Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:25:08

31/12/2010 6:03:49 am
Indien och intervjuer. Har varit i New Delhi, Agra och nu Mumbai. Spannande och intressant, mer om det senare!

Financial Times hade en artikel om invandring och integration dar jag intervjuas. Kan lasas har.

Ekot spelade in en intervju till ett inslag om borgerlig ideutveckling, dar jag medverkar. Las mer och lyssna har.

Lat mig aven onska ett riktigt Gott Nytt Ar!

22/12/2010 1:17:38 pm
Nytt år - nya idéer. På det temat skriver jag tillsammans med min riksdagskollega från Österåker, Eliza Roszkowska Öberg, i lokaltidningen Kanalen.

Läs här - >

22/12/2010 1:04:39 pm
Viktigt beslut. Sverige har en stor och dynamisk finansbransch. En process som Skatteverket har drivit - syftande till kraftiga skattehöjningar - har dock hotat leda till snabb utflyttning av branschen. Nu har dock skattenämnden underkänt Skatteverkets påståenden. Detta är viktigt och välkommet, och måste innebära ett slut på Skatteverkets process i detta ärende.

21/12/2010 3:11:08 pm
I SvD: EU-skatter skulle sänka Europa. EU-kommissionen har föreslagit att det ska införas bland annat bolagsskatt, moms och skatt på finansiella transaktioner vars intäkter går direkt till EU. Av vilka skäl - de är rätt många - detta vore skadligt utvecklar jag i en debattartikel som publiceras på svd.se.

Läs artikeln här - >

21/12/2010 10:42:58 am
Gangster Regime. The regime in Belarus acted with somewhat suprisingly forceful brutality against the opposition before the elections. Clearly, had their message about their desire to join the European Union been honest, they would not have done this. Now, they will be out in the cold for a long time, perhaps deepening relations with Russia - which avoided condemning the actions. Clearly, Belarus is run by a gangster regime without insights about what makes a society successful. And of course, with a coward at the top, who doesn′t believe in his ability to compete on fair terms with his opponents.

20/12/2010 9:02:36 pm
Jultal och eurodebatt. Det var ett trevligt mingel på Högloftet på Skansen vid Fredrik Reinfeldts jultal. Att han valde att fokusera till stor del på det som kan anses vara det typiskt svenska - öppenhet, frihet och mångfald - var både sympatiskt och angeläget. Se talet här.

Därefter bland annat marathonvotering - och sedan eurodebatt på Timbro mot Erik Lakomaa. Vi hade inte mötts i denna fråga sedan 2003. På många sätt en fördjupande och klargörande diskussion. De som förordar en flytande nationell valuta gör det för att de föredrar keynesiansk stimulanspolitik i kriser. Själv är jag mer anhängare av von Mises och Hayek, och anser det därför vara bra att exempelvis Grekland inte kan smita från problemen via devalvering. Således genomförs nu massiva reformer där, som länge har behövts.

Tillägg: Även Nils Lundgren närvarade, som jag har debatterat med många gånger, och så blev det även nu. Alltid roligt att diskutera denna inte alldeles svartvita fråga med personer vars grundläggande värderingar - och syn på hur Europa borde vara - man delar.

17/12/2010 9:44:53 am
Enmanstankesmedja? I dagens Svenska Dagbladet beskriver PJ Anders Linder på ledarsidan undertecknad som en "enmanstankesmedja" och nämner ett antal av mina idéer för bland annat ett bättre välfärdssamhälle.

Läs artikeln här - >

16/12/2010 2:10:57 pm
Se upp för politikens jultomtar! Så här i juletider passar jag på att varna för den ytliga och populistiska sorts politiker som står i talarstolar och lovar ständigt nya förmåner åt allt och alla - de leker jultomte med andras pengar.

Läs artikeln här - >

15/12/2010 10:48:35 am
Social värld. På bilden nedan visas relationerna människor emellan över världen på facebook. Klar dominans i intensiteten för USA och Europa. Men också mycket ljus i delar av Sydostasien, inte minst Indien. Alltför mycket mörker i Ryssland och Afrika. Här utbyts tankar och information - och nationsgränser finns inte.

15/12/2010 12:49:09 am
Frigör äldretjänster! På ett möte med den berömda Kebnekaisegruppen talade jag om hur vi kan frigöra tjänster för äldre och varför det bör göras.

Se inlägget här - >

12/12/2010 10:46:37 am
Fundamentalism. Gårdagens sprängning vid Drottninggatan verkar vara motiverad av religiös fundamentalism, även om man ska vara försiktig med precisa tolkningar. Den moderna majoriteten muslimer i Sverige förfäras antagligen lika mycket som alla vi andra. Detta dåd illustrerar tydligt hur viktigt det är att vi fortsätter stå starkt och fast upp för vårt öppna samhälle med dess friheter - som yttrandefriheten. De som inte respekterar fundamentet i det västerländska samhället och de lagar vi har kan inte själva heller få utnyttja dessa friheter. Samtidigt som vi försvarar vårt samhälle måste vi hålla fast vid kampen mot terror. Det är både en idékamp och en strategisk sådan. Ifall en effekt av detta blir att de som vill stänga ned friheter får medvind ser vi några av de bästa delarna av vårt samhälle erodera. Vi måste förena försvaret av våra friheter med tydlighet mot extremism.

10/12/2010 8:53:28 pm
The Ultimate Euro Debate. Under enklare former kommer jag att debattera eurons roll i Europa med Erik Lakomaa, tidigare Medborgare mot EMU. Detta på Timbro kl. 1800 den 20 december. Jag tror att det kommer att bli en mycket intressant tillställning där de borgerliga argumenten i olika riktningar prövas. Välkommen!

Läs inbjudan här - >

10/12/2010 12:35:52 pm
Nyhetsbrev 21-2010. Kan läsas här.

09/12/2010 8:41:38 pm
Regeringskansliets budget. Så förlorade vi voteringen i riksdagen med 155-148. Nu är vi i det scenario som jag beskrev här och regeringen får återkomma med prioriteringarna. I det parlamentariska perspektivet är nederlaget i voteringen inte dramatiskt. Göran Perssons sista regering förlorade 48 voteringar bara under sitt sista år. Men för möjligheterna att styra Sverige kan konsekvenserna bli tydliga. Man undrar om en sådan oansvarig obstruktion - och samarbete mellan Socialdemokrater och Sverigedemokrater - blir möjlig för att de har gett upp möjligheterna att själva få styra landet.

09/12/2010 3:21:14 pm
Fråga till statsministern om marginalskatter. Idag var det frågestund med statsministern i riksdagen. Jag fick tillfälle att ställa en fråga och gjorde det om marginalskatter - med anledning av en ny studie jag har beställt av RUT. Den visar att den genomsnittliga marginalskatten inom EU 27 har sjunkit från 47 till 37 procent sedan 1995 - men Sverige står sedan länge kvar på 56 procent. Se frågan här och statsministerns svar här.

09/12/2010 8:12:59 am
Samla in! Sällan har jag sett en gräsrotsrörelse växa fram så snabbt - och aldrig i ett så osannolikt ämne som skarp kritik mot FN. Men så har det blivit. Stödet för och uppmärksamheten kring finansieringen av Fredrik Segerfeldts bok om FN har vida överträffat alla rimliga förväntningar. Det är en spännande ny metod att finansiera idéarbete, som kommer att öka mångfalden. Därtill skapar det uppmärksamhet och förväntningar redan på förhand. Fredrik är snart i mål, men några donationer till vore inte fel!

Mer här - >

08/12/2010 7:18:56 pm
Budgetdebatt. Idag hade vi således debatt i Riksdagens kammare om Statsbudgetens mål och ramar. Senare bifölls densamma i voteringen. Jag höll ett anförande med viss fokus på skatter, som representant för utskottet i fråga. Men självklart också med ett mer principiellt, internationellt och långsiktigt perspektiv än vad som kanske är gängse. Att den socialdemokratiska talespersonen i ämnet, Veronika Palm, lämnade salen när jag talade skapade problem. I all hast fick en av hennes kollegor istället ta replik - och det utvecklades till en lång rad repliker. Här är mitt anförande. Den som vill se replikerna - som påstods ha betydande underhållningsvärde - får klicka här, välja debatt 8 och bläddra ned till inlägg 76.

07/12/2010 11:29:54 am
Oansvarig opposition. På torsdag fattar riksdagen beslut om Regeringskansliets budget. De rödgröna vill dra ned med 300 miljoner kronor nästa år och Sverigedemokraterna med 670 miljoner. Risken finns att hela oppositionen förenar sig om ett förslag. Detta vore skadligt för statens kärnfunktioner - och är ett symbolförslag utan strategi. I normala fall vill ju oppositionen aldrig minska offentliga utgifter. Sjukförsäkringsreformen, som minskade de offentliga utgifterna ungefär 100 gånger mer, var de ju emot, exempelvis.

Läs min artikel i ämnet här - >

06/12/2010 9:47:31 am
Dags att acceptera fakta, Åkesson! För några dagar sedan replikerade Jimmie Åkesson (SD) på min debattartikel i Expressen. Mitt svar publicerades igår, dock inte på nätet, så jag lägger in det här:

I sin replik vidhåller Jimmie Åkesson (SD) sin motstridiga ståndpunkt att det både är för många invandrare som saknar jobb och för många som har jobb - och påstås dra ned löner. I sak är detta felaktigt, då Europas länder de senaste tio åren visar att invandring höjer lönerna.

Förra året startades vart femte företag i Stockholm av invandrare. Invandrarföretag sysselsätter cirka 200 000 personer. Således förklarar sig Åkesson nu vara för en "reglerad arbetskraftsinvandring".

SD:s program uttrycker däremot att sådan ska "i princip inte förekomma". Har Åkesson börjat acceptera fakta om hur välstånd skapas?

Ytterligare en illustration av detta är årets Gasellföretag Oxeon, grundat av tre personer varav en forskare som har utvecklat produkten. Han kommer från Indien. Hade vi haft Oxeon om SD:s program hade gällt, där det föreslås att invandring "från kulturellt avlägsna länder begränsas till ett minimum"?

Slutligen, utanförskapet bland invandrare är stort och skadligt. Orsaken till detta är inte invandring i sig utan regleringar och skadliga skatter. Lösningen heter fortsatta reformer för företagande och arbete.

Så förstärks invandring som välståndskraft - och det är en svensk modell.

Johnny Munkhammar
Riksdagsledamot (M)

05/12/2010 9:41:27 pm
Slutord Sahlin. En hel del klokt sades av Mona Sahlin i det som redan kallas hennes sista stora tal. Inte minst detta:

"Vi vill att människor ska utbilda sig, arbeta hårt, sträva framåt och uppåt, göra karriär, starta företag, bygga hus och skapa nytt. Då måste vi visa det - också genom vår skattepolitik. Vi får inte blunda för att skatterna påverkar människors och företags drivkrafter. ... Jobbskatteavdraget är inget orimligt sätt att sänka skatten på."

Förr fick man vänta tills gamla socialdemokrater skrev memoarer innan de tog avstånd från sin politik. Nu för tiden går det snabbare.

Det här kommer att bidra till en rolig debatt om budgetpropositionen på onsdag i riksdagen, kan jag lova.

Läs talet här - >

03/12/2010 3:50:19 pm
"Från koja till slott borde vara moderat rättvisa." Idag publicerar Svensk Tidskrift ett inlägg av undertecknad i den borgerliga idédebatten.

Läs här - >

02/12/2010 11:25:47 am
Skatteanekdoter. På ett kvällsmöte med Skatteutskottet igår talade professor Sven-Olof Lodin, ledande skattenestor. Han gjorde en historisk genomgång och konstaterade mycket intressant. Ett påpekande var att svenska låginkomsttagare inte någonsin tidigare under efterkrigstiden har haft så låg inkomtskatt som idag. Skatteparadis för låginkomsttagare, here we come!

Och idag på det ordinarie sammanträdet med Skatteutskottet genomfördes en överläggning med regeringen om skattefrågor i EU. Hör och häpna, de EU-kritiska partierna V och MP inlämnade ett yttrande till stöd för införande av EU-skatt på finansiella transaktioner. Regeringen och Alliansen är dock tydligt emot.

01/12/2010 8:37:37 pm
Back in Tallinn - Almost. Two years ago, I was the key note speaker at a major economic policy conference in Tallinn, Estonia. It gathered some 200 leading economic policy makers, including the Estonian political leadership, such as the Prime Minister. Now, they arrange a new conference, to which I have agreed to respond to some questions summarized up in seven minutes - can be seen here.

01/12/2010 5:15:03 pm
Två mycket olika men angelägna bidrag.

I det ena fallet till att Fredrik Segerfeldts bok om FN blir klar. Viktiga och nästan aldrig framförda perspektiv. Mer här.

I det andra fallet att köpa Barncancerfondens julklappar. Få saker kan vara orättvisare än att barn får cancer. Stöd forskningen. Mer här.

30/11/2010 6:23:13 pm
Spännande gasell. Årets Gasellföretag blev således Oxeon i Borås. De har ökat sin omsättning med ett par tusen procent på tre år. Som så ofta har de kombinerat forskning med entreprenörskap. Värt att notera, apropå invandringens betydelse, är att forskaren i gänget, Nandan Khokar, kommer från Indien.

Läs mer här - >

30/11/2010 6:21:14 pm
Nordeuropas tiger?

"6,9 procent i kvartalstakt ligger ju inte så långt från Kinas."

KI-chefen Mats Dillén kommenterar de senaste siffrorna över svensk BNP-tillväxt

30/11/2010 6:11:38 pm
Tre miljoner nya jobb på fyra år. Ja, minst så många nya jobb skapades i Sverige förra mandatperioden. Tre miljoner - inte de 100 000 som ibland lyfts fram såsom tämligen få. Cirka 500 000 personer som har jobb tillträder på nya jobb per år och 350 000 som inte hade jobb får ett - och 350 000 går i pension och liknande. Nettot blev förvisso plus 100 000, inte fy skam mot bakgrund av finanskrisen, men bruttosumman var som sagt tre miljoner. Det inte nämnt som Alliansskryt utan för att åskådliggöra dynamiken i ekonomin, där det är så viktigt att låta gamla jobb ersättas av nya. Och där man kan se att blott en ökning av jobbskapandet med en tiondel skulle vara sensationellt bra. Om detta skriver Tomas Tobé (M), ordförande i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott, och jag i dagens Dagens Industri (tyvärr ej på nätet).

29/11/2010 2:35:41 pm
Helgeandsholmens olika vardagar. De flesta riksdagsledamöter kommer som bekant inte från Stockholm. De har således sina familjer på annan ort och de dagar de är i huvudstaden har de oftast fritt disponibla kvällar. Av dem som är från Stockholm har merparten inte små barn - antingen är man äldre och barnen utflugna eller yngre har har ännu inte utökat familjen. Jag tillhör således en liten minoritet som både bor i huvudstadens län har små barn. Det gör livspusslet betydligt svårare, och förklarar säkert att så få i min situation har uppdrag som detta. Nu finns viss flexibilitet och jag klagar inte, men man prioriterar hårt och tackar nej till nio av tio saker. Så om jag verkar lätt asocial så är det därför!

29/11/2010 10:23:13 am
I Expressen: Utan invandring stannar Sverige. Sverigedemokraterna påstår gärna att det är problem att invandrare inte får jobb - och att de får jobb, för då sänks lönerna. Jag visar i dagens Expressen med fakta och nya studier att de har fel på båda punkter. Framför allt om vi vågar reformera ytterligare för företagande och arbete.

Läs artikeln här - >

29/11/2010 8:23:38 am
Wikileaks. It is easy to use one language in a private conversation and another in public. This is no different for diplomats, and that is the simple truth revealed by Wikileaks this time. But contrary to the aim of Mr Assange, his activity will probably lead to more secrecy and less transparency.

Read more here - >

25/11/2010 4:55:04 pm
Nordkorea och USA. Jag hade för avsikt att ta upp utvecklingen på den koreanska halvön med Carl Bildt på riksdagens frågestund idag. Då ett föregående möte drog ut på tiden kom jag sent och fick inte möjlighet att fråga. Men jag undrar om det inte bakom denna aggressivitet och oförutsägbarhet i den nordkoreanska regimen döljer sig en möjlighet till förändring. Flera bedömare har talat om att regimen är mycket instabil. Här kan Europa ha en viktig roll för stabilitet ifall möjlighet till reformer för rättsstat och demokrati öppnar sig. Sedan kan man ju inte låta bli att påminna sig om det rödgröna kravet inför valet på att USA stänger alla militärbaser i andra länder. Inte för att USA hade lyssnat på Ohly & Co, men om vi ser situationen nu - tror någon att det hade varit bättre för Sydkorea utan USA?

25/11/2010 8:28:23 am
Grundlag och fest på slottet. Igår genomfördes mandatperiodens första voteringar med rösträkning i riksdagen. En viktig del av detta var förändringarna av grundlagarna. Endast Sverigedemokraterna röstade emot. Om en central del det nya skriver min kollega Henrik von Sydow, tidigare ledamot av Grundlagsutredningen, här.

Sedan traditionsenlig fest på Slottet dit riksdagsledamöterna bjuds i början av mandatperioden av Kungen. Nu har jag principiella synpunkter på statsskicket, men institutionen fungerar väl. Arrangemanget var ägnat att imponera. Gemytligt med många historiska kopplingar. Och det förtjänar att påpekas: Stockholms Slott är enormt pampigt.

24/11/2010 10:36:22 am
I Newsmill: Räkna inte ut socialdemokraterna! På detta tema skriver jag en lite mer utförlig artikel om partiförnyelse idag.

Läs artikeln här - >

24/11/2010 9:36:26 am
Dramatic. The European economy is in a very turbulent state, as everyone knows. The question is what will happen next. In order not to be surprised, one has to consider different scenarios. The FT today describes three - Apocalyptic, Rosy and Muddling Through - all three with fairly credible arguments, unfortunately.

23/11/2010 11:42:15 am
Irland och Korea. En dag av många möten, från utskott och finansministern till seminarium, riksdagsgrupp och Kulturdepartementet. Samtidigt måste jag säga att det är omvärldens olika händelser som fångar en del av ens uppmärksamhet. Självklart dramatiken i den europeiska ekonomin, just nu kring Irland men som i grunden är en skuldkris. Men också det plötsliga granatanfallet från Nordkorea mot en del av Sydkorea - en totalitär regim visar sin instabilitet och ökade aggressivitet.

19/11/2010 10:15:19 am
Äldretjänster - morgondagens företagande. I senaste numret av Tidningen Entreprenör har jag ett debattinlägg med rubriken ovan. På detta område har vi stor efterfrågan, stor utvecklingspotential - och därför ett behov av reformer som öppnar upp för de entreprenörer som kan skapa nya tjänster.

Läs här (ej på nätet, Word) - >

19/11/2010 9:38:43 am
Välja vårdfinansiär. När jag läste protokollet från gårdagens frågestund i Kammaren insåg jag att det korta formatet motiverar en vidareutveckling av ämnet. Min följdfråga till Göran Hägglund var således om vi kunde lära av hur man kortade vårdköer i Nederländrna, där man inte bara får välja vårdgivare utan också vårdfinansiär. På detta svarade Hägglund att vi ska fortsätta ha en solidarisk finansiering av vården.

Nu är det ju så att man även i Nederländerna har sjukvård som når alla. Men på samma sätt som vårdvalet ger den enskilde mer makt, i form av att få välja någon annan än landstinget, har man där utökat makten ännu mer. Man får välja vem som ska betala vården, inte bara leverera den. Och när både leverantörer och finansiärer tävlar om att vi ska välja just dem får man mer vård för pengarna.

Hur man betalar för vården spelar ju roll. Vi vet från samtliga branscher hur konkurrens leder till nya smarta lösningar. Kanske hittar man andra sätt att använda lokaler, andra sätt att lösa logistiken, andra sätt att upphandla teknik, andra sätt att nå ut, andra sätt att arbeta - med mera. En del av detta växer fram när leverantörerna får konkurrera. Därför innebär vårdvalet stora förbättringar av bland annat tillgänglighet och innehåll. Men mycket tyder på att effekten förstärks om även finansiärer får konkurrera.

I Nederländerna är som sagt alla garanterade vård. Det är en självklar och viktig utgångspunkt att så ska vara fallet när vården reformeras. För oss i Sverige måste ett huvudmål ju vara att öka tillgängligheten. Numera hamnar Nederländernas sjukvård högst i internationella rankingar. Vi kan lära av en del därifrån - men självklart är ett sådant vidare steg av en art som i så fall måste studeras noga så det sker på rätt sätt.

I ämnet har skrivits bland annat här.

18/11/2010 4:28:35 pm
Varierande! Denna dag inleddes med att jag var värd för ett frukostseminarium i riksdagen till vilket jag hade bjudit in Anders Johnson att tala för Alliansen om sin nya bok Garpar, gipskatter och svartskallar. Anders beskriver på sitt detaljerade och målande sätt hur viktig invandringen har varit för svensk samhällsutveckling och välstånd i tusen år. Att dessa fakta är relevanta i dagens debatt säger sig självt - och frukosten blev lyckad.

Därefter med Skatteutskottet till studiebesök på Tullverket, som sorterar under utskottet. Fick intressanta dragningar av GD och ledning, och lärde mig bland annat landets gränser korsas av 60 miljoner personer (flera naturligtvis samma person) årligen.

Efter detta så till Kammaren och frågestund med statsråden. Jag ställde en fråga till socialminister Göran Hägglund om vårdköerna och hur de kan fås att minska ytterligare. Med vårdvalet har ju konkurrens mellan leverantörer införts på allvar, och tillgängligheten ökar. Vore det att överväga att också låta den enskilde välja mellan olika finansiärer, en metod som har kortat köerna dramatiskt i Nederländerna? Se frågan här (klicka nedåt för att se svar och följdfrågor).

Nu strax vidare till "Autumn Party" på en av mina tidiga arbetsplatser, Gullers Grupp!

16/11/2010 9:07:28 pm
Optimistiska småföretag. Lämnade nyss ett arrangemang på Företagarna med riksdagskollegor där man träffade idel gamla vänner, såsom deras nyvalda ordförande Jens Spendrup och chefekonom Lars Jagrén. Där redovisades den senaste Småföretagarbarometern, som grundar sig på intervjuer med 4 150 företag. Den indikerar den starkaste ekonomiska uppgång som har uppmätts under dess 25-åriga historia. Vart tredje företag planerar att anställa det närmaste året, vilket motsvarar 65 000 nya jobb om bilden är representativ för alla småföretag. Allra störst är optimismen i Norrbotten.

Läs mer här - >

16/11/2010 1:16:34 pm
Begravda förslag på bordet. Idag hade vi således sammanträde i Skatteutskottet och gick då igenom de skatterågor som finns i Budgetpropositionen. Den rödgröna oppositionen lade då fram den ekonomiska politik de gick till val på som sitt alternativ. Ganska speciellt. Nu tävlar som bekant ledande socialdemokrater i att distansera sig från den politik de gick till val på. Nästan alla de egna förslagen verkar ha varit dumma och dåliga. Men i utskottet lades de förslag alla har begravt och vill glömma fram igen. Fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, marginalskatt, bensinskatt...

15/11/2010 12:45:26 pm
Med ljud! Tillåt mig avsluta en följetong, som i förhållande till sin ringa betydelse har tagit upp för mycket plats. Mitt lilla anförande i riksdagen om ekonomisk frihet saknade tidigare ljud. Nu finns det och man kan se - och höra - här.

15/11/2010 8:54:15 am
Into a bigger prison? The Economist analyses the fact that Aung San Suu Kyi has been released from house arrest. She is undoubtedly an admirable person in her resolve. But one should have no illusions about the regime in Burma.

Read more here - >

15/11/2010 8:43:07 am
Skatteutjämning. Dagens Arena har idag en artikel om skatteutjämningen mellan kommuner, där jag är intervjuad. Artikeln är, trots sin karaktär av nyhetsartikel, argumenterande. I huvudsak påstås att skatteutjämning - att ta resultatet av tillväxten i vissa kommuner och skicka till andra som utvecklas sämre - är legitimt. Detta för att tillväxtkommuner mycket väl kan ha en del av sin goda utveckling att tacka andra kommuner för.

Detta är en intressant argumentation. Ta Solna som exempel - en kommun som fram till 1990-talet hade stora problem. Sedan genomförde en stark kommunledning viktiga reformer av företagsklimat och skatter. Idag vinner Solna mängder av utmärkelser och såväl människor som företag flyttar dit. Ska man då säga att de lyckas för att de ligger vid E4, som staten har betalat för? Eller för att de ligger nära huvudstaden? Eller för att Arlanda har expanderat? Och därför ska de bli av med frukterna av sin goda politik?

Rimligen inte. Alla kommuner har sina för- och nackdelar. En hel del är svårt att påverka, som läget. Men Solna - och andra - lyckas tack vare egna reformer, av egen kraft. Att då bli av med frukterna av sina insatser är orimligt. Och att det försvagar incitamenten för en kommunal tillväxtpolitik behöver man inte tala med många kommunpolitiker för att inse.

14/11/2010 8:32:42 pm
Sorti Sahlin. Så blev då Mona Sahlin den första socialdemokratiska partiordföranden på cirka ett sekel som inte blev statsminister. Det säger förmodlingen ganska lite om henne och desto mer om Sveriges utveckling. Hennes parti har förlorat sin självklara roll som centrum i svensk politik, och kampen om dess framtida inriktning är intressant att följa.

