Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2022-08-11, 12:59:48

2012-04-04 11:31:18
Svensk framgång mot EU-transaktionsskatt. Efter lång debatt, där Sverige har utvecklat en välgrundad kritik och haft en tydlig position, flyttas nu EU:s fokus från den föreslagna EU-skatten på finansiella transaktioner. Har Sverige lyckats rädda Europa undan ett sådant skott mot tillväxten har vi gjort en god insats. Diskussionen om EU-skatter fortsätter dock och kräver naturligtvis ytterligare analyser och ställningstaganden. Frågan är dock vad Löfven säger - i Europaparlamentet har hans parti varit ivriga förespråkare av denna skatt. Om detta skriver jag mer utförligt idag här.

<-- Home
RSS 2.0