:31 pm
Alliansens vänner. Nätverket Alliansens vänner - av personer som inte själva är direkt aktiva i partierna - har startats. Här är webbplatsen.

25/11/2008 8:25:24 pm
I Entreprenör om euro och recession. I senaste numret av Entreprenör skriver jag korta ledare om recessionens effekter och om trygghet med euro. Läs här och här.

25/11/2008 12:19:23 pm
Brott och straff. Anders Eklund klagar på maten i fängelset. "Regering och riksdag måste få veta hur vi behandlas", skriver han i ett brev. Jag tror att om svenska folket hade fått avgöra hans öde skulle han garanterat inte haft möjlighet att klaga.

25/11/2008 12:10:11 pm
Allt mer euro. Idag skriver många dagstidningar om euro. Liberala Nyhetsbyrån ägnar frågan en ledare, publicerad runtom i landet idag:

"Dagsnoteringen för valutakursen bör inte styra ställningstagandet i en så viktig fråga som euron. Men vid årsskiftet har den gemensamma valutan funnits i tio år och det går att utvärdera hur väl den har tjänat medlemsländerna. I rapporten "Tio år med euron" från Munkhammar Advisory skriver Fabian Wallen och Johnny Munkhammar att forskningen visar att de finns goda belägg för att euron har positiva effekter på handel och investeringar, något som i sin tur gynnar tillväxt och inkomstökningar."

Här finns denna rapport. LNB har rätt, ställningstagandet ska inte baseras på kronkursen. Men underlaget kan bli bättre och det är lätt att instämma i Cecilia Hermanssons förslag om ny utredning. 1996, då den förra utredningen kom, fanns inte euron. Då trodde man att kanske fem länder skulle införa den. Nu är det 15. Forskningen om valutaunioner och handel hade inte tagit fart. Och euron hade inte skänkt Europa stailitet i en finanskris. Mycket är nytt, som talar till eurons fördel.

24/11/2008 10:29:00 pm
I Utmaningen: Optimism i recssionen. Från och med nu är undertecknad kolumnist inom ramen för Svenskt Näringslivs satsning Utmaningen. Idag på temat ovan. Läs här.

24/11/2008 3:38:06 pm
In Tallinn: Are Crises Required For Radical Reforms? My speech at the major event in Tallinn about the economic crisis and the need for free-market reforms is now on YouTube - see it here.24/11/2008 12:14:45 pm
Efterklokheten slår till. Idag vill 44 procent införa euro i Sverige, enligt en opinionsmätning från Synovate Temo. I takt med att kronan faller vidare i värde ökar stödet. Därmed seglar euron upp som en huvudfråga i nästa års val till Europaparlamentet.

Slovakien inför euro i januari. Polen skyndar på sin process. Danmark ska rösta under mandatperioden. Sverige ska dock inte ta upp frågan igen förrän nästa mandatperiod. Säg att vi kan få ett nytt beslut 2011. Med två år i ERM2 - vilket lär bli nödvändigt pga kronans skakighet - kan vi då ha euro 2014.

Kronan kommer att återhämta sig - dock oklart hur mycket den först kommer att falla. Men nu har vi fått väl illustrerat vilka problem det kan vara att ha en liten valuta när det blåser. Men tyvärr finns ingen möjlighet att bytta på ett bra tag.

21/11/2008 9:02:01 am
Ingen a-kassa...? Morgonens Nyhetspanel på TV4 kom att behandla VD-lönen på Posten, Thomas Quick och fildelningslagen. Tyvärr togs därmed inte varslen i industrin upp, vilket var sagt. Eftersom det var min huvudgren får jag kommentera det här. Varslen, de största på 18 år, är en följd av den kraftiga internationella inbromsningen, och del i en större global omstrukturering av näringslivet. Svaret är dock inte förhastade stimulanser och bidrag, som Thomas Östros förordar. Däremot kan viktiga reformer tidigareläggas.

I det sammanhanget diskuteras a-kassan, som kallas "förstörd" av Sahlin & Co. Bisarrt. För det första har den bara sänkts några procentenheter. För det andra har många tillägg ovanpå den nivån. För det tredje finns en rad andra mekanismer - som omställningsavtal - som skapar trygghet i omställningen. För det fjärde, och viktigast, är beroendet av a-kassan en följd av att de flesta har mycket begränsade egna besparingar. Hade vi inte i alla år tvingats betala höga skatter till bl a a-kassa skulle fler ha kunnat spara ihop till en årslön på banken, vilket verkligen ger trygghet.

Uppdatering: På frågan vad Postens VD skulle göra föreslog jag i nyhetspanelen att han själv skulle ta initiativ till att sänka sin lön. Dagen efter tog han ett sådant och avstod hela lönen - att gå för långt, enligt min mening.

20/11/2008 3:01:24 pm
Inspiration. Försöker just nu fokusera på att snabbt skriva en ny bok om Europa. Tog en kort promenad på lunchen ned till stranden i Österskär. Fantastiskt.

20/11/2008 11:53:48 am
In New Geography. The American magazine New Geography has published a piece by me, Peter Egardt and Nima Sanandaji. It relates to our publication which shows that cities first need to reform economically, then other factors such as culture and cool lifestyles will follow - not the other way around. Read it here.

Update: The editorial board of Svenska Dagbladet writes on their blog about this article here.

19/11/2008 10:32:59 am
Mitt Romney: Let Detroit Go Bankrupt. Mitt Romney, former governor of Massachusetts and candidate this year for the Republican nomination, has an interesting op-ed in New York Times. His point is:

"If General Motors, Ford and Chrysler get the bailout that their chief executives asked for yesterday, you can kiss the American automotive industry goodbye. It won′t go overnight, but its demise will be virtually guaranteed. Without that bailout, Detroit will need to drastically restructure itself. With it, the automakers will stay the course - the suicidal course of declining market shares, insurmountable labor and retiree burdens, technology atrophy, product inferiority and never-ending job losses. Detroit needs a turnaround, not a check."

Quite straight talk. Of course he is right. If there is a bail-out of the car industry, consumers, producers and tax-payers will suffer. It would start an endless line of bail-out seekers. And it would be a horrible start of the economic part of Obama′s Presidency.

18/11/2008 9:26:09 pm
Företagsdagis? Billy McCormac på Timbro förordar i en artikel på Newsmill att företag ska starta dagis för sina anställdas barn. Särskilt understryker han att det är en förlust för arbetsgivare då alla föräldrar ska hämta och lämna på dagis. Det sistnämnda är jag en av många som kan intyga.

Men förslaget till lösning är gammalt och lite fantasilöst. Invändningen att rörligheten på arbetsmarknaden då minskar är korrekt. I länder där medborgarnas sjukvård, pensioner eller dagis är kopplade till arbetsplatsen är det svårare att byta jobb hur som helst.

Men tänk om föräldrarna själva fick disponera de resurser som går till dagis, barnbidrag och föräldrapenning? Tänk om man fick hela denna summa - i form av pengsystem eller sänkt skatt - att betsämma över? Då skulle varje förälder bli kung.

Rader av nya innovativa lösningar inom barnomsorg skulle startas. Pedagogiska konsulter, deltidslösningar, hemdagis, arvodering av mormor, olika inriktningar - blandat med mer traditionella dagis för de som så önskar. Entreprenörer skulle överträffa varandra i innovationer för att nå barnfamiljerna.

Självklart skulle någon entreprenör då också lösa hämtningsproblemet. Man skulle ha en liten dagisbuss som hämtar och lämnar barnen hemma. Så fungerar marknaden och så fungerar specialisering.

17/11/2008 12:11:04 pm
Re-Start Indeed. I just came back from Tallinn after speaking this Saturday at a major economic conference called Re-Start. It was a very professional event, with some 400 businessmen and politicians as guests. I was the first speaker, followed by Siim Kallas, vice President of the European Commission, and Bo Lundgren, Director General at the Swedish National Debt Office. Then we had a panel discussion. I also talked to Estonian Prime Minister Andrus Ansip, who ended the conference.

Estonia is in recession, and there is fear of what will happen. But of course the economy will come back - most people at the conference thought within one year. Governments now have to avoid calls to bail out every single industry. That would be expensive for tax-payers, but it would also slow down progress. Governments also have to do two things at the same time: Crisis-management and long-term, structural, free-market reform. That is the only way to ensure that the re-start will be strong.

17/11/2008 12:00:22 pm
European Attention. The publication about the financial crisis that we presented at the European Enterprise Institute last week has led to some comments. Here, here and here are some European blogs that have commented. This German online magazine will publish the entire last chapter in German. And the entire publication will be translated and published in the Czech Republic.

17/11/2008 11:24:50 am
Frihet genom förändring - inte förvaltande! Som ny medlem blev jag inbjuden att skriva i min moderata hemförenings medlemstidning Österåkersmoderaten - vilket jag gärna gjorde. Publiceras i senaste numret på sidan tre, kan läsas här (pdf).

17/11/2008 11:15:09 am
Klarspråk? För en svensk besökare i Tallinn i dessa finanskrisens dagar är det lite komiskt att "bank" på estniska faktiskt heter "pank".

17/11/2008 11:11:27 am
Comment: The World Needs Free Financial Markets. Today, EU Observer - the main agency on European news in Brussels - publishes a comment by me relating to the G20 summit and the financial crisis. Read it here.

13/11/2008 8:52:19 am
Re-Start! On Saturday, I will be a keynote speaker at a major conference in Tallinn, Estonia, arranged by the Reform Party. The second speaker, after me, is Siim Kallas, former Prime Minister and today vice Chairman of the European Commission. Will be very interesting. The conference starts at 11.00 and will be live broadcast on the web. Read more here.

12/11/2008 9:41:52 am
The Road to Prosperity. Economic crises can be tough for many people. But still, in the longer perspective, the crises are just small bumps on the road to further prosperity. Below is the GDP per capita in the US 1850-2007. A remarkable development; it has increased from below $ 2000 per person and year to $ 38 000. This goes to show what a prosperity machine the free economy is - and that this change demands for the old to continuously go away and leave space for the new.

12/11/2008 9:31:17 am
After Bailout: Pull Out! Yesterday, I presented the English version of the publication on the financial crisis by me and Nima Sanandaji, published by the European Enterprise Institute. Now there are discussions about continued bail-outs of various other industries - such as the car industry. It is the wrong way to go; the financial system needed government efforts, but governments should be dedicated to pulling out again. And governments cannot save all their old companies and jobs. It would prevent the new, hinder trade and cost tax-payers huge amounts. Here is the EEI publication (pdf).

11/11/2008 10:05:09 pm
Openness and Free Economy Bring More Stability. Today, here in Belgium, most everything is closed. Today, 90 years ago, World War I ended - at 11 o′clock on the 11th of the 11th month 1918. But the European Parliament is up and running, as well as various seminars - not least on financial markets.

I read in the leatest edition of the great Swedish magazine Neo some facts that should make today?s protectionists think again. First, one study that shows that a country that increases trade as a share of GDP by 10 per cent decreases the risk of lower growth or crises by a third. Second, another study shows that 26 out of 40 countries that opened up their economies in the 1990s had lower variations in their growth rates.

Counter-intuitive, perhaps, but even more important facts because of it.

11/11/2008 11:30:24 am
Now That Is a Stimulus Package. I just arrived in Brussels, mainly to do four speeches on free-market reforms after the financial crisis - in two days. I just read about the stimulus package launched by the Chinese government. Apparently, they think a growth rate at 9 per cent is far too low. The total amount in the package is equivalent to 20 % of China′s GDP. The US package was 5 % of US GDP. Apparently, China will direct their stimuls towards infrastructure and the countryside that has so far largely not enjoyed the economic boom.

10/11/2008 11:43:35 am
Om ekonomisk frihet efter finanskrisen på MUF. Igår talade jag, förkyld men engagerad, på Moderata Ungdomsförbundet, som hade konferens för 150 medlemmar. God stämning och intressanta frågor - och verkligen kul att det går så bra för dem.

Uppdatering: Syftningsfel är ofta mycket komiska och jag är på intet sätt befriad från att skapa sådana, läs här.

10/11/2008 10:36:46 am
Bisarrt, SVT! PJ Anders Linder skriver på Svenska Dagbladets ledarsida om varför Mauricio Rojas lämnar Sverige. Visst lockar det nya i Madrid, men han tvingas också lämna. Den politiska korrektheten ansåg att han utmanade för mycket. Hot blev vardag. Och SVT, den public service vi tvingas betala för, stod för en stor del av hatattackerna. Till exempel avslutades varje avsnitt av programmet Faktum med en tecknad hund vid namn Mauricio, som med utländsk brytning yttrade dumheter. Det är inte bara intolerant och inskränkt utan också ett bisarrt agerande av ett statligt företag.

07/11/2008 12:05:44 pm
Match! Sedan jag gick med i moderaterna har gapet mellan blocken minskat från 15 till 5 procentenheter. Det är dock sannolikt mer en illustration av hur fort det har gått än ett verkligt samband. Opinionen svänger snabbt. På valdagen kan det mycket väl vara ett gap på fem procentenheter åt andra hållet.

07/11/2008 11:38:20 am
Visst behövs regler. Svenska Dagbladet publicerade härom dagen en ledare om vår rapport om finanskrisen. Där instäms i vårt påstående att den amerikanska statens ingrepp bidrog till att skapa finanskrisen, men sedan understryks att alla marknader behöver regleringar.

Absolut. Men: Alla regleringar behöver inte introduceras av staten; det finns också självreglering. Vidare ska regleringar förbättra marknadens funktionssätt, inte förvrida den. Slutligen bör regelmängden hållas begränsad.

Problemet är ofta att det blir tvärtom på alla dessa punkter. Utöver regleringar kan staten gripa in med offentligt ägande, skatter och subventioner. (Så skedde i fallet USA och bostadsmarknaden.) Därför är det viktigt att understryka hur skadlig staten och politiken ibland kan vara.

07/11/2008 11:31:11 am
Flyktingavtal. I morgonens nyhetspanel på TV4 diskuterades Obama, homoäktenskap och Moderaternas förslag om avtal med flyktingar. Det blev ingen riktig fart på diskussionen förrän med det sista ämnet. Som jag förstår det ska flyktingar skriva på ett avtal med staten där de förbinder sig att göra saker som att lära sig svenska. Jag tror det är bra, för då finns inga oklarheter om vad som förväntas. Avtal är generellt positiva för båda parter, det innebär åtagande från båda håll. Dessutom tror jag att det kan minska en del kritik mot öppna gränser; ställs det krav kommer färre att anse att folk kommer hit helt kravlöst. USA är ett bra exempel på ett inkluderande land där de nyanlända alltid har fått skriva på ett avtal.

06/11/2008 1:15:11 pm
The Financial Crisis - a Gigantic Failure of Politics. On Tuesday, I will speak at an event arranged by European Enterprise Institute, presnting a new publication about the financial crisis, describing it as a failure of politics. EEI Chairman Peter Jungen will be the host and there will be comments from MEP Wolf Klinz. Please e-mail european-enterprise@kelleneurope.com if you want to attend.

06/11/2008 1:09:30 pm
The Day After the Victory. Herald Tribune has a series of shorter texts by sharp pens - friends and critics - writing about how they will miss President George W Bush. Worth to read, if nothing else to see a sign of how history might change how we judge his eight years. Read it here. And in the New York Times, there is an extensive piece that summarizes the successful Obama campaign with comments from some of its core people. Provides a few responses to how this was possible. Read it here.

05/11/2008 7:15:21 am
President Obama. So John McCain has conceded in a very generous speech and Barack Obama has given an inspirational and powerful victory speech. The US has indeed proven today that it is a well-functioning democracy and a modern society, as Obama also pointed out. The difference in the popular vote is clear but not huge - 51/47. But in terms of electoral votes, it is substantial - so far 338/156. I just came from the Election Breakfast arranged by the US Embassy in Stockholm. Staring at 0430, it was a bit earlier than most breakfasts. Still, however, packed with people for this historic election. The Ambassador underlined the significance of what he referred to as a man of colour having been elected US President. I talked to him about the trade issue, and he believed that President Obama would follow a moderate policy.

04/11/2008 3:13:38 pm
Election Day. Never before has an election campaign been as closely watched by the world as this one. It has been a thriller and a drama, but now it is over. The American people will now cast their votes.

Much suggests that Barack Obama will win, perhaps even a landslide victory. But opinion polls have been very wrong before. And John McCain, who yesterday spoke in seven states, does not give up.

A few things are rarely mentioned: First, expectations are very high. I doubt that even Obama can meet them. Second, the huge budget deficit will put strict constraints on the administration.

I am convinced that a President Obama would be inspirational. And he seems to handle crises well. But the rest of the world had better hope it is true that he has never meant what he said about foreign trade.

03/11/2008 11:08:51 am
Provokation. På väg till min dotters dagis finns en skylt där det står "Borgruin" som pekar mot en medeltidsborg. Ibland undrar jag om det är en Borgruin som kommer att vara kvar av Alliansens opinionsstöd om finansministern får agera fritt. Nu upprepar han ett av deras stora misstag hittills - att reta de egna - genom att påstå att värnskatten kanske inte ska avskaffas nästa mandatperiod heller.

Och så ställer han den mot finansieringen av välfärdstjänster. Det är provocerande. Värnskatten bidrar med några få promille av de offentliga intäkterna. Detta minimala bortfall kan mer än väl kompenseras av de intäkter som följer av att utbildning och arbete blir mer lönsamt.

03/11/2008 10:14:00 am
In DC Examiner: Free Market Reforms Transforming Health Care in the Netherlands. This Saturday, the DC Examiner in Washington DC published an op-ed by me concerning health care reform and the US election. I make the case for free-market health reform, building on the case of health reform in the Netherlands. A core message is that the US should not copy the old European model of government health care when Europeans are actually step by step leaving that model behind.

Read the article here - >

31/10/2008 10:00:45 am
A Choice of Many Aspects. Yesterday, The Economist argued for Barack Obama in a Leader. Today, Chrales Krauthammer makes the case for John McCain in Washington Post. I have to admit that both are well argued, with quite different focus. Read them here and here.

29/10/2008 2:06:27 pm
Everyone′s Business. The 2009 Doing Business Report has been published. A record of 239 regulatory reforms in 113 countries have been recorded. For the fifth year in a row, Eastern Europe and Central Asia leads the world in the number of reforms. Georgia has, despite some difficulties this year, continued to rise. It is now number 15 in the world in terms of how easy it is to do business - easier than most OECD countries.

29/10/2008 11:24:23 am
Reformstrategi för Alliansen. Igår kväll hann jag också med ett litet anförande för Alliansens ledare i hemkommunen Österåker. Ett trevligt arrangemang i kommunfullmäktiges nya lokal. Dagen innan hade de presenterat budgeten med bland annat en viktig fortsatt skattesänkning, läs mer här.

29/10/2008 9:58:12 am
Norrländsk kritik. I en ledare i Norrländska Socialdemokraten påstår Peter-Jaan Kask att undertecknad har "inget sett, inget förstått" om finanskrisen. I en retorisk tirad påstås att man per automatik bör inse att marknaden har skapat krisen för att "banker och fonder rasar".

Precis där sker dock en sväng på 180 grader i sak. Han instämmer i att bostadskrisen i USA skapades av politiker och deras ingrepp i bostadsmarknaden. Hoppla! Så vad var det då jag inte förstod? Vad var det marknaden misslyckades med?

Jo: Att aktörer på marknaden paketerade om och sålde vidare de lån (omfattande 1300 miljarder dollar) som staten hade tvingat banker att låna ut till personer som inte kunde betala. Att det gjorde så att krisen spreds håller jag med om. Men om det inte hade funnits gigantiska ohållbara lån att paketera om så hade vi inte fått en kris av denna omfattning.

Grundargumentet av Kask är dock att marknadens aktörer inte borde ha gjort detta. Han undrar om finansaktörerna är "småbarn som inte kan ta ansvar för sina egna handlingar". Men självklart påverkas samhällets aktörer av de förutsättningar staten skapar. Sänks styrräntan dramatiskt ökar utlåningen, exempelvis. Bevisbördan måste ligga på politikerna att avstå från att skapa skadliga incitament.

29/10/2008 9:40:42 am
US Election Debate. Yesterday, I participated in a debate on the US election at the Swedish Institute of International Affairs. Well-arranged and indeed well-visited.

The three other speakers were clearly supporting the Democratic side, though professor Ross K Baker was very balanced. Erik Åsard of the Swedish Institute for North America Studies was a more outspoken sympathiser of the Democrats. Brian Palmer was an animated propagandist for Obama.

What they also had in common was that they did not declare their sympathies; they pretended to be neutral. I, on the other hand, declared that I tend to support McCain on economic issues but that I do not share the Republicans? views on social matters.

Brian Palmer showed Republican campaign films and read quotes that he ridiculed. He also quoted leftist commentators about those Republican films as if their words were the objective truth. He hinted more than once that the Republicans ran a racist campaign.

That has nothing to do with reality, but it is what you can expect from the far left. And indeed what you can expect from someone who has co-written a book called George W Reinfeldt; a leftist criticism of the Swedish Prime Minister.

Update: Here is an editorial by Svenska Nyhetsbyrån, published in countryside newspapers, about the event.

28/10/2008 9:42:05 am
Vad var det vi sade? Hade det blivit ja i folkomröstningen 2003 skulle vi sannolikt ha infört euro den första januari 2006. Då hade vi gått in på en nivå nära nio kronor. Idag visar Sifo att allt fler tycker att Sverige bör byta till euro - hela 47 procent. Finanskrisen har visat sårbarheten i en liten valuta. Att införa euro är dock inte heller i dagsläget något snabbt projekt. Efter det att vi eventuellt har sagt ja tar det minst två år. Kronan har minst sagt varit volatil mot euron på sista tiden och den måste under två år ha hållit sig inom en variation på 2,25 procent. Till detta ska läggas att ett ställningstagande ligger långt fram i tiden. Uppenbart är därmed fortfarande att vi kommer efter Slovakien, Polen och Danmark (och kanske Island).

27/10/2008 9:36:52 am
In Financial Times: World Needs Less Government Intervention. Today, the Financial Times publishes a letter from me and Dick Kling, arguing against further government intervention - like President Sarkozy′s proposal to create European wealth funds - in the economy. Read it here.

26/10/2008 12:35:52 pm
Gran Canaria. So I am in Gran Canaria for an annual conference about free enterprise. Right now working from the porch with a view of the Atlantic Ocean. Tomorrow, I will speak about Sweden as a reform country in an international perspective. I will, however, not stay for the whole conference and will thus miss Nigel Lawson speaking about his book An Appeal to Reason, about climate change. But I will read the book for sure.

24/10/2008 11:26:54 am
Nyhetspanel. Denna fredag var Nyhetspanelen på TV4 mer avspänd och mindre debattinriktad - om oppositionen, Hiv-spridning, gated communities och sist brittiska UFO:n. Än mer avspänd blev man efter att av Steffo ha fått testa lagrad tequila efter sändningen...Se panelen här - >

24/10/2008 11:12:40 am
Got the Message? I senaste numret av Entreprenör, som kommer ut idag, skriver undertecknad en ledare med budskapet att staten skapade finanskrisen. Kan läsas här.

Uppdatering: Här har realtid.se publicerat intervjuer om krisen. Till de intervjuade hör undertecknad och Ebba Lindsö. Båda, som försiktigt påpekas, tidigare vid Svenskt Näringsliv...

24/10/2008 11:02:40 am
Klokt, Hyresgästföreningen! Igår morse talade jag på ett trevligt arrangemang av SparbanksAkademin och Centrum för Bank och finans, KTH, om finanskrisen. Detta i skybaren på Skrapan, gamla skattehuset på Södermalm. Många åhörare, bland andra s-veteranen Bengt KÅ Johansson, och Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman. Värt att notera är att Hyresgästföreningen också anser att staten utgör den främsta orsaken till finanskrisen: "Sammanlagt kan man skylla krisen inte så mycket på marknadsekonomin som på politikerna. I vanlig ordning. Genom klåfingriga ideologiska satsningar satte man systemet i gungning i USA." Kloka ord på deras hemsida.

23/10/2008 1:59:29 pm
President Obama? Most fundamentals have been in Barack Obama′s favour all the time; Republican scandals, Bush′s impopularity, an opinion of change and Republicans having been in power for a long time. I have, however, stubbornly claimed that analysts tend to underestimate the Republicans and that John McCain has unique chances in being quite independent. I am, however, more and more inclined to make the same analysis as the betting firms. Obama′s lead is increasing as Election Day approaches. Just look at this Electoral Map. Of course, things can happen, but for McCain to have a chance, it will have to be a major thing. I think McCain′s campaign started failing as the financial crisis got worse. This quite extensive article paints a picture of how that happened.

23/10/2008 1:52:30 pm
Adios, Mauricio! Tyvärr hade jag inte möjlighet att gå på det farväl till Mauricio Rojas som genomfördes härom kvällen. Han ska nu bli rektor för en skola i Madrid. Jag bidrog till hans personvalskampanj 2002 och vi har samarbetat då och då. Han var opponent på min bok Sagan om välfärdens återkomst på ett av otaliga seminarier 2004. Genom välforumlerade och välgrundade synpunkter gav han mig flera tankeställare den gången. Mauricio lämnar ett tomrum efter sig - han har varit en modig och klarsynt röst i svensk debatt. Ilskan i socialdemokratin över hans ifrågasättande av deras teser var påtaglig. Spanien blir lite bättre och Sverige lite sämre. Vi kommer dock att ses i Madrid i samband med att min bok The Guide to Reform ges ut på spanska.

22/10/2008 4:07:47 pm
European Wealth Funds? Those who blame the free market for the financial crisis naturally propose more government intervention in markets. French President Nicolas Sarkozy seems to be leading the efforts. Yesterday, he proposed that European countries create their own sovereign welath funds. That is, state-owned funds filled with money from tax-payers, dedicated to purchasing European companies.

Sarkozy claims that he wants to avoid European companies being taken over by foreign owners. He does not, however, cite any negative aspect of foreign ownership or inflow of foreign capital. The proposal is very bad indeed. We should not have a race between the countries of the world regarding which country can be the best at socialising companies.

In fact, among the various government-related causes of the financial crisis, we have the Chinese sovereign wealth funds. China has used its incomes to build giant state-owned funds that purchased US securities. This fuelled the lending in the US and contributed to the bubble. Should we really have more of what caused the crisis?

22/10/2008 3:57:55 pm
Sverige kan få ett halvt EU-ordförandeskap. Idag rapporterar Le Monde att Frankrikes President Nicolas Sarkozy vill att Frankrike förblir ordförande i eurogruppen hela 2009. Det skulle innebära att Sveriges ordförandeskap i EU andra halvåret 2009 avskärmas från i stort sett alla de viktiga ekonomiska diskussionerna. Den situation vi just har haft - när eurogruppen beslutade om ett politiskt paket för de finansiella marknaderna som övriga i EU bara hade att acceptera - skulle permanentas. Ännu en nackdel med att stå utanför euron.

21/10/2008 8:44:39 pm
Taxeringsvansinne? I dagarna får villa- och fritidshusägare besked om kraftigt höjda taxeringsvärden på sina hus - i snitt 35 procent. Det innebär en ekonomisk åtstramning vid sämsta möjliga tidpunkt - och är ett system som skapar osäkerhet om framtiden. Villaägarnas Riksförbund har startat en webbsajt för att mobilisera protester mot detta.

21/10/2008 12:21:35 pm
Haveri, Martinsson! Johan Norberg tror sig vara Roland Poirier Martinssons främsta måltavla i en kolumn om finanskrisen på Svenska Dagbladets ledarsida. Med ledning av Martinssons kritik mot ståndpunkter och uttryck jag har använt i debatten om finanskrisen de senaste veckorna tror jag fler kan vara måltavla.

Kolumnen förkastar i ena meningen tvärsäkra lösningar för att i nästa mening tvärsäkert beskriva orsakerna till krisen. Meningsmotståndarna får vänliga epitet som "tokhöger" och "de hårdföraste nyliberala ideologerna" - vänsterns sätt att smutskasta utan innehåll.

Han påstår vad andra "tycks ha" för uppfattning - för att slippa stå för sin beskrivning. (Mig veterligen har ingen påstått att "all politik är dålig" bara för att man påpekar att krisen i hög grad orsakades av politiska ingrepp i marknaden.) Kronan på verket är ett förkastande av kunskap - vi vet egentligen ingenting, allt är "samma soppa".

Kort sagt ett analytiskt och argumentatoriskt komplett haveri. Till sist: Martinssons huvudbudskap är att ideologi är dåligt och att man ska vara pragmatisk. Låt mig då citera John Maynard Keynes på en punkt där han enligt min mening hade helt rätt:

"The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe them selves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slave of some defunct economist."

