Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2022-08-11, 13:06:42

2012-04-04 14:18:05
Lönebildning. Det faktum att flera ledande politiker har yttrat sig om lönenivåer - främst ingångslöner för unga - leder regelmässigt till påpekandet att dessa är en fråga för parterna, inte politikerna. I Sverige har vi onekligen också en tradition av att låta lönebildningen skötas med mindre inblandning av stat och lagar än i många andra länder.

Men en blick i backspegeln visar att lönebildningen har påverkats av politik i hög grad. På 1970-talet kom som bekant en stor mängd lagar - LAS, MBL, etc - som förändrade parternas relation. Att LO är en integrerad del av det socialdemokratiska parti som styrde landet så länge innebär naturligtvis också en stark politisk koppling.

Men även om man tittar på de omgivande förutsättningarna något mer i närtid är det förstås tydligt att politiken betyder mycket. Att vi införde en oberoende Riksbank med mål om stabila priser hade stor inverkan på parternas förutsättningar - och var väldigt viktig för att förbättra lönebildningen.

Förändrade skatter, som med jobbskatteavdraget, har naturligtvis också en inverkan på parternas incitament. Halverad arbetsgivaravgift för unga ska naturligtvis påverka deras anställningsbarhet utan att avtalsrörelsen behöver fokusera på en sådan kostnadssänkning.

Detta är på intet sätt en plädering för politisk inblandning i lönebildningen. Tvärtom anser jag att den ska vara tydligt fristående. Men politiken påverkar många av lönebildningens ramverk, och det kan ha stor betydelse.

<-- Home
RSS 2.0