Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 15:12:55

2005-03-03 13:27:41
Fronterna läggs upp. Inför valet 2006 börjar de stora stridslinjerna bli tydligare, styrkorna formeras. Ett av Moderaternas stora nummer lär bli: "Vi vill satsa mer pengar på vård, omsorg och skola än regeringen, och detta ska finansieras genom mindre bidrag." Eftersom många anser välfärdens verksamheter viktigare än transfereringar har detta oroat Socialdemokraterna. Genom att tala om högre skattetryck har de dock funnit sitt svar: "Vi vill satsa mer pengar på vård, omsorg och skola än tidigare, och detta ska finansieras genom mer skatter på höginkomsttagare." För många väljare kan det te sig som en mer bekväm lösning, inte minst eftersom effekter som lägre tillväxt och fler dolda skatter för flertalet medborgare inte skulle märkas så tydligt. Å andra sidan är en höjning av världens högsta skattetryck så extremt att Socialdemokraterna kan vara oroliga för att tappa marginalväljare. Att sedan båda har fel i att mer skattepengar i offentliga monopol skulle göra annat än förvärra problemen kan lämnas därhän för ögonblicket. Hur dessa fronter utvecklas och finslipas framöver ska bli intressant att studera.

<-- Home
RSS 2.0