20/10/2008 10:31:28 am
I DI: Svälj inte hela EU:s telekompaket. I helgen publicerades en debattartikel av undertecknad i Dagens Industri som berör ett viktigt men än så länge inte uppmärksammat förslag. En del av det paket om framtidens telekom som nu behandlas inom EU kan skada framväxten av framtidens internet:

"Framväxten av Internet har varit av stor betydelse för informationsutbyte, produktivitet och ekonomisk tillväxt. Hälften av Sveriges tillväxt på senare år kan hänföras till telekom. ...

Just nu diskuteras förslag om reglering av framtidens Internet i Bryssel. Europaparlamentet och ministerrådet kommer denna höst att ta ställning. Bland annat föreslås en reglering av miniminivåer på det utbud som leverantörer måste erbjuda - så kallad nätneutralitet.

Det vore en mycket skadlig reglering. Leverantörerna måste kunna ha flexibilitet att själva avgöra vad de ska erbjuda och vad det ska kosta. I synnerhet hotar denna reglering möjligheterna att prioritera kapacitetskrävande tjänster som telemedicin.

Ett sådant offentligt ingrepp i IT-marknaden står också i kontrast till den frihet som i hög grad förklarar Sveriges IT-framgångar. I förlängningen skulle den bromsa Europas möjlighet att utvecklas till ledande kunskapsekonomi."


Läs hela artikeln här - >

19/10/2008 7:39:42 pm
Per T: "Klargörande rapport." Idag skriver Per T ohlsson i Sydsvenskan om finanskrisen - intressant och väl underbyggt, som alltid. Han refererar även till vår rapport i ämnet. Läs här.

16/10/2008 9:06:27 pm
10 kronor för en euro. Det tidigare rekordet från 2001 är passerat - nu får man betala 10 kronor för en euro. Beror detta på att Sverige är allvarligare drabbat än våra grannländer av finanskrisen? Absolut inte, snarare tvärtom. Orsaken är att kronan är en liten valuta som få vill handla med. Lägg till det att det var euroländerna som beslutade om EU:s krispaket - utan Sverige. För varje timme blir det tydligare att Sverige förlorar på att stå utanför euron. Läs mer om vad vi vet efter tio år med euron i denna rapport.

Uppdatering: Nu höjs också röster i politiken för ny omröstning om euron och ekonomer som vill ha en ny utredning.

16/10/2008 2:22:30 pm
Ny rapport: Finanskrisen - ett gigantiskt politikmisslyckande. Idag presenterades således rapporten ovan på ett fullsatt seminarium i aulan på HQ Bank. Rapporten ges ut av Munkhammar Advisory med ekonomiskt stöd av Mats Qvibergs och Sven Hagströmers stiftelse. På seminariet kommenterades vår inledande genomgång av Sven Hagströmer, Per Hortlund och Stefan Attefall. Många kloka kommentarer som kompletterade vår fokus på politikmisslyckandet. Här kan man ta del av vår inledande PPT-presentation och här kan rapporten laddas ned (pdf).

Uppdatering: Seminariet var relativt välbesökt även av media, t ex DI TV, Pressens Bild (för TT) och Tidningen NU. Den webbaserade affärstidningen realtid.se publicerade ett utförligt referat här. Några bloggar har skrivit här, här, här, här och här. Esbati är som vanligt underhållande; fri ekonomi är alltid dåligt, oavsett upp- eller nedgång, oavsett om någon tjänar eller förlorar pengar.16/10/2008 10:16:20 am
Förändring från norr till söder. I måndags presenterades en ny rapport om tio kommuner som har lyckats reformera - ett projekt jag har lett. Rapporten publiceras av Timbro och är författad av frilansskribenten Maria Eriksson. En fascinerande resa som visar att förändring och förbättring lokalt är möjlig och hur det ledarskapet ser ut.

Läs mer och ladda ned rapporten här - >

16/10/2008 8:53:51 am
Finanskrisdebatt i SVT. Imorse debatterade undertecknad således finanskrisens orsaker och lösningar med TCO:s chefekonom Roland Spånt i Gomorron Sverige på SVT. Detta med anledning av den rapport som publiceras av Munkhammar Advisory och presenteras vid lunch idag. Spånt ligger ideologiskt långt till vänster och var skarpt kritisk till vårt budskap att den amerikanska statens agerande är huvudsorsak till krisen.

Se programmet här (Gomorron Sverige, kl. 0745) - >

15/10/2008 5:34:22 pm
Prime Minister of Georgia. Last week, I met with Lado Gurgenidze, Prime Minister of Georgia. An ideological and forceful reformer, and a very nice guy. We spoke at the same inaugural session.

15/10/2008 2:22:34 pm
Danmark röstar om euron. Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen har således bekräftat att det blir en folkomröstning om att införa euro under mandatperioden. Finanskrisen har visat både styrkan i eurosystemet och svagheterna med att stå utanför. Självklart aktualiserar händelseutvecklingen och Danmarks kommande beslut också frågan för Sverige.

15/10/2008 2:14:50 pm
Metro: "Finanskrisen får oss att bli miljövänliga." Huvudnyheten i dagens Metro är således att finanskrisen gör att färre åker bil och flyg, vilket har en positiv effekt på miljön. Detta är fullständigt felaktigt. Kris i ekonomin och lägre eller obefintlig tillväxt är skadligt för miljön.

Hög tillväxt ger större investeringar i ny teknik, som tenderar göra produktionen mer miljövänlig. Fler konsumenter anser sig också ha råd att ställa högre krav. Det är ett väl etablerat faktum att när länder passerar ca 10 000 dollar i årlig BNP/capita blir deras miljöpåverkan mindre. Det förklarar att vi idag har renare luft, sjöar och floder i Europa än för 20 år sedan.

FN:s klimatpanel IPCC har dessutom som en central slutsats att klimatpåverkan blir minst i det scenario där världen har högst ekonomisk tillväxt. Metros felaktiga påstående kan göra att många drar helt fel slutsatser om vilket samhälle som är bäst för miljön.

14/10/2008 11:00:32 pm
Vändpunkten är passerad. Alla reformregeringar tappar stöd i opinionen initialt. I nästan alla ledande reformländer har de hämtat igen det och blivit återvalda. Det har sett mörkt ut för Sveriges nuvarande regering en tid, men nu torde vändpunkten ha passerats med besked. TV-debatterna - som jag har sett i efterhand - visar ett haveri i oppositionen, de har inget samlat alternativ. I politiken har socialdemokraterna lagt sig i en överraskande föråldrad populism som för dem långt till vänster. Och regeringen har greppet om hanteringen av finanskrisen och regeringsdugligheten visas prov på för var dag - trots billiga attacker. Nu har det vänt. Sverige kommer att fortsätta vara ett reformland som förändras och förnyas - inte återvänder till det som misslyckades.

14/10/2008 12:32:52 pm
I Aktuellt om finanskrisen. I Aktuellt 21 igår debatterade således undertecknad orsakerna till finanskrisen med s-ekonomen Agneta Stark. Kan ses här.

13/10/2008 11:45:38 am
New EEI Publication: Competition and Innovation. The European Enterprise Institute today launches the first publication in the new series, co-ordinated by me. The series is dedicated to promoting the principles of free enterprise and free competition in the European debate.

The first publication was presented today by the EEI Co-Chairman Gunnar Hökmark at a major event arranged by the European Commission. It is written by Slovenian economist Rok Spruk and shows the importancve of free competition to have an innovative society. From my Foreword:

"Innovations have always been of great importance for society?s progress and indeed wealth creation. The importance of railroads for industrialization or Henry Ford?s factory organization for mass production can hardly be overestimated.

But innovations mean so much more than just economics or machines. Innovations come from ideas and they may improve many parts of society. Logistical innovations can improve access and marketing innovations can increase information, for example. ...

Innovations and structural changes in the business sector increase productivity, which is the main driver of increased living standards. Productivity growth has been slow in several major European countries in recent decades, which can be explained by too little innovation.

The Lisbon Agenda set the aim for Europe to become the world?s most competitive and knowledge-based economy in the world. For Europe to be innovative enough to reach that aim, obstacles to free enterprise, competition and R&D must be abolished."
Download the publication here (pdf) - >

12/10/2008 10:39:20 pm
Ny rapport torsdag: Finanskrisen - ett gigantiskt politikmisslyckande. Vitt skilda röster som Nicolas Sarkozy, Göran Greider, Anders Borg och Ingvar Carlsson är överens: fri ekonomi och girighet har orsakat den globala finanskrisen.

Undertecknad och Nima Sanandaji är författare till en ny rapport som står för motsatt slutsats: krisen har i huvudsak skapats av staten och därmed politikerna.

Huvudförklaringarna till den bolånekris som nu har exploderat och spritt sig är politiska beslut om bolån till personer som inte kan betala, finansföretag grundade av staten och en penningpolitik med keynesianska förtecken.

Experter, politiker och utredare varnade i åratal för att en allvarlig kris skulle bli konsekvensen av den förda politiken. Få lyssnade och ingen agerade förrän det var för sent.

Alla marknader genomgår nedgångar. Men för att det ska utvecklas till enorma kriser krävs omfattande statlig inblandning. USA må i hög grad vara en fri ekonomi, men de finansiella marknaderna är väldigt reglerade.

Ibland talas om marknadsmisslyckande. Denna kris är ett enormt politikmisslyckande.
Rapporten presenteras på ett seminarium på lunch torsdagen den 16 oktober - smörgås serveras.

Där medverkar också Sven Hagströmer, ordförande, Investment AB Öresund, Per Hortlund, ekonom på HUI och författare till Fribanksskolan (Timbro), samt Stefan Attefall, ordförande i riksdagens finansutskott (kd).

Låter detta intressant? Maila då advisory@munkhammar.org för möjlighet att deltaga.

10/10/2008 2:33:31 pm
Nyhetspanel. Mitt plan från Tblisi, via Riga, landade 0725, vilket gjorde att jag anlände till TV4 0812. Men det var ju inga problem, eftersom sändningen med nyhetspanelen började 0815... Det blev en livad diskussion, där mina två vänner i panelen verkade vara överens om två saker: Att man ska ha lika mycket betalt om man inte jobbar som om man jobbar - och om att gamla jobb aldrig ska försvinna.

Enligt en ny rapport från Globaliseringsrådet lär deras förhoppningar långt från infrias på den sista punkten. Cirka 30-40 procent av de svenska industrijobben kan utlokaliseras till andra länder fram till 2015. Det understryker min poäng att Sverige bör ha en flexibel och konkurrenskraftig ekonomi där det skapas många nya jobb som ersätter de gamla.

09/10/2008 6:11:26 pm
Speech in Tblisi. The European Resource Bank is an annual conference of free-market think-tanks held in a new country every year. This year it was scheduled for Tblisi, Georgia, and it was pulled off despite the Russian aggression. The energetic New Economic School - Georgia was the main organiser, with several sponsors.

The Prime Minister of Georgia, Lado Gurgenidze, was the first speaker, at the introductory cocktail reception. I was the second, not entirely easy since he had such a fascinating story to tell. The free-market reforms of Georgia are well known, but a new decison is to reduce the "fiscal footprint" - that is, public spending - from 30 % of GDP to 25 % in a few years. That is impressive reform leadership.

I spoke about my book, also related to the need to further liberalise financial markets, after this crisis created by government intervention. I also had the pleasure of starting off by reading a message to the participants from a well-known person to most of them:

"Let me congratulate the organizers of the European Resource Bank for having chosen Georgia as the location for the 2008 event.

Indeed, Georgia has in recent years been a beacon of reform in the spirit argued by the think-tanks participating in the ERB. It has fought corruption, improved democracy and increased economic freedom radically - with great results.

This is a development that must not only be allowed to continue. In fact, it should inspire other countries.

The centre-right think-tanks of the European Resource Bank perform many important tasks, such as inspiring the policy debate in a free-market direction. Pulling off the event in Georgia despite the Russian aggression can also be seen as a commendable defense of freedom.

With my best wishes for a successful conference.

Carl Bildt
Foreign Minister of Sweden"

09/10/2008 5:49:03 pm
In EU Book Shop. My book, The Guide to Reform, is now being sold in the EU Book Shop, the leading web shop on European affairs. See more here.

09/10/2008 2:43:12 pm
Still Shining Star of Reform. Tblisi seems to be just like it was when I was here last, in March. Historical, warm, new restaurants, remaining poverty - and lots of activity. Someone had seem a bumper sticker on a car that said F*** Putin. Ads advice about how to help the victims of the war. But that is all. Russia failed totally in stopping Georgia′s ambitions to develop freely. I bought some of their excellent wine in a new wine shop - and had to take a small glass of chacha with the manager. Nothing like Georgian spirits at lunchtime against too little sleep...

08/10/2008 12:29:18 pm
Volvo and Tblisi. I already heard the rumours yesterday at dinner here in Brussels that Volvo might decrease its working force in Sweden by more than 3000 people. That is a consequence of lower sales, which I assume are a consequence of higher gas prices and a weaker economy. The opposition is making futile attempts to make this political, but politicians can never save old jobs - and their policy never benefited employment anyway.

I started the day by jogging here i Brussels, through Schumann, Parc Cinquantenaire and past the European Parliament. Now off to meetings, then to Tblisi. I will be the dinner speaker tomorrow together with Georgia′s Prime Minister Vladimer "Lado" Gurgenidze. Will be very interesting.

07/10/2008 3:06:14 pm
Vård på Walmart ökar tillgängligheten. Idag publiceras en artikel av undertecknad inom ramen för Svenskt Näringslivs Reformbank om en ny och spännande företeelse som förbättrar sjukvården i USA:

"Gå in på ICA och handla - och få behandling för en förkylning eller magåkomma av sjukvårdspersonal i en avskild del i livsmedelsbutiken. Detta är alltmer vardag i USA, där så kallade "retail clinics" - dagligvarukliniker - sprider sig snabbt.

Säg sjukvård och man tänker lätt på en institutionsliknande byggnad där det bara bedrivs sjukvård. Så har det varit under lång tid. Ordets makt över tanken är stor. Detta förändras nu i USA genom en entreprenörsdriven utveckling.

Först kom MinuteClinic, med 22 kliniker i 2 delstater, vilket snabbt växte till 81 kliniker i 10 stater. Därefter har en rad liknande företag startats, såsom InterFit och EdiClinic, med flera hundra kliniker, och en rad mindre företag. ...

Personen i behov av vård betalar en avgift på plats, vanligen cirka 15 dollar, men deras försäkringsbolag täcker huvuddelen av kostnaden. Inriktningen är att diagnosticera och behandla akuta besvär. Klinikerna behandlar vanligen 25-40 åkommor.

En opinionsmätning bland dem som har använt dagligvaruvården genomförd på uppdrag av Wall Street Journal visade att de allra flesta är nöjda. 92 procent tyckte att det var bekvämt, 89 procent var nöjda med kvaliteten och 80 procent var nöjda med priset."


Läs hela artikeln här - >

07/10/2008 1:13:33 pm
Kampen mot rikedomen. Idag dök jultomten upp, med bild och allt. Han visade sig vara två personer vid namn Mona och Thomas. På DN Debatt idag skriver de att de vill ge alla medborgare i Sverige något, till ett totalt värde av 40 miljarder kronor per år.

De glömmer dock att berätta att medborgarna själva får betala kalaset. Tomten väljer presenter och mottagarna betalar. Bland annat ska de unga få stå för 14 miljarder. Ett av sätten att betala är återinförandet av en fömögenhetsskatt. Vi har ju hög skatt på tobak och alkohol för att vi ska röka och dricka mindre, så varför inte en skatt som minskar viljan att bli rik?

På det viset kan nog den samhälleliga kostnaden komma att vida överstiga de 40 miljarder som presenterna är värda. Förra gången vi hade förmögenhetsskatt lämnade cirka 1000 miljarder kronor landet.

Men vem behöver sådana pengar till småföretag? Har vi inga jobb kan väl tomten dela ut sådana också?

07/10/2008 1:02:24 pm
MUF och media. Talade just i Europaparlamentet för en delegation från MUF på hela 60 personer. Trevligt. Och som vanligt när jag är på resa ringer svenska medier oftare än vanligt om medverkan - denna gång SVT om finanskrisen. Får hoppas på senare tillfälle.

07/10/2008 6:46:45 am
Iran? So I am on my way to Brussels for meetings and speeches. I just read a news piece that France′s Foreign Minister Bernard Kouchner does not rule out bombing of Iran, should talks about ending the Iranian pursuit of nuclear weapons fail. I talked recently to a former senior official from the US military establishment, and he was certain that Israel would bomb Iran′s nuclear facilities. The only issue is, according to him, whether this will happen before or after the US elections...

03/10/2008 10:45:30 am
Gamla moderater. Morgonens seminarium om 25 år sedan fondsocialismen, som jag hade satt ihop, blev utmärkt. Bra spännvidd och intressanta inlägg av paneldeltagarna Bo Lundgren, Mats Odell, Jens Spendrup och Anne-Marie Lindgren. Inte minst också intressant att före seminariet tala om finanskrisen med Mats Odell och Bo Lundgren. Den sistnämnde skojade - som svar på kritik från Anne-Marie Lindgren om att socialdemokraterna är de enda som tvingas förnyas - att hans parti onekligen har genomgått en förändring, men att han fortsatt är en "gammal moderat". Undertecknad är väl också att benämna som en av dessa - det nya medlemskapet till trots...

02/10/2008 7:32:51 pm
Sahlin och Ahlin - i Schoris och Palmes fotspår. Mona Sahlin kritiserar Carl Bildt för att ha stött Georgien så tydligt i konflikten att de ryska relationerna med Sverige blev tillfälligt frostiga. Och nu säger sig den utrikespolitiske talesmannen Urban Ahlin vara tveksam till att Sverige ska agera skyddsmakt för Georgien. Det vill säga diplomatiskt ombud gentemot Ryssland. Detta med motiveringen att det skulle vara ett "problem" i relationerna med Ryssland. Sverige ska alltså böja sig för ryska krav istället för att stå upp för ett litet demokratiskt reformland som utsätts för rysk aggression. Den som trodde att socialdemokraterna hade ändrat sig sedan det kalla krigets feghet och velighet mellan öst och väst hade tydligen fel.

02/10/2008 1:42:28 pm
Kronan rekordsvag mot euron. Kronan har inte varit så svag gentemot euron sedan 2001. I normala tider följs euron och kronan åt, men nu har kronan tappat kraftigt mot både dollar och euro. Är detta för att Sverige är mer drabbat av finanskrisen än Europa i övrigt? Nej. Privata Affärer påpekar:

"Den kraftiga försvagningen av kronan i förhållande till dollarn och euron beror på att valutainvesterarna söker sig till större tryggare valutor när det är en osäkerhet på penningmarknaden och brist på likviditet."

Kronan - och svenskarnas köpkraft - drabbas helt enkelt för att det är en liten valuta. Det är tryggare att ha euro om det blåser i den internationella ekonomin.

02/10/2008 10:42:29 am
Election Circus. As this article in USA Today shows, tonight′s vice presidential debate has the potential to be spectacular entertainment.

01/10/2008 5:11:19 pm
Worth Waiting For... Fredrik Segerfeldt, god vän och då och då kollega, har äntligen börjat blogga. Kommer att bli ett nöje att följa. Det lär bli ett engagerat och välgrundat försvar för vanliga människors frihet mot olika överheter. Följ bloggen här.

01/10/2008 2:51:54 pm
Next Financial Leader: Shanghai? MSNBC reports about one aspect of the current US financial crisis; the stepwise and inevitable takeover of the global financial leadership from Wall Street. London has already become the financial capital of the world since Thatcher′s "Big Bang" de-regulation package in 1986. The US government regulations of financial markets pushed London to the top. Now, emerging free economies are also rising fast.

01/10/2008 10:28:59 am
Det är kapitalet, dumbom! Den första publikationen i serien från Munkhammar Advisory, Det är kapitalet, dumbom!, av Stefan Karlsson, är nu mer aktuell än någonsin. Hans enkla men ändå utförliga berättelse om pengar och deras roll i ekonomin - i hög grad baserad på många års erfarenhet från finansbranschen - kan läsas här.

01/10/2008 9:58:53 am
Gärna kultur, men först rejäl konkurrenskraft. Idag publiceras en debattartikel i en rad dagstidningar, bland andra VK och Norran, av undertecknad, Peter Egardt och Nima Sanandaji med huvudbudskapet från Handelskammarrapporten. Läs här.

30/09/2008 10:00:53 am
Crises Are Dangerous For Freedom. If Naomi Klein had been correct, these times of financial crisis would be a great opportunity to launch free-market reforms. But, as The Economist points out, the opposite is likely to happen:

"The reaction to the crisis is bound to go too far, and allow the state to get too big."

What many see is the crisis in financial markets. Therefore, it is easy to blame those markets (and naturally, there will always be downturns in markets). But what many do not see are several underlying causes of the crisis; state interventions such as bad regulations, semi-government companies and an expansionist monetary policy.

Despite the apparent risk of a policy tilt towards more government intervention - which partly causes the crisis - some don′t want government to take part of the blame. Sometimes, the search for a middle way to everything is a greater threat to freedom than big government advocates themselves.

29/09/2008 10:55:48 am
Obama and McCain - Different Temper, Different Leadership. The latest edition of Newsweek contains a very interesting piece about the charachter and behaviour of the two candidates for US President:

"McCain is passionate, sometimes impulsive and unpredictable; Obama is precise, occasionally withdrawn and methodical."

Read the article here - >

29/09/2008 9:39:35 am
SSU vill ge blommor till våldsvänstern. En icke namngiven vänstergrupp har tagit på sig skulden för att ha spridit en potentiellt dödlig bakterie i Svenskt Näringslivs personalrestaurang, något som ledde till att 145 personer insjuknade. Och nu vill SSU - Mona Sahlins ungdomsförbund - att vänstergruppen ger sig tillkänna så att de kan ge dem blommor. Se där en inblick i deras ideologiska själ. Lockande?

28/09/2008 6:04:20 pm
The US: State of the Race. Karl Rove provides a web-based US map where he updates the likely electoral voting according to the latest opinion polls in the US Presidential Election; currently, it seems that Obama has an advantage of 273 to 265.

See the State of the Race here - >

28/09/2008 5:36:52 pm
Lidingöloppet. Yesterday, I participated in Lidingöloppet, actually the world′s largest crosscountry race. 30 kilometres and quite a challenge. I am actually very content with the time; 3:22. My wife Linda finished at 3:24. A slight revenge for Stocholm Marathon, where she was at least 15 minutes faster. Our daughter Rebecka today made a stong effort in Knatteloppet, 1700 metres. Very nice autumn weather all the way.Me before the raceRebecka during the race

26/09/2008 11:30:23 am
25 år sedan löntagarfonderna - inbjudan. För ett kvartssekel sedan demonstrerade över 100 000 personer i Stockholm mot planerna på att införa löntagarfonder. De svenska privata företagen, grundade av skickliga entreprenörer, skulle tas över av fonderna. Staten skulle ta delar av vinsten och köpa ut de privata ägarna med deras egna pengar. Cyniskt, destruktivt och ett tecken på den tidens extrema socialism.

Som bekant blev bara ett urvattnat förslag verklighet, som sedan avskaffades genom det första beslutet i den borgerliga regering som tillträdde 1991. Men det finns stora offentliga system kvar, som har byggts upp med samma idé om kollektivt ägande. Och det finns även idag betydande nya hot mot den fria företagsamheten.

Detta kommer att diskuteras den 3 oktober - dagen innan demonstrationsdatumet, som i år infaller på en lördag - av Mats Odell, Jens Spendrup, Anne-Marie Lindgren och Bo Lundgren på ett seminarium anordnat av Timbro och Den Nya Välfärden. Läs mer här - och välkommen!

26/09/2008 10:53:39 am
I Entreprenör om det okända reformlandet och Sarah Palin. I senaste numret av Entreprenör, som kommer ut idag, skriver jag en kort ledare om varför det är bättre för Europa och Sverige om McCain/Palin vinner i USA:s presidentval. Jag har också en ledare om det okända reformland som vi kan lära mycket av (läs hela artikeln här och få reda på vilket landet är):

"Ibland behöver man inte gå över ån efter vatten. Det finns ett historiskt sett makalöst reformland att inspireras av. Den reala inkomsten per person där är 1 600 procent högre idag än för 180 år sedan, trots att befolkningen är flera gånger större.

Landet har präglats av intensiva reformperioder, där hinder för skapande verksamhet har rivits. Frihandel, näringsfrihet, fri invandring, finansiell frihet - det var delar i en av de tidiga reformvågorna.

Med den ansvarige ministerns ord väcktes de "slumrande krafter" som skulle bygga ett dittills oanat välstånd. Bakslag följde, men också nya reformperioder.

Den senaste intensiva reformperioden, kring 1990-talets början, handlade också om avregleringar, valfrihet och öppenhet. Mellan 1985 och 2005 ökade landet 20 placeringar i ekonomisk frihet. Resultaten blev slående och bestående; den ekonomiska tillväxten blev en av de högsta i Europa.

På 10 år ökade reallönerna 30 gånger mer än de 20 åren dessförinnan. När reformer frigjorde skapande krafter märktes det i vanliga människors vardag - i utlandsresor, restaurangbesök, klädinköp och mycket annat."

25/09/2008 1:10:42 pm
Konkurrenskraft ger kreativitet och kultur - inte tvärtom. Idag presenterade Nima Sanandaji och undertecknad en rapport utgiven av Stockholms Handelskammare. Där granskas teorier om urban utveckling, av framför allt Richard Florida. Politiska ledningar i många av världens - och Sveriges - städer har anammat idéer om att satsa på kultur snarare än näringsliv. Floridas budskap tolkas som att kultur och kreativitet skapar tillväxt och jobb. Vi anser motsatsen och anför i rapporten en rad exempel på detta. Först kommer företagen, sedan kommer goda effekter som tolerans, kreativitet och blomstrande kultur.

Uppdatering: På Svenska Dagbladets ledarsida skriver Sanna Rayman rätt utförligt och positivt om rapporten, läs här och Andreas Krohn skriver på Handelskammarbloggen här.

Läs mer och ladda ned rapporten här (pdf) - >

25/09/2008 9:20:09 am
Bush About the Crisis. In his TV address on the financial crisis, US President Bush made direct references to the role of government in causing the problems. He mentioned both the extremely low interest rates after 2001 and the semi-federal role of Fannie Mae and Freddie Mac, for instance. A correct insight into the causes is of course the first step towards a solution in the long term.

Update: Here is Ron Paul in a very clear text about this issue at CNN.

24/09/2008 7:43:58 am
Nyhetspanel. Således ska jag under hösten vara återkommande gäst varannan fredag i Nyhetspanelen på Tv4. Göran Greider likaså. Blir nog livat.

23/09/2008 9:57:15 pm
Bättre med Allians. Ikväll besökte jag de lokala Moderaterna. Trevligt och intressant. Diskussioner fördes som i hög grad handlade om en vilja att göra mycket och de hinder som står i vägen. Men det finns i vart fall en tydlig vilja - till exempel att fortsätta sänka kommunalskatten trots lågkonjunkturen. Det är stor skillnad till det bättre - i ett frihetligt perspektiv - med Alliansstyre, också lokalt. Ett ytterligare helt förbisett belägg för att så är fallet också på riksnivå framgår av denna lista. Där anges de 60 statliga myndigheter som nu läggs ned av regeringen. En tydlig minskning av byråkrati och av statens omfång. Såvitt jag vet lade inte s-regeringen ned en enda myndighet under sina tolv år.

23/09/2008 9:51:57 pm
How Government Created the Financial Crisis. Johan Norberg explains.

23/09/2008 1:46:31 pm
Press Release: Towards a New Level

European Enterprise Institute appoints Johnny Munkhammar

The European Enterprise Institute (EEI) is currently launching an expansion of its activities to promote free enterprise and free competition. A new publications series will be the intellectual core of far-reaching opinion-making efforts. In this context the EEI appoints Johnny Munkhammar as its Research Director to structure and execute the new activities.

The new publications series will focus on promoting the idea of free competition throughout European societies. Europe is in a great need of increased economic freedom in many areas, and the first publications will focus on health care, financial markets, trade, services, innovation and enlargement. They will be academically well-founded yet accessible.

- We are very pleased to expand the activities of the institute and happy that Mr Munkhammar has accepted to be responsible for this task, comments Peter Jungen, Chairman of the Board of the EEI. Europe has to become more entrepreneurial if it wants to be successful in the best interest of its citizens.

Johnny Munkhammar is the Managing Director of Munkhammar Advisory, affiliated with think-tanks like Timbro in Sweden and the author of several books, notably European Dawn and The Guide to Reform. He has previously served as Senior Fellow at the EEI, editorial writer, economic analyst for Swedish business and public affairs advisor and will devote a substantial part of his time to the EEI.