Mycket gott kommer att sägas om Mona Sahlin framöver. Så är det när en person väl har meddelat sin avgång. Till den kören kan jag komma med ett högst ärligt bidrag om en starkt positiv sida hos Mona Sahlin. I frågor om tolerans och internationalism är hon en pålitigt god kraft och har gjort mycket betydelsefullt.

11/11/2010 10:21:01 pm
Värnskatt och förmögenhetsskatt. Jag måste citera Eva-Lena Ahlqvist igen, i hennes bok Klarspråk om skatter, i de två ovan nämnda skattefrågorna:

"Värnskatten ger mindre än 5 miljarder kronor. Flera forskningsrapporter har indikerat att skatteintäkterna inte skulle minska alls om den togs bort. ... Varför är det så svårt att göra något som skulle vara bra för svensk ekonomi - och sannolikt inte ens kostar statskassan någonting? Det enklaste svaret heter Aftonbladet och Expressen. Den regering som föreslår sänkt skatt för högavlönade får nästa dag läsa stort uppslagna artiklar om hur mycket var och en i regeringen vinner på den sänkta skatten. ...

Att framgångsrika företagsbyggare stannar i Sverige och betalar skatt på sina inkomster betyder mycket mer än vad som någonsin kan tas ut i förmögenhetsskatt. Om de dessutom investerar sina utdelningar här blir vinsten i form av jobb och ökade skatteintäkter ännu större. Den som tror att obegränsat med nya jobb kan skapas om man höjer skatterna och anställer fler i offentlig sektor har inte förstått hur resurserna till samhällsbygget skapas."

11/11/2010 5:38:14 pm
Reform! In the midst of crisis management, the British government is launching promising and far-reaching welfare reforms too, making work much more profitable. The UK is no doubt a reform engine for Europe once again, in time probably inspiring others.

Read more here - >

11/11/2010 10:25:17 am
Janerik - nu med blogg! På den trevliga uppvaktningen av Janerik Larsson när han slutade som vice VD på Svenskt Näringsliv utdelades många presenter. En av dem var en egen blogg. Mannen som via post och mail har överöst sin omgivning med intressant och relevant information i decennier fick nu ett nästan modernt sätt att nå ut. Jag rekommenderar alla med samhällsnintresse att följa den. Bildande.

Följ bloggen här - >

11/11/2010 10:21:39 am
Företag och jobb i Stockholm. Idag presenterar borgarrådet Ulla Hamilton (M) en strategi för fler jobb i Stockholm. Artikeln innehåller också flera intressanta fakta. Förra mandatperioden fick 12 000 personer nya jobb via Jobbtorg Stockholm - lika många som under mandatperioden före gick till utanförskap. Hittills pekar prognoserna på att antalet företag i Stockholm ökar med 17 procent 2010. Och 2009 startades vart femte företag av en utlandsfödd.

Läs artikeln här - >

10/11/2010 8:04:18 am
Klarspråk om skatter. Eva-Lena Ahlqvist, ledarredaktör på Dagens Industri, har skrivit en liten bok med denna titel. Hon reder ut stora mängder fakta utifrån aktuell debatt på ett rappt sätt. Till exempel:

"Före valet 2006 började dåvarande statsminister Göran Persson plötsligt använda ordet pensionärsskatt. Han anklagade den borgerliga alliansen för att vilja införa en särskild pensionärsskatt. Något sådant förslag hade ingen hört talas om och något sådant förslag fanns inte heller. Det Göran Persson talade om var jobbskatteavdraget, alliansens förslag till sänkt skatt på arbete. Det är en skattesänkning som bara utgår på arbetsinkomster och därmed varken på pensioner eller på ersättningar från försäkringskassa eller a-kassa. Att kalla det pensionärsskatt är - milt uttryckt - upssendeväckande. ... Nej, en skattesänkning för en grupp är inte detsamma som en skattehöjning för andra. ... Att uttrycket pensionärsskatt introducerades av Göran Persson sommaren 2006 är intressant av ytterligare ett skäl. Då hade han själv just introducerat en skattesänkning för alla utom för pensionärer. Den hade formen av en skattereduktion för pensionsavgifter som uppgår till 87 miljarder kronor 2010."

Boken rekommenderas!

Läs mer och beställ här - >

09/11/2010 1:54:34 pm
Inga opinionsbildande myndigheter. Detta år hann jag inte med att skriva en riksdagsmotion om att förbjuda opinionsbildning av myndigheter. Men det är och förblir en viktig princip, som långt ifrån efterlevs i Sverige. Demokrati innebär inte att folket väljer politiker som tar upp skatt för att finansiera propaganda riktat gentemot folket. Nu har JO i en skarp kritik mot myndigheten Forum för levande historia i princip instämt i detta, vilket är ett steg framåt.

09/11/2010 11:10:34 am
Decision Points. Idag presenteras således George W Bushs memoarer, med nämnda titel. Förlaget påstår att det är den mest omfattande utgivningen någonsin. Tony Blair berättade nyligen i en intervju att han just hade talat med Bush, som skojade om att de flesta inte tror att han kan läsa en bok, men nu skriver han en. I själva verket tävlade Bush med Karl Rove om att läsa flest seriösa och aktuella böcker per år - kring ett hundratal. Nu lär detta inte påverka hur vänstern betraktar hans tid som president eller för den delen i vilket tonfall många medier tänker behandla boken. Det lär bli mycket om den impopuläre presidenten, om misstag, om den religiösa högern - för många som avser referera till boken har bestämt sig före, om de ens läser den. Själv tänker jag läsa med stort intresse, inte för att det saknas punkter där jag också är kritisk, utan för att ta del av Bushs syn på sina ofta dramatiska åtta år och de vägval som gjordes.

08/11/2010 9:27:23 am
Från riksdagen på Youtube. Nu finns mitt inledningsanförande i riksdagen om ekonomisk frihet på Youtube. Något mer lättillgängligt.

Uppdatering: Beklagligt och oförklarligt nog saknas ljudet, ska se om och hur det kan åtgärdas. (Det fanns ljud, för det begärdes repliker!)

Se klippet här - >

05/11/2010 9:49:19 am
USA-valet - fira konstitutionen! Nu firar Republikanerna, förvisso med all rätt. Men det som mest bör firas - nu och annars - är den amerikanska konstitutionen. Bättre broms för statlig övermakt har sällan skådats. Klokt av Johan Norberg här.

04/11/2010 8:05:44 am
Ekonomisk frihet! Jag medverkade här och där i gårdagens Allmänpolitiska debatt i Riksdagens Kammare. Alltihop dock under rubriken "Ekonomisk politik och skatter". Det blev några repliker - på anförandena av Veronika Palm (S) och Monica Green (S). Där kom inte minst Tage Erlander upp. Mitt huvudinlägg - med ett mer internationellt och långsiktigt perpektiv än det gängse, i form av ekonomisk frihet - är nummer 213 i listan. Kan ses här.

03/11/2010 11:33:15 am
Hur mycket bör Sveriges befolkning krympa? I dagens partiledardebatt i riksdagen kritiserade Jimme Åkesson (SD) det faktum att Sveriges befolkning ökar och jämförde detta antal med antalet nya jobb. Hans poäng var naturligtvis den gamla att jobben inte räcker till och att vi därför ska stoppa invandringen. Att detta förbiser att invandrare också skapar jobb - vart tionde företag drivs av en utlandsfödd - kan påminnas om. Men viktigare är ju möjligen att ta reda på vilken storlek på befolkning han anser att Sverige ska ha. Vid vilken folkmängd har vi ingen arbetslöshet, anser Åkesson? Vill han att färre ska bo här, ska vi vara ett utflyttningsland snarare än invandringsland? Och hur ska han då säkerställa att det just är de arbetslösa som flyttar ut och inte företagarna, de som skapar jobb - och arbetslösheten blir ännu större?

03/11/2010 8:03:44 am
Iransk delegation. I veckan kommer en sådan till Sverige och träffar såväl företrädare för UD som riksdagen. Detta följer av att vi har diplomatiska förbindelser även med Iran. Med mindre än att dessa avbryts kan vi därför rimligen inte heller stoppa ett sådant besök, oavsett hur illa vi tycker om regimen. Det är inte alltid lätt att se vilken strategi som ger bäst chanser att påverka ett land eller en regim. Men utbyte har naturligtvis en rad fördelar. Jag utgår således från att svenska representanter med tydlighet för fram synpunkter, inte minst i aktuella fall som den förestående avrättningen av Sakineh.

02/11/2010 9:37:00 am
Afghanistan. Det är bra och viktigt att vi nu har en bred överenskommelse om Sveriges framtida insatser i Afghanistan. Inte minst också för att den bygger på en god tradition av att hålla extrempartier - SD och V - utanför.

01/11/2010 9:51:00 am
Invandring ger högre löner - säkrskilt om arbetsmarknaden är fri. Fil Dr Niclas Berggren refererar en ny studie som visar att invandring generellt leder till högre löner för de infödda, genom en ökad specialisering. Denna effekt förstärks om graden av frihet på arbetsmarknaden är hög - och således regleringarna begränsade.

Läs mer här - >

01/11/2010 9:24:51 am
Tea Parties. Tomorrow, Americans will elect their new Members of Congress. Everything indicates that it will be a great loss for the Democrats. To a large extent what happens if expectations are set too high - as with Obama in 2008. The Economist had, in my view, one of the best descriptions of the controversial Tea Party movement - which might decide the outcome in the election - in their most recent edition. It says a lot about America and the values that are fundamental in the American society.

Read it here - >

01/11/2010 9:22:52 am
Allmänpolitisk debatt. På onsdag, efter partiledardebatten, inleds således denna debatt i riksdagen. Jag ser fram emot att delta. Och jag hoppas att den har mer fokus på samhället och dess möjligheter än småaktiga partikäbbel.

Preliminär talarlista - >

29/10/2010 1:50:23 pm
Isolering! På mitt bord ligger nu inbjudningar från bland andra Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Svenska Förläggareföreningen, Industrikommittén, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Hovet och ATG - utöver dussintals aktuella dito per mail. Samtliga vill berätta om sina verksamheter och i anslutning till detta dessutom bjuda på mat och dryck. Utöver detta har ett ansenligt antal böcker kommit per post de senaste dagarna, alla argumenterande i någon aktuell fråga. Kostnadsfria för mig.

Jag har nu insett att jag måste tacka nej till inbjudningarna - eller i vart fall vägra att lyssna om jag skulle komma. Därtill måste jag naturligtvis avstå från att läsa böckerna. Man förutsätts ju inte kunna läsa och lyssna kritiskt. I synnerhet inte om de bjuder på en smörgås - där mat går in går självständigt tänkande ut. Min gamla idé att många intryck och stor närvaro på seminarier och debatter bidrar till den intellektuella utvecklingen är uppenbart förlegad. Bäst att låsa dörren till arbetsrummet också.

28/10/2010 9:46:39 pm
Debatt - på webben. Länken till interpellationsdebatten i det tidigare inlägget här fungerade inte. Den som vill se den - klicka på punkt 9 - kan göra det här.

28/10/2010 1:58:05 pm
Dagens samhälle. Nämnda tidning lär bli mer intressant att följa framöver. Med nye chefredaktören Mats Edman har redan flera lovande steg tagits. Här skriver tidningen för övrigt om vårdseminariet nyligen där jag medverkade och här i korthet om min bok Helt sjukt!.

28/10/2010 8:57:28 am
Motioner! Samtidigt som allt annat nytt i riksdagen pågick den allmänna motionstiden - och den upphörde igår. Jag färdigställde dock åtta egna motioner och medverkade i två andra:

Regleringsgiljotin

Avreglerad andrahandsuthyrning

Ekonomisk egenmakt

Handel med sjukvårdstjänster

Välfärdens framtida finansiering

Lika villkor för bemanningsföretag

Äldreomosrgspeng

Valfri leverantör av sjukförsäkring

Ersättningsmodeller i sjukvården (med andra)

Ny etisk plattform (med andra)

26/10/2010 2:50:28 pm
Hedborg (s): "Oundgänglig" tidsgräns i sjukförsäkringen. Idag deltog jag i min första interpellationsdebatt i riksdagens kammare. Roger Björk (s) hade initierat den med en interpellation som kritiserade "stupstocken" i regeringens sjukförsäkringsreform. Jag påpekade att regeringar som vågar genomföra svåra men viktiga reformer sätter positiva avtryck, men att de ofta möts av populister som vill dra nytta av förändringsmotstånd. Och jag citerade Socialförsäkringsutredningen, som leddes av den tidigare socialförsäkringsministern Anna Hedborg (s):

"En förändring som vi bedömer som närmast oundgänglig är att en tydlig bortre tidsgräns sätts för sjukersättningen. Sveriges extrema sjukskrivningstider är unika och det är också det faktum att vi saknar en bortre gräns för hur länge man kan uppbära sjukpenning. ... En tidsgräns bör kombineras med vissa väl definierade och sällan förekommande undantag och en stramare bedömning av rätten till varaktig ersättning."

Frågan blev därmed vad som har fått Socialdemokraterna att anse att deras tidigare främsta talesperson hade så fullständigt fel. Populistiskt förändringsmotstånd?

25/10/2010 2:05:20 pm
Sista rödgröna budgetmotionen? Idag har således de rödgröna presenterat sitt alternativ till regeringens statsbudget. Till sitt innehåll verkar ingen än så länge ha hittat något som avviker från deras valplattform. Det handlar om snabbt höjda och införda nya skatter som ska finansiera i huvudsak högre bidrag till höginkomsttagare. Det mest intressanta är väl att det rödgröna samarbetet är på väg att spricka. Många i Miljöpartiet verkar vilja lämna. Men även Thomas Östros ska ha sagt att han vill ompröva mycket av sitt partis politik - och exempelvis inte vilja föreslå ny förmögenhetsskatt igen. Mot Alliansregeringen står sannolikt snart fyra skilda oppositionspartier.

Uppdatering: Och så hände det förutsedda - det rödgröna alternativet föll ihop.

22/10/2010 11:08:33 am
LAS - i sak och strategi. Tidningen Lag&Avtal skickade ut ett mail med två korta frågor till alla moderata riksdagsledamöter härom veckan. Svaren ligger till grund för en artikel i senaste numret. På tradtionellt kvälltidningsmanér gör man en poäng av "intern splittring", "partipiska", och så vidare. Den beskrivningen har föga med verkligheten att göra. Själv avstod jag från annat än korta svar av såväl tidsbrist som att frågeställningarna knappast medgav ett utförligare resonemang. Jag har, som bekant, utvecklat min syn på detta tidigare. För den som verkligen vill förstå situationen i LAS-frågan just nu, inte minst från ett strategiskt perspektiv, rekommenderar jag snarare Malin Siwes artikel i DI idag.

21/10/2010 10:04:07 pm
"Alliansen fick ett reformmandat som måste tas till vara." Alliansregeringen genomförde en lång rad reformer förra mandatperioden, även sådana som var svåra på kort sikt. Regeringen avstod också från det tillfälligt mest populära i finanskrisen - att spendera alla pengar. Likväl blev Alliansen återvald med ett starkare stöd än tidigare. Detta följer den internationella trenden - det är reformregeringar som blir återvalda, inte de som sitter still i båten eller blickar tillbaka. Nu bör vi ladda om med nya reformer, självklart med fokus på jobb, men också på att utveckla ett bättre välfärdssamhälle. Om detta skriver jag i Newsmill.

Läs artikeln här - >

21/10/2010 3:22:20 pm
Utåtriktad dag. Efter betydande administration, nya rutiner och möten i riksdagen har jag idag kunnat vara mer utåtriktad.

Jag talade på ett stort seminarium arrangerat av Timbro, Arena Idé och Södertälje kommun om sjukvård. Huvudsaklig motdebattör blev Ilija Batljan, som jag helt ärligt måste utnämna till min favoritsosse.

Sedan gjorde jag mitt första inlägg i Riksdagens kammare, under frågestunden. Min fråga, om invandringens betydelse för välståndet, ska kunna ses här - och Tobias Billströms svar.

Slutligen måste jag kommentera att Sacharovpriset, Europaparlamentets utmärkelse för tanke- och yttrandefrihet, i år gick till den kubanske dissidenten Guillermo Farinas. Utmärkt. Men vad gjorde Vänsterpartiets representanter i parlamentet? Protesterade!

Att deras partiledare Lars Ohly väljer Fidel Castro framför George W Bush - och tvekar i valet mellan Castro och Blair - är således ingen tillfällighet. De gillar kommunismen mer än demokratiskt valda ledare och de friheter som dissidenter kämpar för.

Uppdatering: Den som så önskar kan nu se hela Timbro/Arena Idé/Södertälje Kommun-seminariet här (debatten är den sista halvtimmen).

20/10/2010 2:06:46 pm
Stöd de svenska trupperna i Afghanistan! Nu när flera allvarliga och tragiska händelser har drabbat svenska soldater i Afghanistan dyker snabbt representanter för Vänsterpartiet upp, ivriga att dra nytta av situationen. Nu måste vi dra tillbaka trupperna, är deras budskap, det är för farligt.

Hela närvaron i Afghanistan utgår från att det är en osäker och instabil plats. Ingen som tar ett sådant uppdrag lär vara omedveten om riskerna - även om de minimeras med hjälp av den bästa utrustningen. Att det är farligt torde inte överraska, och kan därför knappast motivera en förändrad strategi.

Själv har jag svårt att tänka mig något viktigare uppdrag för svenska soldater. De försvarar grundläggande fri- och rättigheter, inte minst för kvinnor och barn. Närvaron är ett led i byggandet av fungerande institutioner, av en demokratiskt vald regering som har kontroll över landet.

Motståndarna är våldsverkande fanatiker som vill ta över landet igen, för att förtrycka och mörda. Deras möjligheter att lyckas blir naturligtvis större ju fler som drar sig ur - och det är precis därför de agerar som de gör. De hoppas att vi är svaga.

Jag utgår från att vi i Sverige står fast vid den breda enighet vi traditionellt har i utrikespolitiken och håller extremisterna i V och SD utanför inflytande.

19/10/2010 10:05:54 am
Winners in Globalization. Let me recommend a working paper from the OECD focusing on which countries are the most exposed to globalization and which are the ones that cope the best - i e the biggest winners. It states that most European countries are net winners, though to a varying degree. A fifth of the new prosperity since the war can be attributed to globalization. Sweden emerges as the country that is best at coping with globalization, followed by the US, Finland, Canada, Denmark and Australia.

Read it here (pdf) - >

14/10/2010 5:06:22 pm
Batljan: Rödgrön skattepolitik "pervers" och "korkad". Ilija Batljan, ledamot av Socialdemokraternas partistyrelse och oppositionslandstingsråd i Stockholm, levererar raka budskap i en intervju. Han kallar sig också "prokapitalist" och vägrar definiera sig som höger eller vänster. Jag gläds inte primärt över detta för att det är en sågning av det rödgröna alternativet utan för frispråkigheten. Samhällsdebatten mår bra av fler som tänker själva och säger vad de menar. Det politiska landskapet - och därmed politikens utfall - skulle bli bättre om Batljan fick leda oppositionen.

14/10/2010 4:56:16 pm
Ny i riksdagen: "Medborgarna ska ha mer makt över sina liv." Idag intervjuas jag av Politikebloggen i egenskap av ny i riksdagen.

Läs intervjun här - >

13/10/2010 10:41:06 am
Understanding the Social Democratic Collapse. The Swedish Social Democrats had their worst election result in a century or so. The situation is the same in the other Nordic countries and, in fact, in most of Europe. The trend has been pointing towards this for decades - and there are many explanations. I analyze the issue with Nima Sanandaji.

Read here - >

13/10/2010 10:30:38 am
Demokrati främjar liberaliseringar. Ofta när jag har talat om strategi för liberaliserande reformer har jag fått kommentaren, halvt skämtsamt, att det demokratiska systemet gör det svårare att reformera. Bättre med lite auktoritärt styre, då kunde man göra allt det som behövs, sägs det. Nu har 150 länder studerats mellan 1960 och 2004, och man finner ett starkt samband mellan demokrati och ekonomiska reformer. Tyvärr finner man inget samband som tyder på att liberaliseringar också bidrar till ökad demokrati.

Läs mer här - >

13/10/2010 10:08:36 am
Fackligt invandringsmotstånd. I en ny avhandling vid Örebro Universitet beskrivs LO:s roll som den kanske starkaste kraften mot invandring till Sverige under decennier. Författaren, Zeki Yalcin, kommenterar LO:s ståndpunkt med att den utgår frånm en "etnisk maktordning" och att "LO hade ett kontrollbehov och såg invandrarna som ett problem, som en oupplyst massa, som hotade den rådande ordningen på arbetsmarknaden".

LO:s politiska makt var länge stor. Men nu har den beskurits, vilket jag gjort Sverige öppnare. Det var med Alliansregeringen Sverige bröt med denna LO-makt för stängda gränser, nu finns en öppenhet för arbetskraftsinvandring och flyktingar får arbeta medan de väntar på beslut om uppehållstillstånd.

Läs mer här - >

13/10/2010 10:01:45 am
Dagens citat:

"Min erfarenhet är att man kritiseras när man föreslår reformer, man idiotförklaras när man genomför dem - men efteråt ångrar man att man inte gick längre."

Tony Blair i Stockholm igår

12/10/2010 9:18:23 am
Inför budgetdebatten.

"Hur ger sänkt a-kassa fler jobb?"

Sagt otaliga gånger av valfri rödgrön företrädare.

"En slutsats är att en mer generös ersättning vid arbetslöshet leder till högre arbetslöshet och längre söktider."

Del av motiveringen till Peter Diamond, Dale Mortensen och Christopher Pissarides, som fick årets ekonomipris till Alfred Nobels minne.

Priset i år går till teorier om hur friktioner fungerar på en marknad. Hög ersättning för att inte arbeta leder till fler arbetslösa.

Bidrag mot arbete lär vi nog höra mer om under den kommande budgetdebatten idag.

I det sammanhanget kan det också vara värdefullt att ta del av huvudledaren i senaste Economist, som betonar att det världsekonomin behöver är budgetbalans och strukturella reformer.

11/10/2010 8:55:54 am
Allt fler allt rikare i välrden. Sedan år 2000 har världens förmögenheter ökat med 72 procent - trots finanskris. De förväntas öka ytterligare 62 procent till år 2015. Och etta är inte en utveckling som domineras och drivs av de alllra rikaste utan av den växande medelklassen. 587 miljoner människor i Sydostasien är det nya tillskottet till den kategorin. Intressant och lovande från den första Global Wealth report från Credit Suisse.

Läs mer här - >

09/10/2010 9:25:13 am
Klokt om framtidens välfärd. Idag skriver fil dr Andreas Bergh i DN utifrån en ny forskarantologi om vägvalen för framtidens välfärd, bland annat utifrån den demografiska utvecklingen. Han preciserar flera av de frågeställningar - som att arbeta mer och längre - som ofta har diskuterats och understryker att prioriteringar måste göras - och görs redan idag, fast utan diskussion. I hög grad ansluter han sig till de beskrivningar av vägval som bland andra Borgkommissionen gjorde och även jag i böcker som Sagan om välfärdens återkomst och Helt sjukt!.

09/10/2010 9:23:33 am
Utskott. Undertecknad ska således fokusera mina insatser i riksdagen i Skatteutskottet och i viss mån Kulturutskottet, enligt förslag inför tisdagens votering. Ska bli mycket kul!

08/10/2010 10:01:48 am
Så skapade Solna landets bästa lokala företagsklimat. Idag publicerar Reformbanken en text av undertecknad i nämnda ämne.

Läs här - >

08/10/2010 9:30:25 am
Mario Vargas Llosa. När litteraturpriset går till en person med ett starkt engagemang för frihet och demokrati blir vänstern naturligtvis alldeles extra upprörd. Läs gärna Johan Norberg och Mauricio Rojas i ämnet.

Uppdatering: Läs även Fredrik Segerfeldts artikel!

08/10/2010 9:18:46 am
Personval! Grundlagsutredningen föreslår att man ska sänka gränsen för att bli personvald till riksdagen till att det ska räcka med att fem procent av väljarna i valkretsen kryssar en person. Så är det ju redan till kommunerna. Såvitt jag förstår lär det bli av till nästa val. Synd att så inte redan är fallet, för då hade vi haft kloka personer som Maria Weimer och Jasenko Selimovic i riksdagen nu!

Uppdatering: Jasenko blir statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag - minst lika bra!

08/10/2010 9:12:56 am
Solen flyger! Min matematiker till bror, som ibland gör betydande populärvetenskapliga insatser, är författare till en bok som handlar om barns tankar om universum. Den ges ut av Pupill Förlag som e-bok och innehåller insiktsfulla och roliga citat av barn - samt en del förklarande fakta.Läs mer och beställ här - >

06/10/2010 3:06:55 pm
På plats! Stort tack för alla gratulationer och lyckönskningar! Man kan konstatera att förväntningarna är rätt högt ställda. Maktutövningen är kollektiv, och jag ska göra mitt bästa för att påverka och bidra inom det ansvar jag får. Idag har det varit introduktion i otaliga praktiska aspekter som ska hållas reda på. Kommer nog att fungera smidigt till slut. Låt mig också tacka alla som stödde min kandidatur på ett eller annat sätt. Återkom gärna med input!

