Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 15:24:59

2005-03-09 17:42:39
Platt skatt i Studio Ett. Som The Economist uppmärksammade i senaste numret inför land efter land i Öst- och Centraleuropa platt och låg skatt. Alltså att alla betalar samma skattesats oavsett inkomst, ofta såväl företag som medborgare. Det är enkelt och överskådligt, någon har påpekat att deklarationen skulle kunna göras på ett vykort. Det är rättvist; den som tjänar dubbelt så mycket betalar dubbelt så mycket. Arbete lönar sig för att extra inkomster aldrig straffbeskattas med högre skatter. Till detta kommer att nivån på den platta skatten är låg. Nu ser vi en explosiv utveckling av tillväxt och välstånd i dessa länder. Slovakien är idag världens största bilproducent i förhållande till landets storlek. I Estland har skatteintäkterna ökat varje år sedan den platta skatten infördes tack var tillväxten. Nu sänks skatten där från 26 till 20 %, men intäkterna beräknas ändå fortsätta öka. Detta viktiga ämne, och hur vi i västra Europa påverkas, hade jag tillfälle att diskutera i dagens Studio Ett med bl a Anne-Marie Lindgren. En rätt bra och utförlig diskussion.
Lyssna på programmet här - >

<-- Home
RSS 2.0