- With the new activities lead by Mr Munkhammar, the EEI can assume a leading role in inspiring policymakers in Brussels and in the European debate to launch more free-market reforms, comments Gunnar Hökmark, Vice Chairman of the Board of the EEI.

22/09/2008 11:41:46 am
Hur svårt kan det vara? Har debatten om regeringens budgetproposition på i bakgrunden. Oppositionens vanligaste angreppspunkt är att skatterna har sänkts, "mest för de rikaste". Det är ett cyniskt spel och att vilja skapa ett missförstånd.

Sänker man skatten med en procent får en som tjänar 10 000 behålla 100 kr mer och den som tjänar 20 000 kr får behålla 200 kr mer. Mer för den rikaste? Ja, men vad hade hänt om man sänkte med 150 kr för alla? Jo, att skatten i praktiken hade höjts för den som tjänar 20 000 kr.

På det viset skapas mer progressiva skatter, som höjs kraftigare ju högre inkomsterna är. På det viset kommer till slut den som tjänar 10 000 kr inte att tjäna en enda krona på att lyckas åstadkomma en inkomstökning. Till slut är allas inkomster efter skatt exakt lika.

Det vill inte heller oppositionen. Men de vill gärna sprida missförstånd. Idag sänks skatten kraftigt för alla, något de inte åstadkom under tolv år vid makten.

22/09/2008 9:24:18 am
In Praise of the Stateless Multinational. Few have been as criticised as multinational cororations, especially by the political left and the anti-globalisation movement. But, as the Economist shows in a Special Report, there are many good reasons to have the opposite view. Here is from the Leader:

"At first companies set up overseas sales offices, to watch over the export of goods made at home. Then they built small foreign replicas of the mother ship, to cater to local demand. Today the goal is to create what Sam Palmisano, the boss of IBM, calls the "globally integrated enterprise" - a single firm in which work is sourced wherever it is most efficient. ...

Some people assume that stateless multinationals inevitably compete away standards in a race to the bottom. It is true that multinationals tend to shop around for taxes, but in other ways they are usually sticklers for good behaviour. Encouragingly, firms from emerging markets are finding that a globally integrated company needs a single culture, and that the best way to foster this is to make the highest ethics anywhere in the firm the norm for everyone, wherever they are working. Anything less tends to corrode the culture. ...

In fact, the real threat comes from overly chummy links between a state and its multinationals. Although politicians may have been more comfortable in a world where what was good for General Motors was good for America, that tended to lead to protectionism and antiquated working practices. Firms in which loyalty to the state goes beyond the economic value it offers usually expect something in return?soft contracts and subsidies, perhaps, or standards conveniently set in their interest.

In fact the sorry story of GM itself highlights the dangers of being a national champion. Rather than fear the stateless corporation, people would be wise to do all they can to make them feel at home in their country."

22/09/2008 9:18:55 am
Våldets vänster. European Social Forum har samlat diverse vänsterrörelser i Malmö. Syftet är att angripa företeelser som företagsamhet, globalisering och fri rörlighet. Socialdemokraterna i Malmö subventionerade det hela med några miljoner av skattebetalarnas pengar. En följd blev att delar av grupperingarna förstörde delar av centrala Malmö. Socialt? Konstruktivt? Intellektuellt? Nej, men vänster.

20/09/2008 3:03:26 am
European Ideas Network. So I have spent five hours on Italian highways today, going from one place to another. I was actually late for my own speech at the EIN, due to heavy traffic out of Rome, but a re-scheduling apparently solved that. We are in a beautiful palace in Fiuggi. I have spoken about public sector reform, and for once I wrote the whole introduction down, and it can be read here.

At the dinner - quite far from here - the main speaker was Italian Prime Minister Silvio Berlusconi. He is in several ways an impressive and charismatic politician. I also think he has a great opportunity to reform Italy, which I hoped to hear about during his speech. But I was quite disappointed. He focused on international affairs. And he hinted that Europe needs to be gentle with Russia because we - or at least Italy - need their gas. A weak and immoral stance.

Anyway, I gave him my book - which he promised to read, and I hope he will.

20/09/2008 2:54:00 am
Timbro Alumni. Igår kväll genomfördes således den första träffen med det nybildade Alumninätverket för Timbro - som också fyller 30 år i år. Carl-Johan Westholm och undertecknad var värdar för något som liknade en Oscarsgala på en biograf där vi hade smygpremiär för Martin Borgs utmärkta film om Timbro, "Den osynliga handen". Vi samlade nästan alla Timbros chefer genom historien på scen och förde ett intressant samtal om dåtid och framtid. Mycket god stämning. (Vid drinken frågade den gode Mattias Svensson om han och jag skulle låtsas ha slagsmål, med anledning av vår ordväxling bloggledes...)

20/09/2008 2:19:27 am
Om FRA-debatten. FRA-debatten har - för många helt oväntat - blivit årets stora inrikespolitiska debatt. Om detta kommer Hill & Knowlton att arrangera ett lunchseminarium under min ledning. Arne Modig, Camilla Lindberg, Henrik (HAX) Alexandersson och Sofia Nerbrand diskuterar. Den 25 september kl. 1130-1300. Anmälan till event@hillandknowlton.com.

Detta är inte ett seminarium om FRA. Det är ett seminarium om FRA-debatten: Vem satte dagordningen? Varför fortsätter debatten? Hur kunde regeringen bli så överrumplad? Vad betyder nya medier?

19/09/2008 7:54:25 am
A Coincidence? On my way to Rome, I noticed that US Secretary of State Condoleezza Rice describes Russia as "increasingly authoritarian at home and aggressive abroad". Lately, I have repeatedly used the phrase "internally authoritarian and externally increasingly aggressive" about the new Russia. I hope this means that the US now has a realistic and frank view of the current Russian regime.

18/09/2008 9:40:21 am
Metoder för samhällspåverkan. Mattias Svensson påpekar i ytterligare ett blogginlägg att undertecknad inte kan läsa. Därpå refererar han min uppfattning som att det är liktydigt med att "göra ingenting" att stå utanför partipolitiken. Första meningen i min artikel om regeringen och mitt medlemskap i moderaterna lyder:

"Nya idéer och intressanta förslag framförda genom opinionsbildning är en viktig metod för att bidra till ett friare och öppnare Sverige."

Vem är det som inte kan läsa? Vem är det som ägnar sig åt sidospår? Jag har otaliga gånger talat och skrivit om vikten av oberoende analyser och opinionsbildning. På Svenskt Näringsliv tog jag strid för detta mot en då naiv ledning.

Jag anser att det arbete som görs av många oberoende aktörer är centralt, även mycket som Mattias gör. I olika egenskaper har jag ägnat mig åt det. I hög grad fokuserar mitt företags verksamhet på det. I min bok finns ett långt kapitel om detta. Så till andra meningen i min artikel:

"Men allt formellt politiskt inflytande i en parlamentarisk demokrati kommer alltid att gå via politiska partier."

Till sist finns avgörandet i den politiska makten, som bygger på partierna. Jag skulle vilja vara med och påverka även där. Inte som den enda vägen, men som ytterligare en väg. Där råder andra villkor, men påverkan är inte omöjligt. Dock har Mattias rätt i att jag har påstått att något är resultatlöst. Från min blogg igår:

"Att stå utanför och använda alla överord man kommer åt är enkelt - och resultatlöst."

Inte bara att stå utanför partierna, således, för det kan leda till påverkan. Men att stå utanför och ständigt överträffa sig själv i invektiv om hur kasst allting är - det är resultatlöst. Det är enkelt och bekvämt, men få kommer att lyssna.

Som oberoende aktör har jag kritiserat regeringen vid en rad tillfällen, och kommer att fortsätta så. Men jag skulle också vilja testa möjligheten att påverka inifrån i den frihetliga riktning jag tror Mattias också uppskattar. Då måste man stå för det man tror på. Och en strategi för påverkan är att uppmärksamma det som är bra och bygga vidare på det.

Mattias nämner CPS och IEA i Storbritannien, tankesmedjor jag känner väl. IEA gav ut min bok The Guide to Reform tillsamamns med Timbro. (Som, helt i deras anda, har lett till att jag har agerat rådgivare till en rad politiker i olika länder.) Mattias har vidare har helt rätt i att idéer från tankesmedjor bör inspirera politik.

Så vari ligger då felet att som idéburen och oberoende aktör också vara medlem i ett politiskt parti? Och vari ligger skillnaden gentemot det brittiska exemplet?

Slutligen, huruvida regeringen har gjort mest bra eller dåligt. Min artikel betonade mycket av det som är bra, men allt är inte bra och kommer aldrig att vara det. Till och med personer som Thatcher, Churchill och Gripenstedt - som jag antar att både Mattias och jag anser gjorde stora insatser - hade en hel del på minuskontot. Skulle vi på den tiden ha kallat dem usla och velat byta?

17/09/2008 8:18:23 pm
Finanskrisdebatt. Här kan man lyssna på min debatt idag i P1 om finanskrisen och dess orsaker med ekonomijournalisten Ronald Fagerfjäll och Dala-Demokratens Göran Greider.

17/09/2008 4:54:01 pm
Svensson, Svensson. Mattias Svensson använder ett blogginlägg till att påstå att undertecknad är "en mes" med "borgerlig lajekmentalitet" som ägnar mig åt "hållningslöst daltande" och "omotiverat beröm". När jag svarar att hans egen strategi inte påverkar samhällsutvecklingen anser han tydligen att jag tog i med överord.

Mattias efterfrågar i sak - vänligt nog "långsamt", så även jag kan "hänga med" - en utveckling av vilka reformer jag anser att regeringen har gjort som är bra. Det fanns en uppräkning i min ursprungliga artikel, som naturligtvis kan göras mer utförlig. Där fanns också kort omnämnt punkter där jag anser att regeringen förtjänar kritik, och jag har varit en av kritikerna.

Mattias nämner Margaret Thatcher, en av mina förebilder. Hon förändrade sitt parti, sitt land, oppositionen - och det politiska landskapet internationellt. Marknadsekonomin fick en renässans. Motståndet kom mycket riktigt ofta inifrån det egna partiet, föga överraskande. Frågan är då: Är det min eller Mattias strategi som mest liknar Thatchers?

Margaret Thatcher gick med i ett parti som var utpräglat pragmatiskt. Hon använde sin kunskap och kraft till att förändra och utveckla det. På det viset formades en idéburen rörelse som vände Storbritanniens nedgång. Hon kunde ha suttit kvar hemma och tyckt att Tories är så hopplösa att man inte kan befatta sig med dem.

Av detta har jag dragit en enkel strategisk slutsats: Vill man påverka är det bra att vara med. Och när man är med måste man stå för principer. Att stå utanför och använda alla överord man kommer åt är enkelt - och resultatlöst.

17/09/2008 2:59:32 pm
Taxation Without Representation. That is indeed what happens from time to time in Belgium, which for a long time after the last election had no government. Apparently, the regions get a lot of resources from the federal government but cannot lower taxes, since that is a federal issue. I just heard lots of anecdotes like that about Belgium at a meeting in the European Parliament. It was a short luncheon speech at a regular information exchange meeting with, among others, MEP:s Syed Kamall and Roger Helmer.

These are busy times in Brussels. I met with the Board of the European Enterprise Institute, confirming our plans to expans its activities - which I direct. I had a drink with Gunnar Hökmark yesterday, and also caught a glimpse of José Manuel Barroso in the same building. I also met Lisbeth Kirk, Editor of EUObserver, the leading and best news service about Europe. Now I will meet the Confederation of Swedish Enterprise before it is time to be in a debate in Swedish Radio (Studio Ett).

16/09/2008 3:00:43 pm
Fresh Evidence: Russia Started the War. Today, the Russian Embassy in Sweden placed an advertisement in Dagens Nyheter, the biggest newspaper in Sweden. It invited people to join a ceremony for the victims of the war they claim that Georgia started. Today, international media, such as the Herald Tribune, has top news about new evidence showing how Russia started it all.

Of course, we already know that Russia had been building up along the border for a long time. As Georgia found it necessary to use force to stop violence in South Ossetia, Russia had their excuse for invsion. But now there is evidence that the Russian army actually entered Georgia a day before Georgia even used force.

Though most admit that Russia used too much force and misbehaved in many ways, voices that claim that Georgia started it all are common. Hopefully, this will change that debate. Such a belief is naïve nonsense that ignores how the current Russian regime works; internally authoritarian and externally aggressive.

16/09/2008 2:58:18 pm
Omval? Solen skiner i ett Bryssel med gott om folk på uteserveringarna. Några kommentarer till gårdagens seminarium finns att läsa här och här.

15/09/2008 8:22:03 pm
The Economic Case for Tax Havens. The Center for Freedom and Prosperity has produced a new informative video featuring Dan Mitchell of the Cato Institute, who I met in Tokyo and also happens to be a member of my Advisory Board. It shows the benefits of tax competition and tax havens in particular for the global economy. See the video here.

15/09/2008 4:06:50 pm
Busy, Busy. So this is a week of substantial activity. Today, there was a well attended and interesting seminar about the Swedish government half way through their first term. Tomorrow, I am in Brussels for a number of meetings, back late Wednesday. Thursday will be the grand introduction of Timbro Alumni, with film and Champagne. Friday, I am in Rome at EIN, back Saturday.

I have not yet found the time to describe my impressions of Tokyo. But I have to say that I liked it very much. A huge city, yet calm and polite. Very modern and fashionable, but with a lot of the old culture present. Also a surprisingly clean place. The economic troubles with deflation that one reads about seemed far away; indeed the place is shining from wealth.

14/09/2008 8:27:04 am
I Reformbanken: Avskaffade subventioner effektiviserade jordbruket. Nya Zeeland avskaffade alla subventioner till jordbruk på 1980-talet. Följden blev att jordbruket effektiviserades, blev lönsamt och ökade som andel av BNP. Viktig lärdom generellt, och i synnerhet i dessa tider av för låg global livsmedelsproduktion och höjda matpriser. Läs min text om detta i Reformbanken.

13/09/2008 6:07:27 pm
Förtjänar regeringen att bli omvald? Så lyder rubriken till ett seminarium på Timbro på lunchen på måndag. Niklas Ekdal, f d politisk redaktör på Dagens Nyheter, och undertecknad, svarar. Timbros chef Maria Rankka leder samtalet. Läs mer här.

12/09/2008 7:35:52 pm
Mer och mindre moderata kommentarer. Kommenterandet av mitt medlemskap i moderaterna fortsätter. Vänliga mail och bloggkommentarer av olika slag, t ex här, här och här. Och här intervjuas undertecknad av moderat.se om medlemskapet.

I en tid då Alliansregeringen är starkt kritiserad får Mattias Svensson "krupp" på dem som inte är lika högljutt kritiska som han. Sitter man inte i ett hörn och anser att allt är elände så länge inte Ayn Rand är statsminister är man en mes. Som om det skulle påverka samhällsutvecklingen.

Jag tror det är väl bekant att jag har varit kritisk till regeringen i flera fall. Likaså att jag står för principer. Moderat medlemskap är inte ett avkall på detta utan en kanal för inflytande.

12/09/2008 7:28:16 pm
Stuck in Russia. Sheremetyevo Airport. Dirty. Cigarrette smoke. Horror films on tv. Angry staff. Doors that won′t open. Information boards out of order. Construction work. Lots of vodka.

I just came from Tokyo. A dynamic, modern, fashionable, clean and very polite place. The difference could not have been bigger. The question why things turn out completely different is sometimes well illustrated.

First, wait two hours to know if there was a room at the transfer hotel. Then, the person who would know was not there. The hotel could not be called. Why? The transfer desk had no phone. But I had a phone! They were not allowed to give me the number... And then nothing.The Areoflot transfer desk - suitably using their old logotype (up left)

11/09/2008 1:29:38 am
Varför Moderaterna? Mot bakgrund av många kommentarer - på bloggar bl a här, här, här, här, här och här samt många mail - om mitt val att gå med i Moderaterna kan gårdagens debattartikel - som fokuserade på att utvärdera regeringen i halvtid - behöva kompletteras.

I dagsläget har jag betydligt mer att göra än vad som hinns med, och uppdragen är oftast väldigt intressanta och spännande. Att arbeta med svenska och utländska uppdragsgivare med Munkhammar Advisory som plattform är dynamiskt. Lägg till detta en skepsis mot politiska partier på en rad punkter, såsom maktfokus, likriktning och brist på nytänkande.

Jag väljer inte att stödja ett politiskt parti för att det är enkelt. Det enklaste vore att fortsätta som hittills. Jag går med för att påverka samhället, och den formella vägen i en parlamentarisk demokrati går via partierna. Analyser och opinionsbildning är viktigt, men jag vill komplettera de metoderna att påverka.

Att kritisera är lätt. Jag har tillfrågats otaliga gånger hittills denna mandatperiod om att kommentera regeringen kritiskt i olika medier. Vid flera tillfällen har jag gjort det, och det är fortsatt viktigt - inte minst inom Moderaterna. Men det är en sak att kommentera och en annan att agera och ta ansvar, och det behövs också.

Mina principer består självklart; jag har inte arbetat för dem i alla år för att ge upp något nu. Jag arbetar fortsatt för frihet, fri ekonomi, företagsamhet och öppna gränser. Min fria roll att utveckla idéer och agera i debatten är oförändrad. Det är jag som har gått med i Moderaterna, inte tvärtom.

Jag vet att omfattande samhällsförändring inte åstadkoms över en natt. Men för att något alls ska hända krävs en stark vilja och övertygelser. Ifall jag någon gång har ett uppdrag för Moderaterna kommer jag att arbeta för att påverka partilinjen, men sedan stå för den utåt. I övrigt är jag en fortsatt oberoende analytiker.

Med Alliansen har vi i hög grad ett tvåpartisystem. Jag tror mig ha goda kontaktar med alla fyra Allianspartier. Moderaterna är dock den ledande kraften på den mest frihetliga och reforminriktade sidan. Det är ett stort och brett parti som förändras hela tiden. Jag tror mig ha idéer och erfarenheter som kan bidra i sak och strategi.

10/09/2008 3:38:15 pm
"Därför går jag med i Moderaterna." Idag skriver jag om den svenska regeringens första två år vid makten - i ett internationellt reformperspektiv. Detta på SVT Opinion, som valde rubriken ovan - i sak helt korrekt. Mer om det när jag är åter från Tokyo. Här kan artikeln läsas.

10/09/2008 2:06:29 am
Becker and Banner. Yesterday, I talked to Nobel Laureate Gary Becker before he gave a luncheon speech. He made a very interesting point about discrimination, showing that countries with a high degree of economic freedom and globalisation tend to have less discrimination. In such societies, employers simply have to value people from how productive they are - nothing else.

And for something rather different, but this time related in its content: advertising. Above is the first advertiesement on this web page. There have been discussions before, but now I decided to start. The Swedish Tax Payers Association has the first advertisement, which directs people to their new campaign site.

09/09/2008 4:56:37 am
Health Care and Markets. This morning, I listened to, among others, William Niskanen, Chairman of the Cato Institute and former Reagan advisor, and John C Goodman, President of the National Center for Policy Analysis - on the topic of health care and the free market. There is no market-based health care system in the world, but the degree of government intervention differs. I noted a number of interesting facts.

One such piece of information regarded the 47 million people in the US who do not have health insurance. After one year, only 25 % of them are uninsured, and after two years, only 9 % are. That is, almost all of them are temporarily uninsured, usually when they are between jobs.

Another interesting fact is the increase in private health care insurance in countries that supposedly have universal coverage of health care. in Australia and New Zealand, 1/3 of the population now have private health insurance. In Britain, 7 million have. And in a smaller country like Denmark, 600 000 have, and in Sweden, 400 000 have.

08/09/2008 7:15:51 am
Climate Change and Biotechnology. Climate here in Tokyo is quite tropical, though from what I have read, 2008 will be one of the coldest years in a long time globally. Not that this information is likely to affect the views of the believers of quick and far-reaching climate change, of course.

Climate change was also the topic of the first session today at Mont Pelerin Society, with Czech President Vaclav Klaus as the key note speaker. He has written the book Blue Planet in Green Shackles, where he is critical to the one-sidedness and hysteria of the climate change debate.

Professor Kevin M Murphy of the University fo Chicago spoke after him. He made a very interesting point about models. All predictions about climate change is based on models with assumptions. The result depends on which assumptions you choose. If you switch one main assumption of the famous Stern Review, the feared change is basically gone.

Perhaps even more importantly, the role of increased prosperity must be taken into account. Even the Stern Review believes that the average person will be ten times wealthier in 200 years. Investments to change climate in 100 years are therefore cheaper if we wait - and invest more to increase wealth today.

I exchanged a few words with President Klaus before the next session. He is a brave man, speaking up for freedom even when he is the only one to do it. The next session concerned why we should not restrict the development of biotechnology. Some conservative voices argue that we should, for ethical reasons. But that would decrease our possible choices, including choices to improve our health.

08/09/2008 7:06:00 am
McCain/Palin in the Lead. So the left in the US and Europe may have reason to be as desperate as they are. The average of the latest opinion polls in the US shows a lead for McCain/Palin versus Obama/Biden.

05/09/2008 5:09:12 pm
Off to Tokyo. So, I am soon off to Tokyo and Mont Pelerin Society. Will land in Moscow, but there is unfortunately too little time to leave the airport. By the way, the second biggest nationality (after Swedes) currently reading this blog is Russians. Very welcome! I suspect, however, that somehow Georgians are part of that group too. (I know that many of my friends there read it, but there are no Georgians in the statistics.) Has Putin′s dream come true in the virtual world...?

05/09/2008 3:14:36 pm
Use Economics Against Russia. In the FT today, Professor Anders Åslund proposes united economic action by the West against Russia. So far, the invasion of Georgia has damaged Russia seriously, with the stock market in Moscow falling by 36 per cent. Åslund′s point is that Russian leaders are more vulnerable than they might seem.

Read the article here - >

04/09/2008 8:47:30 pm
Villabloggen. Mannen som gjorde fastighetsskatten till en av 2006 års främsta debattämnen - Joacim Olsson - driver numera en blogg. Bästa källan till argument och anekdoter för bättre villkor för villaägare, också med en principiell grunduppfattning om vikten av privat ägande.

Uppdatering: Som Joacim konstaterar lämnade euroområdets centralbank ECB igår styrräntan oförändrad på 4,25 % medan riksbanken höjde till 4,75 %. Att vi har krona och inte euro motsvarar således en skillnad i ränteutgift på 7000 kr per år för den som har ett bostadslån på två miljoner.

Uppdatering två (apropå euro): Skånska Höganäs blir en eurozon. De inför euron som parallell valuta. Sverige blir alltmer ett land med dubbla valutor. Bara införande av euro kan göra så vi har en huvudvaluta.


Följ bloggen här - >

04/09/2008 9:32:05 am
Palin Power. So I have a new political idol: Sarah Palin. Convincing, strong, funny and all the right instincts. She gave a marvellous speech at the Republican convention. Read and see it here.

Update: I don′t share her views on religion or abortion, but I have not perceived those as the main issues of the US election.

04/09/2008 9:27:56 am
Bildt bloggar om Georgienrapporten. Utrikesminister Carl Bildt skriver om Georgiens ekonomiska framgångar och möjligheter och hänvisar till min och Jon Millarps rapport. Läs här.

Uppdatering om rapporten: Här skriver Per T Ohlsson också om rapporten, och en del övrigt intressant om situationen också.

03/09/2008 9:12:03 am
Ny kärnkraft. Idag skriver Magnus Hall, VD Holmen och ordförande i Bas El, i Dagens Industri. Han berättar att svensk basindustri vill börja producera el från egen kärnkraft. Förutsättningen är bara att lagen ändras så det blir tillåtet. Detta är på sätt och vis också en politisk lösning. Ett sådant beslut vore inte ett aktivt beslut att bygga nytt - bara att det inte ska vara förbjudet. Klokt och spännande, samt viktigt för framtida jobb och välstånd.

02/09/2008 3:23:10 pm
To Tokyo. On Saturday, I will be leaving for a week in Tokyo. It is the annual meeting with Mont Pelerin Society. This year, prominent guests will be, for example, Vaclav Klaus and Gary Becker. It is a very high-level conference packed with interesting intellectual content. And I have never been to Japan, which will be an interesting cultural experience. Particularly as it happens that I will live in the Roppongi district of Tokyo, that is, the party part of town...

01/09/2008 12:40:39 pm
Intervju med Saakasjvili. En utmärkt intervju med Georgiens president i dagens DN, av kunnige journalisten Michael Winiarski.

Läs intervjun här - >

30/08/2008 11:46:29 am
S-kampanj på DN:s ledarsida. Det verkar belagt att Jan Björklund vid något av de tusentals tillfällen han har refererat till studier av den svenska skolan borde ha sagt "en av de sämsta" när han sade "sämst". PJ Anders Linder går idag i Svenska Dagbladet igenom ett dussin ledande studier som dock bekräftar Björklunds bild.

De politiska kampanjmakarna ser dock sin chans. På ledarplats i Dagens Nyheter skriver kolunmnisten - och f d statssekreteraren (s) - Lotta Fogde att Björklunds påståenden saknar "faktagrund" och inte har med "kalla fakta att göra". Hon kallar rentav det hela för "bluffen".

Självklart vet Lotta Fogde att det hon skriver är trams. Men hon ser sin partipolitiska chans att nedgöra en av de mest framgångsrika borgerliga politikerna på senare år. Av något fel på marginalen byggs ett påstående om att allt han har sagt var fel. Björklund borde ha varit noggrann nog att inte ge den chansen förvisso.

Sedan skyller hon mediernas bristande granskning på att "bluffen" har kunnat fortgå. Naturligtvis finns även andra granskare - inte minst hennes eget parti. Att de inte har hittat fel i Björklunds utsagor visar förstås att de har varit korrekta.

Fogdes text handlar inte om sanning eller granskning utan om partikampanj. Och S-kampanjer borde inte vara en aktivitet för DN:s ledarsida. Den nye politiske redaktörens första uppgift bör vara att avsluta Lotta Fogdes kontrakt. Hon kan skriva på tramssidor som Aftonbladets ledarsida istället.

29/08/2008 11:23:11 pm
Ingenious. I have to admit that I did not know much about Sarah Palin before John McCain today announced that she is his pick for Vice President. Though many have cheered at the choice, I have already noticed comments about her presumed lack of experience. But surely choosing a strong woman is an ingenious move from McCain. Now those who voted for Hillary Clinton know where to go. Or, as Dick Morris puts it:

"Now Obama, who has spent two years preventing a woman from being president, will spend two months preventing one from becoming vice president - and hopes to do so with women votes."

29/08/2008 11:20:10 pm
Grattis, GA! Peter Wennblad blir således ny redaktionschef på Gotlands Allehanda. Strålande. Jag har känt honom sedan han var ordförande i MUF och jag i LUF på Gotland. Förra seklet... På något senare tid delade vi fikarum, han på Neo och jag på Timbro. Peter är en utmärkt skribent med känsla för äkta journalistik.

29/08/2008 1:42:42 pm
I Entreprenör om facket, ekonomisk nedgång och krig. I senaste numret av Entreprenör har undertecknad skrivit huvudledaren, om den destruktiva roll delar av fackföreningarna spelar idag och vad de skulle kunna göra istället. Läs den här. Jag har även bidragit med två kortare ledarartiklar om att nedgången i svensk ekonomi måste mötas med ytterligare reformer, samt om kriget i Georgien, som kan läsas här och här.

29/08/2008 10:56:59 am
Ny rapport: Georgien - en lysande stjärna på reformhimlen. Bakom de dramatiska rubrikerna om Rysslands invasion av Georgien finns en spännande och okänd berättelse om ett av världens ledande reformländer. I en rapport som Timbro presenterar idag berättar undertecknad och Jon Millarp historien om Georgien och dess makalösa utveckling.

De senaste fem åren har Georgien avancerat hela 119 positioner i Världsbankens Doing Business-index. De utländska direktinvesteringarna har ökat från cirka 300 miljoner dollar 2003 till 1 600 miljoner 2007.

Korruption har bekämpats med kraft, bland annat genom en polisreform, och Georgien har etablerat en för regionen väl fungerande demokrati. I det närmaste total frihandel och fri rörlighet för människor har införts. Arbetsmarknaden är en av världens friaste.

Statliga företag har sålts, antalet myndigheter närapå halverats och platt skatt på 12 procent införts. Den ekonomiska tillväxten har sedan 2003 varit i genomsnitt cirka 10 procent om året, och skatteintäkterna har ökat trots de låga skattesatserna.

Georgien har ansökt om medlemskap i Nato och närmat sig EU. Detta är sammantaget en politik som borde inspirera andra. Tyvärr är detta en politik och en utveckling som har stoppats med våld, och vars framtid är mycket osäker.