05/10/2010 3:35:32 pm
Riksdagsledamot! För två år sedan blev jag medlem i Moderaterna. Idag blev jag således riksdagsledamot. Det är ett tecken på ett öppet och modernt parti.

Då, för två år sedan, låg Alliansen 15 procentenheter under de rödgröna i opinionsmätningarna. Inget givet karriärsdrag att hoppa på det tåget, kunde vissa tycka.

Men jag anser att man ska göra det man tror på. Jag ville söka förtroendet att ha en roll för formell påverkan. Och jag trodde på den reformagenda som skulle förnya Sverige.

Reformregeringar blir för det mesta återvalda, så även denna. Idag levererade Fredrik Reinfeldt en utmärkt Regeringsförklaring för en andra mandatperiod.

Nu börjar jobbet! Jag ser mycket fram emot att bidra med idéer, engagemang och fakta till reformarbetet.

04/10/2010 7:49:40 pm
Leder eftervalsanalys. Moderaterna i Stockholms stad och län ska utvärdera valet och kampanjen i syfte att öka chanserna att göra ett ännu bättre val 2014. En eftervalsanalysgrupp har därför tillsatts, som undertecknad ska leda.

Läs mer här - >

04/10/2010 8:52:57 am
Händelserikt. I helgen utsågs således Sofia Arkelsten till partisekreterare och Anna Kinberg Batra till gruppledare i riksdagen för Moderaterna. Båda är kloka, trevliga och strategiska. Jag känner dem båda sedan många år och har självklart gratulerat.

Idag ska riksdagen välja ny talman. Socialdemokraterna har nominerat Kent Härstedt. Med Sverigedemokraternas stöd kan de rödgröna få honom vald. Är det så Mona Sahlin tolkar sin egen utfästelse att aldrig samarbeta med SD? Är detta konstruktiv oppositionspolitik?

04/10/2010 8:39:05 am
Extremism. Igår fick jag meddelandet nedan på Facebook. I en kommentar till en film med mig på Youtube skrev samma avsändare att jag hade fått sjukdomen på grund av "girighet". Detta inlägg kommer således uppenbart från vänster. Är det någon som tror att liknande skulle skickas till politiska meningsmotståndare från personer i eller kring andra partier, som S, C eller Fp? Blott kring SD och V förekommer sådan extremism. Lars Ohly kan självklart inte ansvara för utfall som detta, men frågan är om det kan anses vara en del av de "utomparlamentariska rörelser" han på valnatten beskrev som vänsterns viktigaste uppdrag nu. Det vore välkommet om han preciserade vad han avsåg.

HOPPAS DU DÖR I CANCER JOHNNY DU ÄR INTE POLITIKER DU ÄR FÖRETAGARE DITT HJÄRTA FINNS INTE HOS ARBETARKLASSEN DU VILL BARA ATT DU OCH DINA JÄVLA KOMPISAR SKA FÅ DET SÅ BRA SOM MÖJLIGT NI HAR REDAN MASSA PENGAR VISST JAG KANSKE OCKSÅ FÅR NÅGRA HUNDRA LAPPAR MERA I MÅNADEN MEDAN DU OCH DINA POLARE? FÅR KANSKE 20 TUSEN I MÅNADEN NEJ DU SÅ LÄTT KÖPER NI INTE MIG DÅ VILL JAG HELLRE BETALA 500 MERA I MÅNADEN BARA FÖR ATT INTE JUST SÅDANA SOM DU SKA FÅ DET BÄTTRE DET KÄNNS MED RÄTTVIST

03/10/2010 8:22:41 pm
Tyskland 20 år. Idag för 20 år sedan återförenades Tyskland. Egentligen var det ju aldrig föreningen som var underlig utan delningen. Segrarmakterna efter historiens horriblaste krig delade landet - och den sovjetiska delen kom att förbli under förtryck i decennier. Berlinmuren byggdes som bekant inte för att möta yttre hot utan av kommunisterna för att hindra människor från att fly. Hur de fick ihop det med tron på sin egen samhällsmodell går över mitt förstånd.

Ändå var återföreningen kontroversiell - hur skulle det nya Tyskland agera? Vissa oroades över att Tyskland också skulle önska tillbaka västra Polen - tidigare Preussen. Andra trodde att Tyskland skulle minska sitt stöd till europeisk integration. Av farhågorna blev intet. Idag vet vi att återföreningen i termer av frihet och stabilitet i Europa har varit en stor framgång.

Det stora problemet var att man underlät att genomföra nödvändiga prisförändringar och reformer i de nya östra delstaterna. Kostnaden för återföreningen blev därför stor och de sociala problemen i öst omfattande. Östra Tyskland är faktiskt den enda del av Europa som befriades från kommunismen utan rejäla marknadsekonomiska reformer. I alla andra fall gick det, om än i varierande grad, mycket bättre tidigt efter befrielsen.

Men efter 20 år är Tyskland i mina ögon ett ankare av stabilitet i Europa, en ekonomisk motor och pådrivande för kloka ekonomiska reformer. Verkligen värt att gratulera.

02/10/2010 11:49:44 am
Liberaliserande reformer. Idag talade jag om ämnet ovan, i ett internationellt perspektiv, för personer som har ingått i akademier för unga talanger i de nordiska tankesmedjorna Civita, CEPOS och Timbro.

01/10/2010 12:22:46 pm
Internationella avgöranden. De flesta parlamentsval tenderar ha en nationell, konkret och relativt kortsiktig fokus. Men egentligen vet vi att det internationella och långsiktiga är avgörande. Således kommer många av våra möjligheter till jobb och bättre välfärd att påverkas starkt av den globala och europeiska ekonomin. Får vi friare tjänstehandel inom EU kan välfärdsvinsterna vara mycket stora. Blir Europa en starkare global kraft för frihandel läggs grunderna för en bättre utveckling. Se exempelvis denna nya studie från ECIPE om välfärdsvinsterna av ett frihandelsområde för varor mellan EU och USA. Här kan Sverige verkligen bidra.

01/10/2010 9:29:42 am
Moderata byggjobbare. På bokmässan kom det fram en kille som förklarade sig vara byggnadsarbetare som hade röstat på moderaterna, vilket han uppgav att flera av hans kollegor också hade gjort. Helt enkelt för att Moderaterna hade den bästa politiken för jobb och alla som jobbar, menade han. Men han tillade att det inte var ett enkelt val, för facket härjade enormt med dem som inte hade fallit in i stödet för Socialdemokraterna. Talande för hur ett samhälle förändras och utvecklas; de gamla strukturerna försöker förgäves hålla emot. Men rännilen blir nog en fors med tiden!

30/09/2010 10:14:57 am
Utrikespolitik med stöd av V och SD? De rödgröna är således överens om att lägga ett gemensamt förslag i riksdagen om att dra tillbaka den svenska insatsen från Afghanistan. Lars Ohlys inflytande över den socialdemokratiska utrikespolitiken ska alltså bestå även efter valet. Det är anmärkningsvärt - det rödgröna samarbetet kunde motiveras av maktstrategi, men den vägen föll och nu fortsätter man likväl. För att få sin vilja igenom måste dock de rödgröna och Sverigedemokraterna stödja samma förslag, vilket det finns risk för. I så fall har Mona Sahlin det första hon gör efter valet brutit mot sitt löfte att inte samarbeta med SD. Att styra svensk utrikespolitik med stöd av V och SD måste anses som ett definitivt abdikerande från ett seriöst ledarskap.

29/09/2010 8:35:52 pm
Valstatistik. Moderaterna fick stöd - enligt Valu - av 32 procent av de förvärvsarbetande, socialdemokraterna blott 22 procent. Helt klart det enda arbetarpartiet! Bland medlemmar i TCO blev moderaterna också större än socialdemokraterna. Sensationellt - och värt eftertanke för den s-stödjande TCO-ordföranden Srure Nordh, f d statssekreterare (s).

29/09/2010 10:16:34 am
Fler välfärdsjobb. Antalet anställda hos privata välfärdsaktörer ökar kraftigt, visar SCB. Ett nytt och bättre välfärdssamhälle växer fram.

29/09/2010 9:27:54 am
Skolålder. Idag fyller denna blogg sex år, vilket gör den till en av de äldsta politiska bloggarna i Sverige. Möjligen är därmed trotsåldern förbi och det börjar bli dags för den seriösa skoltiden.

Bloggen har verkligen fyllt sina funktioner väl, som samlingsplats för information och argument, och som avsändare av snabba kommentarer. Några avrundade siffror är talande för denna period:

3000 inlägg.

9 miljoner träffar ("hits").

250 000 unika besökare.

Länkar till 8 egna böcker, 24 andra egna publikationer, 200 kommentarer (tal, intervjuer, etc) och 300 debattartiklar.

Förra året hade jag anledning att skriva ett nedslående inlägg just denna dag. Nu är det annorlunda. Händelserika år!

Välkommen tillbaka även framöver!

25/09/2010 1:59:37 pm
Världens bästa världsdel. Min födelsedag igår inleddes i en tämligen sval segelbåt i en spegelblank vik med lätt dis och fortsatte med trevlig och sen familjemiddag i vidare bemärkelse. Idag således dags för bokmässa, där jag talade på Europascenen om hur Europa kan bli världens bästa världsdel, utifrån min och Stefan Fölsters bok Sköna Europa. Jag läste delar av den igen på planet, riktigt bra!

23/09/2010 10:35:00 am
Om riksdagens två extrema partier. Idag skriver jag om det parlamentariska läget, Sverigedemokraterna - och om Vänsterpartiets utveckling.

Läs artikeln här - >

23/09/2010 9:12:00 am
Personröster och mandatfördelning. Nu har praktiskt taget alla personröster i Stockholms län räknats. För oss som hade nöjet att stå på samma valsedel som landets överlägset mest populära politiker, Fredrik Reinfeldt, blev tämligen få kryss över. Han fick 90 procent av samtliga. Jag hamnade på plats 9, ovanför 15 av dagens 17 riksdagsledamöter från länet, och med ungefär samma stöd som handelsminister Ewa Björling. Under förutsättningar som att vara ny, utan möjlighet att kampanja på heltid, utan tjänstemän, är jag nöjd med det.

Men jag utgår från att vi alla framför allt ansträngde oss för att Moderaterna och Alliansen skulle gå bra. Och så blev ju fallet. Tyvärr verkar det som att möjligheten till egen majoritet faller på en handfull röster. Säg aldrig igen att en enskild röst inte betyder något! En annan effekt av valsystemet är att länet verkar få 38 istället för 42 mandat - då utjämningsmandaten fördelar sig annorlunda - så trots en ökning för Moderaterna verkar vi få färre mandat än 2006.

Med 15 mandat istället för de 18 eller 19 vi borde ha fått med ökningen kommer jag således inte in. Jag står som bekant på plats 18 och antalet kryss är minst sagt långt ifrån de 8 procent som krävs för att passera någon ovanför. Därmed skulle saken avgöras av regeringsbildningen. Ifall tre som står ovanför får andra uppdrag, exempelvis i regeringen, kommer jag in. I dagsläget är de just tre. Detta lär vi väl inte veta förrän den 5 oktober. Fortsatt nagelbitare för min del!

22/09/2010 9:32:27 am
Frizoner för integration. Kanske är ett av de mest verkansfulla förslagen för att bryta utanförskap och bidragsberoende, inte minst för invandrare, förslaget om ekonomiska frizoner som ska främja företagande och arbete. Här kan man ta del av en sammanställning av argument, som riktar sig också till vänstern.

21/09/2010 11:49:22 pm
SVT Debatt. Det är att ge Sverigedemokraterna för mycket uppmärksamhet att tala om dem i ett helt SVT Debatt. Viktigare saker än att de kom in i riksdagen hände i detta val - som att Alliansen fick förstärkt förtroende och att Socialdemokraterna imploderade. Icke desto mindre tackade jag ja till att medverka. Och talade inte minst om jobb som vägen till integration. Av urtymmesskäl hann jag inte med att tala om ekonomiska frizoner. Och Vänsterpartiets extremism hann jag bara nämna mycket kort. Dock förargade detta en vänstersympatisör så mycket att han efteråt skickade meddelandet "passa dig". Tala om att bekräfta min tes! Väl på Elite Hotel efteråt stötte jag ihop med Sverigedemokraterna i entrén, där det också står en helfigur av invandraren Bicky Chakraborty, VD och grundare. Kunde inte låta bli att påpeka att vi behöver fler som han...

Se SVT Debatt här - >

20/09/2010 8:19:33 pm
Med Miklos: Lägre skatt ger bättre välfärd. På valdagen försvann plötsligt munkhammar.org - såväl blogg som kampanjwebb och företagswebb - från nätet. Den illa timade händelsen hade orsakats av en obetald domänavgift, och påminnelser hade gått till en sedan sex år inaktuell mailadress. Nu löst!

Hur som helst, därför läggs denna debattartikel upp först nu, trots att den publicerades på valdagen. Jag skriver med Slovakiens finansminister Ivan Miklos om varför lägre skatt i själva verket ger bättre välfärd.

Läs artikeln här - >

20/09/2010 1:40:19 pm
Ohlys tilltagande extremism. Idag har jag nöjet att gästblogga hos Tokmoderaten - Fredrik Antonsson - om Lars Ohlys löfte att satsa på utomparlamentariska rörelser nu när vänstern förlorade valet. Detta tecken på att vänstern överger de demokratiska vägarna har inte alls uppmärksammats som det borde.

Läs gästbloggen här - >

20/09/2010 9:32:48 am
Oh, what a night! Alliansen fick förnyat förtroende av väljarna. Moderaterna gjorde sitt bästa val någonsin. Det tillhör ovanligheterna, i synnerhet i samband med finanskrisen, att regeringar blir återvalda med starkare stöd. Det är en stor prestation som är värd betydande firande.

Tyvärr dras detta förstås ned av att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och skapade ett oklart parlamentariskt läge. Regeringen sitter kvar tills dess att de rödgröna och Sverigedemokraterna gör gemensam sak mot regeringen. Men nu måste naturligtvis alla lösningar prövas som innebär att landet kan styras utan Sverigedemokraternas medverkan.

Socialdemokraternas stora förlust innebär slutet på en epok. Tidigare ansågs naturtillståndet vara att de styrde, och att makten skulle åter till dem snabbt när de borgerliga hade fått låna den. No more. Oavsett hur de utvecklas kommande år är den situationen bruten.

För egen del avvaktar jag den slutliga sammanräkningen i Stockholms län och fördelningen av mandat. Kombinationen av att Moderaternas ökning i länet var måttlig, Sverigedemokraternas intåg och eventuellt en annan fördelning av utjämningsmandat gör situationen osäker.

18/09/2010 10:42:08 pm
Sista valmötet. I eftermiddags höll Alliansens partiledare sitt sista spurtmöte, framför Åhléns City i Stockholm. Mycket regnigt men utmärkt stämning. Obehagligt var när skrikande våldsverkare trängde sig fram emot Fredrik Reinfeldt. Det dröjde innan polisen kom ifatt och vi närvarande fick hastigt dra oss undan stöket.

Nu får en historisk valrörelse sägas vara över och läget är mycket spännande. Det är upp till väljarna att fatta sina beslut. Min morgondag börjar med att dela ut valsedlar vid Österskärsskolan. Sedan moderat valvaka på Münchenbryggeriet.

18/09/2010 12:08:56 pm
Brett stöd i bloggosfären! Bland de mer kända politiska bloggarna är det många som uttalar sitt stöd för undertecknad till riksdagen. Johan Norberg, Dick Erixon, Fredrik Antonsson och Fredrik Segerfeldt är bara några. Ibland nämner de också kandidater från andra valkretsar, och jag kan instämma i flera av dessa rekommendationer också. Ta del av deras inlägg här, här, här, här, här, här, här, här och här. Inte minst uppskattar jag den kraftfulla pläderingen av Kasper Elbjörn, en av Danmarks ledande samhällsdebattörer, om varför han skulle rösta på mig om han vore svensk.

18/09/2010 10:41:34 am
Eftervalsanalys. Nu är det bara sista spurten kvar. Igår genomfördes SVT:s Slutdebatt, som gick utmärkt för Alliansen. Nu är det dags för väljarna att säga sitt. Inget ska tas ut på förhand, men opinionen antyder stora förändringar i svensk politik. Och huvudförklaringen till detta är varken Ohly, Sahlin, butlerförslaget eller konjunkturen. Sverige har utvecklats och förändrats, liksom svenskarna. Om detta skriver Torbjörn Nilsson mycket intressant i senaste Fokus. The Economist skriver liknande. Båda konstaterar att Sverige utvecklar en ny samhällsmodell, som fungerar väl och är ett föredöme - men som är klart annorlunda än den gamla socialdemokratiska. Därför biter inte samma gamla visa från vänstern.

17/09/2010 4:51:47 pm
Nyhetsbrev. Har just skickat nr 15-2010. Kan läsas här.

17/09/2010 2:23:34 pm
Fortsätt reformera sjukförsäkringen. Idag innehåller Aftonbladet ett tragiskt fall där en sjuk person inte beviljas sjukersättning av Försäkringskassan. Likaså skriver två personer från Karolinska om hur vissa cancerpatienter inte får ersättning. Jag tar upp kritiken i en debattartikel i Aftonbladet, i egenskap av m-kandidat och cancerpatient.

Uppdatering: Få av de som kommenterar artikeln tycks ha läst den. Många torde vara s-kampanjare. De undrar hur folk skulle ha råd med privata inkomstförsäkringar, som i mitt långsiktiga förslag. Tja, det står i artikeln att man borde få använda den premie man via skatten betalar till Försäkringskassan. Men bara om man vill.

Läs artikeln här - >

17/09/2010 1:31:18 pm
Avslutande appell. Idag gör jag en sista appell för frihet, företagande, jobb och välfärd inför söndagens val.

Se filmen här - >

16/09/2010 11:46:11 pm
Människosyn. Få saker i inrikespolitiken kan uppröra mig så mycket som vänsterns påstående att de står för en human, varm och omtänksam människosyn och de borgerliga för en kall och hjärtlös dito. Så skedde mer än vanligt i kvällens partiledardebatt i TV4 - de rödgröna försökte få in detta i snart sagt varje sakfråga.

Inget kunde vara mer felaktigt än detta fräcka påstående. Naturligtvis drivs också borgerliga politiker av starka principer om människors väl och ve. Ta den punkt i sjukförsäkringen där man ska prövas för omförsäkring, den ska nu framstå som ren ondska. Men den föreslogs av den tidigare socialdemokratiska ministern Anna Hedborg. Det ansågs vara en viktig del av en nödvändig reform.

Jag säger inte att det inte finns skillnader, det finns det visst. Vänstern har mindre vilja att släppa fram framgång, mindre tilltro till människors möjligheter och inga problem med att låta staten ta över stora delar av människors liv. Men jag skulle aldrig påstå att deras politik utformas som den gör för att de är onda.

Extrema ideologier är ett undantag. Där ska man vara tydlig med att beskriva hur principerna och målen ser ut. Således är det bisarrt att se hur en person som inte kan välja mellan förtryckets Iran och demokratins Israel försöker inta en moralisk överposition gentemot borgerliga politiker. Med skarpare utfrågare i svensk media hade inte Lars Ohly kommit så lätt undan.

16/09/2010 7:45:42 pm
Spurten kvar! Det var inget mindre än fantastisk stämning under dagens debatt på Gångsätra gymnasium på Lidingö. Klang och jubel för frihet, företagande, jobb och välfärd. Och inte blir läget sämre av att Novus senaste opinionsmätning visar en ökning för Alliansen och att alla partier ligger klart över spärren.

16/09/2010 9:22:51 am
Jämlikhet! Det talas mycket från vänstern om att Sverige "slits isär" och att "klyftorna" ökar. Det de syftar på är att inkomstojämlikheten ska ha ökat. Hur ligger det då till med den saken?

Sverige har fortfarande de näst minsta inkomstskillnaderna i västvärlden, näst efter Danmark. De har ökat i 25 år, men från ännu lägre nivåer. Inte minst ökade de relativt snabbt med Göran Persson som statsminister. Detta är en trend i hela västvärlden.

De har fortsatt att öka. Hur har Alliansens politik påverkat? Tja, när det gäller den disponibla inkomsten har jobbskatteavdraget bidragit till utjämning. Detta för att personer med lägre inkomst har fått större sänkningar i procent än de med högre.

De rödgröna lovar mindre skillnader, "så små som möjligt", säger Mona Sahlin. Men ska det då inte alls löna sig i högre lön att utbilda sig? Eller jobba extra? Eller ta en risk och investera i ett företag? Ska man helt ta bort den ekonomiska drivkraften att sträva framåt?

Jag måste säga att det definitivt inte blir ett möjligheternas land. Det blir ett land där alla ska stanna kvar där de är - eller där deras föräldrar är. Så sviker man dem som föds under enkla förhållanden som vill framåt.Åhörarna vid en av två debatter igår i Rönninge Gymnasium

16/09/2010 9:12:12 am
Recension i Svensk Linje. I det senaste numret av tidskriften Svensk Linje recenserar Evelina Lorentzon min bok Helt sjukt!. Hon anser den förvisso lovvärd och personlig, men också "blodlös" och dåligt underbyggd, i synnerhet om man jämför med Christopher Hitchens. De politiska poängerna är lösryckta och liknar enkla one-liners, anser hon. Och med hjälp av en särskild struktur - vars syfte förefaller vara att visa att hon har läst retorik - påstår hon att jag inte ger belägg för mina ståndpunkter.

Det är helt sant att jag i boken tillåter mig att göra personliga och emotionella relfektioner. Men det är inte sant att det saknas belägg i argumentationen. Till exempel underbyggs tillväxtens betydelse, forskningens betydelse, vårdvalets betydelse, internets betydelse, handelns betydelse, läkarnas drivkrafters betydelse med just siffror och exempel. Till skillnad från mina tidigare böcker är det kortfattat, utan referenser och diagram - men med belägg.

Huruvida den personliga berättelsen är "blodlös" eller inte får andra avgöra. Av väldigt många reaktioner kan jag konstatera att samtliga de övriga har berättat att de har fått motsatt intryck. Till detta menar Lorentzon att det är ett problem att min erfarenhet inte fick mig att byta uppfattningar om samhälle och vård. Tja, kanske hade det varit mer sensationellt. Men med hennes utgångspunkter borde det vara välkommet att verkligheten stödjer mina tidigare uppfattningar.

Lorentzon påpekar vänligt att jag har visat vid ett flertal tillfällen att jag är kapabel till "analys och ett reflekterande tankesätt" men att det tydligen saknades här. Eller så finns både analys och reflektion men uttryckt lite annorlunda än i en PM från Svenskt Näringsliv. Berättelsen måste hänga ihop också stilmässigt. Men, slutligen, om det inte var så mycket nytt kanske det beror på att Lorentzon med sina vida kunskaper inte tillhörde huvudmålgruppen.

15/09/2010 7:33:30 pm
Majoritetsregering! Idag kom en äldre man fram till mig och var arg över att pensionärernas situation aldrig diskuteras. När jag påpekade att jag ansåg att så visst var fallet avbröt han och sade att jag skulle sluta ljuga. Därefter underströk han att nu blir det Sverigedemokraterna, för ingen annan bryr sig om pensionärerna.

Nu är det ju för det första så att Sverigedemokraternas ekonomiska politik är direkt undermålig. Om hur deras traditionalism blandat med isolationism skadar vårt land har jag dessutom utvecklat i ett kapitel i en bok utgiven av Expo. Men det största ekonomiska bakslaget kommer om Sverige inte får en majoritetsregering.

I dagsläget visar opinionsmätningarna unisont att Alliansen leder. Inget ska tas ut på förhand, men det ter sig rätt säkert att påstå att de rödgröna inte kan nå egen majoritet. Det kan däremot Alliansen, i synnerhet om Sverigedemokraterna inte kommer in i riksdagen. (Vilket naturligtvis är viktigt av en rad andra skäl också.)

Den som vill ha en majoritetsregering - som kan reformera och styra även genom kriser - bör därför stödja Alliansen. Inte minst är det avgörande för utvecklingen av pensionerna.

15/09/2010 2:50:54 pm
Lägre skatter ger bättre välfärd. Det påstås ofta att det krävs höga skatter för att klara en god välfärd. Men flera länder, som Kanada och Australien, ligger högre än Sverige i FN:s Välfärdindex med mycket lägre skatter. Sverige var ett av världens bästa välfärdsländer redan 1960, med låga skatter. Och vi har bättre välfärd idag än för tio år sedan då skatterna var betydligt högre. Mer om detta i en aktuell debattartikel.

Läs artikeln här - >

14/09/2010 8:24:54 pm
Stoppa fastighetsskatten! Som bekant vill de rödgröna väcka liv i fastighetsskatten. Här kan man ta del av varför detta vore en mycket dålig idé.

14/09/2010 12:38:45 pm
Vilken bok har Hanne Kjöller läst? Idag skriver Hanne Kjöller på Dagens Nyheters ledarsida om min bok Helt sjukt!. Hon köper helt min personliga berättelse men påstår sig vara kritisk till mina förslag till hur vården ska bli bättre. Problemet är att det hon är kritisk till inte står i boken.

Hon avslutar sin artikel enligt följande: "Vården är ojämlik som den är i dag. Jag har svårt att se något värde i att göra den ännu mer ojämlik. Att göra vården bättre för alla allvarligt sjuka är en mer tilltalande modell."

