Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 26/09/2023, 07:37:07

25/11/2008 12:10:11 pm
Allt mer euro. Idag skriver många dagstidningar om euro. Liberala Nyhetsbyrån ägnar frågan en ledare, publicerad runtom i landet idag:

"Dagsnoteringen för valutakursen bör inte styra ställningstagandet i en så viktig fråga som euron. Men vid årsskiftet har den gemensamma valutan funnits i tio år och det går att utvärdera hur väl den har tjänat medlemsländerna. I rapporten "Tio år med euron" från Munkhammar Advisory skriver Fabian Wallen och Johnny Munkhammar att forskningen visar att de finns goda belägg för att euron har positiva effekter på handel och investeringar, något som i sin tur gynnar tillväxt och inkomstökningar."

Här finns denna rapport. LNB har rätt, ställningstagandet ska inte baseras på kronkursen. Men underlaget kan bli bättre och det är lätt att instämma i Cecilia Hermanssons förslag om ny utredning. 1996, då den förra utredningen kom, fanns inte euron. Då trodde man att kanske fem länder skulle införa den. Nu är det 15. Forskningen om valutaunioner och handel hade inte tagit fart. Och euron hade inte skänkt Europa stailitet i en finanskris. Mycket är nytt, som talar till eurons fördel.

<-- Home
RSS 2.0