Georgien är nu det stora testet för EU. "Europe Started Here" är den slogan som Georgien marknadsförs med. Den säger mycket om hur georgierna ser på historien och på hur framtiden bör bli. Det landet kan inte Europa svika.Ladda ned rapporten här (pdf) - >

28/08/2008 6:41:16 pm
In IHT: Europe and Russia. Yesterday, the International Herald Tribune published a letter by me and Gunnar Hökmark, MEP and vice Chairman of the EPP-ED Group. We speak clearly about the new Russia and draw some conclusions from Caucasus for Europe.Read it here - >

28/08/2008 1:46:49 pm
Quote of the Day:

"John McCain is my friend. We′ve traveled the world together. It′s a friendship that goes beyond politics, and the personal courage and heroism demonstrated by John still amazes me."

Joe Biden, Candidate for Vice President - at the Democratic convention yesterday

28/08/2008 10:56:14 am
Democratic Convention. Bill Clinton gave a great speech yesterday in Denver, with more content than many others. So did Hillary Clinton the day before. But 30 per cent of those who voted for her claim that they will now vote for McCain. And his campaign was quick to launch the new ad "Debra" about McCain Democrats...

26/08/2008 2:24:49 pm
Chicken Race. A chicken race is two cars racing towards each other at full speed, and the first one to turn is the loser. This is the game that Russia currently plays with the West. And KGB knows very well that the West is likely to turn first.

Russia′s President Medvedev just signed a decree recognising the independence of South Ossetia and Abchasia. The Russian government is breaking Georgia apart, just as it will do with any neighbouring country that opposes them.

As the US, the EU and Nato have become tougher against Russia, they have responded even tougher. On freezing relations, Medvedev said all relations could end. On WTO membership, Prime Minister Putin said that Russia doesn′t "see any advantages from membership".

Lesson? First, realise that this is the new Russia. Second, don′t back off. They will see that as a weakness.

26/08/2008 12:52:29 pm
Dyrt med kompetens i Sverige. Efter regeringens sänkta skatter för låginkomsttagare betalar de nu relativt låg skatt i Sverige. Medel- och höginkomsttagare betalar dock fortfarande höga skatter, särskilt om arbetsgivaravgiften räknas in.

Nedan en bild från Dan Johansson på Ratio. Den visar kostnaden i Nederländerna, Nederländerna (med expertskatt), Schweiz, Storbritannien och Sverige för att anställa en engelsk finansdirektör. Utgångspunkten är att denne ska få ut lika mycket efter skatt oavsett land.

Stapeln längst till höger är kostnaden i Sverige. Som synes ligger nivån 50-60 procent högre än i de andra konkurrentländerna. Detta får naturligtvis en rad konsekvenser.

Det blir mindre attraktivt att förlägga produktion som kräver kvalificerad arbetskraft i Sverige. Och skulle man dra ned arbetskraftskostnaden till samma nivå som i de andra länderna - men behålla skatterna - får personen behålla avsevärt mindre. Då blir det mindre attraktivt att arbeta här.

Det är viktigt att låginkomsttagare har starka incitament att arbeta. Men i den globaliserade ekonomin är det viktigt att länder kan attrahera avancerad produktion och kvalificerad arbetskraft. Då måste skatterna sänkas även för dem, och avskaffande av värnskatten är ett viktigt första steg.

23/08/2008 6:03:38 pm
Låktatjåkka. Just tillbaka i landets högst belägna fjällstuga efter tredje dagens vandring och klättring - samt konferens - med Kebnekaisegruppen. Ett bra forum för intellektuellt utbyte och inte så få operativa slutsatser om framtida projekt.Årets uppsättning - vem är vem?

23/08/2008 5:34:57 pm
Ever Closer... The average of all national US opinion polls now show that Obama is ahead of McCain by 1,5 per cent. The enthusiasm for Obama among journalists and analysts is clearly not matched among voters in general. McCain′s outstanding performance in the Saddleback Forum might be an indicator that he will continue closing in.

22/08/2008 8:25:19 am
I Sydsvenskan: "Vad Kreml vill krossa." I dagens Sydsvenska Dagbladet skriver undertecknad och Paata Sheshelidze, chef för New Economic School Georgia - om kriget i Grorgien. Vi fokuserar på vilket land Georgien har varit de senaste fem åren - ett av världens ledande reformländer - och drar slutsatser av kriget för Europas del.

Läs artikeln här - >

21/08/2008 9:16:36 am
Towards the Mountains. Shortly, I am off to the very northern part of Sweden, for the annual hiking conference with the Kebnekaise Group. Might be more limited blogging for a few days.

21/08/2008 9:04:10 am
Ukraine Next? The media reports about widespread destruction and looting where the Russian troops have been in Georgia. So much for their "peacekeeping troops".

The governments of South Ossetia and Abchasia will probably declare independence shortly. This is a charade. These governments are part KGB, part mafia - paid by Russians to start trouble with Georgia.

The EU must be tougher. Now, they seem to want to turn a blind eye on Russia′s actions this time. Next step might very well be "peace troops" in Ukraine, according to experts.

French Foreign Minister apparently expressed some understanding that Russians feel "besieged" by Nato. Wrong attitude. The Russian government is simply paranoid. If Russia wanted and became a real democracy, they could join Nato too.

20/08/2008 11:31:49 am
About Georgia at EEI. Gunnar Hökmark and I made a brief comment about Georgia on behalf of European Enterprise Institute, which can be read here.

20/08/2008 11:05:01 am
Recension i Liberal Debatt. The Guide to Reform recenseras i en ledare i Liberal Debatt. Slutsatsrena kopplas till den svenska regeringens strategier och möjligheter till återval. Över huvud taget har det varit mycket få recensioner eller kommentarer till boken i vänstermedier i något enda land. Är de inte intresserade av reformer...?

Läs artikeln här (pdf) - >

19/08/2008 1:25:45 pm
Dagens citat:

"Ska vi varje gång när vi säger att jorden är rund också ta fram någon som tycker den är platt?"

SVT:s meteorolog Pär Holmgren om kritiken från Elisabet Höglund rörande ensidig rapportering om "klimathotet" och dess orsaker.

Intressant syn på frågan om allsidighet i public service.

Sedan påpekar Holmgren att SVT måste redovisa forskningen. Lustigt nog är klimatförändringens omfattning och orsaker inte alls lika självklar där.

Läs mer - >

18/08/2008 7:52:21 pm
Nato-medlemskap nu! Regeringen har, med stöd av övriga riksdagspartier efter möte i Utrikesnämnden, således beslutat att Sverige avbryter alla militära kontakter med Ryssland. Bra. Sverige tillhör nu de EU-länder som vill ha en tuff linje mot Ryssland.

Men nu har också ett möjligheternas fönster öppnats vidare än någonsin. Idag finns antagligen ett starkt stöd för svenskt inträde i Nato. Kanske kan även Socialdemokraterna se på situationen med nya ögon.

Att Sverige inte är med i Nato har en historisk förklaring i form av hänsynen till Finland. Det fanns dock aldrig någon större moral i denna politik. Och bakom ridåerna skedde ett omfattande samarbete, eftersom Sverige självklart var ett västland.

Idag har Sverige ett långtgående samarbete med Nato. Svensk militär får bara inte vara med i ledningsrummet. Jag bidrog för ett decennium sedan till att Folkpartiet blev för Natointräde. Nu är tillfället här.

Illustrativt nog har Nato på tisdagen toppmöte om krisen, där Sverige bisarrt nog inte finns represneterat.

18/08/2008 7:46:37 pm
Mångfald i välfärden. För några veckor sedan hade DN Ekonomi en artikel om den starka expansionen i de privata sjukvårdsföretagen. Nu kom statistik som visade att antalet ansökningar om att starta friskolor är större än någonsin; bara i höst kommer 85 nya friskolor att starta.

Detta är viktiga steg mot mer valfrihet för medborgarna - och fler arbetsgivare för lärare och sjuksköterskor. Konkurrensen ger också ökad effektivitet, mer välfärd per krona.

Båda ökningarna inleddes på allvar 2006. Att det var valåret är självklart ingen tillfällighet. Alliansregeringen öppnar sakta men säkert för entreprenörskap och mångfald i välfärden.

15/08/2008 10:11:54 am
Quote of the Day:

"One can forget about any talk about Georgia′s territorial integrity."

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, speaking in the Kremlin yesterday.

Fortunately, the US is finally awake and will oppose this position, defending international law.

15/08/2008 10:01:08 am
"Förnyelse vägen till framgång." Min bok The Guide to Reform recenseras i Smålandsposten. Läs här.

14/08/2008 10:41:53 pm
Lärdomar för Sverige. Förhoppningsvis ligger det mycket i John McCains påpekande att "we are all Georgians now". Det verkar finnas ett genuint stöd för Georgien i en rad länder. Men man kan undra var alla tiotusentals personer som brukar demonstrera mot USA är idag. De som ogillade att USA besegrade en diktator i Irak verkar måttligt upprörda över det auktoritära Rysslands angrepp på ett litet, demokratiskt reformland.

Händelserna i Georgien måste leda till en annan politik på flera punkter i Sverige. En cyniker kunde säga att historien har överraskat många genom att återvända. Vi måste ge vårt stöd till ett EU med starkare utrikespolitisk kraft. Försvaret måste vara starkt och internationellt. Medlemskap i Nato är självklart och bisarrt senkommet. Energipolitiken måste inriktas på att utveckla ny produktion genom bland annat ny kärnkraft.

14/08/2008 9:51:31 am
Message for the West. Here is a transcript of a teleconference yesterday with President Saakashvili. The conflict is not over; indeed this is serious and urgent business. And if the West is not firm, this will have terrible effects in the years to come.

13/08/2008 10:59:31 am
Cease-Fire. The Russian government has thus agreed with the EU and OSCE to stop the fighting. It is still unclear whether they have fulfilled their part of the deal. In any case, there are now Russian troops in Georgia, so a mere cease-fire is of course insufficient; they have to leave.

There are many signs showing that Russia provoked this war. One story is this. Another is the fact that there were signs of the cyber war already in July - long before the incidents on August 7 in South Ossetia that Russia used as an excuse for military intervention. Read the New York Times here.

There are conclusions that we can make already. The EU has to be united and firm in the upcoming political process. Russia must respect the sovereignty of other countries. In order to do that, there has to be a European military force. Europe also has to get rid of the dependence on Russian gas, and the obvious response would be nuclear power.

12/08/2008 4:58:56 pm
New Means of Transport. Quite frequently, I use a bike to go to meetings when in Stockholm. After transporting the old bike to our house, I had to get a new one. Thus I now travel on the new, appropriately designed, vechicle below.11/08/2008 11:25:40 am
War in Europe. Those who thought that we would all discuss the Olympics by now turned out to be wrong. The war in Georgia is rightly on the top of the agenda at the moment.

Russia has provoked a conflict to to punish a neighbouring country for their will to pursue different policies. Apparently, the Russian government does not believe that their neigbours are sovereign countries.

Georgia uses the slogan "Europe started here" and they are very Western-oriented. They have launched far-reaching free-market reforms as well as reforms against corruption and for democracy. And they applied for Nato membership.

I was there during an intense week in March, and the success is evident. Growth rates at ten per cent a year have been showing. I met leading politicians and analysts. I am scheduled to go back in October.

Russia pays a loyal government in the breakaway province of South Ossetia. Their excuse for the current full-scale war was the defence of that province. Proposals of independence from the Georgian government were ignored.

Before the real war, Russia launched the cyber war. Many web sites in Georgia were suddenly inaccessible, including that of the Foreign Ministry. Instead, they had to set up a blog to communicate, see it here.

The Russian government claims they have to protect Russians in South Ossetia. One might wonder why, then, they attack targets all around Georgia. In any case, if that were the right of Russia they could invade any European country where there are Russians.

Quite possibly, Russia is trying to overthrow the Georgian government and replace it with their marionets. That would destroy - at least temporarily - what has been a great spirit of freedom and reform.

I hope this war unites the EU so that it may use its substantial powers. This is intolerable. Russia must leave Georgia.

11/08/2008 11:15:56 am
Summer Summary. A nice summer of family life, sailing and barbecues has come to an end. A few things may be worth commenting briefly.

- Turkey was saved on the brink of disaster as its constitutional court decided not to ban the governing party. Now, Turkey can continue the reform path.

- The Olympic Games opened spectacularly. Of course this is all an enormous scene for propaganda and politics. But I believe that it contributed to China′s openness and that there are positive effects from the world?s eyes being focused on China.

- I will be a guest speaker at the European Ideas Network′s Summer University in Fiuggi, Italy. The key note speakers will be Francois Fillon, Prime Minister of France, and Silvio Berlusconi, Prime Minister of Italy. The programme can be seen here (pdf). Will be interesting.

- Den svenska ekonomin viker nedåt kraftigare än bedömt. Detta understryker behovet av vidare och mer omfattande reformer, inte minst på arbetsmarknaden. Budgetöverskottet bör minska.

- Fortum och Stockholms Stad lanserar elbilar man kan ladda upp vid stationer längs gatan. Detta är en aspekt jag inte hann ta upp i debatten om den s k "mackdöden" på Aktuellt. Den nya tekniken kommer att förändra strukturen för bilarnas bränsleförsörjning.

- Träffade statsminister Reinfeldt i Vaxholm, där han höll ett engagerat tal. FRA-debatten har länge sett ut som Alliansregeringens tsunami - hanteringen har skadat trovärdigheten. Men behovet av signalspaning har nog illustrerats väl den senaste veckan.Jag och trött dotter Rebecka med Reinfeldt

30/07/2008 2:19:45 pm
The Summer So Far. Just came back from Gotland, now off to sailing. Thought I would provide a few comments to recent events:

- The fact that Radovan Karadzic is now sent to Court in The Hague is of course a victory for the Serbian government. But indirectly, this is a consequence of EU soft power. It is the desire to join the EU that made this happen.

- Johan Norberg överträffade sig själv i en serie inlägg. Han skrev att de borgerliga partierna inte bara är värdelösa idag utan också att de nog alltid har varit det. Sedan skrev han att det var kasst av Timbro att bjuda den föraktlige Karl Rove (främste rådgivare till den usle George W Bush) till Almedalen. Det sistnämnda dock utan att veta vad denne sade där, eftersom han också förklarade att Almedalen är för töntigt att åka till.

- Entrepreneurship reaches new heights in Gotland, most recently with Tott Resort, two kilometres from Visby.

- The WTO negotiations about a global free trade agreement broke down. This is bad news in general, but in particular during this phase of uncertainty in the global economy.

- Gotlands Folkblad ägnade en ledare åt mina inlägg i den utrikespolitiska debatten under Almedalen. De kritiserar mitt stöd till McCains förslag om Demokratiernas Förbund, för att det delar upp världen i två läger. Därmed stödjer de dagens ordning, där diktaturer i FN kan stoppa förslag från demokratier om att hejda exempelvis folkmord. GF kritiserar även mitt påpekande att kapitalismen bevisligen har fört hundratals miljoner människor från fattigdom de senaste decennierna - med att jag skulle ignorera kostnader på vägen. Det gör jag inte. Men framför allt är det strålande att de inte bemöter att minskad fattigdom skulle vara en effekt av kapitalismen. Då utgår jag från att de framöver pläderar för mer kapitalism.

- Senare idag ska jag till Aktuellt 21 och diskutera s-förslaget om bidrag till bensinmackar i glesbygd med dess upphovsman, Thomas Eneroth.

Uppdatering: Här kan Aktuelltdebatten ses, ca en kvart in i programmet. En bra debatt om bidrag eller företag och jobb som lösning för kommuner med minskande befolkning, som bland annat förlorar bensinmackar. Vill dock påpeka att det var Trelleborg jag avsåg nämna, inte Trollhättan.

16/07/2008 10:19:30 pm
Gone Fishing. From now on, I will be on vacation for a few weeks. Have a very nice summer!

14/07/2008 9:37:53 pm
MMS till Anitra Steen. Nedan ett foto från en vanlig dag i hamnen i Helsingör, Danmark. I färjeterminalerna kan man hyra ölkärror för 40 kr/dygn. En illustration så god som någon av det bisarra i svensk alkoholpolitik. Förmynderiet kan inte upprätthållas.

12/07/2008 4:09:30 pm
Vi som styr Almedalen... Tidningen Fokus och Almedalsbloggen har gjort en undersökning av vilka som, enligt deras mening, styr Almedalen. De har jämfört kontaktnät på internet och fått fram ett intressant mönster. Som vanligt vill vissa gärna se kontaktnät som något misstänkt - vem bestämmer var egentligen?

12/07/2008 11:49:38 am
Mediterranean Union. Tomorrow, the EU will formally launch its Mediterranean Union, an initiative by French President Nicolas Sarkozy. This can be regarded as an essential part of a topic I brought up at the debate yesterday at the Swedish Institute of International Affairs: EU Soft Power.

The greatest success of the EU has been enlargement. This has brought institutional stability for democracy and market economy to parts of Europe that could otherwise have taken a totally different turn. Spain, Portugal and Greece were followed by ten countries in Central Europe.

The Eastern Partnership and the Mediterranean Union are new parts of this successful policy. If the EU will not promote its values among its neighbours, others will - like Russia.

To see how successful this policy has been, one can do an American comparison. Imagine if the countries of Central America had had an opportunity to become members of the Unites States of America. Would not the chances of improvement there have been totally different?

12/07/2008 11:38:06 am
Reinfeldt i Almedalen. Statsministern gjorde ett bra jobb i Almedalen igår. Han fokuserade på arbetslinjen, nu i hög grad utifrån äldres perspektiv. Helt rätt, detta är de nya moderaternas och Alliansens starkaste kort. Där har värderingar förflyttats och högst konkreta resultat uppnåtts. Reinfeldt gjorde ett övertygat och optimistiskt intryck.

11/07/2008 4:04:13 pm
Utrikespolitisk debatt: Värderingar, intressen och metoder. Idag deltog jag således i min sista debatt i Almedalen 2008, arrangerad av Utrikespolitiska Institutet, UI. Moderatorn Anders Hellner hann ta upp de flesta större trender och ämnen på den internationella arenan. Det sägs att all politik är lokal, ändå var det ett välbesökt arrangemang. På många sätt en innehållsrik och bra diskussion.

Stötte i förmiddags ihop med statsminister Reinfeldt, som levererade ett mycket kort "hej". Återstår att se hur hans tal ikväll går - vädret är inte det bästa och förväntningarna är höga.

10/07/2008 6:22:19 pm
Sommar och skatter. Sommaren har äntligen anlänt på allvar till Visby, lagom till Alliansdagen. Ett välbesökt torgmöte följdes av ett trevligt mingel. I närheten har Skattebetalarna en sorts buss där man kan klicka i ett formulär och få veta sitt personliga skattetryck. I mitt fall 65,7 procent. Puh.

Många har läst Hill & Knowltons utmärkta Almedalstidning. Där finns en helsida där undertecknad och Susanna Popova intervjuas om uppdraget som Senior Advisor. Men till dem som har gratulerat till nya jobbet vill jag förtydliga att det inte är fallet. Det är ett intressant och roligt uppdrag - i raden av åtaganden.

09/07/2008 8:00:25 pm
A Tight Race. Today, Karl Rove gave his official speech in Visby. He is of course a very persuasive person and managed, I think, to show that McCain has a very good chance against Obama. But he also outlined a number of things McCain had yet not done but needs to do to win. Not least did this involve talking about himself, because he has a fascinating story to tell.


09/07/2008 11:33:58 am
Dinner With Rove. Yesterday, comedian Henrik Schyffert introduced prime minister hopeful Mona Sahlin in Almedalen, Visby. One thing he said was that he "hates the US" and wants it to fall into the abyss. In particular, he disliked the fact that Karl Rove has created such an interest in Almedalen. The audience was enthusiastic, which might be telling.

Anyway, I discussed several matters with Karl Rove later on at dinner. He is of course very intelligent and a great expert in politics and communication. But he is also very funny and a social person. And I agree with him about the importance of personal trademarks and values for a successful political campaign.

09/07/2008 11:28:50 am
Utmärkt illustration. Urban Bäckström beskrev för mig att de gotländska företagarna hade velat beskriva vilka hinder de upplever i det lokala företagsklimatet med en båt i Almedalen - relaterat då till transportkostnaderna. Tydligen hade då ordningsmakten ingripit mot detta tilltag och krävt ett omedelbart bortforslande av båten, i annat fall skulle den beslagtas och förstöras. Aktörer som Nationaldemokraterna demonstrerar dock fritt. Möjligen blev företagarnas illustration av en del rigida lokala myndigheters bemötande tydligare genom detta...

09/07/2008 11:10:09 am
Refererat. Rapporten "Tänk på vad ni säger, Alliansen!" talas det en hel del om här i Visby. Fler har också skrivit, exempelvis Correns ledarsida och bloggar här och här. Erik Svansbo har kommenterat gårdagens debatt om sjukvårdsförsäkring för barn utförligt här.

08/07/2008 6:10:17 pm
Debatter. Igår debatterade jag således euro mot Jesper Katz på en välbesökt Tvekamp på Wisby Hotell. En riktigt livlig krogduell av klassiskt snitt - men ändå med tydlig fokus på sakfrågorna. För en stund sedan avslutades också debatten på Skandia om privata barnsjukvårdsförsäkringar. Också livlig, men med fler klassiska myter. Trots det starkt stöd bland åhörarna för att detta är ett steg i rätt riktning. Nu vidare till Mona Sahlin och sedan middag med Karl Rove.Från Tvekamp om euro

08/07/2008 2:05:32 pm
Dynamisk dag. Igår var således en intensiv dag i Almedalen. Mingel på Ostindienfararen Götheborg med Almega som värd. Imponerande på alla sätt. Sedan Tvekamp om euro på Wisby Hotell, återkommer till den. Därefter Maud i Almedalen och mingel med Svenskt Näringsliv. Där nämnde Bengt Westerberg att han hade kommit på ett nytt smart sätt att öka finansieringen till sjukvården. Alla ska få teckna privata sjukförsäkringar, men skattetrycket bibehållas. Med andra ord en skattechock som knappt ens Vänsterpartiet skulle vilja ha. Slutligen middag på 50 kvadrat och vidare äventyr hos Almedalens okrönte efterfestkung, Nima Sanandaji. Ständigt otaliga vänner och bekanta. Nu strax till Skandia för medverkan i en debatt om privata sjukvårdförsäkringar för barn.

07/07/2008 10:43:01 am
Mingel med Munkhammar Advisory. Igår genomfördes således ett trevligt mingel med Munkhammar Advisory på Gotlands Bryggeri, som inledning till Almedalsveckan. Det sammanföll med det första rejäla regnet på Gotland sedan april, men partytält och parasoller löste det mesta. Prat om veckan varvades med lokal öl - inte minst den senaste produkten, Wisby Weisse. Och så naturligtvis, alla fick med sig "Fresh Ideas" vid utgången... Ett lyckat firande av det första halvårets rivstart.VD har ordetJens och Johan Spendrup talarGäster som lyssnar

06/07/2008 2:08:45 pm
Kontraster. Joggade just i Visby, bland annat genom miljonprogramsområdet Stäven, där jag bodde mellan fyra och tolv års ålder - och även delade ut morgontidningar i. Byggt 1971 och ett bra exempel på en dålig politik. Tycktes mer negånget än förr, fast fler paraboler. En viss kontrast mot Almedalsveckan någon kilometer bort. Inte minst i kontrast också till det arrangemang jag snart ska bege mig till, med Munkhammar Advisory på Gotlands Bryggeri.

06/07/2008 11:43:53 am
Samhället och staten. Fredagens rapport från Munkhammar Advisory och gårdagens debattartikel i Aftonbladet har kommenterats på en del bloggar, se bland annat här, här, här, här och här. Den här bloggaren tror sig ha funnit en motstättning mellan rapporten och artikeln - att undertecknad inte kan skilja på stat och samhälle. Det komiska är att just det stycke han citerar använder dessa begrepp exakt på det vis rapporten rekommenderar:

"Särintressen kan skada samhället allvarligt. De vill ofta ha privilegier av staten, skickar notan till alla andra - och samhället tappar utvecklingskraft. I ett sådant samhälle är det förmågan att påverka politiker som avgör ens framgång - inte kompetens, risktagande eller ansträngning."

Läs själv i rapporten här. Så var det med det.

05/07/2008 10:12:34 am
I Aftonbladet: Bra klimat för särintressen. I dagens Aftonbladet har undertecknad en debattartikel om att klimatdebatten riskerar bli särintressenas nya julafton - vilket vore skadligt, inte minst för klimatet. I artikeln visar jag med ett antal exempel hur olika särintressen har agerat för att överdriva klimatförändirngen i negativ riktning:

"Listan kan bli lång. Medier vill ha läsare och tittare, miljöorganisationer och partier medlemmar, universitet studenter, biobränsleproducenter bidrag ? och Bo Ekman vill ha uppmärksamhet för Tällberg Forum. Därför har debatten hamnat långt från vetenskapen.

Röster som har tonat ned klimathotet har pekats ut som företrädare för särintressen i exempelvis oljebranschen. Men få har noterat att de dominerande särintressena finns på motsatt sida. Media har inte granskat ett enda klimatlarm med samma frenesi som om det hade handlat om en obetald tv-avgift.

Kan det vara för att man anser att motivet bakom påståendena är gott? Men kan man förbättra miljön med ogrundade larm?

Politiska beslut efter en sådan debatt lär sakna effektivitet och precision, men leda till stora kostnader för samhället. Privilegier till särintressen, särskilt handelhinder och subventioner, skadar handel och tillväxt.

Eftersom IPCC bedömer att klimatförändringen blir minst med stark utveckling av handel och tillväxt är detta kontraproduktivt."


Läs hela artikeln här - >

04/07/2008 3:35:08 pm
Kommentarer. Många har skickat uppskattande kommentarer till morgonens rapport, "Tänk på vad ni säger, Alliansen!", såväl från riksdag som näringsliv och medier. På Almedalsbloggen finns en positiv kommentar som kan läsas här.

04/07/2008 3:30:29 pm
Review in Eye on Europe. The pan-European publication Eye on Europe, published by the Stockholm Network, has a review of my book in its latest edition. Among other things, the reviewer points out that the book is "clear and easy to follow", "pragmatic", "interesting", and that it "stands out" from similar books in its focus on practical advice about how to actually implement reform.

Read the review here (pdf, page 4) - >

04/07/2008 7:56:41 am
Almedalen 2008: Tänk på vad ni säger, Alliansen! Idag presenteras en ny publikation från Munkhammar Advisory, inför politikerveckan i Visby och Almedalen.

Vad betyder det när försäljning kallas ?utförsäljning? eller när en skattefinansierad tjänst kallas ?gratis?? Varför anses ofta rättvisa innebära att alla får det lika snarare än att den som gör mest får mest?

Makten över språket är i hög grad också makt över tanken. I sin tur kan den makten avgöra mycket av samhällsutvecklingen, för den definierar det politiskt möjliga.

I den nya publikationen Tänk på vad ni säger, Alliansen! analyserar Maria Eriksson och Fredrik Segerfeldt det politiska språket. De utgår från de senaste tillgängliga talen i Almedalen från de sju riksdagspartierna.

Slutsatsen är att vänstern i hög grad har makten över viktiga begrepp som jämlikhet, rättvisa och välfärd. Även borgerliga företrädare utgår från vänsterns definitioner när de använder begreppen.

Författarna delar inte vänsterns uppfattning om vad dessa centrala begrepp borde stå för. De anser att inte heller Alliansens företrädare borde göra det och uppmanar dem därför att tänka på vad de säger.

Ladda ned publikationen här (pdf - >

03/07/2008 2:53:13 pm
Preparations... I have not gone on vacation. Neither have I disappeared in any other way. It is just rather busy preparing for numerous things, not least next week in Visby. I will speak at four major events, and then there are numerous meetings. There will also be other things, more news-oriented, to which I will come back. And in a short while, I will speak for a delegation from Senegal, in the middle of everything. By the way, I noticed that US opinion polls claim that Obama has a double digit lead over McCain. Well, isn′t that exactly what they said that Clinton had for a long time in the race against Obama...?

03/07/2008 2:50:47 pm
Debatt om Martina. Martina är namnet på ett nytt privat barnsjukhus. Verksamheten ska finansieras med hjälp av försäkringar som kan tecknas hos Skandia. Om detta blir det debatt i Almedalen (den 8 juli kl. 1500 på Wisby Strand) med bl a Vårdförbundets ordförande och undertecknad.

Tydligen finns det de som är emot detta. Därmed skulle de vara emot ökat utbud av barnsjukvård, kortare köer till offentlig barnsjukvård och större valfrihet för medborgarna. Ska bli mycket intressant att ta del av varför.