På baksidan av boken står: "Alla måste få tillgång till den bästa vården i tid vid behov." Detta upprepas inne i boken. Jag kritiserar svensk vård för sin dåliga och ojämlikt fördelade tillgänglighet. Istället föreslår jag entreprenörskap, valfrihet och handel för att förbättra tillgängligheten.

Jag anser att planekonomiska monopol i vården har skapat köerna. Därför vill jag öppna för nya krafter att lösa problemet. Nya aktörer, nya pengar, ny makt åt den enskilde. Jag vill inte att vården ska bli mer ojämlik. Var i hela friden får hon det ifrån?

Vänsterns kampanjmakare brukar vilja påstå att vi moderater vill ha ojämlikhet och klyftor. Detta oavsett vad vi föreslår. Men en seriös ledarskribent kan inte ignorera bokens huvudbudskap - bättre tillgång till vård i tid för alla - och påstå att boken argumenterar för motsatsen.

14/09/2010 12:28:06 pm
Valdebatt på Vallentuna gymnasium.

13/09/2010 12:42:07 pm
Ny (s)kandal. Det är som bekant ett huvudnummer för Socialdemokraterna och deras vårdtalesperson Ylva Johansson att agitera mot gräddfiler i vården, vårdförsäkringar och privata lösningar. Men vad gör Folksam, där bland andra LO:s Wanja Lundby Wedin och Byggnads Hans Tilly sitter i styrelsen? Jo, de erbjuder vårdförsäkringar, som ger tillgång till privat vård snabbt. Tilly motiverar detta med att man ibland ska tänka ideologiskt, ibland affärsmässigt. Att de strider mot varandra förefaller inte besvära honom i onödan. Om detta skriver Dagens Medicin, vilket inte alls har uppmärksammats som det borde. Som sagt, ett intellektuellt och moraliskt förfall.

Läs mer i Dagens Medicin (pdf) - >

13/09/2010 11:12:38 am
Det finns ingen stupstock! Som bekant har socialdemokraterna ägnat sig åt att påstå att Alliansregeringen har infört en "stupstock" i sjukförsäkringen. Intrycket ges att sjuka efter en tid kastas ut i intet, rentav på gatan. Detta är häpnadsväckande fräckt, eftersom det inte stämmer - men tyvärr verkar många tro dem.

Sanningen är enkel. Man kan få sjukersättning maximalt 2,5 år, sedan förs man in i aktiva åtgärder hos arbetsföremdlingen. Då prövas om man kan jobba, kanske i vart fall några timmar om dagen. I övrigt får man ersättning i form av aktivitetsstöd. Men den som är fortsatt sjuk och inte kan jobba får sjukersättning även efter 2,5 år.

Utöver det har sjukförsäkringen gjorts om till att innefatta en mängd åtgärder för att få människor friska och in i jobb. Men återigen, är man sjuk så får man fortsatt sjukersättning. Skillnaden mot förut är ambitionen att få fler friska och till jobb istället för eviga bidrag.

Lögner om motståndarnas politik är ett tecken på intellektuellt och moraliskt förfall. Inte minst därför förtjänar socialdemokraterna inte väljarnas förtroende.

Läs mer om sjukförsäkringen - >

13/09/2010 9:21:47 am
"De rödgröna hotar 10 000-tals bemanningsjobb." Idag skriver jag om vilken viktig roll bemanningsbranschen spelar i att skapa nya jobb, ge den enskilde mer trygghet och öka flexibiliteten för företagen. De rödgröna vill, föga förvånande, kraftigt försvåra för denna bransch.

Läs artikeln här - >

12/09/2010 11:13:00 pm
Nyhetsbrev 14-2010. Kan läsas här.

12/09/2010 9:58:01 am
Historiskt perspektiv. Igår på Roslagsbanan, när jag var på väg till först Fredrik Reinfeldt i Täby och sedan Expressens valstuga, kom en äldre man fram. Han påpekade att på 1940-talet sades det ofta att "Finlands sak är vår" medan kommunisterna sade att "Stalins sak är vår". Härpå yttrade han ett antal svordomar över idén att ta in Lars Ohly med kollegor i regeringen. Hans enkla mening var att Ohlys företrädare och ideologiska fränder var att betrakta som landsförrädare. Oavsett ordval är detta ett historiskt perspektiv som är relevant, också för att Ohlys parti inte har klippt banden med det förflutna eller med sina extrema idéer. Se bara på oförmågan att välja mellan demokratin Israel och förtryckets Iran.I Expressens valstuga - främst om företagande och jobb men också om 9-11 och att vi och USA gemensamt ska försvara vår frihet.

11/09/2010 1:21:03 pm
Fransk intervju. Jag intervjuas i egenskap av reformexpert i den franska tidskriften Le cri du contribuable.

Läs artikeln här - >

11/09/2010 12:36:20 pm
I lokalradion!

11/09/2010 9:50:32 am
9-11. Nu är det nio år sedan terrordåden mot World Trade Center och Pentagon genomfördes. Tusentals människor av olika nationalitet och religion fick sätta livet till. Terrorister med en fanatisk tro och hat mot grunderna för västvärldens öppna samhälle skapade en ny hotbild.

Jag tror att alla minns var de var när det hände och en tid var alla amerikaner. Men det dröjde inte länge innan den gamla antiamerikanismen kom tillbaka. Plötsligt ansågs terrordåden vara USA:s eget fel. Idén var att man inte ska stå upp för det fria samhället utan kompromissa med förtryckets idéer och samhällen.

Att visa att det fria samhället är svagt är precis vad fanatikerna vill. Därför ska vi envist och kompromisslöst försvara det. Kring våra samhällens fundamentala friheter måste Europa och USA stå enade. Och kampen mot terrorismen får inte heller leda till kompromisser med personliga friheter.

För den som blickar tillbaka på 9-11 framstår också höstens svenska val som betydelsefullt. Det finns en risk att vi ger makt över svensk utrikespolitik till kommunister, med allt vad det innebär av bisarra värderingar och antiamerikanism. Låt oss avvärja den risken!

10/09/2010 12:10:35 pm
"Låt sjukvården bli en dynamisk exportnäring!" Idag intervjuas jag av Svenskt Näringsliv för deras webb och e-brev med anledning av Helt sjukt! och Sjukvården - nästa dynamiska exportnäring?.

Läs intervjun här - >

10/09/2010 12:09:17 pm
Förtidsröstning!

10/09/2010 9:41:52 am
Fyra nya förslag som befriar företagandet! I affärstidningen realtid.se lanserar jag idag fyra nya radikala förslag som skulle skapa underlätta företagande och öppna nya branscher.

Läs artikeln här - >

09/09/2010 9:24:13 pm
SVT Youtube: Debatt om frihet. Så var det dags för den andra debatten med Maryam Yazdanfar, riksdagsledamot (s), i SVT:s Youtube-satsning. Ämnet denna gång var frihet och återigen vill jag påstå att diskussionen var klargörande.

Se debatten här - >

08/09/2010 7:46:37 pm
Företagsvänligast! Jag fick högsta betyg - 100 poäng av 100, vilket gav fem stjärnor - i Företagarnas test av kandidater inför valet. Man kan se mer på Kandidatguiden.

08/09/2010 7:31:54 pm
Moderata Ungdomsförbundet Stockholm! Där höll jag idag en s k Crash Course om frihet, välstånd och välfärd inför det vidare kampanjandet. De är verkligen otroligt duktiga - och jag är glad över att vara deras kandidat i Stockholms län. Imorgon em kampanjar vi på Östra Station.

08/09/2010 6:00:28 pm
I DI: Sverige till topp tio i ekonomisk frihet! Idag skriver jag tillsammans med Terry Miller, chefredaktör för Index of Economic Freedom på Heritage Foundation, i Dagens Industri. Vi beskriver de nuvarande trenderna i ekonomisk frihet och utvecklar hur Sverige kan komma till topp tio (vi är nu på plats 21 av 183).

Läs artikeln här (ej på nätet, Word) - >

08/09/2010 9:43:49 am
Expressens valstuga! På lördag kl. 1600 är det således dags för mig att gästa Expressens valstuga vid Sergels torg.

Välkommen dit!

Flygblad med inbjudan - >

07/09/2010 8:56:10 pm
Tankepaus. Den omtalade avrättningen av Sakineh Mohammadi i Iran förefaller rycka närmare. Hennes fall illustrerar ett brutalt samhällssystem. Inför förtryck kan man inte stå likgiltig - det kan bara fördömas.

07/09/2010 11:25:01 am
Stöd en rättvis politik. I en ny kort film beskriver jag skillnaden mellan orättvisa och rättvisa i aktuella frågor och uppmanar till stöd för en politik för rättvisa i valet.

Se filmen här - >

07/09/2010 11:21:39 am
Handel lyfter indisk vård. Idag skriver jag i Reformbanken om hur handel lyfter indisk vård, framdrivet av idealistiska entreprenörer.

Läs här - >

06/09/2010 3:31:53 pm
Ny rapport: Tvärbromsen - om Miljöpartiets nej till infrastruktur i Stockholm." Idag presenterades rapporten med titeln ovan, författad av Magnus Nilsson, ledamot av kommunstyrelsen (m) i Solna, och undertecknad och utgiven av Moderaterna i Stockholms län. Där avslöjar vi att Miljöpartiet har motsatt sig cirka hälften av alla nya satsningar på infrastruktur i Stockholms kommuner. Detta skulle hota 10 000-tals jobb.

Läs mer här - >

06/09/2010 9:39:44 am
LO:s roll ett demokratiproblem. Under socialdemokraternas tid vid makten gavs LO - av staten - ett antal privilegier som gav dem stora resurser och makt. Detta används sedan i oöverträffat stort stöd till socialdemokraterna så de ska vinna val. På det viset ska privilgierna behållas. I jämförelse med krav på att redvisa enskilda bidragsgivare är detta ett stort korruptionsproblem mitt framför oss. Om denna viktiga fråga skriver idag min gode vän Fredrik Segerfeldt i Svenska Dagbladet, och han föreslår LO ett fullt rimligt vägval.

05/09/2010 11:25:21 am
Tankar om sjukvården efter att ha fått cancer vid 35 års ålder. Idag skriver jag om den personliga erfarenheten att ha fått en cancerdiagnos vid 35 års ålder och vilka tankar och slutsatser om bland annat vården detta gav upphov till.

Läs artikeln här - >

04/09/2010 7:26:14 am
"Förstörd sjukkassa." Som bekant är den rödgröna retoriken om sjukförsäkringen djupt falsk och ohederlig. Det finns således ingen "stupstock" där försäkringen upphör tvärt utan det finns en gräns efter vilken man omförsäkras.

Nu visar fil dr Niclas Berggren att den genomsnittliga ersättningsnivån idag är 77 procent. De rödgröna vill ha minst 80. Hur dramatisk är den skillnaden?

Därtill framhåller han att låginkomsttagare idag har 80 procent. Därför riktar sig den rödgröna bidragshöjningen enbart till personer med högre inkomster.

Rödgrön rättvisa?

03/09/2010 8:26:10 pm
Slutreplik Svenska Spel. Så har Svenska Dagbladet publicerat vår slutreplik till Svenska Spels tf informationsdirektör rörande den händelse i Visby som visar deras maktanvändning mot konkurrenter - och illustrerar hur fel det blir när staten äger företag.

Läs artikeln här - >

03/09/2010 2:23:45 pm
Utländska influenser byggde landet. Det kommer ju synpunkter från diverse håll på både det ena och det andra som man uttrycker. En bloggare kritiserade min positiva syn på invandring utifrån att jag hade använt vallonerna som exempel. Detta gav tillfälle att något mer utförligt utveckla min syn på invandringens positiva effekter för Sverige historiskt. Inlägget kan läsas här.

03/09/2010 2:17:30 pm
FB-grupp om riksdagen! Gå med i gruppen "Johnny Munkhammar till riksdagen 2010" för att få del av den mer interna informationen och nyheterna först!

Här är gruppen - >

03/09/2010 10:25:20 am
Kebnekaisegruppen. I denna lilla film, som togs under konferensvandringen till Sylarna, argumenterar jag för att vi ska globalisera vården.

Se filmen här - >

02/09/2010 10:14:28 pm
I MUF-TV: Sverige jobbar! Moderata Ungdomsförbundet gör varje dag ett webbsänt tv-program som heter Sverige jobbar!. Kul och profssigt gjort. Igår kväll var Fredrik Reinfeldt gäst, idag undertecknad.

Se programmet här - >

02/09/2010 4:34:16 pm
Förödande kritik. Idag skriver Greger Hatt, tidigare talskrivare åt Mona Sahlin och medarbetare hos Ingvar Carlsson, om varför han lämnar Socialdemokraterna för Centerpartiet. I hög grad handlar det om frånvaron av idéförnyelse, som istället har övergått i att "uppfinna ord" för att kritisera Alliansen:

Arbetslinje och jobbskatteavdrag har då blivit "pensionärsskatt", trots att regeringen sänkt skatten för pensionärer mer än den förra. Nödvändiga reformer av rehabiliteringskedja och sjukförsäkring blir "slag mot de cancersjuka", när sjuka misshandlats av självtillräckliga stuprörssystem i decennier. En marginell sanering i den vildvuxna floran av statligt ägande, där staten fortfarande är störst ägare på Stockholmsbörsen, blev "utförsäljning av vår gemensamma egendom". En tiodubbling av antalet miljöbilar blev "passiv miljöpolitik."

Läs artikeln här - >

02/09/2010 1:44:40 pm
SVT Youtube-debatt. Sveriges Television, SVT, satsar på att göra debatter inför valet som går ut direkt på Youtube. Tydligen är det nästan uteslutande yngre som tittar. Jag och Maryam Yazdanfar, riksdagsledamot (s) tillhör de första ut. Ämnet är företagande.

Se debatten här - >

02/09/2010 9:36:46 am
Vår ekonomi. Det talas mycket nu om vilka som skulle ingå i en drömregering. Själv skulle jag gärna se Klas Eklund där, kanske som näringsminister. Idag presenterade han tolfte utgåvan av Vår ekonomi på en liten frukost. Den nya utgåvan är utökad med bland annat finanskrisen. Det blev en intressant diskussion mellan honom och Bo Lundgren, där båda kombinerar analytisk förmåga med pedagogiskt tilltal. Framför allt är det noterbart hur ekonomiska förutsättningar och föreställningar har förändrats sedan den första utgåvan.

01/09/2010 9:35:18 am
Megafel? Jag antar att ni har sett den. Nu täcks annonspelarna i Stockholm av affischer med budskapet "Rösta på Moderaterna". Kampanjen uppges kosta nio miljoner kronor. De här annonserna föregicks av en annan kampanj som skarpt kritiserade den rödgröna oppositionen. Avsändare är ingen mindre än Svenskt Näringsliv. Att de kampanjar för Moderaterna trots att många medlemsföretagare har andra uppfattningar är inget nytt. Så har det alltid varit.

Nej, så var det ju inte. Någon sådan kampanj finns inte. Antagligen skulle en dylik kampanj förorsaka stor debatt av en lång rad skäl. Men det som faktiskt finns är LO:s kampanj, som nu har växlat in i nästa fas och rakt ut uppmanar väljarna att "Rösta på soialdemokraterna". Vi är så vana vid detta att vi knappt ser det. Men korruptionen finns rakt framför våra ögon. Bara det är ett argument för att rösta på Alliansen.

01/09/2010 7:45:59 am
Miljöpartiet - en tvärbroms för tillväxt i Stockholm. Idag skriver Magnus Nilsson, ledamot av kommunstyrelsen i Solna (m) och jag på Stockholmsdebatt i Dagens Nyheter. Vi avslöjar att Miljöpartiet motsätter sig hälften av alla utvecklingsprojekt i länet, vilket hotar 10 000-tals jobb.

Läs debattartikeln här - >

31/08/2010 8:48:15 pm
Möta väljare. Det är viktigt i en kampanj att ta del av frågor och synpunkter från människor man möter. Lärorikt. Här idag i en insats i Österåker.

31/08/2010 2:34:18 pm
Jobbminister? I en debattartikel i dagens Expressen beskriver MUF-ordföranden Niklas Wykman sin drömregering. Där föreslår han undertecknad som jobbminister. Ett glädjande och hedrande förtroende!

Uppdatering: Kommunstyrelsens ordförande i Lidingö, Paul Lindquist, instämmer.

Läs debattartikeln här - >

30/08/2010 3:12:20 pm
Globalisera sjukvården! Idag presenteras en ny rapport av undertecknad, utgiven av Läkemedelsindustriföreningen, Lif, med titeln Sjukvården - nästa dynamiska exportnäring?. Jag är övertygad om att ökad vårdhandel kan korta köer, spara pengar, skapa specialisering och förbättra kvaliteten. Precis som handel brukar. För att det ska bli av krävs dock vidare reformer som river handelshinder och låter entreprenörer ta hand om mer av vården. Läs rapporten här och min debattartikel i Dagens Samhälle här.

30/08/2010 3:11:11 pm
Nytt nyhetsbrev! Nr 12-2010 har just skickats och kan läsas här.

30/08/2010 12:42:15 pm
Kebnekaisegruppen. Igår avslutades således det årliga konfererandet och bergsklättrandet med Kebnekaisegruppen. Vi avhandlade förutsättningar för snabbväxande företag, ny forskning om marginalskatternas effekter, globalisering av sjukvård, svensk produktivitetsutveckling och mycket mer. Några av oss tog oss även till Storsylens topp, vilket var en rejäl strapats.

Foto: Arvid Malm

29/08/2010 2:08:18 pm
Valfilmer! Idag presenterade Moderaterna de valfilmer som kommer att sändas bland annat på TV4. Mycket bra, enligt min mening.

Se filmerna här - >

29/08/2010 1:29:14 pm
Maktmissbruk. Idag bemöter Svenska Spels tf informationsdirektör Johan Tisell den debattartikel som jag, Fredrick Federley (c), Camilla Lindberg (fp) och Charlie Weimers (kd) skrev i Svenska Dagbladet nyligen. Han påstår att vi har anklagat Svenska Spel för maffiametoder och tillbakavisar detta.

Det han tillskriver oss är fullständigt felaktigt. Ett sådant uttryck fanns inte i vår artikel. Att han använder ett sådant retoriskt knep tyder på att han inte anser att det sakliga innehållet i hans linje håller.

Vi återkommer självklart i frågan och utvecklar mer i detalj hur Svenska Spel missbrukade sin makt i Visby. Ytterst är händelsen en illustration av problemet med statliga monopolföretag.

27/08/2010 10:18:12 pm
Erfors om frizoner. Idag skriver Eric Erfors på Expressens ledarsida kritiskt om idén med ekonomiska frizoner och han understryker att det är konstigt att jag har lyft fram idén. I artikeln lyfter han fram ett fåtal mindre väl valda exempel - han hade kunnat peka på mer relevanta fall - som görs här. Hans huvudsakliga kritik är att frizoner innebär en särreglering, vilket är den främsta nackdel jag också har pekat ut. Men mot den står två viktiga punkter: För det första att nationella reformer i den omfattning som krävs för att minska utanförskapet på vissa platser sannolikt inte är politiskt möjliga. Då kan det vara bättre att låta några områden få gå före. För det andra att man med frizoner kan få igång en positiv reformspiral där fler regioner också vill ha mer frihet. Det kan i sin tur underlätta nationella reformer.

27/08/2010 6:04:19 pm
Endast var tredje LO-medlem stödjer LO:s valkampanj. Demoskop har, på Timbros uppdrag, undersökt vad svenska folket respektive LO:s medlemmar anser om LO:s annonskampanj mot regeringen. Ett intressant resultat är att endast en tredjedel av LO-medlemmarna stödjer den.

Läs mer här - >

27/08/2010 8:26:32 am
287 sidor första maj-plakat. Idag recenserar jag Mona Sahlins bok Möjligheternas land i Svensk Tidskrift. Och häpnar över hur undermålig den är.

26/08/2010 1:59:19 pm
Valmanifest - med nystartzoner! Just nu är jag i de jämtländska bergen på den årliga resan med Kebnekaisegruppen - i år på temat "innovativa reformer som sätter avtryck". Passande nog presenterade just Alliansen sitt valmanifest, Jobbmanifestet. Mycket var känt sedan tidigare, såsom ytterligare jobbskatteavdrag och sänkt moms i tjänstesktorn, men också ett antal liberaliseringar av arbetsmarknaden. Alliansen har också med det förslag jag har utvecklat och drivit - ekonomiska frizoner i områden med sociala problem. I manifestet kallas det nystartzoner, som ska utredas.

26/08/2010 6:21:00 am
Ge den fattige samma vård som den rike. Idag skriver Per Gudmundson på Svenska Dagbladets ledarsida om min bok Helt sjukt!. Han fokuserar på att tillgången till vård i Sverige är en av de mest ojämlikt fördelade i västvärlden. Så kan det mycket riktigt inte fortsätta, och han understryker att lösningen heter att patienten får mer makt över pengarna och entreprenörer konkurrerar om att leverera vård.

25/08/2010 9:01:45 pm
Regleringsgiljotin befriar företagandet. Under vinjetten "Ett företagsklimat världsklass" på Newsmill argumenterar jag bland annat för en regleringsgiljotin för att befria företagandet.

Läs artikeln här - >

25/08/2010 3:26:06 pm
Vems är pengarna, Sahlin? Nu har Mona Sahlin satt sitt namn under ytterligare en debattartikel. Denna gång på temat att de borgerliga vill "slösa bort våra gemensamma resurser" genom skattesänkningar.

Jag undrar om Mona Sahlin inte inser vilket bisarrt nyspråk det är. Tillhör alla pengar egentligen staten, som generöst lånar ut lite fickpengar till medborgarna som de kan få "slösa med"? Varför då sätta någon gräns alls för skattehöjningar?

Hon brukar anklaga borgerliga politiker för att vilja sänka skatter av ideologiska skäl. Damned right! Åtminstone i mitt fall. Pengarna tillhör den som har arbetat ihop dem, punkt slut. Det är inte Sahlins eller ens Östros pengar att lova bort för att vinna val.

Den ideologi som säger att alla pengar är statens står för en förtryckande ofrihet som är ekonomiskt destruktiv. Självklart står man då för motsatsen!

25/08/2010 10:28:38 am
Lansering: Helt sjukt! Denna morgon lanserades min bok Helt sjukt! på ett frukostseminarium på Timbro med Thomas Idergard som samtalsledare. Det blev ett intressant samtal med många sakkunniga frågor från de närvarande.

Uppdatering: Här kan den som inte kunde närvara imorse se inspelningen av seminariet.

Läs pressmeddelande här - >

25/08/2010 6:21:53 am
Välfärd? En hel del kan sägas om SVT:s ekonomiska debatt igår. En sak är att perspektivet om hur välstånd skapas var märkligt frånvarande. Att det handlar om frihet för företagare så de kan utveckla nya produkter och växa. Borde vara fundamentalt, för där finns trots allt en stor ideologisk skiljelinje. En del utgår från att alla resurser bara finns där för politiker att dela ut.

Men det kanske mest intressanta var att ett antal medborgare fick svara på vad välfärd är för dem. De flesta talade om att ha ett jobb, en bostad, tid med familjen, få vara frisk, och liknande. Endast någon talade om just de offentliga välfärdstjänsterna. Men när partierna tog över handlade allt om det offentliga. Det hade annars varit läge att tala om att just ett bra välfärdssamhälle handlar om växande välstånd, fler i arbete och mer makt över det egna livet - inte minst också välfärdstjänsterna.

25/08/2010 6:18:39 am
Valaffisch. Här är affischen med mig, som naturligtvis får spridas och användas så mycket man vill!

24/08/2010 4:31:51 pm
Neo söker liberala riksdagskandidater - jag är först ut. Magasinet Neos redaktörer Mattias Svensson och Johan Ingerö söker efter de mest liberala riksdagskandidaterna. Jag är först ut, och mitt inlägg kan läsas här - med kommentarer av Johan och Mattias.

23/08/2010 3:54:50 pm
Träffpunkt Allians! Idag talade jag på Träffpunkt Allians på lunchen. Fick då även göra "tummen upp för Alliansen" i form av ett tumavtryck och namnteckning.

22/08/2010 9:27:03 pm
Dubbeldopp? Riskerna för att den internationella ekonomin viker nedåt brant en andra gång på kort tid har ökat, enligt många bedömare. Per T Ohlsson sammanfattar diskussionerna väl. Sverige skulle påverkas av detta trots att vi har bäst ordning i statsfinanserna inom EU, på grund av vår stora export. Kanske inte läge för Sahlin och Ohly vid rodret?

Uppdatering: Financial Times skriver nu om hur andra europeiska länder väljer att följa den svenska framgångsrika ekonomiska politiken.

22/08/2010 5:38:04 pm
Affischering! Idag var det således start för affischeringen inför valet. Här är jag med en av mina.

21/08/2010 3:16:11 pm
I SvD om JK-anmälan mot Svenska Spel. Som jag beskrev här missbrukade Svenska Spel sin makt som monopolföretag när de hotade en enskild krögare i samband med pokermatchen med bl a undertecknad och Mats Sundin i somras i Visby. Idag skriver jag tillsammans med Fredrick Federley (c), Camilla Lindberg (fp) och Charlie Weimers (kd) på Brännpunkt i SvD om detta.

Läs artikeln här - >

19/08/2010 1:11:42 pm
Stöd för frizoner. Centerledaren Maud Olofsson har nu anslutit sig till mitt förslag om frizoner.

