Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2022-08-11, 13:40:09

2012-04-12 13:47:24
"Stockholms tillväxt ställer krav på reformer." I den globala ekonomin är det alltmer städer, inte länder, som konkurrerar. Stockholmsregionen bedöms ha mycket goda tillväxtutsikter. Men det finns ett reformbehov där vi behöver ta bort hinder och möta utmaningar, som stor inflyttning och integration. Om detta skriver jag, med beröring på det politikutvecklingsarbete för Moderaterna i Stockholms län som jag leder, i Dagens Samhälle.

Läs debattartikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0