29/06/2008 12:48:19 pm
Mer om Nederländerna. I en längre artikel i Health Affairs beskrivs Nederländernas sjukvårdsreform med delvis något nyare siffror än i min rapport i ämnet för Lif. Intressant nog bekräftas samma tendenser och effekter i hög grad. När konsumenterna ges makten över sjukvården, och både finansiärer och leverantörer måste konkurrera, förändras sjukvården i grunden. Då får den förutsättningar att bli entreprenöriell och dynamisk - så att köer försvinner och kvaliteten ökar.

Läs artikeln här - >

29/06/2008 10:46:48 am
Golf Cruise. Yesterday, my wife and I had dinner with Jim Lamont, founder and CEO of Kalos Golf. We were on board the Sea Cloud II. The concept is for people - mostly Americans - with a great interest in golf to go on a luxury cruise and play in different countries. Jim is a fascinating entrepreneur, involved also in other businesses - and interested in society and politics. A magnificent and well-managed ship. The onboard manager, Tom, had done several concerts in the US with Swedish icon Povel Ramel.

29/06/2008 10:40:42 am
Outspoken Left. Small poster seen in Stockholm yesterday:

"We have found new homes for the rich."

Picture showing a cemetary...

27/06/2008 11:05:22 am
Lättsam nyhetspanel. Morgonens diskussion i TV4, där jag medverkade i nyhetspanelen, blev klart semesterbetonad. Två ämnen ströks - Volvo och Zimbabwe - och in kom annat - exempelvis fotboll, "bag in box"-viner och relationstips. Oklart vilken kvalitet mina bidrag på några av de punkterna höll. Dock bra att Ylva Johanssons avdrag diskuterades. Förvisso naturligt att man anpassar sig efter de regler som gäller, kan tyckas. Men om man sätter upp ett starkt värdebaserat, moraliskt, motstånd mot en företeelse så kan man inte sedan bara byta fot. Slutsatsen kan bara bli att moralen inte fanns där från början. Här kommer den intresserade att kunna se panelen.

26/06/2008 9:34:11 am
Elmbrants fördomar. Björn Elmbrant, i många år en av de ledande politiska kommentatorerna på Sveriges Radios P1, skriver numera ledare på Dagens Arena. Så här skriver han i senaste numret:

"Finns det någon farm t ex på Lidingö där man föder upp moderater, som redan från födseln bär slips, och som har de rätta moderata "i:na" när de uttalar meningen "sälj ut skiiiten"?"

Han har analyserat de två ledande Stockholmsmoderaternas utseende. Som om alla moderater i Stockholm såg likadana ut. Eller för den delen i resten av landet. Sakfrågan är dock mindre intressant än fördomen.

Partier är således bara organiserade intressen och grupper. Moderaterna företräder överheten. Så barnslig kan tydligen den politiska världsbilden även hos medelålders män vara. Min erfarenhet är att han delar denna tro med många i s-leden. Kärnan i rörelsen är ett ointellektuellt och föraktfullt grupptänkande.

Och för övrigt: Är det någon som nu tror annat än att Elmbrant i alla år har levererat socialdemokratisk propaganda i statsradion?

24/06/2008 1:48:39 pm
The Tragedy of Zimbabwe. Zimbabwe was once one of the countries with the best opportunities in all of Africa. Now, it is one of the most troubled, due to the rule of Mugabe. As this publication by David Coltart, member of Parliament in Zimbabwe, shows, the results have been disastrous. Since 1994, the average life expectancy in Zimbabwe has fallen from 57 years to 34 years for women and from 54 years to 37 years for men. Now, they will hold what is called "elections", after the government killed and attacked thousands of representatives of the opposition. The current inaction by the rest of the world is regrettable indeed.

24/06/2008 12:12:47 pm
Euro och Rove. Det är en del att planera inför politikerveckan i Visby, inte minst olika evenemang man själv ska medverka i. Ett sådant är Hill & Knowltons Tvekampen, där jag ska debattera "ja eller nej till euro" med Jesper Katz. Detta på tisdagen, mingelstart kl. 1730, debatt fr o m 1800, allt på Wisby Hotell. Välkommen! Samma dag för övrigt även deltagande i middag med Karl Rove, George W Bushs främste rådgivare - av Bush kallad "the architect" bakom Bushs återval 2004.

24/06/2008 12:06:49 pm
Writing and Events. These days, I try to focus on writing a new publication. But I received some information about previous events. Here, one can watch me speak at CEPOS in Copenhagen. And below is a picture of me on the panel in Prague with Vladimir Dlouhy, former Czech Industry Minister, and John Fund from the Wall Street Journal.

22/06/2008 6:58:24 pm
If You Reform Financial Markets, the Chances of Re-Election Increase. Three economists affiliated with the European Commission - Marco Buti, Alessandro Turrini and Paul van den Noord - have taken my book as a starting-point for further research. They have studied 21 OECD countries 1985-2004 focusing on which governments were actually re-elected.

They do confirm that reformers are at least as likely to get re-elected as non-reformers. But they also find that 65 per cent of the re-elected reformers governed in countries with high financial freedom. Liberalising financial markets, thus, seems to improve the chances of re-election.

This may be perfectly logical, because many reforms have a short-term cost and long-term greater gain. But the short-term loss is smaller if free financial markets can compensate for a temporary loss of income. This might make voters more likely to accept the short-term cost.

Read their paper here - >

19/06/2008 11:08:38 pm
Happy Midsummer! After Swedes, the biggest groups of visitors to this blog currently come from Russia, Finland, Norway, Germany, Switzerland and Denmark. At least in a few of these countries, people celebrate Midsummer. For most Swedes, this is probably almost as important as Christmas. Enjoy the dancing and the pickled herring tomorrow!

19/06/2008 10:03:25 am
I Entreprenör om euro och parasitsamhället. I senaste numret av Entreprenör har undertecknad bidragit med två kortare ledare. Den första handlar om euron, som fyller tio år, och kan läsas här. Den andra behandlar vad som i ekonomisk forskning brukar kallas "the rent-seeking society":

"Gratis är gott, lyder ett halvt skämtsamt uttryck. Det finns däremot ingen gratis lunch, har Milton Friedman påpekat. Båda dessa påståenden är sanna. Vi uppskattar att få saker så billigt som möjligt, och det finns inget billigare än något helt utan kostnad. Problemet är att allt har en kostnad. Betalar man inte själv måste någon annan göra det.

Politiker lovar gärna gratis förmåner, från tandvård till a-kassa. Men någon måste alltid skapa de resurser som politikerna generöst lovar bort. Då tas omfattande skatter in från dem som skapar resurserna för att betala "gratis" förmåner åt andra. Detta får långtgående inverkan på vad som är lönsamt i samhället, vilka metoder som gör att man kan förbättra sin situation.

Det blir helt enkelt olönsamt att arbeta eller driva företag för att förbättra situationen. Istället premieras de som har en stark röst som kan få förmåner via staten av politiker. I ekonomisk forskning brukar detta kallas "the rent-seeking society" ? ett lämpligt uttryck på svenska vore "parasitsamhälle"."


Läs hela artikeln här. Strax efter jag skrev detta talade Lars Ohly om samhällets parasiter. Vi menar inte samma sak - han vill ju ha ett "rent-seeking society". Han pekar istället ut enskilda individer (på Stureplan) som parasiter. Jag kritiserar tvärtom hans samhällsmodell som tvingar många att överge produktiv verksamhet till förmån för att leva av andras resurser.

18/06/2008 5:02:11 pm
FRA. Det blev således inte avslag i riksdagen avseende FRA och signalspaningen, utan ja till ett modifierat förslag. Detta förtar i och för sig inte att en handfull ledamöter stod emot länge och väl. PJ Anders Linder har en skarp text om alla dem som inte gjorde det, läs här. Oscar Swartz skriver här mycket konkret och engagerat om vad FRA-satsningen handlar om.

Mycket kan sägas om integritetsingreppet, men även för dem som inte bryr sig om det borde det finnas en vilja att göra sådant som fungerar. Väldigt många experter har de senaste dagarna framhållit att spaning på alla svenskars kommunikation inte fångar terrorister i Afghanistan.

Detta förslag, härrörande från den förra regeringen, borde ha stoppats av denna regering. Det förblir minst sagt en svaghet att de så ofta saknar känsla för viktiga principer.

18/06/2008 12:58:11 pm
Bäckströms freudianska. På Svenskt Näringslivs trevliga sommarmingel i förrgår med de närmaste krestsarna talade VD Urban Bäckström. Budskapet var att det finns ett stort reformbehov och att regeringen bör göra mer. För att åskådliggöra förbättringen jämfört med den förra regeringen påminde han om hur förre näringsministern Thomas Östros hotade med att de statliga företagen skulle lämna Svenskt Näringsliv om inte reformkraven tonades ned. Bäckström råkade dock nästan ersätta "statliga" med "socialdemokratiska". Avsiktligt skämt eller ej, han gjorde därmed poängen än tydligare. Den förra regeringen såg det statliga ägandet som ett partipolitiskt redskap som kunde användas för att bromsa reformer och tysta obekväma röster. Den tiden är förbi.

17/06/2008 10:28:19 pm
Another Slovenian article. By now, most Slovenian newspapers and magazines must have had articles after my visit there. Here is another one. I get information that there has been a general impact on the debate, with a tilt towards more support for reforms. And when Scandinavia is mentioned, it is more about success due to free-market reforms rather than big government policies.

17/06/2008 1:52:33 pm
Centres of Commerce. Mastercard has compiled an index of what it refers to as Commercial Centres of the world. Their experts make an assessment of how commercially attractive a city is, using various parametres. London comes out on top, with New York substantially behind. Stockholm is number 16, a good position for a clearly smaller city. The report can be read here, with the full ranking starting on page 20. The Economist did a diagram, shown below.

13/06/2008 9:37:11 pm
Stoppa FRA-lagen. Den 18 juni röstar riksdagen om en ny lagstiftning som ska ge FRA långtgående rätt att utan misstanke avlyssna i stort sett vilken kommunikation som helst. Att den personliga integriteten inte får köras över av staten på det viset, inte ens i tider av terrorism, är viktigt. Man kan inte bekämpa frihetens fiender med omfattande inskränkningar i friheten.

Läs mer här - >

13/06/2008 10:51:47 am
I Liberal Debatt: Socialdemokratisk förnyelse? I senaste numret av Liberal Debatt har undertecknad bidragit med en längre artikel om tillståndet i den socialdemokratiska rörelsen. Försökte sätta situationen i en längre historisk och en internationell kontext. Expressens ledarsida refererar idag artikeln.

Läs artikeln här - >

11/06/2008 10:00:20 pm
Traffic Regulation in Brussels... There is a lot of construction work going on at Zaventem Airport in Brussels. One of the temporary traffic signs is shown below. I don′t know if this is an advisable combination - separately, yes, but simultaneously? Neither is it obvoious whether this is to be regarded as compulsory. The taxi driver anyway fortunately refrained from obeying...

11/06/2008 11:08:27 am
Rapporten om Nederländerna. Således har jag just presenterat rapporten om Nederländernas sjukvårdsreform på ett välbesökt frukostseminarium.

I Nederländerna har idag samtliga medborgare privata sjukvårdsförsäkringar som tecknas hos konkurrerande försäkringsbolag - som i sin tur köper in tjänsterna av konkurrerande privata leverantörer. Medborgarna har valfrihet och konkurrens finns bland leverantörer och finansiärer.

Samtidigt är en försäkring obligatorisk, staten finansierar för dem som inte kan betala och en fond utjämnar risker - och gör det lönsamt för bolagen att försäkra även kroniskt sjuka.

Många har redan bytt bolag, köpkraften har ökat och kostnaderna ökar långsammare. Ett intressant system, där alla de klassiska kritikpunkterna mot ett marknadsbaserat, privat, sjukvårdssystem har lösts.

Roger Mörtvik från TCO och Gustav Andersson från SLL kom med intressanta synpunker - men enigheten om behovet av reformer och Nederländernas framgång var ändå tydlig.

Läs rapporten här (pdf) - >

11/06/2008 6:44:25 am
Nederländerna visar vägen för sjukvården. Ska strax iväg till Sheraton och presentera rapporten "Sjukvården kan reformeras - lär av Nederländerna" (Läkemedelsindustriföreningen) på vad som tydligen blir ett väl besökt seminarium. Idag publiceras också en debattartikel i Göteborgs-Posten av undertecknad med de främsta slutsatserna från rapporten, läs här. Sedan vidare till Bryssel och möten med European Enterprise Institute.

10/06/2008 12:36:40 pm
The Economist: The Euro Has Been a Success. In the latest edition of The Economist, there is a Briefing about the ten years with the euro, and a leader. The conclusions are almost identical to the Swedish report I wrote with Fabian Wallen on the same topic. It is described as a success, with "sky-high" confidence in the European Central Bank. They also point out that the ECB "coped strikingly well with the credit crunch", inspiring both the Bank of England and the Fed. The Economist also argues that sceptics were wrong about the ECB and exaggerated possible negative effects of a "one size fits all" monetary policy. They also point to the fact that several more countries are about to join. A future issue, which is mentioned, will be that some euro countries by the Mediterranean have economic problems and are in need of structural reforms. Read the leader here, the first article of the Briefing here, and the second here.

09/06/2008 7:57:31 pm
Öppenhet för ny välfärd. Centerpartiet har inlett ett idéarbete för att utveckla partiets politik, och driver webbplatsen Framtidsdialogen. Undertecknad är gästkrönikör där just nu, och anlägger ett öppenhetsperspektiv på framtidens välfärd.

Läs krönikan här - >

09/06/2008 11:31:32 am
How Did You Spend Your Stimulus? In the current Keynesian fashion of American government, the so-called stimulus package came into effect in recent weeks. US politicians wanted to soften the economic downturn by temporarily sending people cheques to spend. Policies like these normally turn out to be wrong in timing, size and precision. So this turns out to be, as the worst part of the downturn is likely already passed. And the high oil price has already consumed almost all of the stimulus. There is a funny web page where people can tell how they spent the stimuls, see it here. Interestingly, it shows that many choose not to spend but to save - hence another weakness with such a policy.

08/06/2008 5:29:55 pm
The Fall of the House of Clinton. Many thought that Hillary Clinton could not lose the Democratic nomination. But she did - after a populist, protectionist and even racist campaign. She damaged not only her own prospects for the future, but also the legacy of her husband - and he helped too. More about this disastrous result in The Economist, read here.

Now that Obama and Clinton are exchaning compliments, some may think that they actually like each other. They do not. Their comments have to be put in a strategic context. Clinton is kind to Obama because she does not want to seem like a poor loser. He is kind because he wants the support of her troops. And they both want the Democrats to win.

07/06/2008 10:29:57 pm
Bratwurst und Bier. After speaking at the Summer Camp of the Youths of the Swedish Moderate Party - 100 very enthiastic present - I went with my family to the Swiss Residence in Stockholm. The Embassies of Switzerland and Austria had a joint arrangement showing the first soccer match of the European Championship. They served all sorts of Swiss and Austrian specialties. I did by far not win the contest for a Tissot watch, where one should guess the outcome of the game. Now I see that Hillary Clinton has finally done what had been expected for a long time; endorsed Barack Obama.

05/06/2008 5:24:57 pm
Spanish Review. Today, my book "The Guide to Reform" is reviewed in Spanish, in ABC. Read it here.

04/06/2008 1:31:36 pm
Biagireform gav fler jobb. I Svenskt Näringslivs satsning Reformbanken har undertecknad idag en artikel om de reformer som genomfördes 2001 på arbetsmarknaden i Italien - med goda resultat. Avregleringar gav fler jobb, trots låginkonjunktur.

Läs artikeln här - >

04/06/2008 9:21:31 am
Varför kundorientera om det inte finns kunder? Bra artikel på Svenska Dagbladets ledarsida från gårdagens seminarium med Herzlinger. Kan läsas här.

03/06/2008 10:18:57 pm
A Big Dog in Winter. As AP reports that Hillary Clinton′s campaign is likely to be formally ended soon, Rich Lowry of the New York Post describes very clearly what has been tragically wrong with Bill Clinton for quite some time. Read his piece here.

03/06/2008 2:25:02 pm
Who Killed Health Care? We just finished a major event at Timbro which I was moderating. Regina Herzlinger was the key note speaker, and there were comments by Cecilia Widegren, Johan Hjertqvist and Stefan Ackerby. All in all, it became a forceful event for consumer-driven health care and a strong case for reform of health care in Sweden and the US alike.

03/06/2008 2:14:49 pm
Frihet på ålderns höst. Det verkar som att de flesta har missat den förmodligen mest positiva och betydelsefulla nyheten i Sverige på flera veckor. Igår intervjuades Peje Emilsson i Dagens Industri om det nya projekt han nu ska initiera; Silver Life. Peje är grundare av både Kreab och Kunskapsskolan, Nordens största privata skola. Nu vill han starta ett företag för att ge morgondagens äldre en bättre tillvaro:

"Jag ser framför mig ett resortliknande boende... Det ska finnas träningsmöjligheter, spa och tillgång till sjukvård. En månad om året ska jag kunna bo i Thailand. När jag sedan inte klarar mig själv åker jag till nionde våningen, där jag får mer vård."

Så låter hans egna tankar i största allmänhet, alla detaljer återstår ännu att utforma. Men projektet ska bli av. Detta ligger helt i linje med morgondagens efterfrågan och ett samhälle inriktat på tjänsteproduktion. Där blir inte äldrevård en börda för skattebetalarna utan en dynamisk näring. Det här är entreprenörskap som kommer att bidra till förändring av de gamla systemen.

03/06/2008 8:42:09 am
Interview in Reporter. In this week′s edition of the Slovenian magazine Reporter, there is a major interview with me. It concerns the European social model, the need for substantial free-market reforms, and drws several conclusions from the Scandinavian success. To access it, go to this web page, then click "Tednik Reporter st. 1" on the right side of the page to access the actual magazine on the web - then it is on pages 47-52.

02/06/2008 2:20:26 pm
Marathon and Monday. Stockholm Marathon was tough due to far too little exercis in advance. Ironically, however, I managed to do it slightly faster than last year. My wife was substantially quicker than I, impressive as always.

I just finished a seminar at Hill & Knowlton with Regina Herzlinger, whom I am hosting for a few days in Stockholm. She is a Professor at Harvard Business School, author of "Who Killed Health Care", advisor to John McCain - and a fan of my book. Tomorrow, we will have a major event arranged by Timbro and the Swedish Association of Pharmaceutical Industries.

30/05/2008 12:04:43 pm
Morgon av mångfald. Lyckades passera avspärrningarna med anledning av Irakmötet via dagis till TV4. Diskussionen i Fredagspanelen kan ses här. Träffade på Paolo Roberto före, som fick diskutera kampsporten K-1 istället för panelen. Därefter vidare till först Timbro, sedan Hill & Knowlton. Nu hoppas jag få viss ordning på planeringen, sedan pastaladdning inför morgondagens Stockholm Marathon (som fyller 30 år i år). Eftersom jag har tränat alltför lite får jag sätta hoppet till kolhydraterna...

28/05/2008 9:46:23 pm
Financial Times: Striking Achievements by the Euro. In an editorial a few days ago, the FT claims that the euro has been an unexpected success. Other countries are encouraged to join. Read the article here.

28/05/2008 9:37:40 pm
Novarum. Talarförmedlingen Novarum erbjuder från och med nu mina tjänster, läs mer här.

28/05/2008 11:28:46 am
Wealth Makes Us Happy. Research into happiness in different countries and its causes has become fashionable. A common conclusion has been that wealthier people in one country are happier than poor people in the same country - but that there is no particular difference between countries. This has lead some to believe that the wealth of a country is not relevant for happiness and thus that policies of growth are unnecessary.

Today, Betsey Stevenson, Associate Professor at Wharton School, presented new evidence in this discussion for a Swedish audience at the Research Institute of Industrial Economics. She pointed out that a problem for earlier research was uncertainty. They did not find clear correlations between wealth and happiness between countries - which, of course, never meant they didn′t exist.

Using all available data - not only parts of it that were previously used - she managed to find what had not been found previously. People in wealthy countries are generally happier, and happiness increases over time if a country gets wealthier. She also resolves the issue of Japan, which was said to have had enormous growth but not increasing happiness. It turns out that the previous researcher have not understood the Japanese language, but when correctly interpreted, there was an increase in happiness there as well.

28/05/2008 11:22:47 am
På väg. Kom nyss från ett frukostmöte på Institutet för Näringslivsforskning, som sannolikt har besparat oss fler DN-Debatt-artiklar om att tillväxt är irrelevant för lycka. Nu till möte med en finsk journalist, sedan till Göteborg för anförande om min bok på tankesmedjan Captus.

27/05/2008 9:10:42 pm
Att tänka fritt... Råkade få syn på att Upsala Nya Tidning i en ledare skrev om min och Fabian Wallens debattartikel om tio år med euro i DI. UNT påpekar att eurons positiva handelseffekt är oomtvistad, vilket läsare av Jesper Katz sista replik i DI vet inte är korrekt.

Vidare anser de att det var makten över räntan som för många föreföll viktig 2003, vilket finns belägg för. Men det var i hög grad det vi bemötte i både rapporten och artikeln. Kronan har följt euron i tio år, då behövs ingen nationell penningpolitik.

Efter att ha gjort dessa ekonomiska poänger påpekas i ledaren att det är de politiska argumenten som betyder något. Det är en typisk uppfattning bland dem som arbetar med politik - vanligt folk tycker inte så. I vilket fall kan det också vara relevant att veta hur vinsten och priset för euro ser ut.

Slutligen påpekar UNT att det viktiga är att allt fler länder inför euro, vilket är samma som vår artikel avslutades med. Bra att vara överens om något.

27/05/2008 12:25:36 pm
Börja spela! Senast jag ägnade mig åt spel måste ha varit på tivoli för något decennium sedan. Nu finns dock ett väldigt bra skäl att göra en insats. På fredag öppnar Betsson en spelbutik på Götgatan 37 i Stockholm. Detta är en utmaning gentemot det svenska spelmonopolet. Betsson anser sig dock ha rätt enligt EG-rätten att starta denna butik. Ett bra och spännande intitativ. Visar det sig att de har rätt torde ännu ett monopol från parentesen av socialism i svensk historia snart falla. Läs mer här.

24/05/2008 10:40:57 am
Finance. Apparently, the Slovienian newspaper Finance has published no less than three articles following my speech there. They can be read here, here and here.Photo from the speech

23/05/2008 11:55:40 pm
Reform Prophet? At the event in Stresa, Italy, today, I was introduced as the "reform prophet" travelling Europe. Many interesting people to meet - like Henri Lepage, one of those responsible for inviting me. At the dinner, I sat next to the new Deputy Minister of the Economy in Italy. He said that the government feels that it now has the best reform opportunity Italy ever had. They have just cut the income tax for overtime work and abolished the real estate tax for the house in which you live. All cuts paid for by some 60 cuts in public spending. He also told me of their plans to sell Alitalia to private owners, pensions reform and de-regulations in product markets. Their aim is to get public spending below 40 per cent of GDP within five years. And they will build new nuclear power stations. Sounds promising, but all is a matter of delivering at the end.

23/05/2008 2:32:04 pm
En droppe i havet. Idag publicerade DI ytterligare en replik i eurofrågan av Jesper Katz. Där tar han upp ett nytt spår, där han vill påstå att eurons positiva effekter på handeln är små. Som stöd för detta hänvisar han till en rapport av Clas Wihlborg, beställd av EU-kritiska Junilistan. Fabian Wallen och jag bemöter detta påstående i vår eurorapport, vilket Katz vet eftersom han har läst den. I vilket fall bygger den på ett mycket begränsat underlag. Framför allt är den en droppe i havet av internationell forskning på detta område. Och den är i stort sett den enda avvikande rösten i samlingen. För en översikt skulle jag hänvisa till Richard Baldwins omfattande genomgång "The Euro′s Trade Effects" (ECB). Med detta underlag blir slutsatsen annorlunda.

23/05/2008 8:28:54 am
Competitiveness and Innovation. I am off to Stresa, Italy, this morning. I will speak at an event arranged by European Ideas Network. Other speakers include the new Italian Minister of Economy, Giulio Tremonti and former Swedish Minister of Taxes, Bo Lundgren. My section will involve the need for reforms that make Europe more innovative and competitive.

22/05/2008 1:42:23 pm
Mer euro. På Europaportalen publiceras idag en något längre debattartikel av undertecknad om tio år med euro. Kan läsas här.

22/05/2008 10:02:26 am
Varför tjänar singeltjejer mer? Idag presenterades således SACO en rapport som visar att löneutvecklingen för singeltjejer är bättre än för tjejer i förhållande. För män är det tvärtom. SACO bedömer att detta är en följd av att kvinnor i förhållande ger upp karriären för familjen. Det kan, tror jag, också bero på att singeltjejer har satsat mer på karriär och därför har en bättre utveckling. Detta diskuterades i vilket fall imorse på TV4, inslaget kan ses här. Före programmet hann jag också växla några ord med EU-minister Cecilia Malmström, som medverkade i inslaget före.

22/05/2008 7:41:45 am
Svar om euro i DI. Redan idag, dagen efter Katz replik, publicerar DI mitt och Fabian Wallens svar. Kan läsas här.

21/05/2008 5:49:37 pm
Kommunalt ledarskap. Efter två kvällar med bland annat montering av bokhyllor i nya huset - var är tjänstesamhället när man behöver det? - bär det nu av till Vaxholm. Ska tala i Rådhuset för Moderaterna om kommunala reformer och ledarskap. Noterade att Jesper Katz, f d Medborgare mot EMU, idag replikerade på min och Fabian Wallens debattartikel om euro i DI - vårt svar har redan skickats in. Imorgon bitti dags för TV4 och diskussion om arbete och löner för kvinnor och män.

21/05/2008 10:37:33 am
A Quick Pension Reform. The normal kind of pension system in the Western world is called pay as you go. That means that you don′t pay for your own retirement. Instead, today′s workers pay for today′s retired, and the workers of tomorrow are expected to pay for us. Of course that is a huge burden to put on future generations. There is a great need to shift to funded pensions, preferrably with private accounts. Then you will pay for your own pension.

But the shift is not easy. If we want a system where you pay your own pension, we still have to keep the promise to those that expect uis to pay for them. Most of them have no other income. So I always thought that there would either be a case of us paying twice or that it would have to take decades - until nobody is left in the old system. But talking to José Piñera - architect of Chile′s pension reform, currently at Cato Institute - I realised the choice is not that bad.

In most countries, the state has numerous other assets, not least state-owned companies. If the state were to sell such assets to private owners, it would gain large amounts of capital. That could be used to finance the pensions for the people still in the old pay as you go-system. That way, a pensions reform can actually be quite quick.

18/05/2008 11:25:55 pm
Libertas! Yesterday, I spoke at the Stockholm Network′s annual retreat, this year in Dubrovnik, Croatia. A place with a fascinating history. For a long time a sovereign republic, and a gateway between the Roma and Ottoman empires. Slavery was abolished more than 500 years ago, inspiring its payoff "Libertas". The old town is very beautiful, though it was damaged during the Balkan war. Dubrovnik was under siege from December 1991 to May 1992, and during the first day of violence alone, some 3000 bomb shells were dropped over the city. Today, almost everything is renovated, few traces are left and Dubrovnik is very dynamic.

17/05/2008 11:09:05 am
I Entreprenör om Georgien och värnskatt. Igår utkom senaste numret av Entreprenör, som bland annat berättar om företagaren bakom Fabriken Furillen på Gotland. Jag har skrivit en ledare om varför värnskatten bör avskaffas snarast:

"Av regeringens vårbudget framgår att skatteintäkterna i år blir 1518 miljarder kronor. Av dessa är det 104 miljarder som inte används för offentliga utgifter utan är överskott. År 2011 beräknas skatteintäkterna vara 1716 miljarder, varav 183 miljarder i överskott. ...

Om bara överskottet skulle förbli på 104 miljarder kunde skatterna sänkas med 79 miljarder till 2011. Det skulle stärka Sverige ? och sänka skattetrycket till 45 procent före statsminister Fredrik Reinfeldts 45-årsdag. ...

Men skatterna för medelinkomsttagare ligger 50 procent högre än EU-genomsnittet. I hög grad handlar det om hårt kämpande småföretagare. Denna progressivitet skapar dålig lönsamhet för utbildning, arbete och företagande.

I mitten av 1990-talet införde Ingvar Carlssons regering en tillfällig värnskatt på fem extra procent med argumentet att sanera statsfinanserna. Det behovet föreligger milt uttryckt inte längre."