19/08/2010 8:30:32 am
Valrörelse. För min del rullar valrörelsen numera på också i mer praktisk mening än medier, sociala och andra. I tisdags var det stort möte på Kungsängens torg, idag talar jag för företagare i Österåker och på lördag invigs valstugan i Åkersberga Centrum. På söndag är det affischeringsstart. På måndag talar jag på Träffpunkt Allians vid lunchtid i Stockholm (Drottninggatan 33). Material distribueras. Och samtidigt ska övriga åtaganden, som att driva företag, rulla på.

19/08/2010 7:03:12 am
Frizoner som Docklands underlättar företagande och tillväxt. I Svenskt Näringslivs Reformbank utvecklar jag resonemangen om ekonomiska frizoner med Docklands som huvudsakligt exempel. Fredrik Segerfeldt låter Deng Xiao-Ping bekräfta att frizoner kan fungera väl...

Läs här - >

18/08/2010 9:12:53 am
Diskriminerande frizon? Den nazistiska tidningen Nationellt Motstånd skriver om att en viss "moderat vill diskriminera svenskar". Detta med anledning av min artikel om ekonomiska frizoner i stadsdelar med stora sociala problem som Rosengård.

En hel del kommentarer på aftonbladet.se handlade om samma sak. Låt mig i all korthet konstatera att jag inte har föreslagit frizoner baserade på individers ursprung. Jag nämnde dessa områden för att det där råder stora problem med utanförskap.

Ekonomiska frizoner skulle kunna diskuteras för helt andra geografiska områden. Bara syftet är att bryta utanförskap genom att underlätta företagande och arbete. Kanske kunde ett annat testområde vara en del av Norrland?

17/08/2010 4:41:21 pm
Fler foton.

Fotograf: Elias Wästberg

17/08/2010 7:49:18 am
Foton från kick-off.

Fotograf: Kim Skerving

16/08/2010 10:26:28 pm
Kick-off! Denna kväll hade jag således min kick-off inför valrörelsen. Jag ville utveckla mina idéer, berätta varför jag kandiderar till riksdagen och hur jag ser på den kommande mandatperioden. Bland annat. Det blev mycket om idéer och långsiktighet. Men också om konkreta steg framåt. Principfast pragmatism, med andra ord. Ett välbesökt arrangemang med god stämning och tydliga budskap. Jag hade också bjudit in kloka vänner som talade om politiken och undertecknad - närmare bestämt Thomas Idergard, Maria Rankka, Christofer Fjellner, Robert Gidehag och Niklas Wykman. Bilder och i bästa fall filmer kommer. Denna playlist från Spotify spelades, med en betydande del frihetliga låtar. Jag presenterade tre flygblad som kan ses här, här och här. Kanske lite rakare än standard. Sprid gärna!

16/08/2010 7:58:47 am
Ekonomisk frihet - för trygghetens och välfärdens skull. Idag är jag gästskrient hos Alliansens Vänner.

Läs artikeln här - >

16/08/2010 7:53:54 am
I Svenska Dagbladet. I Svenska Dagbladets huvudledare beskrivs Moderaterna som ett parti i medvind och nämns som en del i detta att undertecknad kandiderar för Moderaterna till riksdagen. Trevligt - och en bild jag delar.

15/08/2010 9:49:02 am
I AB: Gör Rosengård till ekonomisk frizon. I Aftonbladet idag skriver jag på debattplats om de många framgångsrika ekonomiska frizonerna i världen och argumenterar för att vi snarast bör utreda hur vi kan införa sådana i stadsdelar med sociala problem som Rosengård.

Läs artikeln här - >

14/08/2010 9:48:40 am
Vinsten med vinsten. Låt mig, i dessa tider av angrepp på möjligheterna att sträva efter vinst i välfärdsföretag, tipsa om en samling fakta och argument för motsatt ståndpunkt.

Läs här - >

13/08/2010 2:03:10 pm
Så ska LO vinna valet åt socialdemokraterna. Nu lägger LO miljoner av medlemmarnas pengar på en kampanj för socialdemokraterna. Vad säger den majoritet av medlemmarna som inte stödjer detta parti om den saken?

Uppdatering: Det bör påpekas att maken till "negative campaigning" sällan har sådats i Sverige. Alliansens statsråd påstås vara allt från dunderdumma till dumsnåla och helsjuka. Bisarrt.

Se kampanjmaterialet här - >

13/08/2010 9:14:59 am
Högre energipriser med de rödgröna. Konsultfirman Pöyry har på Svenskt Näringslivs uppdrag jämfört utvecklingen av energipriserna med Alliansen respektive de rödgröna. Slutsatsen är att energipriset i genomsnitt blir 19 procent högre med de rödgröna - och topparna med stora prisökningar, som i vintras, blir fler.

Ladda ned rapporten här (pdf) - >

13/08/2010 9:12:21 am
Självmål. I dagens DN (ej på nätet) påpekar Henrik Brors att Socialdemokraterna på sina valaffischer skriver att 466 000 är arbetslösa - men att arbetslösheten sedan de trycktes har minskat till 406 000. En utmärkt illustration av att utvecklingen är på väg åt rätt håll.

12/08/2010 1:59:13 pm
Tips: Val och skatt. Nu kan den intresserade gå in på SVT:s Valpejl och ange sina egna politiska preferenser och jämföra sig med tillgängliga kandidater, inklusive undertecknad.

En annan utmärkt valsajt heter Skattretande, från Skattebetalarnas Förening. Där talar olika personer om sin oro för eventuella skattehöjningar - och får svar, från Mats Roslin och Robert Gidehag.

12/08/2010 9:44:07 am
Debt Reduction! Well analyzed and argued in Financial Times by Olivier Blanchard and Carlo Cottarelli regarding the most important macro econmic issue for the years ahead - debt reduction.

Read the article here - >

11/08/2010 5:15:50 pm
Ger högre a-kassa färre långtidsarbetslösa? Idag presenterade Mona Sahlin och Thomas Östros på DN Debatt samma jobbpolitik som redan är känd, men nu ska den specifikt lösa långtidsarbetslösheten. Två forskare har granskat den rödgröna jobbpolitiken. Ett av deras påpekanden är att förslaget om högre a-kassa bidrar till längre tider av arbetslöshet.

Granskningen är mycket väl värd att läsa. Den visar hur det rödgröna alternativet helt saknar saklig grund. De föreslår en liten generell sänkning av arbetsgivaravgiften, som ska leda till fler jobb, men anser bestämt att regeringens halvering av arbetsgivaravgiften för de unga inte skapar jobb. De föreslår 12 extra miljarder till kommunerna, som ska skapa jobb, men tidigare extrabidrag har inte lett till jobb - annat än ett antal nya byråkrater.

Och så vidare. Mycket låg intellektuell kvalitet.

Läs granskningen här - >

09/08/2010 9:18:29 pm
I smedjan. Inte tankesmedjan då, utan den betydligt mer konkreta smedjan på Wira Bruk i Roslagen. Den besökte jag idag. Bruket grundades på 1600-talet och smedjorna var igång in på 1930-talet, med i grunden samma metoder. Där tillverkades på 1700-talet i stort sett alla värjor till de olika svenska arméer som krigade. Idag är det, som påpekas, snarare en idyll. Nedan en hammare som drivs med vattenkraft. Man känner sig som hemma. Namnet Munkhammar härrör från Munkfors, där den förste i släkten var mästersmed. Fast då i den järnindustri som byggde på importerade metoder och blev en viktig del av Sveriges industrialisering.

09/08/2010 9:13:28 am
Mona Sahlin släpper in kommunisterna i regeringen. Detta för första gången i Sveriges historia.

Mer här - >

08/08/2010 11:26:42 pm
Lär av dansk och norsk vård! Svensk sjukvård är som bekant en av de minst tillgängliga i västvärlden. En ny studie jämför den med norsk och dansk vård, där läkarna agerar entreprenörer med ansvar för sin egen klinik och får ersättning efter vad de levererar. Föga överraskande är tillgängligheten mycket bättre där.

Läs mer - >

06/08/2010 1:41:25 pm
Svensk Tidskrift. Idag skriver jag i Svensk Tidskrift om ekonomiska frizoner i världen och forskningens slutsatser. Det finns idag inte mindre än cirka 3000 frizoner av olika slag. Och för Sverige är det inget nytt - Eskilstuna blev fristad redan 1771.

Läs artikeln här - >

04/08/2010 10:21:14 pm
Sverige allt ekonomiskt friare. Till de av sommarens nyheter som upptog måttligt med plats i svenska medier hör att 2010 års Index of Economic Freedom utkom. Där studerades 183 länder i världen utifrån en rad kriterier på ekonomisk frihet. Som vanligt konstareras att hög ekonomisk frihet också leder till större välstånd, lägre arbetslöshet och mer välbefinnande.

Några av slutsatserna i årets Index är att USA tappar kraftigt, liksom Storbritannien. En annan slutsats är att de länder som ägnade sig mest åt offentliga stimulanser under krisen inte fick ökad tillväxt. Den världsdel som har flest länder i toppen är Europa.

Sverige ökade kraftigt och är nu på plats 21. Danmark är dock på plats 9. Det borde Sverige också vara - men det hänger på valet och nästa mandatperiods fortsatta reformer.

Läs mer här - >

03/08/2010 8:10:25 pm
Hot mot välfärden. Tänkvärt inlägg av Gunnar Hökmark om apoteken. Tydligen kommer 700 nya apotek att öppnas i Sverige som följd av avregleringen. Minns någon hur monopolets försvarare talade om hur tillgängligheten skulle minska utan monopolet?

Det lär inte dröja länge innan vi ser på det tidigare apoteksmonopolet som något lika bisarrt som monopolen på dagis eller teletjänster. Det enda vi lär fråga oss är varför de inte avreglerades tidigare.

02/08/2010 11:13:09 am
In EU Observer: Stop Green Protectionism. Today, I write with MEP Christofer Fjellner in EU Observer regarding the important matter of free trade also in green products.
Read the article here - >

02/08/2010 11:11:09 am
I land! Tre veckors segling slutade inte som på bilden nedan. Tvärtom var det väldigt lyckat - även i de oväder som tidvis drabbade oss. Aktivt, varierande, vilosamt och värdefull familjetid.

22/07/2010 8:54:52 pm
Segling. Har seglat till Möjaskärgården, Grinda, Utö, Nämdö, Dalarö och Jungfruskären. Strålande sommar i vacker miljö. Nedan äldsta dottern Rebecka vid rodret i sju knop.

10/07/2010 8:54:53 pm
Lower Activity. I will now have a few weeks of vacation. There will undoubtedly be some sailing. The weather has been very promising so far. One consequence is that the blogging activity will be significantly lower. Have a nice summer!

08/07/2010 11:10:59 pm
Svag Sahlin. Idag köpte jag Mona Sahlins bok "Möjligheternas land". Har bläddrat, ska bli intressant läsning. Vid första anblick förefaller den dock vara mest en kampanjskrift. Lyssnade också på hennes tal i Almedalen. Fullständigt förutsägbart - en lång rad plakatslogans och odefinierade värdeord. Hon låter som en nyfrälst SSU:are. Men nog var det mest häpnadsväckande ändå att verkligheten var helt frånvarande. Förslagen byggde inte på en analys av vad samhället behöver. Löftena bara radades upp, som om hon bockade av en presentlista till alla olika grupper och särintressen. Socialdemokraterna är verkligen vilsna nu.

08/07/2010 10:49:30 pm
Tur i spel? Idag valde en av Almedalens måsar att från luften uträtta sina behov, vilket drabbade mig. Detta påstods dock betyda tur i spel. Döm om min förvåning när jag sedan också vann matchen i så kallad kändispoker mot inte minst Mats Sundin!

Men arrangemanget blev mer spännande också av andra skäl. Svenska Spel hotade att anmäla arrangören, pokerstars.com, till Loteriinspektionen. Tillfrågade jurister konstaterade dock att arrangemanget inte var ett lagbrott. Då valde Svenska Spel att istället hota krogen O?Leary?s, där spelet skulle gå av stapeln, med att dra in tillståndet för deras spelautomater. Matschen blev dock av, fast utomhus.

Där ser man återigen varför staten varken ska äga företag eller ha monopol. Svenska Spel missbrukade uppenbart sin ställning. Det fanns inga sakskäl att störa spelet - då tillgreps maktmedel. Avreglera snarast!Läs mer här - >

07/07/2010 7:42:54 pm
Ny bok: Helt sjukt!

En personlig berättelse om livet nära döden

Chock, behandling och återkomst. Om kärleken till de nära och till livet. Om betydelsen av att använda tiden väl.

När politikern debattören Johnny Munkhammar fick ett cancerbesked förändrades mycket. Men inte hans syn på bristerna i svensk sjukvård. Ifall en envis person med goda kontakter inte kan få rätt diagnos på elva månader - vem kan det då?

Alla måste få tillgång till den bästa vården i tid vid behov. Men då måste vården reformeras med mer makt åt patienter, fler entreprenörer och öppenhet för konkurrens. I tillväxt och forskning ligger möjligheterna till bättre hälsa.

Från sina personliga erfarenheter och gedigna kunskaper om reformer skriver Johnny Munkhammar ut recept för ett friskare vårdsystem.Beställ boken här - >

06/07/2010 10:36:18 am
Almedalen! Gudrun Schyman eldar pengar. Rosévinet flödar. Otaliga tält och båtar. För den som gillar att något händer är Almedalen rätt plats. Särskilt om man råkar vara intresserad av samhällsfrågor. De 1400 arrangemangen är dessutom ofta av mycket hög kvalitet.

För egen del märker jag redan att rösten börjar bli sliten efter timtal av intressanta samtal med vänner, kollegor och andra kontakter. Nu följer ett antal arrangemang där jag ska medverka som talare. Eller pokerspelare...

Fredrik Reinfeldt har en poäng i att Almedalen är en särintressenas festival. Men det blir bara ett problem om staten ger dem privilegier. I det måste onekligen regeringen företräda allmänintresset - ej att förväxla med summan av alla särintressen.

01/07/2010 12:43:17 pm
(S)kattechocken. Sahlin och Östros förnekar som bekant att det kommer att bli någon skattechock för vamligt folk med en rödgrön regering. Men samma sak sade de 1994, och avfärdade påståenden om stora kommande höjningar som "ren och skär lögn". De skulle bara höja skatterna med 3,7 miljarder. Det blev 70.

Se en film om detta här - >

01/07/2010 12:32:26 pm
Två tvång mindre... På ett par dagar har vi således blivit av med den allmänna värnplikten och kårobligatoriet. Kan läggas till listan av frihetsreformer under denna mandatperiod!

01/07/2010 8:32:04 am
Almedalspusslet någorlunda lagt. En vecka i Visby innebär alltid att jag vill träffa familj och släkt. Så även detta år, inte minst då pappa arrangrar en fest för att bland annat fira att jag verkar vara tillbaka från avgrunden. (Läsare av denna blogg torde ha noterat den i mars avslutade cancerbehandlingen.)

Men just nästa vecka är också full av mer professionella aktiviteter, från möten till mingel och seminarier. Till de officiella arrangemang jag medverka i hör i ett seminarium av Lif om framtidens välfärd, ett seminarium av Pfizer om vård, ett seminarium av Svensk Vindenergi om energipolitik, samt "kändispoker" med bland andra Mats Sundin.

30/06/2010 2:58:00 pm
Rödgrön EU-politik skulle göra världen fattigare. Idag publicerar Newsmill en kritisk granskning av de rödgrönas program i Europafrågor. Den är författad av undertecknad och Maria Weimer, Fp-riksdagskandidat och tidigare EU-expert i Bryssel. Programmet innehåller sedvanligt många vackra mål, men osedvanligt många förslag som motverkar samma målsättningar.

Läs artikeln här - >

29/06/2010 11:50:28 am
Två bra upprop. Alliansens arbetsgrupp för företagande har startat uppropet flerjobb.se. Där presenteras idéer för ett bättre företagsklimat - och man kan skriva upp sig och ge stöd för den inriktningen.

Ett antal namnkunniga personer, främst något äldre - från Kjell-Olof Feldt till Gun Hellsvik - argumenterar i Aftonbladet för att äldre ska få mer makt över äldrevården, bland annat genom en äldrepeng

28/06/2010 11:38:04 am
Mer pengar till allt - utom till den som har arbetat ihop dem. Så skulle man kunna sammanfatta Mona Sahlins och Thomas Östros debattartikel i DN idag. De lovar miljarder till än det ena, än det andra men tänker inte berätta at vi alla får betala. Kanske är det ändå mest anmärkningsvärt att de därmed frångår den rödgröna budgetöverenskommelsen. Har det interna rödgröna kriget om att minimera förlusterna redan börjat?

27/06/2010 11:27:40 pm
Keynes har flyttat till USA. Nu råder omvända roller! USA har en snabbt växande offentlig sfär och vill använda offentliga utgifter - trots väldiga underskott - för att konstgjort stimulera ekonomin. Europa, nu också med Storbritannien, vill snabbt sträva efter budgetbalans och begränsa offentliga åtaganden. Med tanke på hur väl stimulans- och underskottspolitik brukar fungera känns det hoppfullt att bo i Europa...

Läs mer om det avslutade G20-mötet här - >

23/06/2010 9:41:43 pm
Valpejl. Det kommer många enkäter till oss riksdagskandidater. En av dem kom från Sveriges Television och Sveriges Radio. Nu har de lanserat sin Valpejl. Jag var snabb att svara och finns således redan med.

23/06/2010 9:38:11 pm
The Pendulum Swings... Directly after the crisis, most policians turned into new-born Keynesians. Big government and public spending would sort things out. Now, the countries that went down that path have the greatest problems. There have been several turns in the opposite direction. The latest country for a u-turn is Britain, with the new government. Finally, they are launching sensible policies.

Read more here - >

23/06/2010 10:42:02 am
Mer rätt än Holmberg. Strax före årsskiftet 2007-2008 låg Alliansen cirka 15 procentenheter efter de rödgröna. Då skrev jag i Expressen att Alliansen sannolikt vinner valet - så ser den internationella trenden för reformregeringar ut. Ungefär ett halvår senare gick jag med i Moderaterna. Ett år senare lanserade jag min kandidatur till riksdagen.

Allt såg mörkt ut då. Statsvetaren Sören Holmberg yttrade de tvärsäkra orden om att regeringen Reinfeldt är "rökt". Nu är läget ett annat. Förtroendet för statsministern och finansministern är rekordhögt. Opinionsläget är jämnt. Socialdemokraterna tappar och Moderaterna ökar. Jag säger inte att jag har bidragit till det, bara att situationen utvecklas som jag trodde och hoppades.

Man ska göra det man tror på och det som framstår som viktigt, inte det som är tillfälligt populärt. Inget kan åstadkommas om man inte har ett långsiktigt perspektiv. Jag tror fortfarande att det kan gå mycket bra i september, även om nästan allt kan hända. Och jag ser fram emot att bidra så mycket det går.

23/06/2010 10:38:42 am
Örättvisor med de rödgröna. Idag beskattas småhusägaren i Örebro mångdubbelt högre än ägaren av en bostadsrätt värd 20 miljoner på Strandvägen i Stockholm. De rödgröna vill införa ytterligare skattelättnader - för ägarna av bostadsrätter. Rättvist? Dessa nya och intressanta fakta framförs idag i DN av min gode vän Joacim Olsson.

Läs debattartikeln här - >

22/06/2010 9:59:23 am
Tänker de rödgröna riva upp vårdvalet? Av tidigare erfarenhet vet vi att Vänsterpartiet tenderar få igenom mycket av sina ståndpunkter i den samlade rödgröna politiken. Den som läser Vänsterpartiets sjukvårdsprogram finner bland annat följande krav:

- Vårdvalet/hälsovalet rivs upp
- Stopp för etableringar av företag i vården och omsorgen
- Förbud mot försäljning av hela eller delar av sjukhus
- Städ- kost- och laboratorieverksamhet ska drivas i offentlig regi
- Hälso- och sjukvård ska inte omfattas av lagen om offentlig upphandling
- Krav om obligatorisk företagshälsovård
- Nej till äldrepeng
- Förstatligad läkemedelsforskning

Frågan är nu vad av detta som blir de rödgrönas samlade politik. Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, och undertecknad ställer den frågan idag.

Läs mer här - >

18/06/2010 9:31:36 am
East or West for Turkey? Philip Stevens has an interesting analysis of where Tureky is actually going after its breach with Israel and relations with Iran - they want to reinforce their steps towards the EU.

18/06/2010 9:08:04 am
Ack, detta bröllop! Vad kan man egentligen säga om morgondagens begivenhet? Mycket, helt klart: En medeltida relik ytterst byggd på bisarra principer om att ärva offentlig makt? Javisst. Ett strålande firande av en väl fungerande institution, som alla lär minnas i decennier? Javisst.

Att principen om att alla offentliga positioner ska vara nåbara för vem som helst är viktig råder inget tvivel om. Det spelar ingen roll hur begränsad monarkens makt är, principen är densamma. Men jag har ändå svårt att se förändring på den punkten som särskilt prioriterat.

Samhället innehåller många urgamla institutioner, från myndighetsstruktur till midsommar. Vi lever med dem och de utvecklas, bara revolutionären vill rasera allt. Ytterst hänger dock monarkin på opinionen. Intressant nog sjunker stödet ju närmare bröllopet vi kommer.

Viktiga grundfrågor. Men jag får erkänna att jag är lättsinnig nog att mest se själva begivenheten som en stor fest i kärlekens tecken.

17/06/2010 9:32:42 pm
Möjlighet att bygga ny kärnkraft. Så var den 30-åriga låsningen i energipolitiken över. Riksdagen biföll nyss, med vissa modifieringar, Alliansens tidigare överenskommelse. Vattenkraft, utbyggd förnybar energiproduktion - och tillåtelse att ersätta gamla kärnkraftsreaktorer med nya. Nu blir det verklighet, till gagn inte minst för svenskt företagsklimat.

17/06/2010 10:30:49 am
Framtidens sjukvård i Almedalen. På ett sätt är det synd att antalet arrangemang är så astronomiskt i Almedalen. I år är de registrerade arrangemangen 1404. Kvaliteten är ofta väldigt hög, men det finns ingen chans att ta del av många.

Ett av dem jag vill rekommendera är Trygg-Hansas seminarium om framtidens sjukvård. Ingen vill tala om det kommande finansieringsgapet. Men här kommer ämnet inte att kunna undvikas. Och panelen är mycket kompetent.

17/06/2010 10:10:18 am
Bra gånger två. Läs gärna debattartikeln i DN av statsminister Fredrik Reinfeldt och Storbritanniens premiärminister David Cameron. En tydlig plädering för hur budgetbalans, tillväxtreformer och frihandel kan leda Europa ut ur krisen.

Markus Uvell utsågs igår till ny VD för Timbro. Han är nu opinionschef på Svenskt Näringsliv. Jag har känt Markus i många år och han är både ideologisk och kommunikativ. Och en kul person. Ett utmärkt val!

16/06/2010 11:55:35 am
Till den rikaste procenten en procent av skattesänkningarna. Mona Sahlin och Thomas Östros säger som bekant ofta att regeringen har sänkt skatterna "för de rika". Nu visar en ny rapport från Skattebetalarnas Förening att endast en procent av jobbskatteavdraget har gått till personer med en inkomst över en miljon kronor om året. De råkar till antalet vara strax över en procent av de förvärvsarbetande, dessutom. Däremot betalar denna procent miljonärer hela 8 procent av alla direkta skatter på individer. Så någon sänkning ska väl också de ha...

Ladda ned rapporten här - >

16/06/2010 11:45:11 am
Lokal kampanj. Skriver insändare i Kanalen med det moderata förstanamnet på Österåkers valsedel i kommunvalet, Michaela Fletcher Sjöman. Ämnet är egenmakt eller skattechock - apropå valet.

Läs Kalane - och insädaren - här - >

15/06/2010 10:30:24 pm
Miljöfara. Nu tillbaka efter en vecka i sol och värme vid sydöstra Medelhavet och för en än så länge ojämn kamp mot hänsynslösa deadlines, möten och mail. Vill dock tipsa om Stefan Fölsters och Jonas Frycklunds nya miljöblogg. De visar inledningsvis hur miljörörelsen sänkte klimatdebatten genom sin alarmism och hur Miljöpartiet vill hindra innovationer som förbättrar miljö och klimat.

Följ bloggen här - >

06/06/2010 7:38:25 pm
Arbetsrätt. Den arbetslinje som Moderaterna har utarbetat och som regeringen står för har varit framgångsrik. Hur skulle annars fler kunna ha arbete nu direkt efter finanskrisen än vid toppen av högkonjunkturen när den förra regeringen lämnade?

Reformerna har varit många och viktiga, med jobbskatteavdraget som paradnummer. Men inte mindre än 172 reformer har genomförts, som har underlättat för företagande - och det är ju de som skapar jobben.

Sverige är ett av få länder som ökade i ekonomisk frihet under finanskrisen, enligt Index of Economic Freedom. Inte minst har arbetsmarknaden blivit friare. Det är lönsammare att arbeta, billigare att anställa och lättare att driva företag.

Nu föreslår Moderaterna ytterligare reformer av arbetsmarknaden, bland annat förlängd provanställningstid. Viktiga steg, inte minst mot bakgrund av ungdomsarbetslösheten. De bör följas av fler.

