Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 20:44:14

22/12/2010 1:04:39 pm
Viktigt beslut. Sverige har en stor och dynamisk finansbransch. En process som Skatteverket har drivit - syftande till kraftiga skattehöjningar - har dock hotat leda till snabb utflyttning av branschen. Nu har dock skattenämnden underkänt Skatteverkets påståenden. Detta är viktigt och välkommet, och måste innebära ett slut på Skatteverkets process i detta ärende.

<-- Home
RSS 2.0