Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 16:57:00

2005-03-04 11:16:33
Maktpartiets unga i uppror mot korruptionen. Idag gör 28 ledande personer i SSU uppror mot vad de kallar intern korruption och maktmissbruk i en artikel i DN:

"Ekonomiska resurser fördelas systematiskt efter lojalitet, valkretsar ritas om inför varje kongress för att säkra kongressmajoritet, förbundsstyrelsens privilegium att tolka stadgarna används konsekvent för att rigga val och ogiltigförklara val som slutat "fel" och svågerpolitik avgör alltför ofta vilka som får tjänsterna på förbundsexpeditionen. ...

Framtidens politiker, som i dag finns i SSU, kommer att nå maktens korridorer med inställningen att alla medel är tillåtna i politiska och organisatoriska konflikter, så länge man inte blir avslöjad."


Det är inte ofta uppror tillåts och interna debatter kommer utanför det partiet. Då har det gått långt - vilket också beskrivningen av korruptionen visar. Dock är det inte så att korruption i den verkliga makten i framtiden kan undvikas genom att städa i dagens SSU. Den situationen är redan här. Att SSU är korrupt och bara inriktat på makt är blott ett uttryck för hur det är i hela denna rörelse. Och ett tecken på hur detta förfaller allt snabbare.

<-- Home
RSS 2.0