Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:13:37

03/05/2010 2:38:25 pm
Skattechocken. De rödgröna föreslår en lång rad skattehöjningar i sin alternativa statsbudget. Totalt 25 miljarder netto, motsvarande cirka 5000 kronor per arbetande person i Sverige. Då räknas inte skattehöjningar i landsting och kommuner med, som säkerligen också kommer med de rödgröna. Och detta är bara första året - med Lars Ohly i regeringen lär de fortsätta höja.

Den största enskilda höjningen är en massiv ökning av arbetsgivaravgifterna för unga - en sorts ungdomsskatt, om man så vill. Ändå påstår de rödgröna att bara den "rikaste" tiondelen blir förlorare. Det går bara ihop om man inte tar med samtliga skattehöjningar, vilket också är det trick de ägnar sig åt.

"De rika ska vara med och betala", är slagordet. Ständigt samma illusion - de ska ta pengar av någon annan och ge till dig. Men de tar pengar av alla och ger tillbaka som de önskar. Mer makt åt politiker och mindre till dig, med andra ord. Med de rödgröna blir sjuksköterskan av med den extra månadslön hon har fått genom Alliansens skattesänkningar. Och hon blir av med en hel del vardagsmakt.

När det gäller att de rika ska betala kan man påpeka att de redan betalar mest. De tio procent som har högst inkomst betalar mer i skatt än de sextio procent som har lägst. Och det är inte Kamprad vi talar om utan vanliga läkare och andra. Bestraffning med rekordskatt? Vad händer då med viljan att utbilda sig, arbeta extra, starta företag?

<-- Home
RSS 2.0