Och så har jag en kolumn om Georgien, där jag beskriver landets långtgående reformer och deras resultat:

"Antalet myndigheter minskade från 52 till 34. Antalet offentligt anställda sänktes med 50 procent. I stort sett alla regleringar på arbetsmarknaden avskaffades och landet har idag världens friaste arbetsmarknad. Fri rörlighet för varor, kapital och personer över landets yttre gräns infördes. Land och företag privatiserades. Platta skatter infördes, såsom 12 procents inkomstskatt. Den totala skatten på arbete är 25 procent, men ska sänkas till 12 procent på fem år.

Den ekonomiska tillväxten i Georgien har således varit cirka 10 procent om året de senaste fyra åren. De utländska direktinvesteringarna ökade med 20 procent förra året. Georgien var på plats 112 i Världsbankens Doing Business-index 2006, bara året efter var landet på plats 37, det snabbaste reformtempot i världen. För tre år sedan fanns bara elektricitet i landet ett par timmar om dygnet, nu är Georgien exportör av elektricitet."

16/05/2008 6:23:03 pm
Resandets sidor. Har just anlänt till Dubrovnik, efter en dag som inleddes med en vacker tågresa genom Slovenien. Sedan kaotisk avfärd med flyg från Zagreb. Såg en bra artikel om gårdagens anförande i Finance - Sloveniens DI. Fick tyvärr tacka nej till medverkan i både Studio Ett och SVT Debatt på grund av resandet. Blickar nu ut över solnedgång över Adriatiska havet.

15/05/2008 1:27:32 pm
Slovenian Reforms. I just did the key note speech at an arrangement in Ljubljana, Slovenia. Lots of interest, not least from the media. This is a very beautiful country with a well-preserved yet at the same time modern and stylish capital. Slovenia was always the wealthies part of former Yugoslavia. In the early 1990s, it reformed substantially, but has since then stalled. There has been a backlash, and taxes remain high. Hopefully, the elections this fall will provide a chance for a new wave of reforms. This year, they adopted the euro, which some blame for the recent inflation. I wonder what they think of the reasons for higher inflation in the world outside the euro zone...

15/05/2008 1:23:49 pm
A True Word About Oil Prices. For years, I have been saying that we don′t have to worry about the oil running out. The reason is simple. It will run out, but before it does, the price will rise, which makes it more beneficial to research into new energy sources. As the end nears, markets and comapnies will solve the issue.

Martin Wolf wrote something along these lines in the FT yesterday. There may be many other contributing reasons for the current oil price, but this is also one. Demand rises sharply and the supply is not catching up, and it will not. So there are great profits to be made from developing new energy sources. My conclusion is that this is exactly what will happen in the years and decades to come.

Read Martin Wolf′s article here - >

15/05/2008 1:21:53 pm
Stoppa tvångskassan! Idag lämnas utredningen om obligatorisk a-kassa till regeringen. Detta när ett stort antal personer har lämnat såväl facket som a-kassan. Det finns inga rimliga sakliga skäl för detta förslag, och både facket och näringslivet är emot. Vi borde ha mer frivillighet och valfrihet avseende ekonomisk trygghet, inte mindre. Vi har idag för små möjligheter att avstå från det som staten erbjuder. Vill jag inte ha a-kassa - och det vill jag inte - så måste jag få avstå. Dessutom är detta förmodligen det största hotet mot regeringens chanser att bli återvald.

13/05/2008 11:23:03 am
Economic Reforms. Yesterday, I spoke on the same session as Vladimir Dlouhy, former Czech Minister of Industry and Trade, and John Fund of the Editorial Board of the Wall Street Journal. A very interesting discussion, followed by a brief meeting with a personal advisor to President Sarkozy, who wanted a copy of my book. At the dinner, David Lipka och the Liberalny Institut shared anecdotes of the strange and depressing life during communism. I will get back about a few of those...

11/05/2008 7:16:29 pm
Spring in Prague. I just landed in Prague, where I will speak at an arrangement tomorrow with distinguished people like Mart Laar. It is hot indeed, and packed with visitors. But the Czech beer seems as cold as ever.

09/05/2008 12:18:53 pm
Axess och Europa. Snabbt från inspelning av Veckans Debatt på Axess Tv till ett möte. Debatten sänds på söndag kl. 20.00 och på webben. Ämnet var "rättvisa löner", debattörer var Josefin Brink, Stigbjörn Ljunggren, Jonas Milton och jag. Publik var sjuksköterskor. Spännande, blev bra - nog värd att se. Nu snart vidare för att titta in på firandet av Europadagen på Kulturhuset.

Uppdatering: Här finns programmets första del och är finns del två.

09/05/2008 11:51:23 am
Inget skäl att stå utanför. Diagrammet nedan är från rapporten som presenterades idag. Det visar hur kronan och euron har utvecklats sedan 1999 i förhållande till dollarn.

Om dessa kurvor hade utvecklats tydligt olika hade det funnits goda skäl för Sverige att behålla kronan. Då hade uppenbart vår ekonomi avvikit från euroområdets genomsnitt och det funnits behov av nationall penningpolitik.

Som synes har euron och kronan utvecklats nästan identiskt. Det har på tio år inte funnits någon anledning att ha en nationell penningpolitik. Då finns ingen ekonomisk vinst med att stå utanför. Däremot förlorar vi med all sannolikhet en del handel, investeringar och inkomster.

09/05/2008 6:39:50 am
Tio år med euro - dags för Sverige? Idag är det Europadagen. Nu i maj råkar också Europas gemensamma valuta, euron, fylla tio år. I samband med detta publicerar Munkhammar Advisory en analys av eurons effekter hittills.

Idag vet vi mer än för fem eller tio år sedan. Den gemensamma valutan har bidragit till bättre makroekonomiska ramverk i Europa, och större stabilitet i tider av finansiell oro. Dessutom har euron bidragit till ökad handel, investeringar och pristransparens.

Sverige har haft högre tillväxt men sämre utveckling av sysselsättningen än euroområdets genomsnitt sedan 1999. Detta är följder av graden av strukturella reformer.
Om svensk ekonomi hade avvikit från euroområdets hade vi haft behov av en egen valuta och penningpolitik. Kronan och euron har dock följts åt närmast identiskt sedan 1999.

Flera studier har pekat på att euron kommer att ta över från dollarn som världsvaluta. Grannländer som Polen och Slovakien siktar på euro inom ett par år ? kanske även Danmark. Euroområdet utvecklas.

Läs rapporten, skriven av undertecknad och Fabian Wallen, här och debattartikeln i Dagens Industri här.

08/05/2008 1:55:51 pm
The Democrats After the Clintons. In today′s New York Times, there is an interesting article about the challenge facing Obama when Clinton quits the race. There will be a shift from almost 20 years of dominance by the Clintons. There are also interesting comments by superdeletages who want to support Obama, but just wait for Clinton to quit voluntarily.

Read the article here - >

07/05/2008 3:19:51 pm
Central Europe Book Tour. Right now, I am trying to combine unpacking things and receiving shipments - I am moving with my family to a new house - with job calls, e-mails and writing. If nothing else, it is definitely testing your simultaneous capacity. Nest week, there will be a book tour of Central Europe, starting in Prague. I will speak at an event with, among others, Mart Laar. Read more here. Then, off to a speech in Ljubljana, Slovenia, and last to Dubrovnik.

05/05/2008 9:54:28 pm
Reklam för Gosplan. Fackförbundet SEKO genomför just nu en reklamkampanj. Budskapet är att konkurrens är dåligt. Egentligen ska det bara finnas en leverantör av el. Och transporter. Och vägar. Ja, var ska gränsen gå? Det räcker väl med en bilmodell? Ett klädmärke? En matbutik (Konsum)? En hotellkedja?

Nej, allt sådant är de naturligtvis emot. Man brukar få höra att man ska inte överdriva, det är inte så de menar. De tycker bara att allt är bra just så som det är. Men bakom ett ställningstagande mot konkurrens på ett område finns en princip. Den som står för denna princip får stå för den hela vägen.

Bevisbördan måste alltid ligga hos den som vill förbjuda eller försvåra konkurrens. För om man inte gör något kommer alltid entreprenörer att vilja konkurrera om konsumenterna. Det krävs ett aktivt ingripande för att stoppa detta. Den som inte vill ha fri konkurrens vill ytterst ha centralplanering.

I hög grad är Europas historia präglad av kampen mellan ekononomiskt frihet och -förtryck. Konkurrensens motståndare har varit kyrka, kommunister och merkantilister. Och överallt där de har fått makt har fattigdom uppstått. Att Europa var den första världsdelen som reste sig ur fattigdom var en följd av att den ekonomiska friheten och konkurrensen bröt fram.

Mer om vad konkurrensen har gjort för Europa här.En av SEKO:s affischer

05/05/2008 9:51:45 pm
Är sämre bättre? Mats Engström skriver på Aftonbladets (s) ledarsida att snart är Stockholm "ett reservat för rika". Orsaken är att det har blivit lättare för personer i förorter - som Östberga - att köpa sina lägenheter. Då tenderar de rusta upp husen så att de blir värda mer och priserna stiger. Engströms text är svår att tyda, lite vag och dunkel. Men undrar om det han faktiskt anser är att det vore bättre om hus förfaller så att priserna hålls nere. Gynnar det integrationen?

03/05/2008 4:38:24 pm
Photos From Atlanta. Now, here are a few photos - available for purchase - on the web from the Resource Bank in Atlanta. One has to click "Continue" and then choose "Why limit government" to get to a good picture of me and Grover Norquist, for example.

01/05/2008 7:08:16 pm
Första maj. Valborg i Uppsala är sällan fel. Inte heller igår - första gången för min del sedan jag läste vid universitetet där. Mycket var detsamma - precis som dagens tal på första maj. Rörelsens dag känns dock inte riktigt lika angelägen för resten av landet. Gamla fanor och paroller. Krav på högre bidrag, mer pengar till AMS och högre skatter. Tydligast framstår avgrundsdjupet i sprickan mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet. De senare vandrar allt längre in i sin öken av orealism och populism. Mona Sahlin fick också möta en ny opinionsmätning som visar att svenska folket har betydligt större förtroende för Fredrik Reinfeldt. Det kanske är så att kombinationen av att regeringen har blivit varm i kläderna och att oppositionen granskas börjar verka.

29/04/2008 9:06:36 pm
Dokumentation. På dagens seminarium med Kebnekaisegruppen om jämlikhet presenterades många fakta som motsäger invanda uppfattningar - och argument mot den rådande ordningen. Stefan Fölster och Fabian Wallen presenterade en rapport, som återfinns här, och här är deras PPT-presentation. Min PPT är här, Nima Sanandajis är här, Robert Gidehags här och Fredrik Bergströms är här. Ytterligare information om boken Plan B finns här och om The Guide to Reform finns här.

29/04/2008 4:28:40 pm
Liberaliseringar bäst för låginkomsttagare. Det var temat för min presentation på dagens seminarium med Kebnekaisegruppen. Liberala Nyhetsbyrån distribuerade idag denna debattartikel med samma budskap. Dick Erixon har redan publicerat ett utförligt referat av arrangemanget med kommentarer av dagens evenemang - återkommer med dokumentation.

29/04/2008 1:50:21 pm
I Sydsvenskan: Mer marknad i vården. I dagens Sydsvenska Dagbladet publiceras en debattartikel där undertecknad lyfter fram olika problem i amerikansk och svensk sjukvård - men med samma orsak: för mycket statlig inblandning och för lite marknad. Läs här.

28/04/2008 4:02:18 pm
Det är kapitalet, dumbom! Den första publikationen i den nya serien från Munkhammar Advisory har lästs av relativt många på kort tid. Många positiva tillrop om initiativet. Bloggaren och ekonomen Stefan Karlsson känner sig nödgad att förtydliga att det inte är han som har skrivit. Annie Johansson, riksdagsledamot (c), har recenserat på sin blogg, läs här.

27/04/2008 10:01:53 pm
Jämlikhet på tisdag. Några platser kvar till seminariet på tisdag om jämlikhet, läs mer här. På seminariet kommer flera vanliga föreställningar om jämlikhet att ifrågasättas:

- Inkomsterna i Sverige var jämlika redan före välfärdsstatens expansion på 1970-talet. Och reallönerna för låginkomsttagare steg mångdubbelt mer efter 1990-talets liberaliseringar än efter 1970-talets socialiseringar. Bidrar välfärdsstaten till jämlikhet?

- Iranska invandrare i Sverige tjänar cirka 40 procent mindre än infödda, men iranier i USA tjänar cirka 40 procent mer än infödda. Bidrar reglerad arbetsmarknad och generösa bidrag till ökad jämlikhet?

- Skillnaden i tillväxt mellan de länder som liberaliserade mest det senaste decenniet och de som liberaliserade minst motsvarar en välståndsförlust på 25 procent. Ojämlikheten i inkomster ökade inte mer i de liberaliserande länderna. Varför kräver inte vänstern liberaliseringar?

Välkommen!

27/04/2008 9:40:22 pm
Republicans and Review. In Atlanta, I managed to squeeze in a speech at a meeting with the local top Republicans. It was very interesting to hear how they struggled to limit political interference in Georgia and Atlanta.

After each speech, there are normally comments on blogs I make nowadays. Here is one in Belgium, after my latest visit to Brussels. It is extensive indeed, and though I understand only about half of it, I can make out that it is positive indeed to my book.

27/04/2008 3:08:34 pm
Warning to Travellers... I lost one bottle of Gentleman Jack, bought in Southern USA, because of this. So take note, it is serious business. Some new regulation makes it impossible to buy liquids in the tax free of a non-European country, bring it to the EU, and then get it on the next flight - if you have a transfer in the EU. They will confiscate it. Then, they can have a great annual Customs party, I guess...

25/04/2008 4:04:14 pm
Munkhammar Advisory Publications. A few days ago, my company presented the first publication in a new series. The purpose is to add facts and new perspectives on issues of importance for society. The aim is that the publications shall be of use for decision-makers as well as analysts and opinion-makers.

Munkhammar Advisory offers objective analysis, strategic advice and winning arguments. This will be reflected in the publications and in their direction towards ideas and initiatives for progress and prosperity. Publications may be produced together with clients.

The first publication is written by Stefan Karlsson, who has had several positions in the international financial business. It is called "It′s the Capital, Stupid!". This publication is, however, only published in Swedish for Swedish target-groups. English-speaking publications are forthcoming.

The new publications are a channel of communication which adds to the company infrastructure. We want to reach relevant people with new messages on hot topics, in an accessible format, written by highly skilled authors. All publications can be downloaded here.

25/04/2008 3:58:03 pm
Obama in the Lead. I just read in USA Today about the numbers in the continued Democratic primaries. Obama is still in the lead in terms of delegates; 1724 against Clinton′s 1593. And he is likely to win the upcoming states too, unless something rather dramatic happens. It is hard to see that Clinton has any chance despite the victory in Pennsylvania.

25/04/2008 2:12:57 pm
Insider. The Heritage Foundation published an excerpt from my book in the Heritage Insider - their widely distributed newsletter. Can be read here.

24/04/2008 10:18:23 pm
Atlanta. People are in good mood here at the Resource Bank in Atlanta. Apparently, 700 people from 53 countries are here. The lunch speaker was Jonah Goldberg, author of "Liberal Fascism", where he reveals the strong ties between the American left and fascism.

I spoke after lunch, next to Grover Norquist - formally head of Americans for Tax Reform but to a large extent the main conservative strategist. Recently, he published his new book "Leave Us Alone". He pointed out that the left is intetested in increasing government so they can be the ones to run everyone′s lives and called them "competing parasites".

I was the optimistic voice claiming that free-market reforms that decrease government have been possible in many countries. Then, we signed books - Grover a few more than I...

24/04/2008 10:11:06 pm
Both, Please! The current rise in global food prices is hurting the poorest. And some of the rise has come from growing biofuels, intended to improve the environment. But we don?t have to choose between helping the poor and improving the environment. The main problem is that global food production has not kept up with the rise in demand, due to increased prosperity in many formerly poor countries. So that is what has to be done - food production should be de-subsidised, de-regulated and subject to free trade. That would increase efficiency and flexibility in production. Then we could probably grow biofuels as well.

24/04/2008 4:20:05 am
Synlighet. Vad syns mest - en skattesänkning eller en bidragshöjning? För politiker är detta en relevant fråga. De vill självklart att medborgarna ska märka att de gör något. I Sverige kan det vara så att bidragshöjningar syns mer, eftersom hälften av skatterna är dolda - då syns det mindre tydligt om de sänks. På det viset kan de dolda skatterna i komination med politikers naturliga intresse av att vinna röster driva politiken mot mer av bidrag, med alla nackdelar det medför. Det är ett dilemma för regeringen, som sänker skatter. Låginkomsttagarna har fått större skattesänkningar än någonsin förr, men märker det knappt. George W Bush genomförde ett par skattesänkningar, men missade inte tillfället att visa det. Varje person som fick en sänkning fick en check i brevlådan med summan, undertecknad George W Bush. Och han blev återvald...

24/04/2008 4:15:12 am
The Importance of Direct Flights. I am right now at Hilton Garden Inn, close to JFK Airport in New York - had to stop on my way to Atlanta. Lately, I have seen advertisements for direct flights from Stockholm to places like Bucharest, Sarajevo and Odessa. That is probably signficant and important. When we got direct flights to Croatia not too long ago, that was new. But now, that is a rather common and very natural place to go to. Direct flights lead to an increase in visits, which increases people′s knowledge about places and brings them closer. So which will be the first airline to open direct flights Stockholm-Tblisi?

23/04/2008 10:02:23 am
The Winner in Pennsylvania: John McCain. Since Hillary Clinton won Pennsylvania with the double-digit margin everyone thought necessary for her to continue her campaign, that is what she will do. That will guarantee John McCain some more time of having Clinton and Obama doing his work for him. Meanwhile, he can travel around the country and tell people what he wants to do.

22/04/2008 9:26:06 pm
Stir in Georgia. Apparently, the interview with me published in one of the leading newspapers in Georgia, 24 Hours, creates a bit of a debate before the upcoming parliamentary elections there. See here and here. The articles claim that I criticise the government for implementing social programs.

During a long interview, I was told that the government has increased public expenditure for certain groups. I said that if this was the case, it did not fit with their previous policies, which have been all about limiting government. I also said that it was unnecessary in strategic terms, since most reformers win re-election.

What I did repeat many times was that I have been very impressed indeed with the Georgian government for all the far-reaching reforms they have launched.

21/04/2008 10:59:09 pm
Äntligen dyrare på Öfre Östermalm... Liza Marklund säger rakt ut vad fri prissättning på hyresmarknaden innebär - hyran blir högre på Östermalm och billigare i Värnamo. Så som det ska vara, men inte är idag, vilket skapar enorma problem. Läs hennes kolumn här.

21/04/2008 9:06:04 am
Resource Bank. Spring in Sweden, finally! On Wednesday, I will however leave the country and go to the US. To Atlanta, to be more precise. I will speak at the annual so-called Resource Bank meeting arranged by the Heritage Foundation. 700 people from think-tanks, politics and academia from all over the world come. After speaking on Thursday, I am scheduled to do a book-signing at Barnes & Noble.

Read about the Resource Bank here - >

21/04/2008 9:03:54 am
Welcome. The top nationalities of people visiting this blog have for some time been Swedish, Finnish, Norweigian, British, German, Danish and Belgian. But during the last month, Russians have been frequent visitors. Welcome!

18/04/2008 2:03:44 pm
Berlusconi′s Opportunity. I noticed that The Economist shares my view that Silvio Berlusconi now has a great opportunity and that he has to deliver reforms. The big question is not whether he would say that he subscribes to a particular ideology. The question is if he will use this opportunity. Does he have the intention, determination and strategy to launch the liberalisations that Italy needs?

17/04/2008 11:44:44 pm
Hyresgä(s)tföreningen. Idag skriver Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen och f d riksdagsledamot för socialdemokraterna, i DN. Hon påstår att regeringen vill avreglera prissättningen på hyreslägenheter och att konsekvensen blir en fördubbling av hyrorna.

Vilket struntprat. I praktiken är beräkningen rena gissningen, eftersom hyran har jämförts med kostnaden för att bo i en bostadsrätt - till dagens priser och ränta. Detta är bara oppositionen i förklädnad.

Möjligen tror de faktiskt att fri prissättning leder till högre priser. Har de glömt prisfallet på 70 procent på några år efter avregleringen av telemarknaden, till exempel? Det är en annan marknad, men visar poängen; fri konkurrens och prissättning kan ge lägre priser.

Detta är bara enpartistaten som lever vidare trots regeringskiftet.

17/04/2008 3:33:15 pm
Mer jämlikhet med mer marknad. Välkommen till seminariet nedan lagom till första maj, arrangerat av Kebnekaisegruppen.

17/04/2008 9:41:09 am
Stockholmspolitik. Den bästa efterträdaren till Axén Olin.

16/04/2008 10:13:59 pm
In Eurointelligence: Is Europe Finally Back? I have written a Comment & Analysis piece for Eurointelligence, the independent economic news and analysis service. The message is that many European countries have liberalized substantially during the past decade, but the United States has not. This will produce economic effects effects, some of which may be visible already:

"The 2008 Index of Economic Freedom (Heritage Foundation) provides similar evidence. Of the 20 countries in the world with the freest economy today, 10 are European. In 2008, 19 European countries had increased their economic freedom compared to the year before. The degree of economic freedom is strongly correlated with economic prosperity. The EU has had higher economic growth than the US during the past two years, and forecasts show that to be likely during the next two years as well."

Read the entire article here - >

16/04/2008 2:27:07 pm
Sjunkande skattetryck men ökande skatteintäkter. Regeringen har gjort om formerna för den så kallade Vårpropositionen, bland annat så att den inte innehåller skarpa förslag. I de långsiktiga bedömningarna finns dock en hel del intressant, såsom att det samlade utanförskapet har minskat med 121 000 personer hittills.

Skattetrycket - de totala skatteintäkterna som andel av BNP - sjunker från 49,1 procent år 2006 till 46,6 procent 2010. Dock ökar de skatteintäkterna från 1423 miljarder till 1642 miljarder under samma tidsperiod. Detta reflekterar förstås bara att ekonomin, BNP, ökar snabbare än skatteintäkterna. Men man ska inte tro att det sjunkande skattetrycket innebär mindre skatteintäkter.

KI bedömer att utrymmet för reformer som inte behöver finansieras statiskt är 30 miljarder. I hög grad beror detta på ökande sysselsättning. I den riktiga statsbudgeten i höst kommer regeringen antagligen med nästa steg i jobbskatteavdraget. Men slutsatsderna i professor Sven-Olof Lodins studie förtjänar att upprepas: Nu är beskattningen av låginkomsttagare på EU-snittet, men beskattningen av medelinkomsttagare är 50 procent över.

Med andra ord - ta bort värnskatten. Den står för fem promille av skatteintäkterna, men är tung för dem som bär den.

16/04/2008 1:37:00 pm
Norberg, Berlusconi and Me. Johan Norberg writes on his blog about Berlusconi:

"For some reason, a lot of people think he is a liberal, and even my friend Johnny Munkhammar think that he can deliever "substantial reform" and says that "expectations are huge"."

This is what I wrote in the two sentences he quotes:

"This can be interpreted as a strong mandate for Berlusconi to launch substantial reforms. ... There is a great need and expectations are huge, so Berlusconi has to deliver."

I am not saying that he can or will deliver. I am just saying that he has a mandate to do it, and that many people expect him to. Johan disagrees about the latter point, and I think he is wrong.

Since Johan feels strongly about quoting correctly, I think this is a bit odd.

Anyway, I have studied what Berlusconi has said during the election campaign. Many very market-oriented things, for sure. But also the direct opposite, promising a "statist" economic policy, for example. His previous record is mixed, but the pension and labour market reforms he initiated are underestimated.

My point is that he has a good chance of reforming - if he chooses to do it. I hope that the good half of the policies is what he wants to do and the bad half is what he (wrongly) believed he had to say in order to win...

Update: Johan acknowledges my correction and points out that I am still hoping. Well, let me say that the day when Johan becomes a candidate for public office, I will feel certain in my support - until then, a susbtantial degree of hope is needed in most cases...

15/04/2008 11:38:23 am
Strong Euro No Problem. There has been a lot of criticism against the strong euro and thus the policies by the European Central Bank. Wolfgang Münchau, columnist at Financial Times and Editor of Eurointelligence, lists ten reasons why this is in fact not a problem. Read here.

15/04/2008 10:47:41 am
Reforms for Italy? I spoke in the European Parliament this morning about my book - focusing on reform strategy, also related to the EU. A substantial part of the discussion focused on Italy, where Silvio Berlusconi won a decisive victory in both chambers. The fact that the Communists lost their seats for the first time is an event in itself. This can be interpreted as a strong mandate for Berlusconi to launch substantial reforms. Italians want change and a strong government. It is often claimed that Italy is "ungovernable", but if there has ever been a chance, this is it. If the coalition can just agree, things can really happen. There is a great need and expectations are huge, so Berlusconi has to deliver.With MEP:s Gunnar and Pilar after the meeting

14/04/2008 6:50:05 pm
Reform in Brussels. I spoke at an interesting lunch seminar here in Brussels, arranged by the Stockholm Network. Very interesting comments from Alexander Graf Lambsdorff, Member of the European Parliament (MEP). Now off to dinner with several of the Sweidhs MEP:s and their staff, and tomorrow morning breakfast seminar about reforms in the European Parliament, arranged by the European Enterprise Institute.

14/04/2008 2:14:27 pm
Brief Reflection. Sometimes the things that take a lot of one′s time seem quite small and irrelevant. I just read a few articles about the development in Darfur. It is simply horrible. Why is there a United Nations if things like this can go on? And the tragic killing of a girl in the Swedish countryside is a tragedy of a different scale - but a tragedy nonetheless. The first function of the state must be to protect people from violence. That principle must be taken far more seriously in criminal policy.

13/04/2008 4:51:10 pm
Nomad? As I am writing this from Bergen Airport - after speaking at a nice arrangement by Civita - I have to recommend an article from the latest edition of The Economist. It is about the increase in wireless connection, and its impacts not only on work but also family life, the structure of cities and more. Read it here.

12/04/2008 12:28:51 pm
Propaganda på nyhetsplats. I dagens Aftonbladet skriver journalisten Wolfgang Hansson om det italienska valet. Eller rättare sagt om Silvio Berlusconi. Eller ännu rättare sagt om sin personliga avsky för Berlusconi.

Artikelns budskap kan sammanfattas med att Berlusconi är uppblåst, sexistisk, extrem, korrumperad, löjlig, oseriös - och värst av allt rik. Att italienarna sannolikt ändå kommer att välja honom för tredje gången ursäktas med att han trots allt är rolig.

Så får man inte skriva på nyhetsplats. Där finns bara ensidighet och personliga uppfattningar. Berlusconi är inte en svensk politikertyp. Det gillar inte Wolfgang Hansson. Dessutom gillar han marknadsekonomi, vilket han inte verkar dela med nämnde Hansson.

Berluscioni gjorde inte succé förra gången, påstår Hansson. Frågan är om han inte jämfört med Prodi och övriga italienska premiärministrar i 60 år nästan har gjort det. Och hans regeringar påbörjade viktiga reformer av pensioner och arbetsmarknad.

Om Wolfgang Hansson tillhör Aftonbladets ledarredaktion bör han skriva på ledarsidan.

12/04/2008 12:26:10 pm
Bra av Fp. Idag föreslår Tobias Krantz, riksdagsledamot och socialpolitisk talesman (fp), och Frida Johansson Metso, LUF-ordförande, att förtidspension för personer under 29 års ålder ska förbjudas. Antalet förtidspensionerade under 30 har som bekant tredubblats på just 30 år. Istället bör de erbjudas utbildning och matchning till arbete efter förmåga. Ett bra och viktigt förslag. Läs mer här.

11/04/2008 1:04:07 pm
Om fack och vård i nya Entreprenör. Idag kommer senaste numret av Entreprenör. Min ledare handlar om vilken positiv roll fackföreningar skulle kunna spela i samhället - om de bara släppte den gamla rollen. Och i kolumnen ställer jag frågorna: "Varför är inte svensk sjukvård en dynamisk exportbransch? Varför betraktas sjukvård i hög grad som en kostnad och ökad efterfrågan därmed som ett problem?" Efter att ha framfört några svar på detta beskriver jag kort sjukvårdsreformen i Nederländerna, som modell för Sverige. Ledaren kan läsas här och kolumnen här (Windows Vista) - kommer snart som pdf.

