Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 20:29:29

20/12/2010 9:02:36 pm
Jultal och eurodebatt. Det var ett trevligt mingel på Högloftet på Skansen vid Fredrik Reinfeldts jultal. Att han valde att fokusera till stor del på det som kan anses vara det typiskt svenska - öppenhet, frihet och mångfald - var både sympatiskt och angeläget. Se talet här.

Därefter bland annat marathonvotering - och sedan eurodebatt på Timbro mot Erik Lakomaa. Vi hade inte mötts i denna fråga sedan 2003. På många sätt en fördjupande och klargörande diskussion. De som förordar en flytande nationell valuta gör det för att de föredrar keynesiansk stimulanspolitik i kriser. Själv är jag mer anhängare av von Mises och Hayek, och anser det därför vara bra att exempelvis Grekland inte kan smita från problemen via devalvering. Således genomförs nu massiva reformer där, som länge har behövts.

Tillägg: Även Nils Lundgren närvarade, som jag har debatterat med många gånger, och så blev det även nu. Alltid roligt att diskutera denna inte alldeles svartvita fråga med personer vars grundläggande värderingar - och syn på hur Europa borde vara - man delar.

<-- Home
RSS 2.0