Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/12/2023, 22:22:30

04/03/2009 1:49:37 pm
Kraftig ökning av antalet med privata sjukvårdsförsäkringar. Idag presenterade Försäkringsförbundet ny statstik som visar att antalet personer med privata sjukvårdsförsäkringar har ökat från cirka 100 000 år 2000 till mer än 350 000 år 2007. Allt fler väljer att själva ta hand om sin sjukvård när det offentliga inte fungerar.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0