11/04/2008 12:50:53 pm
Intense. Blogging has been quite limited during the past few days, due to too many other tasks. Among other things, I have finished writing several publications, which will soon be published. I have also delivered an analysis for a client, with a colleague in my business, and had to go to semi-professional/social events like Hill & Knowlton′s great party in their new Stockholm facilities. Add to this more private matters, like selling our apartment in Stockholm City, because we will move to a new house by the sea. On Sunday, then, I will go to Norway to speak at an arrangement by Civita in Bergen, and on Monday, there will be a book event in Brussels - followed by a dinner with Swedish Members of the European Parliament.

08/04/2008 8:23:20 am
Talande. Passerade i går Stocksholms Stadshus, där en liten grupp demonstranter hade samlats. De huttrade påtagligt i snålblåsten. Tydligen var de emot något motorvägsbygge. Med parollen "Rädda klimatet!"...

06/04/2008 10:56:18 pm
Interview in 24 Hours. Today, one of the leading newspapers in Georgia, 24 Hours, published a major interview with me. Read it here.

06/04/2008 10:52:31 pm
About Clinton. In the FT yesterday, there was a very interesting piece about the ever more manic struggle by Hillary Clinton to win the Democratic nomination. Read it here.

05/04/2008 11:29:12 am
Speech in Brussels. In about a week, I will speak in Brussels about my book, at an arrangement by the Stockholm Network. There, they will also present their annual publication "State of the Union", which lists reform progress throughout the EU. I have written the chapter about Sweden. Read more here. Welcome!

04/04/2008 1:53:20 pm
With Bendukidze. In Georgia, I met with Kakha Bendukidze, the former Minister of Economy and Reform Co-ordination - currently Head of State Chancellery. He invited me with my family to his house for lunch. The day before, the President of Georgia had just signed his latest reform package. It contains the plan to decrease the total tax on labour from the current 25 per cent to 12 per cent - in five years!

02/04/2008 9:34:46 pm
Swedish Taxes. A new study, by professor Sven-Olof Lodin, of Swedish taxes in comparison with other countries reveals interesting information:

- Swedish taxes on labour, in relation to GDP, are 50 per cent above the average in the EU.

- Sweden still has the highest consumption tax in the EU, at 25 per cent.

- The highest income tax rate, 52 per cent, is paid by most middle income earners (not counting the 32 per cent in payroll tax) which makes this the highest in the EU.

- A few years ago, the Swedish corporate tax rate, 28 per cent, was at the EU average, but now the EU average is below 25 per cent.

The Swedish government is doing several things right concerning taxes, but most of our neighbours are working in the same direction. To improve our relative position, it has to be more ambitious.

Read the entire study here (pdf, in Swedish) - >

01/04/2008 10:23:15 pm
Reformer för konkurrenskraft. Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, har just publicerat en intressant rapport som går igenom ett par länder som har reformerat för att öka konkurrenskraften. Fokus är på reformer som vi kan lära av i Sverige.

Läs rapporten här (pdf) - >

31/03/2008 8:00:52 pm
Absolut Pernod. Idag tillkännagavs således att franska Ricard Pernod köper Vin & Sprit av svenska staten - för 55 miljarder kronor. Ännu en bisarr kvarleva av idén att staten kan och bör göra det mesta avvecklas äntligen. Jag skulle nästan vilja utlysa en tävling. Den som om ett år kan hitta någon som argumenterar för att ha denna försäljning ogjord kan få en öl.

31/03/2008 3:11:49 pm
A Hard Days Flight. After leaving Tblisi in the middle of the night, the connecting flight from Riga was cancelled. After a brief visit to Helsinki, I arrived in Stockholm five hours delayed.

Tblisi left many impressions, not least of the historical kind. We stayed in a hotel situated only metres from where there had been a prison and Stalin was imprisoned in younger days. Had he just remained there...

There are still Christian churches and Mosques in several places almost wall to wall. Indeed no sign of a clash of civilisations.

Here one can listen to a radio interview with me, where I am dubbed to Georgian (Windows Media, 26 minutes into the program).

I will come back with a more thorough economic and political analysis in a paper about Georgia shortly.

31/03/2008 3:09:47 pm
Två gånger fyra av fem. En flitig bloggare har läst min bok Sagan om välfärdens återkomst (2004) och The Guide to Reform (2007) under Påsken. Båda får betyget 4 av 5 som Påskläsning.

28/03/2008 2:28:31 pm
Improvements. Visiting Tblisi and Georgia is really very interesting. My schedule remains intense, with some five lectures or speeches every day - for politicians, students, politicians. And media and dinner with former ministers. But I get to meet many different people and see various places.

Tblisi is beatiful, but in great need of renovation (which was prohibited during the Soviet Union). But things are happening, renovations take place, streets are repaired, restaurants are opening. Old wine and food traditions are brought to life.

Four years ago, there was still only electricity a few hours a day. Now, it is 24 hours a day. Georgia is booming economically after free-market reforms. Foreign direct investments are rising by some 20 per cent a year, and economic growth is some 10 per cent a year.Speaking for students at Tblisi State University earlier today

26/03/2008 8:04:31 pm
An Interesting Day. Three seminar lectures, one radio interview, one lecture at the Georgian Institute of Public Affairs and one roundtable on economic reform at the Economics Ministry. This first day in Georgia did indeed offer a lot of activity and impressions. Tblisi is really beautiful, as are the surrounding mountains - and the food is excellent. Had it not been for the Soviet Union, this would have been one of the leading tourist destinations for a long time.

24/03/2008 10:58:05 pm
Interview in Element. In mid-May, I will go for a book tour in Central Europe. On the 15th, I will speak in Ljubljana. One interview has already been published with me prior to that visit. It is a publication called Element. The interview has been published on the web here (in Slovenian) and here (in English).

24/03/2008 10:53:13 pm
Dagens fråga. Vad har Håkan A Bengtsson på Arenagruppen gemensamt med en lång rad schejker? Svaret utvecklar han själv i dagens Aftonbladet. Han anser att frågan inte är hur lite staten ska äga utan hur mycket. Dags för svenska sovereign wealth funds?

22/03/2008 12:50:35 pm
To Georgia. I will spend most of next week in Georgia. I will be the main lecturer about economic policy, free-market reforms and reform strategy at an education for young politicians and journalists from the entire region. Hosts are the Friedich Naumann Stiftung and the New Economic School Georgia. I will, however, also give a public lecture at Tblisi State University and European School of Management. And I will speak for local reform leaders and members of Parliament - as well as be interviewed on radio and tv. Will be a very interesting week, where I also hope to see some of the country.

22/03/2008 12:44:20 pm
Nyheternas hastighet... I det längre historiska perspektivet är det inte så länge sedan det tog tid för nyheter att färdas till och från Gotland - där undertecknad är under Påsken. För vissa förefaller detta tillstånd fortfarande vara gällande. I dagens Gotlands Tidningar skriver riksdagsledamoten Christer Engelhardt (s) att det är fel att utsätta Apoteket för konkurrens. Han påstår att Apoteket står för "hög kvalité, tillgänglighet, ett stort utbud av läkemedel och bra rådgivning". Uppenbarligen har inte nyheten att Apotekets ledning för några dagar sedan i DN bekände motsatsen på alla dessa punkter ännu kommit till Engelhardts kännedom...

21/03/2008 9:36:22 am
Reformbanken. Igår lanserade Svenskt Näringsliv en Reformbank. Det är en webbplats som samlar många intressanta, genomförda reformer i olika länder. Tanken är att den ska utökas med fler exempel med tiden. Det finns också möjlighet att kommentera och diskutera. Undertecknad har bidragit med ett antal texter.

Till Reformbanken här - >

19/03/2008 4:01:08 pm
Littorin About My Book. A few days ago, the Swedish Minister for Employment, Sven Otto Littorin, gave a speech at an OECD/IMF Conference about Structural Reforms in Europe. To a large extent, he uses conclusions from my book, which he also quotes.
Read the entire speech here - >

18/03/2008 10:53:54 am
Olympic Games. Some people who want political freedom in China criticise the decision of having the Olympic Games in Bejing. I share their desire, but I think they are dead wrong. Just ask your self: Can you remember when we last had such a debate about the political situation in China? I can, and I think it was in 1989. I think that without the Olympic Games, the relative silence ever since 1989 could have continued. The world′s eyes are now turned towards the Chinese society and its rulers. And since the Chinese rules want to display a positive image, this occasion provides quite an incentive for improvement.

18/03/2008 10:46:12 am
Reformer som leder till jobb. Igår talade grundaren av städfirman Städex, Thomas Borgström, efter mig i Trelleborg. Han berättade sitt företags intressanta historia. Han påpekade också att avdragen för hushållsnära tjänster har lett till en väldig ökning av efterfrågan och därmed nyanställningar i hans företag. Men han påpekade också att de har anställt fler unga som följd av de lägre arbetsgivaravgifterna för unga. Och att de har anställt ett par inom ramen för nystartsjobb. Bland åhörarna skruvade det socialdemokratiska oppositionsrådet något på sig...

18/03/2008 10:43:36 am
Hört igår. En diskussion mellan tre byggnadsarbetare på en lunchrestaurang i Trelleborg:

- Jag jobbar alltid bara vår och höst.
- Stämplar du alltså på sommaren?
- Ja.
- Måste du inte söka en massa jobb då?
- Jo, men jag skriver rätt tydligt i breven att jag inte vill ha deras skitjobb och att jag är tvingad att söka.

Apropå de indignerade röster som ofta höjs om att det inte alls behövs ökade incitament att arbeta.

16/03/2008 10:58:10 pm
Tankesmedjor. Med anledning av Arenagruppens 10-årsjubileum och Timbros 30-årsdito har en viss debatt om tankesmedjor startat. Undertecknad bidrig på ett hörn hos Wolodarski i TV8 ikväll, med Håkan A Bengtsson från just Arenagruppen.

Oberoende tankesmedjor är naturliga delar av ett pluarlistiskt samhälle. I takt med att partierna blir med fokuserade på media och kampanj behövs fler som utvecklar verkliga idéer. Undertecknad har samarbetat med många tankesmedjor i olika länder och tror att just oberoendet - och det äkta engagemanget - är viktiga nycklar till framgång.

Timbro har en framgångsrik historia. Att socialismen stoppades och Sverige reformerades - och förbättrades - bidrog Timbro i hög grad till. Nya idéer, tydlig opinionsbildning, en vilja att tänka nytt, var viktiga delar. Detta håller många med om, men tillägger sedan ofta att det var förr, men nu är det inget vidare.

Isobel Hadley-Kamptz skriver i Expressen att den enda "samtidsrelevanta fråga" Timbro idag driver är integritetsfrågan. Utveckling i fattiga länder, framgångsrik reformstrategi, att äga sin inkomst, pluralism i kulturen - det är alltså irrelevant. Möjligen säger det mer om hennes intressen - eller så är det för att hon själv inte längre bidrar till Timbros verksamhet.

15/03/2008 11:43:21 pm
Statsmonopolet säger att monopol är dåligt. Idag skrev således Stefan Carlsson, VD för Apoteket, samt Eva Fernvall, direktör på Apoteket, i Dagens Nyheter. De påpekade att det statliga apoteksmonopolet har varit skadligt för priser, sortiment, tillgänglighet och service. Precis som alltid med monopol, med andra ord. De förutspår förbättringar på alla dessa punkter när marknaden nu öppnas för konkurrens. Utmärkt tydlighet. Också intressant hur de statliga monopol som kommer att konkurrensutsättas anpassar sig. Detta budskap är rätt långt från Systembolagets kampanjer om den undergång som skulle vänta utan deras monopol.

15/03/2008 11:03:27 pm
Rätt låt vann! Charlotte Perelli var absolut bäst - en välförtjänt vinst. Och att "I love Europe" nästan kom sist kan ju ha handlat mer om låten och Christer Sjögren än om svenskarnas syn på Europa... Ämnet är minst sagt aktuellt i det Serbien där det stora arrangemanget äger rum. Serbien har just slitits mellan en Rysslandsinriktad nationalism och en EU-inriktad reformism. Att schlagerfestivalen genomförs i Belgrad kan rimligen bara bidra till den goda sidan.

15/03/2008 11:36:22 am
Business Climate. Seven flights in seven days. That is the record for the past week, as I counted on a plane yesterday. I was on my way back from a speech in southern Sweden about how to improve the local business climate. Quite inspiring event. And on Monday, I will go to Vellinge for a similar event. That has the municipality with the best business climate in the country for years.

13/03/2008 9:12:41 pm
Good Timing. Today I read that the planet has experienced the coldest winter in 14 years. In China, apparently, it has been the coldest winter in 50 years. And tomorrow the EU Summit starts, where EU leaders will discuss how to implement the EU Commission plan to stop global warming.

13/03/2008 1:29:40 pm
Missförståndens debatt. Idag publiceras Michael Dauderstädts sista inlägg om reformer på Europaportalen. Han anser att jag är för vag rörande vilka reformer jag förordar för Europa i allmänhet och Tyskland i synnerhet. Det är inte direkt en punkt jag brukar få kritik för - tvärtom. Förklaringen är förstås att han i sitt första svar på min huvudartikel bemötte något jag inte egentligen skrev om.

Jag ombads skriva en artikel om hur viktiga reformer kan bli av, med fokus på Tyskland. Han bemötte med att resonera om vilka reformer detta skulle vara och påpeka att marknadsliberala reformer inte fungerar. En sorts goddag yxskaft, som jag dock bemötte i min andra replik. Förvisso saknar diskussionen inte intressanta poänger ändå, men den innehåller en onödig dos av att tala förbi varandra.

En intressant punkt är att Dauderstädt påpekar att de tyska socialdemokraterna visst är reformvänliga - i motsats till vad jag påstod - och påpekar att de vill ha bl a lagstagdad minimilön och mer omfattande offentlig barnomsorg. Min definition av reformer var att de skulle underlätta förändring, utveckling och skapande av välstånd. Det gör inte dessa. Med en sådan relativisering av begreppet blir diskussionen improduktiv. Vi måste rimligen resonera om reformer som skulle ha goda effekter, inte dåliga.

13/03/2008 1:25:48 pm
Lokalt företagsklimat. Nu snart på väg till Karlskrona för att även där hålla ett förhoppningsvis inspirerande anförande om hur det lokala företagsklimatet kan förbättras. Svenskt Näringsliv har mätt detta i alla svenska kommuner sedan 1999. Ett bra verktyg för lokala politiker.Med regionchef Eva Östling Ollén i Kristianstad.

11/03/2008 12:29:42 pm
Press. Kristianstadsbladets politiske redaktör Jonas Duveborn skriver idag en positiv signerad ledare om mitt framträdande där igår. Kan läsas här. Och i tidningen Kvalitet & Förnyelse är bl a jag intervjuad om fackets framtida roll. Kan läsas här.

11/03/2008 12:17:59 pm
Debatten rasar vidare. I fyra hela dagar kommer debatten mellan undertecknad och den tyske s-ekonomen Michael Dauderstädt att pågå i Europaportalen. Idag publiceras Dauderstädts första replik. Läs här.

11/03/2008 12:14:38 pm
Sverige inte längre på jumboplats. Nu verkar, enligt vissa källor, Danmark ha passerat Sverige i skattetryck. Eller rättare sagt, Sverige har passerat Danmark - för det är vårt skattetryck som sjunker. Det är mycket viktigt och bra - och beräknas fortsätta. Fler får behålla mer av de pengar de arbetar ihop.

09/03/2008 11:27:54 pm
German-Swedish Debate. Tomorrow, a debate about reforms and strategy will start at Europaportalen. I will debate with Michael Dauderstädt, a Social Democratic economist from Germany. The debate will be in both Swedish and German, and here will one be able to follow the debate in German. Perhaps sort of a teaser for the upcoming German version of my book?

09/03/2008 11:24:22 pm
Tysk-svensk debatt. Imorgon måndag inleds vad som påstås vara en unik debatt på webben, på Europaportalen. Undertecknad debatterar i skrift om reformer och strategi med den tyske socialdemokratiske ekonomen Michael Dauderstädt. De inledande inläggen följs av repliker. Och debatten förs på både tyska och svenska. Här ska den svenska debatten kunna följas. Själv åker jag under morgondagen till Kristianstad för att vara inspirerande talare på ett arrangemang av Svenskt Näringsliv.

07/03/2008 12:47:13 pm
M-stämma. Nu åter i Sverige, närmare bestämt Göteborg. Ska strax tala om framtidens välfärd och diskutera ämnet med Stefan Ackerby från SKL och Iréne Wennemo från LO. 1700 moderater på plats, många man känner. Stötte ihop med en glad finansminister Anders Borg som påpekade att han även i sitt anförande idag hade hänvisat till min bok. I eftermiddag hemåt, mot Stockholm. Äntligen.

06/03/2008 3:03:01 pm
John Howard. Yesterday evening, I attended the annual Gala Dinner of the American Enterprise Institute. Some 1000 people were there - US senators, administration advisors, think-tank people, academics, diplomats. This year′s speaker and recipient of the AEI Prize was John Howard, former Prime Minister of Australia. He launched a number of free-market reforms and was re-elected several times. His speech was rather straightforward, focusing on values.

06/03/2008 2:56:38 pm
Entreprenör. Idag publiceras Entreprenör nr 2 2008. Undertecknad har bidragit med en ledare om varför 1970-talet bör få vila i frid - som syftar på den ökade populariteten för stimulanspolitik - och en kolumn som gör upp med åtta myter som ofta ligger till grund för pessimism om reformer. Läs ledaren här och kolumnen här.

05/03/2008 3:50:21 pm
I Resumé: Sensationella primärval i USA. John McCain har således vunnit tillräckligt med delegater för att säkra den republikanska nomineringen - och Mike Huckabee har nu slutit upp bakom honom. McCain är på väg hit till Washington DC för att träffa President George W Bush och få hans stöd.

Hillary Clinton lyckades vinna Ohio och Texas, om än med måttlig majoritet - i motsats till de flesta bedömningar. Obama leder fortfarande med samma antal delegater, men hans momentum kan ha hejdats. Bland de som bestämde sig de senaste dagarna, då Clinton gjorde kraftiga angrepp, stödde nästan 70 procent Clinton.

I veckans Resumé, som ska utkomma idag, skriver jag om primärvalen. Där påpekar jag att det ter sig mycket osannolikt att Clinton ska vinna Ohio och Texas... Som tur är har jag oförutsägbarheten som huvudtema i artikeln. Läs den här.

05/03/2008 3:28:33 pm
Market Reforms and Re-Election. The event at Cato Institute yesterday was very interesting. Dick Armey, former Repblican majority leader in Congress, provided very colourful comments. The entire event was broadcasted live, and will be on the web shortly. I was also interviewed in the Cato Daily Podcast, which can be listened to here. The Center for International Private Enterprise comments on the book and the event here.

04/03/2008 2:32:19 pm
Tuesday. I am soon off to meetings here in Washington DC, first at the American Enterprise Institute. Then, a main arrangement about my book at Cato Institute, which I look forward to. Then, more social arrangements.

04/03/2008 2:02:12 pm
Timbro 30. I år fyller Timbro 30, vilket antagligen kommer att uppmärksammas på olika sätt. Det är tre decennier av framgångsrik idéutveckling och påverkan på samhällsutvecklingen. Timbros VD Maria Rankka intervjuas i senaste numret av Axess om Timbro idag, läs här.

03/03/2008 5:06:53 pm
Heritage. After breakfast at Starbuck′s in Georgetown, I am soon off to speak at a small lunch meeting at the Heritage Foundation. Then, other meetings, among others Anders Åslund, whose book on Russia is very relevant these days.

03/03/2008 2:25:44 am
Election - in the True Sense. I just arrived in Washington DC. Once more I resisted the temptation to joke with the US Officials (probably wisely). I did not fill in "yes" to the obviously outdated question - in the mandatory "I-94W" form - concerning collaboration with the Nazi regime in Germany 1933-45...

The Presidential candidates may be in Texas and Ohio, but the election is all over town here too. It has to be repeated; if the election will stand between McCain and Obama, it is a sensation. Nobody thought that possible just a few months ago. This is how elections should be. The contrast with the simultaneous appointment of a new President in Russia is of course total.

In the week-end FT, Christopher Caldwell had the best analysis so far about the contest between Obama and Clinton - read it here.

01/03/2008 2:25:00 pm
Winners and Losers. This morning, I was on my way to Washington DC. Due to a storm in Amsterdam, however, there was no plane. I will thus leave tomorrow morning instead. Waiting for that information, I did get a good chance to read all the interesting articles of the latest Economist. The Charlemagne piece is particularly interesting in this edition. It cites several new and interesting facts from a new book about the gains in Europe due to globalisation. One fascinating point about the gains form imported goods is interesting. It takes an example of Ipods from China imported to the United States. It shows that only a tiny share of the price ends up with the producers in China, whereas many times more ends up with retailers and marketers in the US. Read it here.

01/03/2008 2:23:35 pm
Svensk kompromiss? Hört på Arlanda i en kö denna morgon: "Svensk kompromiss: Du gillar det inte, jag gillar det inte - det tar vi!".

28/02/2008 12:20:18 pm
McCainBloggette. John McCain′s daughter is photo-blogging from her father′s campaign. Entertaining, and quite close up. Follow the blog here.

28/02/2008 9:31:09 am
VAB. Diskuterade imorse på P1 Moderaternas nya förslag om att införa jämställdhetsbonus också vid vård av sjukt barn med partisekreterare Per Schlingmann - för dagen hemma med sjukt barn. Möjligen ett begränsat förslag, och med goda intentioner. Men också ett förslag som bygger på en misstro mot människors frihet och idén om att politikerna ska styra medborgarna snarare än tvärtom. Dessutom angriper det snarare ett symptom än orsakerna till ojämställdhet, som står att finna i arbetsmarknaden. Att kvinnor är inlåsta i offentlig sektor och kollektiv lönebildning är två områden som skulle behöva liberaliseras istället.

Lyssna på programmet här - >

27/02/2008 12:09:26 pm
The New Ice Age? Facts from the latest winter seem to contradict the notion of global warming. In fact, there are currently more signs in the opposite direction from around the globe. Read more here.

27/02/2008 10:58:32 am
Reinfeldt Lecture. During his visit in London, Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt gave a lecture at London School of Economics about the "new Swedish model". It covers a long-term perspective of why Sweden became wealthy, why there were serious problems for 25 years and why we are now improving again. The analysis is clear, both concerning the historic perspective and the priorities for the future. I think he should deliver that message more at home, too.

Read the entire speech here - >

27/02/2008 10:35:08 am
Bloggvänstern. Vänstern kan inte längre ljuga på kultursidorna i dagstidningar, i hög grad tack vare Internet i allmänhet och bloggar i synnerhet. Sanningen kommer fram. Något motvilligt har således vänstern också tagit sig ut på den fria arena som dessa medier innebär. I det sammanhanget är numera ett ganska vanligt fenomen att de avstår från att argumentera för sin vanliga socialism. Istället gömmer de sig bakom parodier av vad de försöker få att verka vara liberala bloggare. Och de försöker så intensivt vara roliga och träffsäkra, oftast utan påtaglig framgång.

Här är ett exempel på en sådan. I detta senaste inlägg försöker han skämta med min poäng om vikten av valfrihet i välfärden om man får behålla sina egna pengar. Jag skrev att om man "inte (vill) ha statlig sjukförsäkring kan man spara, investera, köpa privat, arvodera farmor - eller något annat". Han får det till att jag hyllar äldre tiders huskurer. Lite småkul. Min poäng var dock i det fallet att ens barn kanske blir sjukt och man kan arvodera farmor att vara hemma. Detta istället för statliga s k VAB-dagar.

Kanske man varken bör kommentera fiktiva personer eller skämtargument. Men sakfrågan är viktig nog för att upprepa poängen en gång till.

25/02/2008 10:48:40 am
Välfärdsstatens mentala fångar. Ofta i debatt med försvarare av en omfattande välfärdsstat, som Bengt Westerberg och nu senast Andreas Bergh, möts man av ett intressant argument: "Eftersom vi alla ändå behöver vård/omsorg/utbildning/pension så kan ju staten lika gärna sköta det."

Med ett statiskt ekonomiskt synsätt ser det kanske ut som att det i vilket fall måste bli en ekonomisk överföring från den enskilde till en leverantör av detta. Ingen skillnad om alla måste välja staten jämfört med om man får välja mellan stat, marknad och familj. Men det är naturligtvis en rad skillnader:

1. Man får just välja. Inte bara inom det statliga utbudet utan bredare. Får man behålla sina pengar kan man tacka ja eller nej till det staten erbjuder. Och man kan välja omfattning, inte bara variant. Vill man inte ha statlig sjukförsäkring kan man spara, investera, köpa privat, arvodera farmor - eller något annat.

2. Ett utbud som inte finns i ett samhälle där staten tar hand om välfärden skulle kunna växa fram. Försäkringsbolag, fackföreningar, organisationer - de skulle kunna erbjuda nya lösningar. Och eftersom kreativitet följer av konkurrens och mångfald skulle sådant som staten aldrig hade kommit på sannolikt uppstå.

3. I förlängningen uppnås sannolikt en rad dynamiska effekter. För det första får alla leverantörer incitament att locka kunder. Idag är vi alla bara besvärliga kostnader för staten. För det andra skulle konkurrensen sannolikt leda till ett bredare utbud och billigare tjänster.

Med andra ord skapar ett välfärdssamhälle - istället för välfärdsstat - inte bara mer frihet utan också bättre välfärd.Från debatten med Andreas Bergh, som man nu också kan lyssna på här.

25/02/2008 10:09:36 am
Vår i luften. SMHI konstaterar idag att nu har deras definition av vår - över noll grader i dygnsmedeltemperatur i mer än sju dagar - uppfyllts. Så varmt har det inte varit så tidigt sedan mätningarna började år 1756. Oavsett orsak känns våren ganska välkommen...

25/02/2008 10:07:17 am
Vattendelare. Ska bli mycket intressant att se hur feministerna reagerar på förslaget att göra mönstringen obligatorisk även för kvinnor. Det är per definition ett förslag som ökar jämställdheten. (Att detta varken borde vara obligatoriskt för män eller kvinnor är i detta sammanhang en annan sak.)

22/02/2008 2:38:54 pm
Spanish Review. My book has been reviewed positively in the Spanish magazine Actualidad Economica. Read it here (pdf, in Spanish).

22/02/2008 11:35:26 am
Reformdebatt. Gårdagens debatt med Andreas Bergh och undertecknad blev både trevlig och innehållsrik. Frågan var vilka reformer som är viktigast i Sverige, inte minst för att öka friheten. Med andra ord en utgångspunkt som inte bara handlar om historiska erfarenheter, internationella lärdomar och reformstrategi - utan också principer.

Förvisso finns ett antal likheter mellan våra analyser och förslag - till exempel om behovet av att liberalisera arbets- och bostadsmarknaderna. Den gemensamma nämnaren är nog att våra slutsatser sammanfaller när det finns belägg för att reformer ökar samhällsnyttan.

Skillnaden finns i principerna. Där Andreas säger att han aldrig har något principiellt emot statliga ingrepp säger jag att sådana måste vara sista utvägen. När Andreas säger att alla måste ha omsorg på äldre dagar så det är lika bra att staten sköter det säger jag att man måste få välja mellan stat, marknad eller familj.

Enligt en sorts extrem ekonomism i Bengt Westerbergsk anda antas fortfarande att staten kan och bör räkna ut det bästa utfallet för samhället. Offren på vägen blir friheten och principerna. Då får man förslag om förbud mot privata sjukförsäkringar för att arbetsutbudet ska öka 0,2 procent till.

Jag anser att det finns starka belägg för att ett samhälle där medborgarna tilltros förmågan att styra sina liv i hög grad också blir ett ekonomiskt starkt samhälle. Men även om det statsstyrda samhället skulle uppnå detta mål i högre grad är jag beredd att betala priset. Denna punkt kan vara en av de bakomliggande skillnaderna i gårdagens debatt.

21/02/2008 1:26:58 pm
French Global Analysis. I just had a meeting with Laurent Cohen-Tanugi and his team. Their task is to advise the French government about how to view globalisation, European competitiveness and reforms, before the upcoming French EU Presidency. A very open and nice discussion where I was clear about issues like protectionism. Their report will be delivered in one month already, will be interesting to read.

21/02/2008 12:02:48 am
Mars, Venus och riksdagen. Denna dag inleddes med anförande av undertecknad på ett frukostmöte i riksdagen, om min bok, med ett betydande antal ledamöter och handläggare närvarande. Mycket trevlig start på dagen, och tydligt uppskattat budskap.

På kvällen var det diskussion på liknande tema på Hill & Knowlton med Tobias Krantz, riksdagsledamot (fp) och Ulf Dinkelspiel, bl a f d EU- och handelsminister (m). En ledande politiker bland åhörarna beskrev en central skillnad mellan politik och näringsliv; i näringslivet är pengar målet och verksamhet medlet, men i det offentliga är det tvärtom.

