Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2022-08-11, 13:25:25

2012-04-10 08:47:59
S-ledning otydlig om EU-skatter. Påpekar även i Europaportalen att den nya S-ledningen svajar om att låta införa skadliga EU-skatter - när vi kan se framgång för den välgrundade linje Sverige har drivit.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0