04/06/2010 6:57:09 am
Pragmatic European Integration. Chris Patten argues convincingly in the FT that the EU should take pragmatic steps ahead, not leaps towards a centralization of power - and he shows why this is the only realistic alternative.

Read the article here - >

02/06/2010 11:36:38 pm
The Future of the Eurozone. A few days ago, the Financial Times had the best analysis yet of the future of the eurozone. It has four scenarios, with me hoping for number one, of course.

Read the article here - >

02/06/2010 11:18:31 pm
Mer om Ship to Gaza. Här finns en del om de extremister som stödde Ship to Gaza, hur israeliska myndigheter erbjöd fartygen att lägga till i hamn och föra förnödenheter landvägen till Gaza - men de nekade - och hur de israeliska soldaterna attackerades. Inte hela bilden, och med flera överord, men relevanta pusselbitar som ofta saknas i media.

Låt mig också delge denna beskrivning av Johan Norberg, och i synnerhet instämma i hans argumentation mot blockader.

02/06/2010 11:07:22 pm
Aktieskatt med de rödgröna? Idag öppnar Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly för att införa en skatt på innehav av - eller handel med - aktier efter en rödgrön valseger. Det drabbar i så fall miljoner svenskar som har aktier eller aktiefonder direkt - och oss alla via de aktier pensionsfonderna investerar i.

01/06/2010 10:34:58 am
Med Mart Laar: Sverige och Estland visar vägen ut ur skuldkrisen. Idag skriver jag tillsammans med Estlands förre premiärminister Mart Laar i Newsmill om hur Sverige och Estland är goda exempel. Vi kritiserar underskotts- och simulanspolitik och förordar budgetbalans och liberaliseringar.

Läs artikeln här - >

01/06/2010 9:45:58 am
Israel och Gaza. Mot bakgrund av ett stort antal kommentarer i bloggosfären kring mitt korta inlägg igår i frågan om Ship to Gaza ska jag utveckla några punkter.

För det första: Jag är alltid i grunden motståndare till våldsanvändning. Hur utvecklingen blev så tragisk som här är ännu inte klarlagt. Men vi vet att de israeliska soldaterna blev angripna med knivar, järnrör och andra tillhyggen.

För det andra: En insats som denna får inte genomföras på internationellt vatten. På den punkten saknar den israeliska aktionen legal grund.

För det tredje: Ship to Gaza är ett PR-jippo för Hamas, vilket också flera organisatörer uppgav före avresan. Varje dag förs flerdubbelt större mängder förnödenheter in via bl a FN:s gränsövergångar. Ship to Gaza tackade nej till att använda dessa.

Men bakom denna händelse och debatt ligger större frågor. Jag tror starkt på frihandel och anser att blockader sällan når sina mål. Det finns anledning att ifrågasätta den politiken.

Sedan tolkas ofta kommentarer till händelser i denna region in i mönstret för/emot Israel eller Palestina. Så är det ofta i gamla konflikter, men så kan inte jag se det. Jag vill naturligtvis att alla - israeler som palestinier - ska leva i demokrati och marknadsekonomi.

Problemet i hela mellanöstern är att auktoritära härskare förtrycker sina folk och inspirerar till terrorism. Israel är den enda väl fungerande fria staten, även om Irak är på god väg. Det är i detta grundproblemet ligger, inte hos Israel.

31/05/2010 9:57:11 pm
Liberty Act. Ett stort problem i västvärldens demokratier har varit att majoriteten har haft stor frihet på den enskildes bekostnad. Politiker har kunnat lova förmåner till alla, men talat tyst om att de delas ut på allas bekostnad. Statens omfång och makt har ökat, och livet för medborgarna blivit allt mer styrt. Dessutom har det försämrat välståndsutvecklingen.

Detta talar för ett starkare skydd för individens frihet gentemot tillfälliga majoriteter och mot staten. I Georgien arbetar nu President Saakashvili för att få igenom en "Liberty Act". Den ska bli en sorts tillägg till konstitutionen, vilket gör den svår att ändra. Där garanteras en lång rad friheter, från frihandel till fria relationer på arbetsmarknaden och fri prissättning.

Statens omfång begränsas tydligt. De offentliga utgifterna får aldrig överstiga 30 procent av BNP. Skatter får inte införas eller höjas utan stöd i en föregående folkomröstning. Ordning och reda i offentliga finanser krävs, i form av en gräns för budgetunderskott på 3 procent av BNP och statsskuld på högst 60 procent av BNP.

Återstår att se om den blir verklighet. Men i så fall vore det ett steg i en riktning som andra bör inspireras av.

Läs Liberty Act här - >

31/05/2010 9:13:12 pm
Perestrojka i vården. Timbro har publicerat en rapport om sjukvårdsreformen i Nederländerna, av Kristian Karlsson. Reformen går som bekant ut på att alla medborgare har privata sjukvårdsförsäkringar och full valfrihet mellan försäkringsbolag. Samtidigt måste bolagen acceptera alla sökande, premierna får inte differentieras och staten bidrar för dem som inte har råd med premien. Marknadens dynamik men tillgång för alla. Rapporten bygger i hög grad på min tidigare rapport rapport utgiven av Lif i samma ämne.

Läs rapporten här - >

31/05/2010 9:35:03 am
Morgonens skörd. Till Gaza förs dagligen stora mängder förnödenheter genom de gränsövergångar som finns. Ships to Gaza använde inte övergångarna, vilket visar att förnödenheter var inte målet - utan att stödja Hamas. Detta är en relevant bakgrund till den tragiska situation som nu har följt när Israel med militär skulle toppa konvojen. Att soldaterna anfölls med knivar och tillhyggen bör man också minnas när rubrikerna om det israeliska våldet kablas ut.

Denna morgon föreslås även på DN-Debatt ett nytt svenskt skattesystem, som är enklare och gör det än mer lönsamt att arbeta. Och Roland Poirier Martinsson visar hur SVT inte följer sina principer utan sin ideologiska kompass.

28/05/2010 8:54:13 am
Moderaterna största parti? Nu har således Alliansen på en månad hämtat upp det underläge som inte kunde hämtas upp på ett halvår, om man fick tro experterna. Förra månaden låg Alliansen under med cirka åtta procentenheter och leder nu med två, enligt DN/Synovate.

Man ska vara försiktig i tolkningen av opinionsmätningar. Men det är tydligt att det finns en stor rörlighet, som sannolikt består till valdagen. Valet är väldigt öppet. I dagsläget är också Socialdemokraterna och Moderaterna praktiskt taget jämnstora. Och då har de förstnämnda en impopulär partiledare. Så mycket kan hända.

27/05/2010 10:30:46 am
Äntligen! Det handlar bara om 157 personer, men principen är viktig. Ska man ha en statlig garanti för sin inkomst livet ut? Nej, det verkar ju helt vettlöst, skulle nog de flesta säga. Men så har den så kallade konstnärslönen fungerat. Till dem vars uppehälle vi skattebetalare tvingas finansiera hör Jan Myrdal, som ägnar sig tid åt att göra reklam för mördare och diktatorer. Nu har riksdagen beslutat att avskaffa detta orättfärdiga system successivt. Men de rödgröna lovar naturligtvis att återinföra det - i en än mer slösaktig form.

26/05/2010 9:32:23 am
Gamla grekiska problem. Andreas Bergh har läst OECD:s Economic Surveys av Grekland sedan tidigt 1980-tal. De varnar ständigt för den ekonomiska politiken, underskotten och bristen på reformer. Vi talar alltså om problem som har funnits och byggts på sedan 20 år innan euron infördes.

25/05/2010 12:05:19 pm
Rödgröna utrikespolitiska äventyr.

"En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser."

Så står det i de rödgrönas överenskommelse om vilken utrikespolitik Sverige skulle föra med dem i regering.

USA har alltså enbart baser i länder som själva har önskat det. Det skulle Sveriges utrikesminister - Hans Linde (v)? - vid möte med sin amerikanska motsvarighet kräva avveckling av.

I dessa dagar av osäkerhet från Iran och Nordkorea - samt ett auktoritärt Ryssland och allt starkare Kina som fortfarande styrs av en diktatur - skulle man väl snarare önska ett starkare USA?

Inrikespolitik må avgöra val, men vill svenska folket att Sverige utomlands ska representeras av kommunister med antiamerikansk plakatpolitik?

23/05/2010 12:23:56 pm
In Between Lectures in Georgia.With my friends Gia Jandieri and Paata Sheshelidze, leaders in the think-tank and reform work

23/05/2010 12:14:48 pm
Interview on Georgian TV. In Georgia, there were various interviews with me about economic freedom, the financial crisis and reforms. Here is a TV interview.

20/05/2010 4:17:54 pm
Nederländernas vårdsystem. Kommunalarbetaren har en artikel i senaste numret om det fortfarande relativt nya sjukvårdssystemet i Nederländerna. En bra artikel, som dock felaktigt påstår att staten betalar premierna för vårdförsäkringarna; det gör den enskilde. Jag är en av de intervjuade.

Läs artikeln här - >

20/05/2010 9:10:08 am
Yttrandefrihet! Rösterna som höjs till försvar för Lars Vilks yttrandefrihet - även om man inte alls instämmer i det han yttrar - är få. Det är oroväckande, för är det något som islamister och extremister i övrigt vill så är det att bevisa att vi inte tror på eller försvarar vår frihetliga samhällsmodell. Nu har LUF startat en namninsamling till stöd för yttrandefriheten. Läs mer och skriv på här - jag har gjort det.

19/05/2010 3:03:11 pm
New Publication: Small State, Big Society. I have contributed with a chapter to a new publication published by the British think-tank Localis. The topic is how we can launch reforms that create a stronger economy and bigger society - but smaller state. My chapter (pages 14-18) covers the development of Sweden; how a small state always created Swedish success.Read or download the publication here (pdf) - >

19/05/2010 9:29:07 am
In Tbilisi Again. I have just taken a long walk though the central parts of a sunny Tbilisi, capital of Georgia. There is activity most everywhere, not least in construction. Despite the conflict with Russia, investments, trade and growth have remained very high. Georgia almost didn′t notice the financial crisis.

Tbilisi is a place where history and tradition is very present. The architecture is peculiar, sometimes almost oriental. Many of the old houses are renovated now, and the city is beautiful indeed. But quite a lot remains. Old people dressed in black mix with the new urban young in trademark jeans.

I will give three lectures at an international conference of young politicians from countries all over the region. I will speak about the need for low taxes and a free labour market as well as talk about the causes and effects of the financial crisis. It all starts this afternoon. And of course there will be time to meet some good friends as well.

18/05/2010 11:37:24 am
Grekland och euron - igen. Tidningen Världen Idag behandlar ämnet ifråga och jag är en av de intervjuade.

Läs artikeln här - >

16/05/2010 10:03:44 pm
En annan välfärd är möjlig! Publikationen med detta namn skrevs av mig och startade en skriftserie av Läkemedelsindustriföreningen, Lif. Den går åt som smör i solsken och är nu i tredje tryckningen. Glädjande för oss som vill ha ett bättre välfärdssamhälle.

Läs mer och beställ här - >

14/05/2010 12:11:32 pm
Från koja till slott.

"Det är alldeles för lätt att bli rik i Sverige."

Ida Gabrielsson, ordförande i Ung Vänster, på Vänsterpartiets kongress.

Jag låter socialdemokraterna bemöta, med en affisch från en svunnen tid.

12/05/2010 10:33:02 am
I DI: Stora skulder är alltid en risk. I Dagens Industri idag visar jag att Greklands - och flera andras - problem beror på skuldsättning, som i sin tur har förvärrats av stimulanspolitik. Problemen finns avsett om man har euro, som Grekland, eller egen valuta, som Storbritannien. Dessutom kommer nu Grekland att sträva efter budgetbalans och liberaliseringar, vilket inte hade skett om de hade kunnat fuska sig ur problemen tillfälligt genom devalvering.

Läs artikeln här (pdf) - >

11/05/2010 8:40:10 am
Mycket hockey - dags för snack! Nu finns en publikation som sammanställer vad Alliansregeringen har gjort under sina första fyra år och några viktiga resultat av reformerna.

Läs eller ladda ned publikationen här - >

11/05/2010 8:04:05 am
Om skuldkris i P1-Morgon. Denna morgon debatterade jag således Grekland, skuldkrisen och euron med frilansjournalistern Dan Josefsson. Han hade en artikel igår på Aftonbladet Kultur, vars analys var väl i klass med konspirationerna om att CIA och Rotary mördade Palme och döljer UFO:n.

Josefsson rekommenderade Grekland att låna och spendera mer som svar på krisen. Tja, var det inte enorma lån som skapade skuldkrisen? Och till vem skulle de gå när ingen vill låna ut pengar? Det är ju därför EU och IMF fick sätta ihop ett krispaket.

Lyssna på debatten här - >

10/05/2010 2:37:19 pm
Greek Package. I was just interviewed on BBC Radio 2 about the new EU/IMF loan package. Their Brussels correspondent was also interviewed.

About the program here - >

10/05/2010 12:36:11 pm
The Euro and Greece. I am all for very tough demands to cut public expenditure and liberalize the Greek economy. And it has been very hard to understand the demonstrators in Athens. What do they want? Continue to live off other people′s money? This column, Charlemagne, in the latest edition of The Economist, puts it all a bit into perspective.

Read it here - >

09/05/2010 8:23:21 pm
Händelserik helg. I Storbritannien sitter Conservatives, efter att ha missat egen majoritet med 16 000 röster, i samtal med Liberal Democrats om ny regering. Ikväll möts EU:s finansministrar för att avvärja en fortsatt eskalering av skuldkrisen. Vi har också sett en Vänsterpartikongress med beslut om höjda skatter, förbud mot friskolor och statlig bank... Och så Europadag och statsministerduell i Agenda förstås.

På det mer privata planet har jag hejat på min fru och pappa som sprang Kungsholmen Halvmarathon - jag är ännu inte riktigt redo för det efter åkomman. Båda nådde mycket goda resultat. Sedan fix med båt och sociala aktiviteter - men också ett litet anförande om framtidens välfärd på mässan EXPO Nordost i förmiddags. Där råkade jag också på Vallentuna Stenugnsbageri, vars produkter varmt rekommenderas.På EXPO Nordost

06/05/2010 9:26:33 am
Det bredare perspektivet. Senare idag ska jag medverka i en toppkandidatskonferens för oss som står på valbar plats till riksdagen, med Fredrik Reinfeldt m fl. Till den tar jag med det större perspektiv som Greklands kris innebär. Det underströks utmärkt starkt av vännerna Johan Norbergs och Martin Borgs film Överdos, vars galapremiär jag besökte härom dagen.

De emorma stimulanspaket som sjösattes efter finanskrisen har skapat väldiga underskott och skulder. Grekland är ett extremfall, som grovt har misskött ekonomin även i goda tider. Men fler länder är i närheten och en vacker dag dras deras kreditbetyg också ner och situationen förvärras. Skulder kan inte betalas och dramatiska åtgärder krävs.

Lettland har redan löst motsvarande problem som Grekland har - och de gjorde det med massiva sänkningar av kostnader. I Grekland är särintressena och kommunisterna så starka att det är betydligt svårare. Tyvärr är detta priset för djupt oansvariga politiker. Den omedelbara risken är att Portugal och Spanien drabbas av samma öde. Då är krisen genuint europeisk.

De flesta länder har långsiktiga problem att finansiera olika offentliga åtaganden - såväl pensioner som sjukvård. Reformer som gör dessa åtaganden privata löser mycket av problemet. Då kan välfärd bli en del av en dynamisk tjänstesektor. Men även långtgående tillväxtreformer bidrar - inte minst till att lindra skuldbördan. Men då krävs rejäla steg mot ökad ekonomisk frihet.

Så ser den fond ut som svensk valrörelse borde föras framför - inte vem som tjänar 217 kronor och vem som förlorar 134.

03/05/2010 3:58:33 pm
Ska ingen sträva framåt? En lite mer utförlig kommentar av mig till den rödgröna skuggbudgeten finns nu att läsa på Politikerbloggen.

Läs här - >

03/05/2010 2:38:25 pm
Skattechocken. De rödgröna föreslår en lång rad skattehöjningar i sin alternativa statsbudget. Totalt 25 miljarder netto, motsvarande cirka 5000 kronor per arbetande person i Sverige. Då räknas inte skattehöjningar i landsting och kommuner med, som säkerligen också kommer med de rödgröna. Och detta är bara första året - med Lars Ohly i regeringen lär de fortsätta höja.

Den största enskilda höjningen är en massiv ökning av arbetsgivaravgifterna för unga - en sorts ungdomsskatt, om man så vill. Ändå påstår de rödgröna att bara den "rikaste" tiondelen blir förlorare. Det går bara ihop om man inte tar med samtliga skattehöjningar, vilket också är det trick de ägnar sig åt.

"De rika ska vara med och betala", är slagordet. Ständigt samma illusion - de ska ta pengar av någon annan och ge till dig. Men de tar pengar av alla och ger tillbaka som de önskar. Mer makt åt politiker och mindre till dig, med andra ord. Med de rödgröna blir sjuksköterskan av med den extra månadslön hon har fått genom Alliansens skattesänkningar. Och hon blir av med en hel del vardagsmakt.

När det gäller att de rika ska betala kan man påpeka att de redan betalar mest. De tio procent som har högst inkomst betalar mer i skatt än de sextio procent som har lägst. Och det är inte Kamprad vi talar om utan vanliga läkare och andra. Bestraffning med rekordskatt? Vad händer då med viljan att utbilda sig, arbeta extra, starta företag?

01/05/2010 9:50:50 am
Plakattexter?

Nej till månadslönen i sänkt skatt!

Nej till ökad lönsamhet för arbete!

Lägg ned kärnkraften!

Apoteksmonopolet tillbaka!

Köp tillbaka Vin & Sprit!

Avskaffa valfriheten i vården!

Fler, inte färre, myndigheter!

Sverige ut ur EU!

Det måste löna sig att leva på bidrag!

30/04/2010 9:30:12 am
Karl Rove - kampanjmakare och försvarsdavokat. Idag recenserar jag Karl Roves bok Courage and Consequence i Svensk Tidskrift.

Läs recensionen här - >

30/04/2010 9:11:03 am
Brown Has Given Up. I have never seen such a leading politician as Gordon Brown so obviously desperate as in yesterday′s final debate, a week before the election. He masters the issues and details, but shapes his message poorly in debates. And he was too much on the attack, appearing unsympathetic. In his final plea, he only criticized the others, claiming that they were not ready for government. Now, he knows that he has lost - but the question is who will actually win. Is the UK still heading for a hung parliament?

29/04/2010 6:40:03 pm
I svd.se: Höjd skatt hindrar klassresa. Robert Gidehag, VD i Skattebetalarnas Förening, och jag skriver idag om varför det är rättvist att sänka skatten också för höginkomsttagare. Bland annat påpekar vi att de tio procent med högst inkomst faktiskt betalar mer i skatt än de sextio procent som tjänar minst. Högre skatter för höginkomsttagare hindrar resan från koja till slott.

Läs artikeln här - >

29/04/2010 11:40:59 am
Liberalkonservativt. På den nya bloggportalen Liberalkonservativt samlas inlägg från liberala och konservativa bloggare - bland annat från denna blogg, som en av de liberala.

Följ portalen här - >

28/04/2010 3:39:01 pm
Upp och ned är världen när... Igår kunde Financial Times berätta att Grekland kommer att minska den offentliga sektorn kraftigt, avreglera arbetsmarknaden och dra ned på en rad offentliga transfereringar. Bland mycket annat.

Idag beklagar sig nyliberalen och ledande bloggaren Henrik Alexandersson - igen - över hur Grekland visar problemen med euron. Istället hade han önskat en grekisk nationell valuta som kunde falla i värde, som "självläkande mekanism". Då hade inga reformer behövt genomföras.

Tillåt mig fråga: Är det inte väldigt viktiga reformer Grekland nu sjösätter för första gången? Hade det funnits någon chans att denna uppstyrning av Grekland blev av med en rörlig nationell valuta?

Uppdatering: Hax svarar inte på frågorna utan låtsas att jag kritiserar honom för att anse att "marknaden är bäst på att bestämma värdet på pengar". Nu är ju euron en flytande valuta och därmed marknadsprissatt. Men frågan gällde om grekerna hade haft en chans att få ordning på sina politiker och sitt land om de hade kunnat devalvera. Det är - för övrigt - att låta politikerna sätta valutans värde.

28/04/2010 3:08:15 pm
Veckans ord: Tobleronepolitik. Både Mats Odell och Sven Otto Littorin har nu talat om de rödgrönas Tobleronepolitik. Det vill säga att man lovar stort och fint men skickar notan till skattebetalarna. Enligt min mening ett utomordentligt uttryck. Vänstern har i alla tider agerat jultomte med andras pengar. Det ska åskådliggöras. Att det har en personlig koppling gör inte saken sämre.

27/04/2010 10:39:56 am
33-27-30. That is the result in today′s "poll of polls" in the UK, the parties being Conservatives, Labour and Liberal Democrats in that order. If this is the sensational result on May 6, Parliament will be "hung".

Follow the UK Polling Report here - >

27/04/2010 9:44:37 am
Bush vs Obama. Idag meddelade förlaget Random House att George W Bushs memoarer kommer i november. Ska bli intressant läsning. Men tyvärr vet vi hur det kommer att låta i svenska medier, alldeles oavsett vad som står i boken. Det kommer att raljeras med allt från hans intellekt till ståndpunkter, och inte minst impopularitet på slutet.

Betänk att mediernas favoritpresident Barack Obama efter ett och ett halvt år har lika låg popularitet som Bush hade efter sju år. Obama tangerar Nixon strax innan han tvingades avgå. Men ser vi nyhetsartiklar som raljerar med hans inkompetens och impopularitet?

26/04/2010 2:49:25 pm
Varför behövs entreprenörer? Idag svarar jag på den frågan på Kebnekaisegruppens hemsida.

Läs mer här - >

26/04/2010 2:45:28 pm
Enpartistaden. I den första rapporten är det Malmö som åsyftas. Idag lanseras ett nytt projekt som granskar konsekvenserna av långa maktinnehav i olika kommuner. I Malmö används den offentliga makten som vore den partiets, under Ilmar Reepalus koleriska ledning. Fredrik Segerfeldt håller i projektet Enpartistaden.

Läs mer här - >

22/04/2010 11:05:30 pm
Prime Ministerial Debate. The BBC has several Prime Ministerial Debates before the May 6 election. This is actually the first time for that, and the second one just finished. I watched most of it and was impressed with all three, as they took questions from the audience and debated the issues. It was interesting to notice the atmosphere on different issues in Britain right now. On immigration, for example, there was almost a competition on who is the most restrictive - with David Cameron the only one saying that immigration had benefits.

Gordon Brown is the master of detail, quick and competent but probably comes across as less sympathetic. David Cameron is more general, speaking more in value terms but is not the winner in this format. So it is easy to see how Nick Clegg emerges from this as the frontrunner of sorts. He is serious but funny, and seems to have a near perfect sense of what the audience expects.

Two thrilling weeks - towards a hung parliament?

22/04/2010 9:18:36 pm
Minst budgetunderskott i EU. Av dagens siffror från Eurostat framgår att Sverige med 0,5 procent har minst budgetunderskott av EU:s 27 medlemsländer. Någon som minns Mona "regeringen har förstört statsfinanserna" Sahlin?

21/04/2010 3:23:56 pm
I Sydsvenskan: "Stoppa den gröna protektionismen." I Europa subventioneras den inhemska produktionen av biobränslen, och den skyddas bakom tullmurar. Implementeringen av ett nytt EU-direktiv riskerar förvärra situationen. Risken är att den gröna protektionism som redan präglar biobränslena i Europa får ytterligare genomslag genom att utomeuropeiska bränslen stoppas. I så fall kan man vara närmast säker på att andra länder och världsdelar kommer att behandla Europa likadant. Det är inte vad världsekonomin behöver.

Läs artikeln här - >

21/04/2010 2:18:50 pm
I Reformbanken: Äldreomsorg och entreprenörskap. I Reformbanken skriver jag om hur makten åt den enskilde gav bättre äldreomsorg i Nacka och om hur Australien blev världsledande i entreprenörskap. Läs här och här.

21/04/2010 1:52:52 pm
Rättvisemärkt riskerar cementera fattigdom. I dagarna publicerades en debattartikel i bland annat Nerikes Allehanda av undertecknad och Martin Källstrand, debattör och PR-konsult. Den handlar om Rättvisemärkt, vars produkter förefaller lika populära som Earth Hour - och bygger på samma problem. Deras krav på småskalighet och minimipris bromsar den utveckling som hade kunnat utveckla jordbruket i många fattiga länder. De kommuner och företag som stödjer Rättvisemärkt borde tänka om.

Läs artikeln här (ej på nätet, Word) - >

20/04/2010 3:52:26 pm
Payback in Ash. Vilket trassel! Skulle ha varit hemma från Mexiko i lördags morse, men det blev idag. De flög oss till Barcelona o0ch sedan buss därifrån. Chaufförerna var dessutom, med Basil Fawltys uttryck, "from Barcelona". Rökpauser och strul. Nära två dygn på buss - inget för mig.

