Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2022-08-11, 13:35:45

2012-04-11 12:19:23
Varför går det bra för Sverige? Denna förmiddag stod jag värd för ett seminarium i Riksdagen på nämnda tema. Syftet var inte att vi skulle förneka problem Sverige de facto har eller glädjas över framgångar och luta oss tillbaka. Nej, syftet var att konstatera hur ekonomin utvecklas, vad forskningen säger om orsakerna till det - och dra slutsatser för det fortsatta reformarbetet.

Professor Magnus Henrekson och docent Andreas Bergh har i en aktuell bok - pedagogisk och faktafylld - gått igenom forskningen. De visar att Sverige utvecklas mycket väl tack vare omfattande reformer: Lägre offentliga utgifter, låg inflation, avreglerade marknader, sänkta skatter, öppenhet mot omvärlden. Forskarna är inte överraskade.

För den gedigna genomgången av orsakerna till den goda utvecklingen hänvisar jag till boken. Men går det bra då? Jag visade inledningsvis på seminariet ett par bilder av hur svensk ekonomi utvecklas i centrala avseenden som följer nedan. De talar för sig själva:En fråga som uppstår är varför vi inte har en tävlan i den politiska debatten om att ta åt sig äran av att ha genomfört detta omfattande reformarbete. Det hade underlättat fortsatta förbättringar avsevärt. Och fortsatta reformer behövs - för fler i arbete, högre tillväxt, ytterligare minskat utanförskap, med mera.

<-- Home
RSS 2.0