Tänkvärt.

20/02/2008 10:02:23 am
Munkemarxisme? Den danska tidskriften Kommunikationsforum har i dagens nummer en längre intervju med undertecknad. På många sätt utförlig och intressant, med fokus på hur politiker bör kommunicera reformer och hantera media. Min danska är möjligen något för bristfällig för att riktigt begripa rubriken...

Uppdatering: Journalisten, Christoph Burmester, mailade undertecknad och förklarade att uttrycket syftar på en rigid uppfattning av världen - i detta fall att inte se reformers potential.

Läs hela intervjun här - >

19/02/2008 10:54:46 am
Hope For Cuba. In a rush between things, but it feels necessary just to say "finally!" about the news that Fidel Castro has formally resigned. He now says he wants to be only a "soldier of ideas". One might hope that Cuba introduces freedom of speech swiftly, so that he can engage in a free debate for his ideas of oppression.

His brother, Raul, will thus remain in power but probably feel a lot freer with the formal stepping down of Fidel. And Raul has at least mentioned the introduction of more freedom in the economy, which would help the poor. Perhaps that would also lead to a gradual opening up for exchange with the rest of the world, which builds more prosperity - which undermines the political tyranny.

Read more (CNN) - >

15/02/2008 12:28:28 pm
Freedom of the Press. It is a very important sign of strength that several Danish newspapers - and one Swedish, Sydsvenskan - published the infamous Mohammed Cartoons again. The message cannot be misunderstood: we stand up for the freedom of speech and press, even when threatened.

The issue captures one of the most important and difficult challenges of the Western world today. Islamic fundamentalists that hate political, religious and economic freedom use violence to make us change. And we have to stand by our principles, anything else is interpreted as weakness.

But the proper response is not for us to oppose every muslim or shut them out from our societies. Then we would betray several of our own principles, such as religious freedom. And most importantly, this is a battle within islam. The majority is not fanatic.

In fact, Turkey is a very positive example of a muslim country that respects religious freedom and is increasingly free also in economics and politics. That path is what we should set for other muslim-dominated countries too.

15/02/2008 11:13:31 am
MP3 From Copenhagen. The well-organised event about my book at CEPOS in Copenhagen was apparently recorded and can now be listened at here.

14/02/2008 11:13:52 am
Reformarrangemang. Kvällen den 20 februari diskuterar undertecknad reformer med Ulf Dinkelspiel och Tobias Krantz på Hill & Knowlton. Därefter anförande till frukost dagen efter i Riksdagen. Samma kväll, den 21, blir det reformdebatt på Timbro med undertecknad och Andreas Bergh, författare till "Den kapitalistiska välfärdsstaten". Läs mer om det sistnämnda här. Välkommen!

13/02/2008 10:39:57 pm
Utrikesdeklaration. Den svenska regeringens Utrikesdeklaration, som utrikesminister Carl Bildt idag läste upp i riksdagen och som sedan debatterades, är en enda stor omvärldsanalys blandat med strategier för påverkan. Årets Utrikesdeklaration är ett dokument som vilar tydligt på en optimistisk syn på den globala utvecklingen och har ambitionen att i tid identifiera utmaningar. Några små punkter är värda att notera särskilt:

Regeringen avviker från hysterin och talar om "klimatutmaningen", inte "klimathotet". Vidare nämns "presidentskiftet" i Ryssland, med en tydlig pik om att det inte är ett verkligt val. Tillväxt och företagande betonas särskilt i bekämpandet av fattigdom - nog så ovanligt i dessa sammanhang. (1/3 av världens befolkning påpekas bo i länder med tillväxt över 10 % om året.) Och regeringen vill avsluta Kroatiens EU-medlemskapsförhandlingar under det svenska EU-ordförandeskapet.

Det är många breda drag och mindre detaljer, en följd av olika ministrar på UD, flera regeringspartier och internationella organisationer. Men också flera tydliga linjer, som betoningen på EU. Sverige har en aktiv utrikespolitik och har lyckats skapa flera roller av betydelse - vilket även framgår när utländska diplomater kommenterar nu för tiden.

13/02/2008 10:25:51 am
Den lögnaktiga vänstern. Andreas Malms påstående i en artikel i DN Kultur att Johan Norberg skulle vara islamofob är naturligtvis en grotesk lögn. Johan är en av de tydligaste och flitigaste kämparna för öppna gränser, religionsfrihet och ett mångkulturellt samhälle. Att hans engagemang är starkt och äkta vet jag väl sedan bland annat vårt engagemang i Medborgarnas flyktingbudsman, MFO.

Varför ljuger Malm? En förklaring är möjligen att det har vänstern alltid gjort - inte ens Marx var först med det. I sin tur förklaras det rimligen av att deras case inte kan underbyggas av fakta. En annan förklaring är möjligen Malms egna tillkortakommanden. Jag debatterade med honom i TV en gång, vilket gick erkänt dåligt för honom. Lättare att gömma sig bakom tangenterna om man ljuger.

Självklart måste DN Kultur ta in en rättelse och porta Malm. Redaktören Maria Schottenius måste be Johan om ursäkt. Vidare bör hon tydligt utveckla hur den redaktionella policyn ska ändras för att förhindra dylikt i framtiden.

12/02/2008 11:32:30 am
Bättre avstå från början. Regeringen drar nu tillbaka förslaget att förbjuda privata ersättningar över 75 procent av inkomsten vid sjukdom. Det är välkommet, bland annat av skäl som undertecknad utvecklade i en debattartikel i Dagens Industri härom veckan. Många har haft kritiska synpunkter och det är då välkommet att en regering kan ändra sig.

En intressant poäng är möjligen att detta är en sorts omvända världen. Ofta lägger reformregeringar fram förslag som är väldigt principfasta och möter motstånd från nyttomaximerande särintressen. Nu var det regeringen som lade fram ett nyttomaximerande förslag i strid med viktiga principer och aktörerna i debatten som bidrog till att detta drogs tillbaka.

Återstår nu att se om detta kan bana väg för ett mer långsiktigt arbete med en omfattande reform av socialförsäkringarna, av liknande typ som pensionsreformen.

12/02/2008 11:25:41 am
Cato Event With Dick Armey. On March 4th, I will speak about my book at Cato Institute in Washington DC, and the title of the Policy Forum is "Market Reforms and Re-Election - Are They Compatible?". Dick Armey, former Republican Majority Leader in the US Congress, today Chairman of FreedomWorks, will comment.

Read more here - >

11/02/2008 11:57:13 am
Arrangemang med Dinkelspiel. Hill & Knowlton kommer att ha ett arrangemang den 20 februari med utgångspunkt i min bok, där förre handelsministern Ulf Dinkelspiel och Fp:s socialpolitiske talesman Tobias Krantz kommenterar. Rubriken är "Venus och Mars?", vilket syftar på politik och näringsliv. Det är två helt skilda arenor, med olika regler och incitament. Därför står ofta företagare oförstående inför politiken, som upplevs som irrationell. Men den följer bara en annan rationalitet - och ibland leder de politiska incitamenten till att politiker effektivt verkar för reformer. Vilka är dessa politiska incitament?

Läs inbjudan här - >

10/02/2008 11:22:19 am
I Politiken. I den danska dagstidningen Politiken skrev Martin Ejner Hansen härom dagen en lång debattartikel utifrån slutsatserna i min bok - där han rekommenderar den till alla danska politiker. Läs artikeln här.

08/02/2008 12:16:26 pm
Reform Event in Copenhagen. I just left the event arranged by CEPOS in Copenhagen about my book. Very well arranged and attended. It was also interesting indeed to listen to the comments on the topic - not least based on personal experience - by Henning Christophersen. After all, he has been both Finance Minister and EU Commissioner. A few blogs have also written about the events in Malmo and Lund yesterday - here, here and here. Kvallsposten also has a very positive editorial article from the event today, read it here.In Malmo, from Aqurette

08/02/2008 12:12:26 pm
En Skånehistoria. Laste just om det skanska foretaget Onos historia. Alltsa ett "o" med tva prickar over i borjan av foretagsnamnet (ar vid en dansk dator). De tillverkar idag saft, sylt, inlagd gurka och liknande. Men ursprungligen gjorde de vin av olika slag, inklusive sherry. I borjan av 1900-talet kom dock den s k restriktiva alkoholpolitiken, med motbok och forbud. Onos fick lagga ned. Tursamt nog kunde de hitta en annan bana. Men lite synd att vi inte idag har en anrik vinproducent i Skane - sa som manga andra lander kan stata med.

07/02/2008 2:16:41 pm
In European Voice. In the latest edition of European Voice, published on the web today, I have an op-ed about the current revival of the ideas of Keynes and its harmful impact:

"The idea that the state could and should run the business cycle seems almost unquestioned these days. But the stagflation of the 1970s demonstrated how very hard it is to predict exactly how economies develop, and that it is even more difficult to influence them. ...

Even if governments could know when, how, and how much to stimulate, the positive effects of stimulation - if there are any - in an open economy will to a large extent be exported. Economic research also shows that any residual positive effects will be offset by the need to raise taxes in the future to pay off the debts. ...

The current financial turbulence started in the US housing market, specifically the subprime sector.
Very loose monetary policies certainly contributed to a housing bubble and very high lending in the US ? and in other countries. ...

Financial problems as a consequence of too much cheap money will not be solved by policies that provide even more cheap money and the European Central Bank would be well-advised to keep cool. ...

No temporary stimulus can compensate for the harm done by excessive taxes, public spending, regulations and public monopolies. The risk is that attempts to achieve growth and jobs through such quick fixes will distract attention from ? even derail ? necessary long-term reforms."


Read the entire article here (registration needed) - >

07/02/2008 2:13:43 pm
Analys och lärdomar av primärvalen i USA. För Hill & Knowltons räkning gjorde undertecknad igår en analys av debatten, kampanjerna och politiken med utgångspunkt i primärvalen i USA. Publicerades i Webfinanser, kan läsas här.

07/02/2008 1:47:28 pm
Kanske våras det? Igår kväll var jag på en intressant middag på coola Custom House i Köpenhamn. Den danska huvudstaden lyser verkligen av exempel på skandinavisk design och internationell öppenhet. Och här i Lund skiner inte bara solen, utan några blommor är redan framme - inte illa. Jag har just avverkat dagens lunchanförande på Akademiska Föreningen, med bl a förra justitieministern Gun Hellsvik bland åhörarna. Ikväll Malmö och imorgon bitti så Köpenhamn, med förre danske finansministern Henning Christophersen som kommentator.

06/02/2008 12:03:21 pm
På SVT Opinion: "Svensk sjukvårdspolitik borde närma sig amerikansk." Idag publicerar SVT Opinion - Sveriges Televisions debattplats på nätet - en debattartikel av undertecknad. Det är en närmare analys av utmaningarna som amerikansk sjukvård står inför, vilka förslag de olika kandidaterna framför och hur detta kan jämföras med svensk debatt.

Läs artikeln här - >

06/02/2008 7:38:31 am
Sett i gårdagens grådask. Någon hade skrivit i smutsen på en lastbil: "I wish my wife was this dirty." Får höga poäng i kategorin vardagshumor av undertecknad. Nu ut för att trotsa elementen även idag - föredrag och sedan flyg till Köpenhamn.

04/02/2008 9:37:29 pm
Guide in Second Printing! Two months after its release, the first printing of The Guide to Reform has run out. The second printing is being initiated quickly, to meet the demand of several upcoming events.

04/02/2008 9:26:20 pm
Turning More Exciting... The US Presidential race is turning into a real thriller. There is now no difference between Obama and Clinton in the opinion polls. Her lead has vanished, probably partly thanks to her husband. And probably partly thanks to her campaign being too much of a machine, compared to Obama coming across as a real person. The Republican side is now more clear, with McCain as the front-runner. But that is also a great surprise - a few months ago, McCain was out of funding and everyone thought he was lost. But he is also a very real person, talking straight. Read more at CNN and at RealClearPolitics. Also, don′t miss this piece about McCain.

03/02/2008 2:30:05 pm
Review in Berlingske Tidende. The Danish newspaper Berlingske Tidende has reviewed my book "The Guide to Reform" in a favourable way. They mention this web log as well as the arrangement in Copenhagen on Friday.

Read the review here (in Danish) - >

01/02/2008 1:56:45 pm
Ledare och kolumner i Entreprenör. Idag utkom tidningen Entreprenör med sitt första nummer hittills under 2008. Den kommer ut tio gånger per år med en upplaga på cirka 60 000. Tidningen innehåller en ledare och en kolumn av undertecknad, som från och med nu medverkar i ledarredaktionen.

Läs Entreprenör 1 2008 här - >

01/02/2008 1:24:53 pm
In TCS Daily: Reform Lessons For the United States. Today, TCS Daily publishes an article by me providing some positive reform experiences and strategic advice to the United States context, not least directed to the Presidential candidates.

Read the article here - >

01/02/2008 11:26:12 am
Bra med städhjälp? Enligt en undersökning Almega har låtit Demoskop utföra har hela 97 000 personer redan utnyttjat möjligheten till skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Lägre skatter ger helt enkelt fler jobb - vilket förvisso är ett gott argument för att sänka skatterna rejält på allt arbete. Men detta är naturligtvis en succé. En som har ansökt om och fått beviljat avdrag är förre statsministern Göran Persson. Mannen som numera personifierar hyckleri och dubbelmoral. I gott och väl ett decennium fördömde han såväl ett sådant avdrag som tjänsterna i sig. Man skulle städa själv, hette det. Inte längre.

31/01/2008 9:26:14 am
European Parliament. I am currently in the European Parliament in Brussels, where I was the speaker at a Breakfast Meeting arranged by European Enterprise Institute. There, it was also announced formally that I have agreed to be a Senior Fellow at the Institute. The topic this morning was the publication "What Competition Has Done for Europe", by me. Very well attended, not least by Members of Parliament. And message well received.

Yesterday, we had another sign of the need for more support for free competition, this time in international trade. The EU banned beef from Brazil from the entire European market. The EU had demanded to choose which farms in Brazil that would be alloed to export to the EU. Why not let consumers make that choice?

Now off for a series of meetings before flying to Stockholm late afternoon.

30/01/2008 9:25:06 am
I DI: Reformera socialförsäkringarna. Regeringen har föreslagit ett förbud mot privata avtal som ger ersättning vid sjukdom över 75 procent av lönen. Detta är naturligtvis ett brott mot viktiga principer och motverkar att människor tar ansvar för sin egen trygghet. Men regeringen har ett viktigt argument i form av att de privata tilläggen blir billiga, vilket betyder att många kan ha råd med dem. Och då minskar viljan att arbeta igen - och de offentliga utgifterna för grundskyddet ökar. Men då är det ju de offentliga grundnivåerna som är för höga. Lägre grundnivåer skulle skapa ett mer rättvisande pris för tilläggen och inte snedvrida incitamenten att arbeta. Det må så vara att den offentliga ersättningen inte kunde sänkas mer av politiska skäl. Men då kan det vara en utgångspunkt i en diskussion om en mer omfattande, långsiktig, reform av socialförsäkringarna. Modellen kan vara pensionsreformen och de offentliga nivåerna sänkas tydligt, till förmån för privata avtal och försäkringar. Det skriver undertecknad om i Dagens Industri, läs artikeln här.

29/01/2008 12:10:36 pm
Why Fiscal Policy Stimulus Will Not Work. I just came back from a conference with the Swedish Fiscal Policy Council. Roel Beetsma from the University of Amsterdam delivered a survey of research into discretionary fiscal policy. In sum, it concludes that fiscal policy stimulus is usually impossible but potentially also harmful, especially in the long run. Relevant in these days of stimulus hysteria.

Read his survey here (pdf) - >

29/01/2008 11:55:31 am
State of the Union. Yesterday, President George W Bush delivered a forceful State of the Union speech. He is responsible for several policy mistakes and some bad appointments, but he is also a determined and executive President. To a large extent, he is the victim of bad PR rather than judged rationally. Many people throughout the world made up their minds about him a long time ago and stopped seeing his actions. In reality, President Bush has continued to act forcefully at home and abroad, with a number of positive results. This shows what limits public perception creates. But history will most likely judge him in a different way.

Read the entire State of the Union speech here - >

28/01/2008 4:33:12 pm
From Spain to the Adriatic. My book is now being featured and recommended by two distingusihed institutes, Institucion Futuro in Spain and the Adriatic Institute, in Croatia. See here and here.

28/01/2008 1:29:08 pm
In Eurointelligence: Look Beyond the Quick Fix! In today?s edition of Eurointelligence, I argue that policymakers should stop acting like desperate Keynesians and continue focusing on long-term structural reforms - the only way to achieve long-term economic success:

"Most policymakers in Europe and the United States are now intensely focused on the shakiness of financial markets and the short-term economic prospects. Monetary and fiscal policy measures are, almost desperately, especially in the US, directed towards expansionism and short-term stimulus. It seems that Keynes was wrong in claiming that ′in the long run we′re all dead′, since he himself is revived frequently, seemingly without an end.

In a turbulent situation, it is easy and understandable to focus on the short term, though it did not have to lead to harmful policies. But long-term economic success can only be achieved through a competitive institutional setting, which makes structural reforms to improve the institutions and systems important. And since short-term crises are often caused by harmful institutions, reforms can indeed make those less likely in the future too.

Indeed, the macroeconomic reforms undertaken in most OECD countries during the past decades have led to fewer crises. Independent central banks with a target of price stability and fiscal frameworks have created a much more sound macroeconomic setting. The stagflation of the 1970s is behind us. But this does not mean that the need to reform has disappeared. Every country can always improve, thanks to new knowledge and other countries paving the way."


Read the entire article here - >

27/01/2008 11:15:50 am
Obama Landslide. Barrack Obama thus won South Carolina in the Democratic primaries. He received at least twice as many votes as Hillary Clinton. Local newspapers, like this one, writes about how Hillary Clinton was "crushed". This is probably partly due to her showing her true personality as the race has tightened - nagging, irritated, leaning on her hsuband. And the latter point is probably the other main explanation, except for the skills and efforts by Obama himself. Bill Clinton has probably helped Obama a lot by attacking him in a very bad manner. Bill Clinton might even have provided the Republicans with their strongest card yet in the upcoming main race: Do we want the Clinton dynasty to continue? Read more in The Economist.

27/01/2008 10:41:54 am
Fängelse för hundbett! Cirka 7000 personer vårdas på sjukhus varje år för hundbett i Sverige. Aggressiva hundar utan koppel må vara ett bekymmer man som joggare stöter på, men det är som pappa man blir riktigt förgrymmad över situationen. Om 7000 personer hade vårdats för skottskador varje år, hade då inget hänt med vapenlagstiftningen? Enskilda fall uppmärksammas då och då. Nu senast krävdes att en cyklande DN-medarbetare blev hundbiten för att artiklar skulle följa. Där berättas om hundägare som inte ingriper trots att hunden attackerar flera personer - och som sedan skyller på att cykelbanan ligger på fel ställe. Och poliser som inget gör trots polisanmälan. Antagligen är både lagen för svag och implementeringen för dålig. Den primära uppgiften för staten och dess lagstiftande makt är att medborgarna ska skyddas mot våld. Hur kan man ha ett samhälle som inför rökförbud på krogar man frivilligt besöker men inte skyddar medborgare mot rovdjur på allmän plats?

25/01/2008 2:07:12 pm
300 Steps to Liberalise France. The awaited report from the independent economic commission set up by French President Nicolas Sarkozy has arrived. It proposes 300 free-market reforms that would boost growth and employment. Will be met with protests and the main test will no doubt be to stand up for the general interest against special interests. But France now has a genuine chance of taking the lead in reforms in Western Europe.

Read more in the FT - >

25/01/2008 9:42:26 am
Haveri. Samtidigt som de senaste opinionsmätningarna visar ett stort gap mellan regering och opposition blottläggs striderna inom socialdemokratin. Pär Nuder sparkas av Mona Sahlin via uppgifter till Aftonbladet inför öppen ridå.

Regeringen har med rätta granskats rejält under sin första tid. Som alla reformregeringar har den mött motstånd och många drar in sitt stöd - vilket tenderar vända med tiden. Nu flyttas sökarljuset till oppositionen.

Är det verkligen någon som skulle vilja ha socialdemokraterna i regering? Kan någon aktivt stödja ett stridande parti utan nya idéer? Därtill ett parti som inte har en enda överenskommelse med de tilltänkta stödpartierna.

Svårt att tänka sig.

25/01/2008 9:32:39 am
Stimulus Stupidity. Very well analysed and argued criticism against President Bush′s stimulus package from Cato scholars Chris Edwards and Alan Reynolds. Read here and here.

23/01/2008 4:19:49 pm
Alla vinner på vinst. Är just nu på tåget tillbaka från Örebro. Har talat om vinst på Småföretagsdagarna i Örebro, inom ramen för en debatt som Företagarna anordnade. En trevlig och intressant diskussion. Forskaren Karl Palmås ville inrätta en ny sorts företag, "sociala företag", som inte är tillåtna att sträva efter vinst. Enligt min mening med obefintliga argument. Alla vinner på företags möjlighet att sträva efter vinst i fri konkurrens - företagare, ägare, medarbetare, konsumenter. Vinstens storlek är måttet på hur väl företaget har mött konsumenternas efterfrågan.

23/01/2008 4:16:56 pm
Finansminister Borg om min bok. Igår höll tydligen finansminister Anders Borg ett middagsanförande på ett årligt stort arrangemang av SNS. Enligt referat ägnade han sig åt att tala om "The Guide to Reform" på ett mycket positivt vis och ska ha beskrivit den som "lysande". Förhoppningsvis kommer jag att få detta återgivet mer i detalj. Positivt - på många sätt.

22/01/2008 10:42:19 pm
Gripenstedt. Sverige var ett länge ett fattigt och orättvist samhälle, men sedan kom socialdemokraterna och omfördelade från rik till fattig och Sverige blev ett välfärdsland. Ungefär så må det stå i den offentliga skolans historieböcker, men det blir inte mer sant för det.

Inkomsten per person i genomsnitt i Sverige är ungefär femton gånger högre idag än i mitten av 1800-talet. Det kan inte uppnås med omfördelning - då förblir ju snittet detsamma. Sveriges välstånd, precis som alla andra länders, har skapats. Av idéer och arbete i företag som har konkurrerat på en marknad.

En betydande del av förutsättningarna för 100 år av tillväxt lades av den liberale finansministern Johan August Gripenstedt under 1850- och 1860-talen. Fri rörlighet, fri konkurrens, ny valuta, fritt bankväsende, järnvägar... Listan är lång över reformer han lyckades genomdriva - av större positiv betydelse än någon efterträdare.

Per T Ohlssons bok om Gripenstedt är en spännande berättelse. Gripenstedt genomdrev avgörande reformer, men var också en tuff maktspelare. Och han var en bräcklig person med ständiga hälsoproblem. Men han förmådde se runt hörnet och driva igenom sina förslag.

Läs mer och betsäll boken här - >

22/01/2008 10:29:47 pm
Simpsons - the Movie. I have seen very few films during the past few years. They can almost be counted on one hand. Unfortunately, I have watched almost all of them on long flights. Poor sound and image quality. This might thus affect my judgement.

On a plane from Mexico I finally watched Simpsons - the Movie, a long time after everyone else. So the debate is long over, I guess. Anyway, I was quite disappointed. They didn′t make the change in format, from short episodes to a two-hour film.

But one scene was very funny. Springfield was under threat from the sky and people came out to watch. The people from the church and Moe′s Bar came out at the same time. And when they ran inside of fear, they switched places. The religious needed a drink and vice versa. Probably telling.

21/01/2008 5:46:59 pm
Book Event in Copenhagen. On the 8th of February, the Danish think-tank CEPOS hosts a conference about my book. Henning Christophersen, former Danish Finance Minister and EU Commissioner, is the commentator. All is set for a very interesting event! Read more here.

20/01/2008 10:41:25 pm
Världen blir bättre. På söndagskvällen sändes Axess Debatt, som spelades in i veckan, där undertecknad medverkar. Ämnet var "Blir världen bättre eller sämre?". En bra debatt. Kan ses här.

20/01/2008 10:31:34 pm
Keynes Resurrected in the US - Temporarily? US President George W Bush again shows that he lacks most conservative economic principles. Now he proposes a large fiscal stimulus package to revive the economic growth rates. Keynes seems to be alive and well in the US right now.

Fortunately, that trend might quite soon start to reverse. Mr Bush has only one year left in office. And now John McCain won the South Carolina primary. No Republican candidate has been able to win without that state since 1980. And he opposes the stimulus package - as he opposed the tax cuts, with the reason that they were not accompanied by spending cuts.

The new Editor-in-Chief of Reason Magazine, Matt Welch, blogs very insightful about the US election at the Reason blog, here.

18/01/2008 11:42:00 am
Egna pengar gör oss trygga och generösa. Det sägs ofta att vi inte blir lyckliga av pengar. Ibland sägs att pengar rentav skapar olycka. Ofta porträtteras de som har mycket pengar som snåla. Idag presenteras en undersökning bland personer olika stora besparingar, utförd av United Minds. En intressant slutsats är att vi påverkas tydligt av om vi har besparingar eller inte. Och än mer intressant är att vi tycks inte bara känna oss friare med mer egna pengar utan också blir mer jämställda och generösa. Nog så goda argument för att sänka skatter så fler får behålla mer av sina egna pengar!

Ladda ned hela undersökningen här - >

17/01/2008 3:18:03 pm
2008 Index of Economic Freedom. A few days ago, this year′s Index of Economic Freedom (Heritage/Wall Street Journal) was released. It is the 14th year, and economic freedom is measured in almost all the world′s countries. The main period of asessment is the second half of 2006 and first half of 2007.

The degree of economic freedom - the possibilities for voluntary economic exchange - is measured in ten categories using a number of variables. The results are clesr. The higher degree of economic freedom, the higher is GDP per capita - and with that follows also a great number of correlations on social issues. Unemployment and poverty is lower in economically freer countries.

During the past year, however, economnic freedom has not increased in the world. During the past decade, it did, but now it has stalled. Partly, this is due to the US actually decreasing its economic freedom, reflecting among other things increased public spending. Europe is on average getting economically freer, due to a number of continuous reforms. The country dropping the most is not surprisingly Venezuela.

Sweden is number 27, being 70,4 per cent free, an increase by 1,4 percentage points. Sweden is very free in several respects, but gets very low scores in fiscal freedom, government spending and labour market. The reforms by the new government might lead to some improvements in the coming years. But more is needed.

Read more about the Index here and a somewhat more extensive comment by me for Timbro about Sweden here.

17/01/2008 3:12:41 pm
Norska lärdomar. Ali Esbati, bloggare och tidigare ordförande i Ung Vänster, har återkommande kritiserat ett anförande jag höll i Norge för något år sedan. Jag talade på en konferens hos Fremskrittspartiet och min ambition var att övetyga dem om betydelsen av frihetliga värderingar, öppenhet mot omvärlden och marknadsinriktade reformer.

Det händer mycket sällan att de jag försöker övetyga delar alla mina uppfattningar på förhand. På flera punkter - såsom invandring - är jag naturligtvis inte alls av samma uppfattningar som detta parti. Men det är liksom därför man vill komma och övertyga om något annat. Det goda mottagandet den gången antydde att jag lyckades väl.

Komiskt nog har Ali Esbati nu gjort en egen resa till Norge. Han ska medverka i en panel på den liberala tankesmedjan Civita. Och han var alltså kritisk till att jag talade inför sådana som inte redan från början delade mina ståndpunkter.

Innebär detta således att Esbati har blivit liberal? För inte kan han väl åka till Norge och tala för sådana vars uppfattningar han inte delar?

16/01/2008 11:17:39 am
In Aussenwirtschaft. The Swiss Institute for International Economics and Applied Economic Research - at University of S:t Gallen - has re-published "What Competition Has Done for Europe", which I wrote for European Enterprise Institute. Read more here.

15/01/2008 10:20:28 pm
The Latest US Opinion Polls. Right now, people are voting in the Michigan primary. At RealClearPolitics, you will always find the latest summaries of US national opinion polls - and election results. See here.

15/01/2008 6:50:39 pm
A Few Things. I just came back to Stockholm from some leisure time in Mexico, more specifically Yucatan - and the places Tulum and Isla Mujeres. Summing up things taking place during my absence, I noticed a few first ones worth mentioning.

- This blog has been chosen one of the 20 best political blogs of Sweden in some web contest. Read more here.

- Dagens Industri, the leading business newspaper in Sweden, devoted its main editorial article to my book "The Guide to Reform" and was very positive (not on the web).

- The Confederation of Swedish Enterprise wrote an article about the same book in their newsletter, read here.

<-- Home
RSS 2.0