Vi hade en flygstol med Ving, som alltså också organiserade hemfärden. Och de gjorde sitt bästa. Nu har jag missat inte bara lunchmöte, läkarbesök och 40-årsfest hos en av mina bästa vänner. Då hade jag ändå inte mycket inbokat direkt. Tänk så mycket som missas dessa dagar.

Hur som helst, nu åter. Ska komma ifatt och kommentera aktuella frågor.

16/04/2010 8:38:06 pm
Stuck. The Icelanders are really paying back for the Icesave deal. So I am stuck in Cancun, Mexico, for at least another day. At least the tropical storm here is fading.

01/04/2010 6:10:04 pm
Happy Easter! I may not care much for the origins of this season, but it is really nice when people come together for some time off. I really wish that you will have a great time however you want to spend it. I will leave tomorrow with my family to a far more southern place than Sweden and will be away for a while. Activity on this blog will be limited - to be resumed when I return.

28/03/2010 12:18:51 pm
Sänkt skatt för pensionärer. Jag tycker att man kan försvara att inkomstskatten sänktes först för personer i arbetsför ålder. Ett huvudsyfte var ju att öka drivkrafterna att arbeta. De som är pensionärer arbetar som bekant oftast inte.

Nu har det blivit en principfråga, och jag är sällan emot sänkt skatt. Dessutom finns det många som har väldigt låg pension, som behöver lägre skatt. Därför är regeringens tredje skattesänkning för pensionärer välkommen.

Sammantaget har skatten då sänkts med cirka 5000 kronor på en årsinkomst för en person med garantipension. Minns att socialdemokraterna under tolv år i regering aldrig sänkte skatten för pensionärer.

Thomas Östros lovar fortfarande exakt samma beskattning för löntagare som för pensionärer. Det han inte säger är att det ska ske främst genom höjd skatt för löntagarna, inte sänkt skatt för pensionärerna. Värdefull information!

27/03/2010 8:07:44 am
Superbröd. Det har hänt en del sedan DDR-Sverige med Konsums blåvita limpa. Idag producerar ett växande antal entreprenörer fantastiskt bröd. Gott och nyttigt - ett förgyllande av vardagen. Se på Surdegskartan var du kan hitta ditt närmaste bageri!

26/03/2010 11:10:43 am
Enlightenment! On Saturday evening, we are urged to turn off all lights. "For a brighter future", it is claimed, ironically. Now, I believe in innovations, progress and economic growth for a planet which is both prosperous and green. Support Life Hour you too, as an alternative. Turn on every light you have on Saturday night! Or, if you support Earth Hour, why don′t you join Caveman Week right away...

25/03/2010 5:05:16 pm
Reinfeldt-Sahlin. Mycket kan sägas om debatten mellan statsministern och oppositionsledaren. En sak är att det gick bra för statsministern. En annan att det skapande och dynamiska perspektivet - företagarens - var rätt frånvarande.

Men låt mig fokusera på några småsaker. Mona Sahlin säger att färre är i arbete nu än 2006. Fel, det är fler. Mona Sahlin säger att Reinfeldt har "förstört statsfinanserna". Fel, de är nästan i bäst skick i Europa.

Sahlin kallar den bortre parentesen i sjukförsäkringen en "ovärdig stupstock". Jaha. Den föreslogs av tidigare s-ministern och utredaren Anna Hedborg, baserat på omfattande forskning. Flip-flop.

Mona Sahlin är en okunnig och ytlig slagordspolitiker. Antagligen är det vad övriga svenska folket också ser, som har så svagt förtroende för henne.

25/03/2010 4:52:58 pm
Maria Wetterstrand i Neo.

"Jag har över huvud taget inte läst någon gammal politisk filosofisk litteratur, för jag tycker inte att det är särskilt relevant för många av de frågeställningar som finns idag."

Så uttalar sig Maria Wetterstrand i det utmärkta senaste numret av magasinet Neo. Till exempel, menar hon, får hon inga svar av klassikerna rörande "resurshushållningen på planeten i ett långsiktigt perspektiv".

Man kan förvisso säga att om man inte har läst någon av dem vet man ju inte vad de kan ge vägledning om och inte.

Men framför allt bör understrykas att hon har helt fel. Många alster inom politisk teori genom århundraden ägnar sig åt hur vi bäst hanterar knappa resurser.

Är det genom ägande och fritt utbyte eller genom kontroll och ransonering? Klassiska frågor - vattendelare Wetterstrand alltså inte känner till.

Häpnadsväckande.

Läs intervjun här - >

25/03/2010 4:51:31 pm
Behov av IT-konsult? Flexibel och trevlig. Men också kunnig och effektiv. Och en som inte ger den tekniskt okunnige mer information än nödvändigt. Så skulle jag kunna beskriva Karl Hammar, som står bakom denna blogg, mitt företags hemsida liksom min kampanjwebb. Och en hel del annat. Nu utvecklar han sitt eget företag med en ny webbsida, se här.

24/03/2010 8:28:20 pm
I Blått: Lärdomarna av Thatcher. Senaste numret av MUF:s utmärkta tidning Blått handlar bland annat om politiskt ledarskap och brittisk politik. Således blev jag tillfrågad om att skriva en essä om lärdomarna av Margaret Thatcher. Den återfinns på sidorna 18-19.

Läs artikeln här (pdf) - >

24/03/2010 1:59:33 pm
TV4 - efter behandlingarna. I oktober gjorde TV4 en intervju med mig just efter jag hade fått besked om cancer. Imorse sändes en uppföljande intervju, nu när behandlingarna är över. Den spelades in härom dagen hemma i Österskär.

Uppdatering: Det hela spelades in i över en timme, och kvar blev sju minuter. Mycket sades som inte kom med. Bland annat talade vi om hur man kan vara optimist mitt i eländet. Och vi talade om valet, där jag underströk att jag ser det som en hlög prioritet för mig att Alliansen får förnyat förtroende.

Se programmet här - >

23/03/2010 12:05:38 pm
"Regleringsgiljotin förbättrar företagsklimatet." I Reformbanken, ett initiativ av Svenskt Näringsliv, bidrar jag med en text om "regleringsgiljotinen", en avregleringsmetod som används med framgång i allt fler länder.

Läs här - >

22/03/2010 3:32:15 pm
Neuro and Sudo? In the Financial Times today, Martin Taylor, former chief executive of Barclays, proposes that the euro be divided into two. The nothern countries, with their fiscal discipline and reformed economies could have one - the neuro. The southern countries, with their problems and lack of will or ability to do anything about them, could have the other, the sudo. The proposal is put forth with quite a bit of humour. It would undoubtedly solve some of the current imbalances. But it would put all the countries that really need to reform off the hook. They can just let the sudo lose its value and stick to their bad policies. That is not in their citizens′ best interest.

20/03/2010 9:10:06 pm
Bättre på hockey än snack. Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann skrev i Expressen att "näringslivet kan vara en bidragande faktor till en positiv samhällsutveckling". Detta bland annat genom att anställa fler av dem som står utanför och bli mer klimatmedvetna.

Kan bli? En faktor? Företagen är redan den viktigaste kraften för en positiv samhällsutevckling. Det är bara företagen som kan dra oss ur recessionen och ge en stark uppgång. Företagen utvecklar morgondagens varor och tjänster. Där kommer jobben.

Expressen kommenterar det hela i en ledare som bekräftar att de ingen kompass har. De noterar att Svenskt Näringsliv reagerade kritiskt, men kallar dem "ett särintresse bland andra" som vill ha det ena och det andra. Men företagen vill inte ha något av andra - bara behålla mer av det som är deras.

Hade inte staten genom regleringar höjt risken att anställa unga och invandrare skulle de få jobb. Vi skulle inte ha en strukturell arbetslöshet om man tog bort alla hinder. Då skulle företagen anställa alla - som inte själva blir företagare.

Och grön teknologi. Var utvecklas den om inte i företagen? Det är ju en snabbt växande ny bransch, och i andra företag utvecklas många nya gröna produkter. Det är inte som företagen "skulle kunna", det är redan ett faktum, sedan länge.

Varför Per Schlingmann envisas med att återkomma i utspel med kritik mot företagen är bortom min insikt. Men det kan inte vara bra. Moderaterna bör vara vän med dem som skapar framtiden. Regeringen har gjort bra saker för företagen, även om mer kunde ha skett. Men det riskerar förtas av vissa utspel.

20/03/2010 12:55:13 pm
"Europe′s Engine". Germany has reformed and improved its competitiveness dramatically. The Economist describes parts of it - such as how the euro helped - and why this should be an example to others.

19/03/2010 8:22:18 am
Dumma eller onda? Ja, man vet inte var man ska söka förklaringen till de blogginlägg som kommenterar min debattartikel i Aftonbladet. Se här, här, här och här. Fattar de inte vad de läser eller misstolkar de medvetet? Ta detta som representativt exempel:

"I Johnny Munkhammars idealsamhälle har vi ytterligare ökat på de klyftor som finns. Det är, enligt Johnny, av vikt att det finns en stor grupp medborgare som har så pass låga inkomster att dom är villiga att göra vad som helst för att bättra på sina inkomster när industrin behöver dom. Samtidigt är det viktigt att det finns en välbetald överklass som kan spendera sina pengar."

Kan någon vänligen visa mig var i artikeln det finns något som ens antyder den ståndpunkten? Det blir helt meningslöst med debatt om man beskriver motståndarens idéer helt felaktigt. För att inte tala om att det är väldigt fräckt.

Artikeln argumenterar för att vanligt folk ska få högre inkomster. I det sammanhanget råkar det vara rätt irrelevant vad en handfull toppchefer har i ersättning. Det som avgör är att vi har företag som går bra och en ekonomi som växer.

18/03/2010 12:03:15 pm
Läst men inget förstått. Den som läser kommentarerna på nätet till min artikel igår i Aftonbladet riskerar få gråa hår. Själv undrar jag om någon av dem har läst den artikel jag skrev. Kritiken handlar om att undertecknad skulle vara överhetens försvarare och inte bry mig om vanligt folk.

Aftonbladets rubriksättning och ingress kan möjligen förleda någon att tro det. Men artikeln har ett helt annat budskap. Jag argumenterar för höjda inkomster för alla som arbetar och lägre skatt för alla som arbetar. Därtill föreslår jag två reformer som skulle göra alla till delägare i svenska företag och därigenom få del av aktieutdelningarna.

Visst kan man uppröras över vad 104 toppchefer fick för några år sedan. Men skulle man dela ut hela deras löneökning till dem som nu förhandlar om löner blir det cirka en krona mer i månaden. Att påpeka detta enkla faktum är relevant, för det är inte så vi höjer löner, utan genom konkurrenskraft.

17/03/2010 3:52:01 pm
Om löner, utdelningar och Dagens Arbete. Med regelbundna mellanrum, särskilt vid avtalsrörelse, kommer IF Metalls tidning Dagens Arbete med samma nyhet. Idag påpekar de att en handfull toppchefer har fått större löneökningar än sina medarbetare. Och utdelning delas ut till företagens ägare trots dåliga tider. Syftet är naturligtvis att skapa stöd i opinionen för större löneökningar genom att skapa avundsjuka och motsättningar. Aftonbladet har gjort en stor nyhet av detta, och jag tillfrågades om att bidra med en kommentar. Kan läsas här.

16/03/2010 8:46:44 pm
Neo-artikel. Många har hört av sig och undrat var de kan läsa min artikel i senaste numret av magasinet Neo, om min sjukdom. Jag har meddelat dem att man då får inhandla numret, eller än hellre prenumerera, eftersom den alltid innehåller mycket läsvärt. Nu bjuder dock Neo genom redaktör Mattias Svensson på artikeln genom att lägga den på nätet. Detta med anledning av mitt glada inlägg igår, där jag meddelar att behandlingen verkar ha gått bra.

Läs artikeln här - >

16/03/2010 11:10:24 am
Euron skapar reformtryck. Frankrikes finansminister Christine Lagarde levererade igår kritik mot Tyskland i en intervju. Detta för Tysklands förmåga att hålla löneökningarna under kontroll och därigenom förbättra konkurrenskraften. Henrik Alexandersson beskriver det så här: "Ett land som sköter sin ekonomi och håller kostnadsökningarna under kontroll får kritik - från de som inte gör det. De senare kräver solidaritet med sin egen slarvighet och inkompetens."

Det är en korrekt beskrivning av Lagardes ståndpunkt och önskemål. Men han borde ha tänkt efter innan han halkade in i en slentrianmässig eurokritik. Självklart reagerar politiker i andra länder så här på den konkurrens Tyskland nu erbjuder. Den institutionella konkurrensen länder emellan gör det nödvändigt för andra att reformera också. Det vill inte alla politiker.

Vad hade hänt utan euron? Jo, Lagarde hade inte behövt säga ett ord. Francen hade devalverats till den tyska nivån genom ett politiskt beslut. Gratis konkurrenskraft, utan reformer eller omvandling! Så hade varken Tyskland eller Frankrike haft någon som helst sporre att reformera sedan. Det är så den inre marknaden och euron samverkar till att göra Europas reformbehov tydligt.

15/03/2010 8:58:58 pm
Debatt i Frisinnad Tidskrift. I januari kritiserade Olle Wästberg mig och Fredrik Segerfeldt i Frisinnad Tidskrift för vår bedömning av det norska Fremskrittspartiet (Frp), vilket jag kommenterade här. I senaste numret publiceras en replik av Fredrik och undertecknad - ej på nätet, men kan läsas här.

På detta svarade Olle igen, med några nya punkter - utöver att han backar och nu bara beskriver partiet som "allmänpopulistiskt". En är kritik mot att vi bidrog med namn till inbjudningslistan till lunchen med partiledaren Siv Jensen i Stockholm. Låt se nu: Ett parti som strävar efter att bli mer liberalt vill knyta kontakter med liberala röster i Sverige. De frågar om man har förslag. Ska man då säga "go home" eller föreslå några bra namn? Rätt uppenbart, tycker jag.

Det andra är att han säger att invandringspolitiken är ett lackmustest för om ett parti kan anses liberalt. I så fall måste man erkänna att få partier, om ens något, kan anses riktigt liberalt i Europa. Alla vill ha någon form av gränshinder. Olles Folkparti inte minst. Självklart finns en gradskillnad, och jag hoppas verkligen att Frp blir mer liberalt även på den punkten.

Olle nämner några ståndpunkter Frp skulle ha, för att sedan anse att de visar att partiet inte är för fri invandring som princip. Nå, så här står det i deras principprogram: "På prinsipielt grunnlag burde det ideelt sett være en friest mulig bevegelse over landegrensene, av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft." Sedan anser de detta svårt att förena med dagens välfärdsstat, men det är enligt min mening bara ett argument för välfärdsreformer.

Så var det med det.

15/03/2010 8:55:14 pm
SlösO. "Vi kan betala höga skatter, för vi vet att vi får bra saker för dem." Så vill ofta försvararna av högskattestaten att vi ska resonera. Problemet är att det slösas enorma mängder skattemedel. Därför startar nu Timbro och Skattebetalarnas Förening SlösO, ombudsmannen mot slöseri med skattemedel. Johan Ingerö, som också är känd bloggare och redaktör på Neo, kommer nog att gräva fram en hel del. Bra initiativ!

15/03/2010 3:04:57 pm
Time In. Nästan ett halvår har gått sedan jag berättade i ett inlägg här att jag hade fått diagnosen cancer. Idag var jag på en sorts summerande besök hos läkarna, nu när behandlingen avslutades för ett antal veckor sedan. Det var mycket positivt, de anser att allt har gått som beräknat. Men naturligtvis är det tiden som får ha sista ordet om det - först efter fem symptomfria år anses man säkert frisk.

Just nu sker återhämtningen snabbt, även om strålningens effekter sitter i 3-6 veckor efter dess avslutande. Jag hoppas med andra ord kunna växla upp såväl de professionella som privata aktiviteterna framöver. Det ser jag väldigt mycket fram emot, efter en särdeles underlig tid - lagom till våren. I närtid återstår mest att kunna äta och dricka igen normalt...

Idag sparade jag också alla de hundratals fantastiska uppmuntrande hälsningar jag har fått i skrift under denna period. Det påminde mig om det som flera har uppmanat mig att göra, att skriva något längre om detta. Å ena sidan, det finns saker att säga. Å andra sidan, nu vill jag helst inte tänka på det mer. En svår avvägning!

Det gångna halvåret har varit väldigt märkligt. Stora mängder vänlighet, men också betydande utmaningar. Avancerade mediciner, men tyvärr rätt underliga bieffekter. Stopp för nästan all rolig aktivitet och därför en väldig enformighet. Det är väldigt skönt att lämna detta bakom sig. Nu gäller det att komma i god form igen, göra kul saker - lite bättre på att ta till vara tiden är man nog.

I allt högre grad kan man nog konstatera att man återinträder på banan.

15/03/2010 1:16:37 pm
Ny webbsida: Alliansen. De fyra borgerliga partierna i Allians för Sverige har nu lanserat en ny, gemenssam, webbsida. Det är bra att samarbetet betonas - nu gäller det att låta denna sida vara levande. Samtidigt lanseras den nya grafiska profilen. Lite retro, tycker jag, men vad kan man om sådant?

12/03/2010 11:03:44 am
The Real Causes of Iceland′s Crisis. The European Enterprise Institute recently published a new Policy Paper, about the causes of Iceland′s financial and economic crisis. This took place at a well-visited seminar in the European Parliament.

Sometimes, people assume that Iceland shows that capitalism and free-market reform don′t work. This is not true. Iceland′s reforms brought them great prosperity, which has not been destroyed by the crisis. The real causes of the depth of the crisis was the monetary policy.

Read the paper here (pdf) - >

11/03/2010 9:54:44 pm
Mörka ögon. "Så vackra ögon!" Till höger om mig stod en äldre dam och sken som en sol. Jag blev lätt överraskad av hennes yttrande. Det hör inte till vanligheterna att mina två blå får spontana komplimanger på bussen. Sekunden senare insåg jag att hon syftade på yngsta dottern i barnvagnen jag hade med mig. Det förvirrande var dock att hon sov och därmed hade ögonen stängda. Men hennes stora mörka ögonfransar är förvisso vackra. Tydligen syftade damen på detta med sin vänlighet. Så kan det gå en dag i Helsingborg, där vi har besökt mina svärföräldrar några dagar. Imorgon hemåt!

11/03/2010 9:50:40 pm
Ännu ett litet steg. 100 års förmynderi på väg mot sitt slut. Det är mindre dramatiskt än det låter: filmcensuren kommer att avskaffas. Självklart ska inte statliga byråkrater censurera film för vuxna. Steg för steg avvecklas det som har kallats DDR-Sverige...

10/03/2010 8:36:06 pm
Ingen kompromiss. De nyligen avslöjade mordplanerna rörande konstnären Lars Vilks, som gjorde en rondellhund av profeten Muhammed, leder till att grundfrågan åter kommer till ytan: Ska man i Sverige och Europa kunna utnyttja sin yttrandefrihet utan att känna sig hotad?

Naturligtvis, kan man tycka. Ändå är det inte så idag, uppenbarligen. För oss som inte har vuxit upp i den tron och miljön är det en löjlig tanke att man blir upprörd över avbildandet av profeten. Men det spelar ingen roll, för i ett fritt samhälle måste man stå ut med att bli upprörd över mycket som publiceras.

Vi kan aldrig, ens på marginalen, kompromissa med de grundläggande friheterna. Att ge upp delar av det som råkar vara historiens mest framgångsrika samhällsmodell underlättar inte heller i längden relationen med den muslimska världen. Ingen respekterar den som verkar svag i tron på de egna principerna.

08/03/2010 9:02:02 am
Porträtt. I lokaltidningen Kanalen i min hemkommun Österåker finns denna vecka ett rätt omfattande personligt porträtt av undertecknad, på sidorna 8-9. Kan läsas här på nätet.

05/03/2010 8:49:42 am
Centre for Individual and Economic Liberty. Finally, Finland has an institute that promotes the ideas of freedom, CIEL. I have gladly accepted to be a contributor to their activities, starting with this article.

04/03/2010 9:55:02 am
Frizon på 1700-talet. Boris Benulic skriver på tidskriften Voltaires blogg om sin hemstad Eskilstuna. Den var så kallad Fristad, och slapp tullar och skråtvång; en sorts ekonomisk frizon. Således utvecklades där Sveriges innovativa centrum, där ambitiösa människor av vitt skilda ursprung skapade nya företag, smarta produkter och ökande välstånd.

(Tipstack, Mattias)

03/03/2010 7:54:32 pm
Alliansen=Aliens? Jag brukar inte ha för vana att agera reklamutdelare för facket, men gör ett undantag. Läs gärna foldern som bifogas som pdf nedan, från Transportarbetarförbundet. De anser uppenbarligen liknelsen mellan Alliansen och utomjordingar lyckad. Rentav så bra att påståendena i sak sedan kan vara helt uppåt väggarna. Facket inleder valåret med ett rejält bidrag av hög intellektuell halt till en saklig valdebatt. (Ät eller drick inte när du läser denna, det kan vara problematiskt när man skrattar hejdlöst.)

Ladda ned här - >

03/03/2010 7:42:09 pm
Ask Not... Orsaken till att RUT behövs är att jag måste tjäna 1352 kronor före skatt för att den jag anlitar ska få 300 kronor kvar efter skatt. Utan en sänkning av denna enorma skattekil blir inte dessa tjänster gjorda - vilket också framgår av att branschen växte så mycket när RUT infördes.

Detta vet naturligtvis vänstern. Deras retoriska fråga om "varför just dessa tjänster" har ett enkelt svar. Lika skamlöst är nyspråket om att detta är en subvention som "alla betalar". Ingen betalar någonting, folk får bara behålla sina egna pengar.

Därför är egentligen inte den mest relevanta frågan varför skatten är så låg för hushållstjänster. Frågan är varför den är så hög på det mesta i övrigt.

01/03/2010 2:49:35 pm
Här är vi! I den debatt där olika skribenter har efterlyst den svenska intellektuella "högern" gör idag Fredrik Segerfeldt ett relevant inlägg. Ifall det inte är konservativa som efterlyses utan liberala krafter så har inget land preseterat en så internationellt inflytelserik generation som Sverige.

01/03/2010 9:23:24 am
Läsning för måndagsmorgonen. Här beskriver docent Per Skedinger hur regleringar på arbetsmarknaden skapar utanförskap för unga och visar tydligt hur facket - inte minst TCO - bluffar. Här är en sammanställning av de felaktigheter som FN:s klimatpanel hittills har belagts med. (Det betyder inte att de inte har rätt på andra punkter, bara att deras likriktade organisation har främjat grundlös propaganda på bekostnad av seriös forskning.)

Tipstack Fredrik.

27/02/2010 9:54:51 am
In TIME Magazine. I am interviewed in TIME Magazine, in an article about the fact that Greek politicians - as well as some politicians in other countries - are very creative in blaming everything but economic mismanagement for their crisis.

Read the article here - >

26/02/2010 9:22:49 am
"Ekonomisk frihet ger ekonomisk aktivitet." På vår artikel om hur ekonomiska frizoner kan minska utanförskapet i förorter replikerade Anna Johansson (s) och Anna Hedman (s). Idag publiceras vår slutreplik i ämnet. I kort sammanfattning kan man säga att deras svar var seriöst men tunt och byggde på minst ett rejält faktafel - samt helt i avsaknad av egna lösningar på problemet.

25/02/2010 8:21:35 pm
Not Even a Poor Joke. The deputy prime minister of Greece has fended off criticism from Germany for Greece′s economic problems by blaming them on the Nazi occupation during World War II. This is as astonishing as it is appalling. First, Greece′s problems are home-made, after the war. Second, today′s Germany cannot be accused for what the Nazi′s did. No country has done more than Germany to transform itself and repay what was done during that time. Third, Germany′s wealth today is certainly not coming from what was done during the war. Germany was more devastated than probably any European country. Their success is a result of the free-market policies launched by Ludwig Eerhard after the war, known as Wirtschaftswunder. Greece is certainly not improving its reputation.

24/02/2010 8:57:31 am
Hökmark om Sahlins haveri. Mona Sahlin har som bekant argumenterat längs två oförenliga spår: Å ena sidan kritiserat regeringen för oförsiktighet med statsfinanserna, som hon säger har skapat budgetunderskott. Å andra sidan förordat en mycket mer expansiv politik mot krisen - med högre a-kassa, stöd till SAAB, etc - som skulle ha gett betydligt större budgetunderskott.

Nu visar det sig dessutom att Sverige är ett av de länder i EU som har allra minst underskott. Samtidigt har de länder, som Spanien och Storbritannien, som hon använde som exempel Sverige skulle följa efter, störst underskott. Detta tynger dessutom deras återhämtning genom högre räntor.

Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark går igenom vad Sahlin har sagt, och utfallet i de olika länderna, i en läsvärd artikel här.

22/02/2010 9:42:45 am
Sista Ny Start för Europa-rapporten: Europa och ägandet. Idag presenteras den sista rapporten inom ramen för projektet Ny Start för Europa, som jag har lett. Det har syftat till att utveckla nya idéer om hur vi kan komma starkare ur recessionen, och finansierats av Lindmanfonden.

Rapporten heter "Europa och ägandet". Johanna Möllerström redovisar hur forskningen - inom flera skilda teoretiska fält - ger tydliga belägg för att privat ägande är viktigt för välståndet.

Rapporten innehåller också konkreta råd till beslutsfattare om hur ägandet kan stärkas. Johanna är civilekonom från handelshögskolan i Stockholm och forskar idag i nationalekonomi vid Harvard University i USA.

