Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 19:23:40

09/12/2010 8:41:38 pm
Regeringskansliets budget. Så förlorade vi voteringen i riksdagen med 155-148. Nu är vi i det scenario som jag beskrev här och regeringen får återkomma med prioriteringarna. I det parlamentariska perspektivet är nederlaget i voteringen inte dramatiskt. Göran Perssons sista regering förlorade 48 voteringar bara under sitt sista år. Men för möjligheterna att styra Sverige kan konsekvenserna bli tydliga. Man undrar om en sådan oansvarig obstruktion - och samarbete mellan Socialdemokrater och Sverigedemokrater - blir möjlig för att de har gett upp möjligheterna att själva få styra landet.

<-- Home
RSS 2.0