Tillsammans med samtliga rapportförfattare har jag skrivit en längre artikel som sammanfattar projektets viktigaste slutsatser, i Svensk Tidskrift. Läs här.

Ladda ned rapporten här (pdf) - >

22/02/2010 9:12:00 am
Den vänstern, den vänstern... Man förleds lätt av det överilade språkbruket ("stukad i intellektet") att tro att vänsterns olika debattinlägg aldrig har ett innehåll. Det har kommit en del synpunkter på artikeln i GP om ekonomiska frizoner, varav denna är ett exempel. Skrapar man bort invektiven finner man någon sorts underliggande tanke.

Emil Boberg (v) påpekar således att de människor som bor i förorter och plågas av stort utanförskap inte har samma möjligheter som andra. Just det. Och forskningen är tämligen entydig om vad som står i vägen - regleringar på företag och arbetsmarknad samt höga skatter på arbete. Ska vi ringa Einstein och fråga vad man då bör göra för att de ska få bättre möjligheter? Ta bort hindren, behålla dem eller införa fler?

21/02/2010 7:38:18 pm
Målsnöret närmar sig! De senaste veckorna har onekligen varit mediokra. Varje dag strålning, vilket har haft sina effekter. Personalen har informerat om att det är en av de tuffaste strålbehandlingarna. Knappt kunnat prata, inte kunnat äta. Mat via en manick i näsan. Och trött. Detta till trots har omständigheterna fogat det så att jag har stått för en del extern kommunikation. En lustig tillfällighet. Hur som helst är det måttligt kul - men nu är målet nära. På tisdag är sista strålningen (om inget oförutsett inträffar). Sedan tar det cirka två veckor att bli av med bieffekterna. Efter det hoppas jag vara och förefalla någorlunda normal - eller i vart fall som före behandlingen. Man ser nästan mer fram emot det än våren...

21/02/2010 9:31:09 am
"Frizoner i förorterna knäcker utanförskapet." Idag skriver jag i Göteborgs-Posten tillsammans med Henrik Nilsson, kommunfullmäktigeledamot i Göteborg (m), som motionerade om att ekonomiska frizoner bör utredas. Detta har nu Göteborgs kommunfullmäktige bifallit som en hemställan till regeringen. Vi argumenterar med stöd i ny forskning för ekonomiska frizoner i förorter med stora problem med utanförskap.

Läs artikeln här - >

20/02/2010 8:23:20 am
I SvD: Partierna bör dra lärdom av USA. Idag skriver jag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet om hur partierna och medborgarna utser sina företrädare.

Läs artikeln här - >

18/02/2010 9:54:52 am
"Ska tyskarna jobba till 69 för att grekerna ska kunna sluta jobba vid 63?" På min och Jesper Katz artikel, som argumenterade emot en bail-out av Grekland, replikerade de socialdemokratiska riksdagsledamoten Nikos Papadopoulos, läs här. Vi svarar idag, inte utan skärpa, och med konkreta exempel, här.

17/02/2010 8:35:40 pm
Global Top Think-Tanks. Some two weeks ago, the University of Pennsylvania released its annual ranking of the best think-tanks in the world. I am happy to have co-operated quite closely with a number of them, such as Cato Institute and the Heritage Foundation in the US, and New Economic School-Georgia, Lithuanian Free-Market Institute and Timbro in Europe.

Read the entire report here (pdf) - >

16/02/2010 4:31:00 pm
Europe′s Top Issue Right Now. Wise words in today′s Financial Times by former ECB Chief Economist Otmar Issing. It would be a disaster for the EU and the euro if there would be a bail-out of Greece.

16/02/2010 4:29:29 pm
AB-replik i AB. Nu är således repliken på Mats Einarsson (v) om vänsterns extremism publicerad.

Läs här - >

15/02/2010 9:17:31 am
I Sunt Förnuft. I senaste numret av Skattebetalarnas Förenings gedigna tidning Sunt Förnuft är jag intervjuad på fyra sidor (ej på nätet). Vi talar om värderingar, finanskris, frihet, reformer - och skatter.

13/02/2010 11:15:46 am
Einarsson lyckas inte dölja extremismen. Mats Einarsson (v) hade en replikvår artikel i Aftonbladet i torsdags. Ännu har vårt svar på den inte publicerats, och jag vet inte om det kommer att ske, så det följer här:

Vilken lättnad det hade varit för Sverige om Mats Einarsson (v) hade haft rätt i att vi överdrev Vänsterpartiets extremism! Tyvärr ger han inga belägg för detta, utan ägnar sig åt att försöka dölja partiets ståndpunkter.

Vänsterpartiet har hållits utanför alla regeringar. Ingen statsminister har ansett partiet rumsrent nog att ta regeringsansvar. Mona Sahlin vill däremot låta partiet utgöra en del av regeringen, med bland andra Lars Ohly som minister.

I det nu gällande partiprogrammet står inte bara det Mats Einarsson nämner, som högre skatter. Där krävs också avskaffande av "ägandet av produktionsmedlen, såväl det samhälleliga som det privata", vilket ska ersättas av "gemensam förvaltning och gemensamma resurser".

Alla företagare blir av med sina företag och staten tar över. Politiker ska styra vad som ska produceras och för vem. Det kallas planekonomi och har prövats i en rad länder. Av dagens länder är det Kuba och Nordkorea som har gått längst på den vägen.

Intressant nog försvarar Einarsson partiets totalitära demokratisyn. Enligt denna ska sådant som vi idag bestämmer själva styras av politiker genom offentliga beslut. De ska börja med att ta över våra inkomster och företag, men fortsätta med livet i övrigt. Det är extrem politik.

Einarsson framhåller att de i sitt partiprogram har formulerat ett "principiellt och otvetydigt försvar för demokratin". Hur kan det då komma sig att partiets historia av stöd till kommunistdiktatorer fortsätter idag, där vänsterns företrädare hyllar bland andra Castro och Chavez?

Vänsterpartiet är ett litet parti. Därför får vi inte planekonomi även om Lars Ohly blir minister i en rödgrön regering. Men det är ett anständighetskrav att svenska folket får veta före valet var extremismen lär få mest genomslag.

Vilka ministerposter kan bli aktuella för vänsterpartister, Mona Sahlin?

09/02/2010 9:40:37 am
Statliga ingrepp har inte dämpat krisen. Härom dagen publicerade Sydsvenskan en debattartikel av undertecknad och Nima Sanandaji. Vi framhåller att hälften av världens stora ekonomier har minskat sin ekonomiska frihet som svar på krisen, främst genom ökade offentliga utgifter. Men det går inte att utläsa några som helst positiva effekter av detta. Sverige, däremot, har ökat sin ekonomiska frihet och har idag ett av de minsta budgetunderskotten i Europa. Och vi hämtar oss väl. En bättre väg att gå.

Läs artikeln här - >

09/02/2010 9:13:17 am
Vänsterns undermåliga försvar. Vänstern har fortsatt blogga kritiskt om gårdagens debattartikel. Sin vana trogen drar de till med många invektiv men mycket lite i substans. Men den som letar skall finna och jag hittar ett genomgående drag, som detta inlägg kan anses vara representativt för. De framhåller att Högern för nära 100 år sedan var emot bland annat allmän rösträtt, men erkänner ärligt att det är inte dagens moderater. Men det vi citerar i debattartikeln är dagens partiprogram för Vänsterpartiet och citaten av Ohly är högst några år gamla. Innebär detta att vänstern tar avstånd från det aktuella partiprogrammet - eller bara försöker luras?

08/02/2010 10:41:00 am
Vilka ministerposter vill du ge vänstern, Mona Sahlin? Vänsterpartiet är ett extremistiskt parti och har blivit mer så på senare år. Privat ägande och marknadsekonomi ska avskaffas, enligt partiprogrammet. Ändå vill Mona Sahlin ta in dem i regeringen, något Erlander, Palme, Carlsson och Persson aldrig kunde tänka sig. Ett anständighetskrav är därför att hon före valet preciserar vilka ministerposter som kan bli aktuella för vänsterpartister. Om detta skriver jag och kollegor från de andra Allianspartierna, samt Föreningen för upplysning om kommunismen, i dagens Aftonbladet.

Uppdatering: Bland det 15-tal bloggkommentarer till artikeln jag har sett fokuserar de kritiska på liknelsen med Nordkorea. Kanske skulle vi inte ha haft med den bisatsen. Men om man avskaffar privat ägande och marknadsekonomi - som är Vänsterpartiets vision - får man samma ekonomiska system som där. Det är väl både uppenbart och självklart?

Uppdatering 2: Idag hade Fokus nättidning makthavare.se en genomgång av vilka de ledande politiska tjänstemännen i en s-v-mp-regering skulle kunna bli. Åskådliggör än tydligare hur regeringsmakten skulle komma att utövas i betydande grad av personer från Vänsterpartiet.

Läs artikeln här - >

06/02/2010 11:15:41 am
Två lästips. Igår i Svenska Dagbladet skrev Hans Dahlgren på Vårdföretagarna om sjukfrånvaron i vården. En intressant del var att sjukfrånvaron är 33 procent högre i offentlig vård än i privat. Kan det beropå att vinstintresset i de privata vårdföretagen sliter ut personalen...?

Idag i Expressen skriver Sakine Madon om hur Utbildningsradion, UR, som finansieras via vår obligatoriska tv-licens, sänder ren vänsterprogaganda.

04/02/2010 10:48:52 am
Inget EU-stöd till Grekland! Idag skriver jag tillsammans med Jesper Katz att Grekland ska reformera sin ekonomi, inte få EU-stöd i detta läge. Jesper och jag har olika uppfattning om Sverige och euro, men delar de grundläggande ekonomisk-politiska idéerna. Så även i denna fråga.

Läs artikeln här - >

04/02/2010 9:39:24 am
Inbjudan: Våra idéer. Välkommen till det avslutande seminariet för projektet Ny Start för Europa! Alla rapporter med kreativa idéer för hur vi ska komma starkare ur recessionen presenteras.

Läs mer om tid, plats och upplägg här.

04/02/2010 9:25:54 am
M-blogg? Något som heter Politometern mäter bloggars inflytande, utifrån hur många som har länkat till dem. De tittar dock bara på partipolitiska bloggar, och för första gången - såvitt jag vet - räknas denna blogg in där, bland M-bloggar. Den är på plats 13 av 191. Vad partisekreterare Schlingmann ska säga om att detta betraktas som en moderat blogg? Äsch, han är ju bara på plats 23...

03/02/2010 9:56:45 pm
Floskelbingo. Här är en artikel där man inte kan läsa en enda mening utan att ropa "bingo" om man kör nämnda spel. Ylva Johansson (s) deltar i Trygg-Hansas debatt på Newsmill om sjukvården. Här är ingredienserna:

1. Problemet som diskuteras finns inte
2. Motståndarna är onda
3. Vi står för rättvisa, solidaritet, jämlikhet, hållbarhet, etc
4. Vår enkla lösning som alla vinner på

Läs artikeln här - >

03/02/2010 3:27:14 pm
Photo From a Highway in Minnesota.

03/02/2010 3:20:09 pm
Hälften kvar! Nej, det handlar inte om skatter (jag anser att man ska ha långt mer än hälften kvar efter skatt). Det handlar om att hälften av all strålning mot cancer är avklarad. Nu är det bara resten kvar, som man säger.

Jag vill inte vara den som klagar. Det finns gott om människor som har det rejält mycket värre än man själv. Men cancerbehandling är bra enformigt och långtråkigt. Och cancer i sig är förvisso inte helt kul.

Det tar en väldig tid med dagliga behandlingar, och med tilltagande biverkningar. Mot dessa får man förvisso en lång rad medikamenter, som säker lindrar det mesta. Och biverkningar och enformighet kan man gärna ta, så länge behandlingen lyckas.

02/02/2010 1:00:19 pm
Iceland - Still There. I spent this week-end in Iceland with my family - a break from radiation treatments. After the financial crisis, one could almost expect the place to have gone under. But on the surface it is very much like it was before. Quite expensive, good infrastructure, new cars, new houses and lots of people in the restaurants. Even a substantial drop in GDP, like that in Iceland, does not erase many years of success. The road will continue to be bumpy, however, but one way or another, they will have to pay their debts.

02/02/2010 12:21:03 pm
100 000 jobb. Statsminister Fredrik Reinfeldt påstod som bekant att det idag är 100 000 fler i arbete nu än vid regeringsskiftet - trots finanskrisen. Detta visade sig bygga på ett faktafel från Finansdepartementet, vilket oppositionen glatt utnyttjar.

Antalet i arbete är idag 12 000 högre än när socialdemokraterna lämnade. Mer här. I dessa stora tal är det marginellt, så man kan säga att det är ungefär samma nu som då. Men är inte det en anmärkningsvärd framgång? Lika många i arbete i lågkonjunkturens botten som socialdemokraterna åstadkom på toppen av högkonjunkturen.

Nu återstår att genomföra fler reformer som gör att uppgången åtföljs av många nya jobb, så alla tidigare rekord kan passeras.

02/02/2010 9:31:15 am
Fler om Lindsö. Fredrik Segerfeldt och Peter Wolodarski har nu också skrivit om Ebba Lindsö och hennes bok, med budskap som är identiska med mitt, fast i andra ord. Läs här och här.

29/01/2010 6:40:51 am
"Jag är fast besluten att vinna." Så lyder rubriken till min personliga och ganska detaljerade artikel i senaste numret av magasinet Neo om min cancer. Ej på nätet, så köp den i närmaste tidskriftsbutik. Med tanke på alla de andra intressanta artiklarna lär det vara värt det!

28/01/2010 10:48:39 am
State of the Union. I have a habit of reading the US President′s State of the Union speeches. The first such speech yesterday by Barack Obama contains many of the familar ingredients; faith in the American people, optimism about the future, great challenges ahead - and, of course, "our union is strong". But his tone was more casual, even humouristic, and on many occasions he criticised Congress and Washington for their game of politics. On the content side, there were several good pieces of news in the new jobs bill he proposed. And one can see that he grasps the need for incentives, which is why that is used to make people act in ways that the government wants.

Read the speech here - >

28/01/2010 10:17:06 am
Ebba Lindsö svarar. I tv-programmet Go′kväll igår konfronterades Ebba Lindsö med min debattartikel. Hennes svar på frågan om jag hade rätt i att hon aldrig borde ha accepterat jobbet var: "Han har en point, definitivt." Inte illa.

Sedan föröker hon få det till att jag och andra inte ville förändra. Det är fel, jag ansåg att det behövdes förändring, men inte den hon stod för. Istället för att bli tystare och mer anpasslig behövde organisationen bli tydligare och modigare.

Sedan menar hon att vi ville att organisationen skulle stå "på högerkanten" i partipolitisk mening. Det nämndes mycket då också och jag vet inte hur många gånger jag meddelade att så inte är fallet. Att stå för idéer om fri företagsamhet är inte partipolitik.

Se programmet här (inslaget om artikeln börjar efter cirka 11:30).

27/01/2010 7:57:22 pm
Svenskt budgetunderskott ett av EU:s minsta. En sammanställning från EU-kommissionen visade idag att 20 av EU:s 27 medlemsländer måste vidta särskilda åtgärder för att minska sina budgetunderskott. Sverige är inte ett av dem, vilket betyder att vårt underskott är ett av de minsta.

Mona Sahlin brukar anklaga regeringen för att "låna till skattesänkningar" och genom en oansvarig ekonomisk politik raserat ordningen i statsbudgeten. Tvärtom visar nu fakta att regeringen har hållit fast i statsfinanserna under finanskrisen, så Sverige kommer väl ut.

Läs här och här.

27/01/2010 4:17:52 pm
Öppna för gårdshandel direkt! Regeringen har beslutat att utreda hur gårdshandel ska tillåtas. Alltså hur du ska kunna köpa den dryck du får titta och lukta på när du besöker en lokal tillverkare någonstans i landet. Regeringen borde inte ha skickat frågan till en utredning utan tillåtit det direkt.

Läs artikeln här - >

27/01/2010 9:58:13 am
I Expressen om Lindsö. Svenskt Näringslivs förra VD Ebba Lindsö har skrivit en bok som tillrättalägger historien. Jag korrigerar i dagens Expressen delar av detta och beskriver varför hennes strategi hade varit till stor skada för såväl företagen som deras anställda.

Läs artikeln här - >

25/01/2010 10:11:32 am
Viktiga välfärdsreformer. Idag inleds en debatt på Newsmill, med Trygg-Hansa som värd, om finansiering av framtidens sjukvård och behovet av en stor reform. Här är den första artikeln. Kan bli en spännande debatt.

Med liknande perspektiv skrev Peje Emilsson igår i DN, fast om äldreomsorgen. Kloka förslag som partierna borde anamma. Läs här.

24/01/2010 7:31:06 pm
Nej, nej, nej! Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann har således sagt att Moderaterna vill kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser om inte dagens situation har dramatiskt förändrats 2014. Ironiskt nog inträffar det samtidigt som regeringen faktiskt arbetar på att avskaffa könskvoteringen av studenter till universiteten.

Förslaget är i sak utomordentligt dåligt. Det är ett långtgående ingrepp i samhället som bygger på en kollektivistisk idé. Förslaget innebär också en försvagning av det privata ägandet och gör onekligen företagsamheten mindre fri. Antingen anser man att staten ska göra om samhället så som eliterna vill eller så står man för frihet. Jag föredrar det sistnämnda.

Kanske är detta någon form av PR-strategi inför valet. I så fall är även den dålig, för kvotering lär inte locka fler röster till Moderaterna. Men även om så vore fallet kan man inte lova vad man inte menar. Ord förpliktigar, och handling skulle krävas 2014 om inte saker har hänt i den utsträckning som nu sägs vara nödvändigt.

Dra tillbaka!

Uppdatering: I Expressens omröstning i frågan på nätet är än så länge 87 procent emot förslaget om kvotering till bolagsstyrelser.

24/01/2010 7:09:44 pm
Here We Go Again... Olle Wästberg kritiserar i Frisnnad Tidskrift hur jag i ett blogginlägg uttryckte mig om norska Fremskrittspartiet. Han kallar mig "liberal", med citattecken, vilket jag tolkar som ett ifrågasättande. Att jag i två inlägg här och här snabbt utvecklade min syn väljer han bekvämt nog att bortse från. I det första inlägget uttryckte jag mig ofullständigt, vilket jag gärna erkänner, och det kan misstolkas.

Det kan naturligtvis finnas fel i min bedömning av detta parti. Och jag resonerar gärna om hur man ska bedöma partier och politiska rörelser i olika länder. Men om man så länge och så intensivt har kämpat för liberala principer som jag undrar man hur ens liberala värderingar plötsligt kan ifrågasättas. Hur ofta blir inte jag kallad "liberal fundamentalist", "nyliberal ideolog", etc?

Jag kan kritiseras för att ha felbedömt Frp, men inte för att ha upphört vara liberal. Det antydandet borde Olle Wästberg ta tillbaka.

Uppdatering: Den som googlar Olle Wästberg och liberal får cirka 2700 träffar, den som googlar Johnny Munkhammar och liberal får cirka 25 000...

21/01/2010 3:03:09 pm
Reformide Teejuht. My book, The Guide to Reform, is now published in Estonian, with the above title. The Estonian EU Commissioner, Siim Kallas, has written a nice foreword. On the back cover, I am referred to as a "missionary of free market economy".

21/01/2010 11:21:36 am
Economic Freedom and the Crisis. The 2010 Index of Economic Freedom (Heritage Foundation/Wall Street Journal) has been published. Among the conclusions, one can find that half the studied countries decreased economic freedom in response to the financial crisis. Another conclusion is that big stimulus packages had no effect on economic growth in the countries that launched them. The big economy that has decreased economic freedom the most is the United States. My home country Sweden saw a substantial increase in economic freedom, reaching its highest level so far, and is now number 21 in the world.

Read the Executive Summary here. See the rankings here.

20/01/2010 11:41:57 am
Sensation in Massachusetts. Thus the Republican Scott Brown becomes the next senator from Massachusetts. The seat had been controlled by the Kennedy family for 56 years, and Brown replaces Ted Kennedy, who passed away. This deprives Democrats of the 60-seat majority to pass their health care reform. Ironically, since Ted Kennedy fought for such a reform for decades. The fact that a Republican won Massachusetts shows the resistance against the reform as well as the very much decreased popularity of President Obama.

19/01/2010 10:21:13 am
Just nu - i Haiti. Tiotusentals små barn är övergivna i Haiti. Obegripligt att föräldrar kan överge sina barn. Möjligen säger det något om situationen - och om den djupa fattigdomen och synen på liv i landet redan tidigare. Barnen behöver hjälp. Jag har skänkt några hundra till Läkare utan gränser. Gör det du också. SMS till 72990.

19/01/2010 10:18:42 am
Två talande rubriker. I Aftonbladet står just nu på nätet:

Sjuka ska bli friska - med de rödgröna

...och så här är det att vara sjuk - med Alliansen

Kampanjjournalistik onekligen. Som har glömt att det var med de rödgröna som människor förvarades i systemen och att Alliansens reformer syftar till att få sjuka att bli friska och återgå till arbete.

18/01/2010 7:24:34 pm
Gör Rosengård till ekonomisk frizon! Idag har jag startat en debatt i Newsmill om ekonomiska frizoner för de stadsdelar som är särskilt illa drabbade av utanförskap.

Läs mer - och delta - här - >

16/01/2010 7:08:59 pm
Starta Barsebäck! Svårt att inte hålla med Sydsvenskan i dagens huvudledare.

Läs ledaren här - >

15/01/2010 9:08:25 pm
Radiation Treatment. Today, I started the next phase of the treatments against cancer. Radiation treatment will go on for five days a week during a month and a half. Of course, one doesn′t want to be the one to need treatment, but the technology is impressive to see. Note the plastic mask that has been cast to make the head completely fixed, to have maximum precision.

15/01/2010 11:25:42 am
New Web Site of European Enterprise Institute. Today, we are launching the new web site of EEI. Among other things, it contains the new European Enterprise Blog, nine new Fellows, all Publications and Events as well as Media appearences. This marks a new step in the expansion of the Institute and its activities. Welcome to visit it and to EEI activities!

Visit the web page here - >

14/01/2010 7:34:25 pm
How Poverty and Lack of Democracy Make the Disaster in Haiti Worse. The magnitude of the earthquake in Haiti is horrifying, and the people is in desperate need of international assistance. Natural disasters may always take place, but we need to remember that some societies can handle the consequences much better. Here are a few things we know:

"More than 80 percent of the total global disaster deaths from 1964 to 2004 occurred in just 15 countries, including China, Ethiopia, Sudan, Indonesia and Bangladesh, among others. Of these fifteen nations, 73 percent are below the median global GDP and 87 percent are below the median democracy index."

If the country is poor, it will find it more difficult to save lives. And often, it is poor because it is run by an oppressing gangster regime. Exactly like Haiti.

14/01/2010 7:11:43 pm
Nomineringskommitténs förslag. Så har nomineringskommittén presenterat sitt förslag till valsedel till riksdagsvalet för Moderaterna i Stockholms län. (Inte på nätet ännu vad jag kan se.) För egen del är jag nedflyttad från provvalsresultatets plats 17 till plats 18. Istället har bland annat två kvinnor flyttats upp, som råkar vara riksdagsledamöter idag. En av dem är min Österåkerskollega Eliza Roszkowska Öberg, som kom på plats 20 i provvalet men nu föreslås stå på plats 13. Listan toppas av Fredrik Reinfeldt, som sedan följs av fyra kvinnor, bland annat kloka Anna Kinberg Batra. Till nyheterna hör att gruppledaren Lars Lindblad har tackat nej till att stå på listan.

Idag har Moderaterna 17 ledamöter från Stockholms län. Ifall valresultatet blir detsamma som 2006 och Reinfeldt och Björling blir statsråd kommer jag alltså in sist. Ifall fler tackar ja till andra uppdrag kommer jag in med större marginal. Men det är på håret. Ett säkrare sätt att komma in är att få fler än 20 000 kryss i valet - vilket är svårt men inte omöjligt. Jag har trots allt nästan allt mitt stöd utanför partiet. Mycket hänger på valresultatet, och jag avser bidra till att det ska bli så bra som möjligt.

Sista anhalten i denna process är nomineringsstämman den 6 februari, som slutgiltigt fastställer listan.

Uppdatering: Nu finns hela förslaget på nätet här.

12/01/2010 12:53:37 pm
Disappointing, Ashton! The Economist is disappointed with the replies by the new EU Foreign Policy Chief, Catherine Ashton, in the questioning in the European Parliament. Read here. I am not surprised. She has no experience from foreign policy - and thereby no deeper knowledge of the issues. Then you get replies about future meetings and processes rather than issues and policies. This is the leadership the EU gets if 27 people make the choices rather than people in general, following a lively public debate.

12/01/2010 10:34:51 am
"Politisera inte avtalsrörelsen." Idag påpekar jag i Newsmill att LO i denna den största avtalsrörelsen någonsin måste välja om man vill obstruera ekonomin för att bidra till maktskifte i valet eller vara konstruktiva och hjälpa de arbetslösa. Hittills pekar agerandet åt lite olika håll. Jag tror nog att LO:s medlemmar snarare förväntar sig att de arbetslösa ska få hjälp än att LO ska hjälpa Mona Sahlin att bli statsminister.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0